Vedik Astroloji’de Yaşar Nuri Öztürk

Türkiye’de islam dinini en arı en duru haliyle halka anlatan sevdiren ilahiyat profesörü, akademisyen, hukukçu, felsefeci, siyasetçi, eski milletvekili, yazar ve en önemlisi halkın gönlünde yer etmiş “aydın ve Atatürkçü” bir din alimi. Yaşanan dini değil de indirilen dini Kuran ayetlerini yorumlayarak açıklayıp insanları aydınlatan Allah adamı. “Allah’ın yardımcıları olun. “ ayetinde anlatılan insan tanımlamasına tam da onu örnek gösterebilirim. Allah’ın dinini olanca açıklığıyla hayatı boyunca insan kitlelerine aktarmaya gayret etti. Dinimi onunla sevdim. Bu sebeple onun haritasını vedik astroloji ışığında yorumlamayı önemli sayıyorum. Türkiye için çok önemli bir insan. Onca istismarcı ve din adamı geçinen şarlatan piyasada dolaşırken, tarikatlar her türlü pisliğe alet oluyorken ve tüm bunlar insanları yüce dinimizden uzaklaştırıyorken,  insanların bu güzel insanı tanımalarını ve onun söylemlerini dinlemelerini tavsiye ederim. Gerçek islamı bu şekilde öğrenme fırsatını yakalarlar. Türkiye’de Kur’an’a dönüş hareketinin öncüsü olan ve Time Dergisinin gerçekleştirdiği “20. Yüzyılın En Önemli Kişileri” listesinde yüz isim arasında ilk 10 a giren Yaşar Nuri Öztürk Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. Elliye yakın kitabı vardır. İslam zihniyeti ve insan hakları konusunda yurtiçinde ve yurtdışında konferanslar vermiştir. Yaşar Nuri Öztürk Ay Lagna Chart     Doğum saatinin kesin olarak bilinmediği durumlarda vedik astroloji Ay’ı birinci eve koyarak Ay Lagna haritası kullanır. Bu harita kişinin zihinsel ve duygusal yapısı hakkında da bilgi verir. Ay, Güneş ve Merkür Oğlak burcunda kavuşumdalar. Mantık, realizm, sorumluk duygusu,  çalışkanlık, azim, hırs, görev duygusunun en üst seviyelerde ruhuyla bütünleştiğini görüyoruz. Ömrü boyunca doğru yolda,  gerçeğin peşinde yürüdü. Allah ile aldatan yobazlara ve Atatürk düşmanlarına sert söylemleriyle tam bir oğlak merkür güneş ay kombinasyonunun hayata geçişini sergiledi. Ay ve merkür oğlak burcundaki Uttaraashada Nakşatrada yerleşmiş durumda. Güneş tarafından yönetilen yüksek asalete sahip satvic nakşatra. Zihin kalitesi yüksek karatta. Akıl mantık ve karar verme mekanizmasını yöneten merkür de bu takımyıldızda duygularını yöneten ayla beraber dolayısıyla her zaman aklın yolundan yürüdüğünün göstergesi. Bu üçlünün lordu satürn ise başak burcunda Yüksek bilgiler, inançlar, din, felsefe Tanrı’nın evi olan 9.evde. Aynı zamanda baba evi olan 9.ev ruhsal önder olarak  babasının önemini vurguluyor. Babası da bir din adamıdır  ve kendisi de babasının yolunda yürüyerek 9 yaşında hafız olmuştur. Satürn Merkürün yaptığı Lakshimi yoga hayatını dini felsefi çalışmalara hakikate adamışlığını ve yüksek bilinç seviyesini çok güzel anlatıyor. Vedik astrolojide hitabet ve konuşma evi 2.evdir. İyi hatiplerin  şairlerin, yazarların haritalarında 2.ev vurgusu vardır. Vedik Astroloji haritasında Vurucu, etkileyici konuşma tarzını ve cesaretli söylemlerini 2.kova evindeki Mars, jüpiter, Venüs, Rahu kavuşumu açıkça yansıtıyor. ( 3.evin lordu jüpiter 2.evde iyi bir yazar. 5./10.evler lordu venüs rajayogakaraka gezegen; yüksek zeka ve yaratıcılık, kariyer. 4./11 lordu mars 2.evde zenginlik yogası) Mars konuşma tarzını sertleştirip her ortamda cesaretlendirirken, venüsle kavuşumu tatlı sert ayarına...

