Güneş Tutulması

21 haziran 2020 de Rahu vedik astrolojide  İkizler burcunda, Mrigasira nakşatrada gerçekleşen güneş tutulması, doğum haritasında lagna, ay, kişisel gezegenleri, rahu/ ketu ve içinde bulunduğu dasanın yönetici gezegeni ikizler/yay burcunda olanları maksimum etkisi altına alıyor. Etkileri 5 hazirandaki tutulmayla beraber başlamıştı. Sonrasında da haftalar sürer. 5 temmuz ay tutulmasıyla zihinsel açılımlar belirginleşecek. İkizler burcu rahu için favori yerleşimlerden biri olduğu için, bu tutulma eğer İyi evlerdeyse hayallere giden yolda ani ve beklenmedik fırsatlar da çıkartabilir. Arzu evlerindeyse çok olumlu. Özellikle 11.evde hayaller gerçekleşir. 3.evde cesaret zirve yapar. 4.evde ev değişikliği, taşınma, ev/araba alım satımı. 5.evde çocuk konusu gündeme oturur, çocuk sahibi olma, çocukların hayatıyla ilgili ani gelişmeler olur. Bekarlarda aşk hayatında sürprizler. Ani ayrılıklar (12./8.evle ilgili gezegenin dasasında ise) ya da beklenen aşk kapıyı çalar. (Dasa gezegeni olumlu ise) Tutulma 9.evde ise bilinci yükseltir, hayata bakış açısını değiştirir. 6.evde düşmanlıklar ortaya çıkartsa da düşmana savaş açar. Gerçeklerle yüzleşir. Kim dost kim düşman sana gösterir. 2.evde parasal konular ön plana çıkar. Olumsuz dasada Maddi kayıplar verir. 10.evde hedefe kitler. İş hayatında ani değişim rüzgarları estirir. 7.evde eşinin gerçekleriyle yüzleştirir. Evlilik farklı bir boyuta sıçrar. Gerçekçi, yeniliğe açık, akılcı realist insanlar için aydınlatıcıdır. Hayal dünyasında kilitli kapalı kalmış, sabit fikirli insanlar için tutulmalar çok yorucu geçebilir. Mokşa evlerde gerçekleşiyorsa (4/8/12) etkileri psikolojik boyutta kalır. Ruhsal olarak kafa karıştırır. Ay/yükselen İkizler/ yay/ balık/ başak burçlarında köşe evlerde tutulma enerjisi çok etkin ve özellikle kişisel gezegenlerinin üzerinde oluşuyorsa, hayatını yeni bir düzene sokmak için büyük itkisel güçtür. Bitiş ve yeni başlangıçtır. Ani ve beklenmedik değişime yol açabilir. Olumlu bir gezegenin dasa dönemindeyse kişi, önüne yepyeni fırsatlar çıkartır. Merkürü rashide güçlü olanlar bu fırsatları iyi değerlendirir. Herşey rashide sahip olduğumuz potansiyele bağlı aslında. Potansiyel varsa günü gelir yaşamda gerçek olur. Yoksa boşa gider, gelen fırsatlar kaçar gider. Zekanın olumlu yönetilmesiyle bu büyük enerjinin olumlu kanala akıtılması sağlanabilir. Her şey kişiliğin gücünde bitiyor. Rashide asendantın gücü çok önemli her transit için bu böyle. Dasa gezegeninin gücü de unutulmamalı bu arada. Hayat devresi yani dasa olumluysa her şey yolundadır. Dolayısıyla bazıları tutulmalardan ve diğer transitlerden güçlenerek çıkarken, bazıları da darbe yer belini doğrultamaz. Rahu dünyevi istekleri tutkuları gösterir. Açgözlülük oburluk itkilerinin tatminine yönelik doymak bilmez gücü insanın peşini bırakmaz. İnsanın yaşamında daima zevk veren temalara yönelmesi ve acıdan korkulardan kaçma psikolojisi düşünüldüğünde, Rahu’nun işlevi ile yaşamın gerçeklerinin örtüştüğü anlaşılır. Fakat Rahu gevşeklik, kabalık, düşüncesizlik, anlayışsızlık, yüzeysellik yolunu kullanarak zarar verebilir. Önemli olan hassas dengeyi sağlayabilmek. Esasen Tutulma enerjisi tutkuları hırsları öne çıkartarak, yeni başlangıçlara iterken, tutulmanın yöneticisi merkürün retroda oluşu ve ayrıca birçok gezegenin de retrosu dolayısıyla, zihin çoğunlukla maziye çekiliyor ve bizler geçmişle hesaplaşmaktan, sorgu sual etmekten başımızı kaldırıp da yol alamıyoruz. Her şey çok...