Devamı

Güneş Tutulması

21 haziran 2020 de Rahu vedik astrolojide  İkizler burcunda, Mrigasira nakşatrada gerçekleşen güneş tutulması, doğum haritasında lagna, ay, kişisel gezegenleri, rahu/ ketu ve içinde bulunduğu dasanın yönetici gezegeni ikizler/yay burcunda olanları maksimum etkisi altına alıyor. Etkileri 5 hazirandaki tutulmayla beraber başlamıştı. Sonrasında da haftalar sürer. 5 temmuz ay tutulmasıyla zihinsel açılımlar belirginleşecek. İkizler burcu rahu için favori yerleşimlerden biri olduğu için, bu tutulma eğer İyi evlerdeyse hayallere giden yolda ani ve beklenmedik fırsatlar da çıkartabilir. Arzu evlerindeyse çok olumlu. Özellikle 11.evde hayaller gerçekleşir. 3.evde cesaret zirve yapar. 4.evde ev değişikliği, taşınma, ev/araba alım satımı. 5.evde çocuk konusu gündeme oturur, çocuk sahibi olma, çocukların hayatıyla ilgili ani gelişmeler olur. Bekarlarda aşk hayatında sürprizler. Ani ayrılıklar (12./8.evle ilgili gezegenin dasasında ise) ya da beklenen aşk kapıyı çalar. (Dasa gezegeni olumlu ise) Tutulma 9.evde ise bilinci yükseltir, hayata bakış açısını değiştirir. 6.evde düşmanlıklar ortaya çıkartsa da düşmana savaş açar. Gerçeklerle yüzleşir. Kim dost kim düşman sana gösterir. 2.evde parasal konular ön plana çıkar. Olumsuz dasada Maddi kayıplar verir. 10.evde hedefe kitler. İş hayatında ani değişim rüzgarları estirir. 7.evde eşinin gerçekleriyle yüzleştirir. Evlilik farklı bir boyuta sıçrar. Gerçekçi, yeniliğe açık, akılcı realist insanlar için aydınlatıcıdır. Hayal dünyasında kilitli kapalı kalmış, sabit fikirli insanlar için tutulmalar çok yorucu geçebilir. Mokşa evlerde gerçekleşiyorsa (4/8/12) etkileri psikolojik boyutta kalır. Ruhsal olarak kafa karıştırır. Ay/yükselen İkizler/ yay/ balık/ başak burçlarında köşe evlerde tutulma enerjisi çok etkin ve özellikle kişisel gezegenlerinin üzerinde oluşuyorsa, hayatını yeni bir düzene sokmak için büyük itkisel güçtür. Bitiş ve yeni başlangıçtır. Ani ve beklenmedik değişime yol açabilir. Olumlu bir gezegenin dasa dönemindeyse kişi, önüne yepyeni fırsatlar çıkartır. Merkürü rashide güçlü olanlar bu fırsatları iyi değerlendirir. Herşey rashide sahip olduğumuz potansiyele bağlı aslında. Potansiyel varsa günü gelir yaşamda gerçek olur. Yoksa boşa gider, gelen fırsatlar kaçar gider. Zekanın olumlu yönetilmesiyle bu büyük enerjinin olumlu kanala akıtılması sağlanabilir. Her şey kişiliğin gücünde bitiyor. Rashide asendantın gücü çok önemli her transit için bu böyle. Dasa gezegeninin gücü de unutulmamalı bu arada. Hayat devresi yani dasa olumluysa her şey yolundadır. Dolayısıyla bazıları tutulmalardan ve diğer transitlerden güçlenerek çıkarken, bazıları da darbe yer belini doğrultamaz. Rahu dünyevi istekleri tutkuları gösterir. Açgözlülük oburluk itkilerinin tatminine yönelik doymak bilmez gücü insanın peşini bırakmaz. İnsanın yaşamında daima zevk veren temalara yönelmesi ve acıdan korkulardan kaçma psikolojisi düşünüldüğünde, Rahu’nun işlevi ile yaşamın gerçeklerinin örtüştüğü anlaşılır. Fakat Rahu gevşeklik, kabalık, düşüncesizlik, anlayışsızlık, yüzeysellik yolunu kullanarak zarar verebilir. Önemli olan hassas dengeyi sağlayabilmek. Esasen Tutulma enerjisi tutkuları hırsları öne çıkartarak, yeni başlangıçlara iterken, tutulmanın yöneticisi merkürün retroda oluşu ve ayrıca birçok gezegenin de retrosu dolayısıyla, zihin çoğunlukla maziye çekiliyor ve bizler geçmişle hesaplaşmaktan, sorgu sual etmekten başımızı kaldırıp da yol alamıyoruz. Her şey çok...