Devamı

2020 Vedik Astroloji 2020

Karmaşık zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. 26 aralık güneş tutulmasıyla 2019’u uğurluyoruz. Terörle mücadele, ekonomik yaptırımlar, karşılıklı restleşmeler, ağırlaşan yaşam şartları, dünyada giderek bozulan gelir dağılımı, yükselen işsizlik, ticaret savaşları, tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş, giderek güçlenen Çin, tüm dünyaya sopa gösteren tehditkar ABD, ayrışan AB, adaletsizliğe yürüyen sarı yelekliler. Özetle ”kaynayan dünya” 2019 vedik astroloji yorumumda zor bir yıl olacağını yazmıştım. 2020 de 2019 u aratmayacak gibi görünüyor. 10 Ocak 2020 Ay tutulmasıyla yeni yılı karşılıyoruz. Tutulmaların etkileri haftalar öncesinden başlar ve kalıcı izler bırakır. Dolayısıyla TC. Rashi Haritasının yükselen burcu İkizlerde yerleşen 2.ev (para/ finans/ mali piyasalar)  yöneticisi Ay üzerinde 26 aralık 2019 ve 10 Ocak 2020 de ardarda olan iki önemli tutulmanın yansıması olarak finansal piyasalarda dalgalanmalar, ani ve sarsıcı nitelikte iniş çıkışlar yaratır. Sonuçları değişime götürür. Kuzey Aydüğümü Rahu haziran 2020’ye kadar en sert takımyıldızlardan biri olan Ardra Nakşatrada dünyada felaketler saçmaya devam edecek. Küresel finansal kriz ufak bir tetiklenmeyi bekliyor. Türkiye burdan yeni bir rota belirlemek zorundadır. Dışa bağımlılıktan kurtulmalı, tam bağımsız Türkiye Atatürkün gösterdiği hedefe yürümelidir. Sonucu ne olursa olsun göze almalı ve asla teslimiyetçi politikalar izlememelidir. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir dönüm noktasına gelmiştir. Artık 20 yıllık Venüs Dasa Dönemi bitiyor ve  2020 Mart ayında Güneş Dasa dönemi başlayacak. Hiç bir şey artık eskisi gibi olamaz. Dasa değişiklikleri büyük değişim getirir. Transit Satürn de 2020 ocak sonunda kendi evi Oğlak burcuna geçecek. Oğlak TC. nin 8. evi. Burası vedik astrolojide krizli değişim/ dönüşüm evidir. Hastalıklar, düşmanlar, kaos, mücadele, ölüm ve yeniden doğuşu simgeler. Satürn 8. evde Türkiye’yi yeniden yapılandırma sürecine sokacak. Bu transit ikibuçuk yıl sürecek. Eski işlemeyen çürümüş yapı yerini yeni oluşumlara bırakmak zorunda. Yeni ekonomi politikaları gerekiyor. Aslında tüm dünyada küresel çapta ekonomide bir tıkanma var. Bu örtpas edilmeye çalışılsa da neoliberal sistemdeki tıkanıklığın sonucu olan Ticaret savaşları, devletler arası çıkar çatışmaları, dünyada artan yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımındaki bozulma 2020 de artarak devam edecek. TC. Rashi haritasında satürnün 8.ev transiti oldukça sancılı bir süreçtir. Asthama Satürn Dönemine giriyoruz. Bu, mücadele ve kaos ardından gelen yeniden doğuştur. Bağımlılıklarından arınmış tam bağımsız Türkiye hepimizin hayali. Satürnün bu yeniden yapılandırma sürecinde Jüpiter yay burcunda bütün gücüyle destekleyici çalışıyor. 3.evi yöneten Güneş TC rashi haritasının 5.evinde terazide venüs, satürn, merkürle Rajayoga/ Kral yogası yapıyor. Dolayısıyla güçlü bir dasa dönemi olacak. 6 yıl sürecek. 3.evin lordu olarak güneş, komşu devletlerle ilişkilerimizi yeniden şekillendirecek, güçlendirecek. Komşularla yapılacak antlaşmalar bu dönemde önem kazanacak. Haritanın 3.evi aslan burcundaki Purvaphalguna nakşatradaki natal Rahu, Türkün cesur mizacını göstermesinin yanında, komşularla karşılıklı çıkarların gözetilerek işbirliğine gidilmesinin önemini vurguluyor. Hint astrolojisinde ay kadınları anneyi temsil eder. Ardarda gelen tutulmalarda etkin Karmik güçler Rahu Ketu, Ay üzerinde kadına şiddet olaylarını tırmandırıyor. Bu soruna parmak basarak gerekli...

Devamı

Hint Astrolojisinde 2019

Şaşırtıcı ve Anormal olarak tanımlanabilecek bir seneye merhaba diyoruz. Yeni yılın ilk haftasında ve 21 ocaktaki tutulmalarla değişim zincirinin ilk halkası kırılıyor.  Ardından Mart 2019 dan itibaren, düzeni yöneten Satürn ve aşırı uçlara bilinçsizce savuran Ay düğümlerinin güney ucu olan Ketu’nun yay burcunda birbirine kavuşacak olması yurdumuzda ve dünyada beklenmedik, ani, kontrol edilemeyen şartların ve köklü değişim-dönüşümün göstergesidir.  Küresel finansal depremin ve artçılarının ayak sesleridir.  2019 Finansal krizdir. Aşırı şişen varlık balonunun patlamasıdır.  Çaresizlerin sesidir.  Varolan şartların bozulmasıyla, kökten değişime giden zorlu yolculuğudur 2019.  Doğum sancısıdır.  Düzensizliğe geçiştir.  Yaprak dökümüdür.   Ekonomik dengelerin sarsılması ile artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.  Anahtar, yay burcundaki bu karanlık kavuşuma ev sahipliği yapan Jüpiterde.  Maalesef kasıma kadar kurtarıcı Jüpiterden ışık yok. Çünkü kadersel olaylara müdahale edecek gücü yok.  Hint astrolojisinde bunun sebebi;Jüpiterin vedik astrolojide akrep burcunda yani kendi evi Yay’a göre kaybettiren 12.evde olması.  “Bırak dağınık kalsın” diyecek ve dünya çözülmeleri yaşayacak.  30 mart/22 nisan arasındaki süreç çok karışık ve sarsıcı.  Zira vedik astrolojide Jüpiter 22 günlük kısacık sürede yay burcunda ilerleyip akrebe geri dönüş hareketiyle ender görülen bir göksel atraksiyon yaparak ortalığı karıştıracak.  İpleri kopartan 2019 a damgasını vuran güçler; Ketu, Saturn ve yılın son çeyreğinde yay burcunda bunlarla birleşecek olan Jüpiter. Jüpiter aydınlığın, Ketu karmanın derin sesi. Sessiz ve derinden çalışan. Satürn; Kainatta düzen ve nizamdır. 2019 da Ketu ve Jüpiter, uzunca bir süredir Yay burcunda olan, evrenin ve dünyanın kanunlarını, varolan sistemin işleyiş kurallarını, ektiğini biçme yasası olan karmayı yöneten Satürnle kavuşacaklar ve bu büyük güçlerin yaratacakları etkiye hep birlikte şahit olacağız. Bugüne dek hesapsız borçlanan insanlar ve hükümetlerin işi zor görünüyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin insanları en büyük faturayı ödeyecek. Ama iş sonunda dönüp dolaşıp küresel para baronlarının, seçkinler oligarşisinin boynuna dolanacak.  Dünyada çürümüş düzenin sarsılması Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın açıklamasına göre, dünyadaki küresel servetin yüzde 82 si, dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturan para babalarının elinde. Ve gelir dağılımındaki eşitsizlik her geçen yıl daha da artıyor.  En alt gelir seviyesindeki 3,7 milyar insan, yıllık küresel servet artışından yararlanamıyor. Dünyadaki 8 milyarder kişinin malvarlığı, 3,6 milyar kişinin yani dünyanın yarısının mal varlığına eşit. Bu korkunç bir rakam. Adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine dünyayı dev şirketler yönetiyor. Daha doğrusu sömürüyor.  Sorunların nedeni, vergi kaçırma, şirketlerin devlet politikaları üzerindeki baskısının artması ve çalışan üreten kesimin haklarını kaybetmesi ve ezilmesi olarak özetlenebilir. Dünyayı arka planda çok uluslu dev şirketler yönetiyor. Yoksulluk sınırında yaşayan milyarlarca insan, bu adaletsiz, çürümüş kapitalist sistemin modern çağlardaki kölesidir. Dünyada milyarlarca insanın kaderi bir avuç zenginin elinde.  Evrensel Sistemin karması buna izin vermeyecek.  Karmanın gezegenleri 2019 da topluca işbaşında.  1929 dünya ekonomik buhranı öncesinde ve 2007 küresel krizinde de satürn ve ketunun kavuşumu etkilerini...

Devamı

Rusya Haritasına Vedik Astroloji Bakışı

2018 de, “ Dünya savaşı çıkar mı?” dedirten oldukça kritik olaylara şahit oluyoruz. Yıllardır Orta Doğu ülkeleri küresel sermaye-emperyalist güçler tarafından kan gölüne çevrilmiş durumda. Yaratılan terör örgütleri vasıtasıyla ülkeler parçalanmaya çalışılıyor. Tek dünya devleti kurmayı hayal eden küresel güç Amerika Birleşik Devletleri, bu hayalini gerçekleştirmek için herşeyi yapıyor. Zalimce saldırılarına bir yenisini daha ekledi. 7 nisan 2018 sabahında Suriyeye füze saldırısı yaptı. İstediği sonucu alamasa da bu dünyaya gözdağı verme operasyonuydu. Dünyanın tek efendisi olma yolunda adımlarından sadece biri. Güç gösterisi. Öncesinde 1 mart 2018 de Rusya devlet başkanı Putinin federal meclis konuşmasında, Rusyanın geliştirdiği ileri teknoloji nükleer silahlarla ilgili açıklaması oldukça önemli. Hodri meydan diyor. Beni ilgilendiren konu, Vedik Astroloji burada ne diyor. Hangi devlet hint astrolojisi haritasına göre daha şanslı? Daha önce ABD. Vedik yıldız haritasını yorumlamıştım. Amerikanın SADESATİ SÜRECİ başladı. Bu, 7 yıllık düşüş sürecidir. Düşiş trendine girdi. Güç kaybı başladı. Ekonomik Sisteminin çöküşü hiç de şaşırtıcı olmayacak. Bu yazımda Rusya Haritasını Hint Astrolojisi penceresinden analiz etmek istiyorum. Rusya Federasyonu, Sovyetlerin dağılmasından sonra 25 Aralık 1991 de kurulmuştur. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, transitler açısından Rusya şanslı. Zorlu Kandaka satürn süreci bitti. Artık önü açık. Şimdi Satürn vedik astrolojide yay burcunda Rusyanın Rahu ve Güneşi üzerinden transitte. Aynı zamanda bu sene gerçekleşen tutulmalar, Rusya’nın Satürnü üzerinde. Karmik düğümlerin Satürnü hareketlendirmesi dolayısıyla tüm bu etkileşimler, büyük değişim getirecek. 27 Temmuz 2018 çok önemli. Vedikte oğlakta gerçekleşecek olan Ay Tutulması, kendisi ya da müttefikleri, düşmanca saldırılara maruz kaldığı takdirde, Rusyada askeri hareketlenmeye yol açabilecek gökyüzü enerjilerini barındırıyor. Temmuz 2018 dünya için gerilim yaratacak gibi görünüyor. 2020 den sonra Oğlak burcunda Rusyanın Satürn Döngüsü başlayacak ki bu tarih yeni bir sayfa açacak. Transitlerden başka devletin içinde bulunduğu dasa dönemi de en az transitler kadar önemli. Vedik astrolojide Vimsottari dasa sistemi eşsizdir. Başka hiçbir astroloji sisteminde bulunmaz. İnce matematiksel hesaplamalara dayanan bir sistemdir. Dönemsel olarak hayatı yöneten gezegen bu bağlamda öne çıkar. Rusya GÜNEŞ MAHA DASA DÖNEMİNDE. Yani Rusya Devletinin kuruluş haritasında Güneşin gücü oranında, bu dönemde başarılı olacak demektir. Güneş Rahu ile kavuşumda yay burcunda. Dispositörü Jüpiter ile PARİVARTANA YOGA yapıyor ve jüpiter ile güneş konuları birbiriyle bağlantılı. Jüpiterin güneşe vedik açısı da var ayrıca. Kısacası güneş ve jüpiter çok iç içeler. Güneş, malefik bakış almıyor. Navamsada güneş venüsle beraber ikizler burcunda ve yöneticisi merkürden görünüm alıyor. Dolayısıyla Rusyanın şimdi şanslı bir dasa döneminde olduğunu söyleyebilirim.  Ardından gelecek olan AY MAHA DASA DÖNEMİ de bundan pek farklı olmayacak. Ay Jüpiter kavuşumu ile, AY DASADA,  Güneş dasa döneminde kazandığı prestiji artarak devam edecek. Şimdi Rusyanın hint yıldız haritasına ve gezegen güçlerine bakalım. Güneş rahu ile beraber 5.evde yay burcunda. Trikona ev güneş dasa dönemi için olumlu. Aslan burcundaki Jüpiterden aldığı bakış açısı...

Devamı

2018 Çözülme süreci ve Yeni Oluşumlar

Kasım 2017 de Satürnün yay transitine başlamasıyla yepyeni bir süreç başlayacak. Kısa süreliğine geri döndüğü akrep burcundan 4 kasım 2017 de yay burcuna geçip uzunca bir süre buradan ikizlere, kova burcuna ve başak burcuna görünüm yapacak. Bu burçlarda engellerle, kısıtlamalarla,  ve zorluklarla gelen mecburi değişim ve yenilenme sürecinin tetikleyicisi olacaktır. Jüpiter ise sideral zodyakta 12 eylül 2017 de terazi burcuna geçiş yaptı. 2018 ekim ayına kadar vedik astrolojide jüpiter terazi burcundan, kovaya, ikizlere ve koç burcuna görünüm yaparak şans dağıtacak. Bu burçlarda bilgelik fırsatlar sunacak. Doğum haritasının bu evlerinde aydınlanma olacak. 2017 kasımdan -2018 ekim ayına kadar yaklaşık bir yıllık dönem vedik astrolojide çok önemli. 2 ağır planet elele, 2 eve birden görünüm yapacak. Bunlar kova ve ikizler evleri. Haritamızda kova ve ikizler burcu, hangi evimize denk geliyorsa, o evler bizim için özel bir önem kazanacak.  Gökyüzü bu evlerin konularında önce çürüme, bozulma ve ardından bilgiyle gelen yükselme ve canlanma ve çok önemli gelişmeler vaadediyor. Bu,  eskinin mecburiyet karşısında  terkedilip yeni gelen fırsatlarla yenilenme sürecidir. Hepimizde yükselen burca göre farklı konularda yaşama yansıyacak. Bu dönemde Kova, ikizler, terazi, koç, aslan yay şanslı burçlar olarak öne çıkıyor. Gelecek yeni oluşumların mimarları jüpiter ve satürn, işbirliği içinde çalışarak kova ve ikizler evimize sürprizlerle gelecek. Bu evlerde büyük değişime doğru yürüyoruz.   Biri yıkacak, değişime zorlayacak, öbürü tamir edecek yeni fırsatlarla yüksek bilgelikle gelecek aydınlatacak ve daha iyisini daha hayırlısını önümüze sunacak. Her harita kendine özeldir ve özel analiz gerekir. Ayrıntılı dasa analizi yapılmadan transit yorumları eksik kalır. Genel yorumlar sadece büyük değişimin hangi alanda olacağına dair bir ipucu niteliğindedir ancak. Temel konulara parmak basar. İKİZLER-TERAZİ-KOVA Şanslı grup Hava grubunda DHARMA evleri 1/5/9. etki altında VAROLUŞ AMACINI GERÇEKLEŞTİRECEKLER. Ay/yükselen Kova ve İkizler burcu Yükselen burçta satürn ve jüpiter beraberce çalışacak. Önce eski hayatın temellerini sarsacak yıkım etkisi ve sonra yeni oluşumlar için yeni fırsatlar gelecek. Bu, yaşamda köklü değişimler demek. Kişisel değişim, yeni bir aşk, yada sönümlenen aşk ateşinin tekrar alevlenmesi, yaşamdan keyif almak, ilahi adaletin tecellisi, şans ve doğa desteği ve yaşam amacını gerçekleştirmeye odaklanacaklar. Ay/yükselen Kova ve terazi burcu için çocuk sahibi olma zamanıdır. Çocuğu olanlar ise, onların sevinçlerine ortak olacak. KOÇ-ASLAN-YAY Ateş grubu burçlarda KAMA/ ARZU EVLERİ etki altında. HAYAL ETTİKLERİ HERŞEY GERÇEKLEŞECEK. Yükselen/ay Koç burcu 11.ev kova, 3.ev ikizler. Dolayısıyla arzu evleri aktif halde. İstekleri peşinden cesaretle koşacak. Dilekleri gerçekleşecek. Yükselen / ay  Aslan burcu Evlilik evi kova yoğun etki altında. 11. İkizler evi de aynı şekilde. Dasa gezegeni de 7.evle bağlantılıysa ay burcu yada yükselen aslanların evlenme zamanı geldi. Evli iseler evlilikte daha hayırlı bir istikamette yeni bir yapılanmaya gidecekler. Hayaller, arzular  gerçekleşecek. Para akışında kazançlarda artış olacak. Arkadaşlardan büyük destek var. Hedeflerini tam isabet tutturacaklar. Yükselen/Ay Yay...

Devamı

Vedik Astrolojide Yogalar

Hint astrolojisinde yogalar horoskoptaki gezegen kombinasyonlarıdır. Yoga, birleştiren demektir.  Vedik astrolojide yüzlerce yoga mevcut. Yogalar yükselene ve Ay’a göre ayrı ayrı hesap edilir. Navamsa D9 haritasında da yogalara bakarız. Güzel yogalar hayatı kolaylaştırır ve  şans, başarı getirirken olumsuz yogalar da belimizi büker. Yazgı yogaların izinde kundalinide şifrelenmiş. Jyotishte önemli yogalara açıklık getirelim. Rajayoga Vedik astrolojide yıldız haritasındaki köşe ve üçgen evlerin yöneticileri değerlidir. Kendra evler olan birinci, dördüncü, yedinci, onuncu evlerden birinin yöneticisi ile trikona evler olan beşinci veya dokuzuncu evin sahibi olan bir gezegenle kavuşum veya karşıt görünümde yada parivartana yogayla burç değişimi yaparlarsa birbirleriyle bağlantıya geçerler ve “Rajayoga” oluşur. İyi şans ve yaptırım gücünün birleşmesi başarı zenginlik getirir. Bu güçlü ve şanslı evlerin lordu olan gezegenler, bu evlerin yüksek enerjilerini bünyesinde taşır  ve birbiriyle irtibat halinde olduklarında yerleştikleri ev hayatın odağına yerleşir ön plana çıkar. Gezegen debil/düşük asalette değilse veya dustana evlerin lordlarından görünüm almıyorsa kişi başarıya koşar. Çok şanslı bir yogadır. Bir gezegen tek başına rajayoga yapabilir. Aslan ve yengeç yükselende mars rajayoga gezegen, Oğlak ve kova yükselende venüs, Boğa ve terazi yükselende Satürn Rajayoga yapar. Rajayoga, yerleştiği evin konularını yüceltir. Şöhretli kişilerde onuncu evde rajayoga vardır. Para evlerinde rajayoga varsa haritanın sahibi büyük servet sahibi olur. Evlilik alanında rajayoga varsa şanslı bir evlilik yapar. Evlenince hayatı olumlu anlamda değişir. Eşi sayesinde iyi yerlere gelecektir. Arzu evlerinde (3-7-11.evler) rajayoga insanı tüm isteklerine kavuşturur. Dhana yoga Varlık ve servet yogasıdır. Para evlerinin yani 2.ve 11.evlerin yöneticileri birbiriyle kavuşumda veya karşıt açıda veya parivartana yogayla birbirlerinin evinde yerleşmeli, veya kendra yada trikona evlerden birinde yerleşmelidirler. Yükselen yöneticisi de 2.ve 11.lordlarıyla irtibatta olursa ve de şans evi 9.ev lordu da kavuşum yada karşıt açıdaysa büyük servet ve zenginlik getirir. Eğer yükselen yöneticisi, 2.,11,9.evin sahibi olan gezegenler kendi yönettiği yada yüceldiği burçlardaysa veya Jüpiter görünümü varsa dhana yoganın kalitesi artar dolayısıyla harita sahibinin refah ve zenginliği de artar. Bu yogaya malefik aspect yada dustana ev lordlarından görünüm almamalıdır. Böyle bir görünüm varsa dhana yoga bozulur. Servet sahibi olsa da günün birinde kaybeder yada zenginliğinin hayrını göremez. Pancha Maha Purusha yogaları Jüpiter, mars,satürn, venüs, merkür eğer köşe evlerden birinde ve kendi yönettikleri veya yüceldikleri burçta yerleşirlerse, kişinin başarısı yükselir maddi olarak da iyi bir seviyeye ulaştırır. Hayatın temelleri sağlam atılır. 1-Ruchaka yoga Horoskopta Mars koçta, akrepte, oğlakta ve aya yada yükselene göre köşe evlerden birinde yerleşmişse Ruchaka yoga yapar. Birçok sporcu ve asker haritasında vardır. Hitlerde ruchaka yoga yapan mars 7.evde koçta güneşle beraber yerleşmiş. Cesaretiyle öne çıkar. Lider ruhlu ve mücadelecidir. Aktif, güçlü, kararlı, hırslı,tutkulu, saldırgan, muzafferdir. 2-Bhadra yoga Merkür ikizlerde başakta ve yükselene yada aya göre köşe evlerden birinde yerleşmişse Bhadra yoga oluşur. Zeki, bilgili, entelektüel, zengindir. 3-Hamsa yoga...

Devamı