Devamı

2020 Vedik Astroloji 2020

Karmaşık zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. 26 aralık güneş tutulmasıyla 2019’u uğurluyoruz. Terörle mücadele, ekonomik yaptırımlar, karşılıklı restleşmeler, ağırlaşan yaşam şartları, dünyada giderek bozulan gelir dağılımı, yükselen işsizlik, ticaret savaşları, tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş, giderek güçlenen Çin, tüm dünyaya sopa gösteren tehditkar ABD, ayrışan AB, adaletsizliğe yürüyen sarı yelekliler. Özetle ”kaynayan dünya” 2019 vedik astroloji yorumumda zor bir yıl olacağını yazmıştım. 2020 de 2019 u aratmayacak gibi görünüyor. 10 Ocak 2020 Ay tutulmasıyla yeni yılı karşılıyoruz. Tutulmaların etkileri haftalar öncesinden başlar ve kalıcı izler bırakır. Dolayısıyla TC. Rashi Haritasının yükselen burcu İkizlerde yerleşen 2.ev (para/ finans/ mali piyasalar)  yöneticisi Ay üzerinde 26 aralık 2019 ve 10 Ocak 2020 de ardarda olan iki önemli tutulmanın yansıması olarak finansal piyasalarda dalgalanmalar, ani ve sarsıcı nitelikte iniş çıkışlar yaratır. Sonuçları değişime götürür. Kuzey Aydüğümü Rahu haziran 2020’ye kadar en sert takımyıldızlardan biri olan Ardra Nakşatrada dünyada felaketler saçmaya devam edecek. Küresel finansal kriz ufak bir tetiklenmeyi bekliyor. Türkiye burdan yeni bir rota belirlemek zorundadır. Dışa bağımlılıktan kurtulmalı, tam bağımsız Türkiye Atatürkün gösterdiği hedefe yürümelidir. Sonucu ne olursa olsun göze almalı ve asla teslimiyetçi politikalar izlememelidir. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir dönüm noktasına gelmiştir. Artık 20 yıllık Venüs Dasa Dönemi bitiyor ve  2020 Mart ayında Güneş Dasa dönemi başlayacak. Hiç bir şey artık eskisi gibi olamaz. Dasa değişiklikleri büyük değişim getirir. Transit Satürn de 2020 ocak sonunda kendi evi Oğlak burcuna geçecek. Oğlak TC. nin 8. evi. Burası vedik astrolojide krizli değişim/ dönüşüm evidir. Hastalıklar, düşmanlar, kaos, mücadele, ölüm ve yeniden doğuşu simgeler. Satürn 8. evde Türkiye’yi yeniden yapılandırma sürecine sokacak. Bu transit ikibuçuk yıl sürecek. Eski işlemeyen çürümüş yapı yerini yeni oluşumlara bırakmak zorunda. Yeni ekonomi politikaları gerekiyor. Aslında tüm dünyada küresel çapta ekonomide bir tıkanma var. Bu örtpas edilmeye çalışılsa da neoliberal sistemdeki tıkanıklığın sonucu olan Ticaret savaşları, devletler arası çıkar çatışmaları, dünyada artan yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımındaki bozulma 2020 de artarak devam edecek. TC. Rashi haritasında satürnün 8.ev transiti oldukça sancılı bir süreçtir. Asthama Satürn Dönemine giriyoruz. Bu, mücadele ve kaos ardından gelen yeniden doğuştur. Bağımlılıklarından arınmış tam bağımsız Türkiye hepimizin hayali. Satürnün bu yeniden yapılandırma sürecinde Jüpiter yay burcunda bütün gücüyle destekleyici çalışıyor. 3.evi yöneten Güneş TC rashi haritasının 5.evinde terazide venüs, satürn, merkürle Rajayoga/ Kral yogası yapıyor. Dolayısıyla güçlü bir dasa dönemi olacak. 6 yıl sürecek. 3.evin lordu olarak güneş, komşu devletlerle ilişkilerimizi yeniden şekillendirecek, güçlendirecek. Komşularla yapılacak antlaşmalar bu dönemde önem kazanacak. Haritanın 3.evi aslan burcundaki Purvaphalguna nakşatradaki natal Rahu, Türkün cesur mizacını göstermesinin yanında, komşularla karşılıklı çıkarların gözetilerek işbirliğine gidilmesinin önemini vurguluyor. Hint astrolojisinde ay kadınları anneyi temsil eder. Ardarda gelen tutulmalarda etkin Karmik güçler Rahu Ketu, Ay üzerinde kadına şiddet olaylarını tırmandırıyor. Bu soruna parmak basarak gerekli...

Devamı

Hint Astrolojisinde 2019

Şaşırtıcı ve Anormal olarak tanımlanabilecek bir seneye merhaba diyoruz. Yeni yılın ilk haftasında ve 21 ocaktaki tutulmalarla değişim zincirinin ilk halkası kırılıyor.  Ardından Mart 2019 dan itibaren, düzeni yöneten Satürn ve aşırı uçlara bilinçsizce savuran Ay düğümlerinin güney ucu olan Ketu’nun yay burcunda birbirine kavuşacak olması yurdumuzda ve dünyada beklenmedik, ani, kontrol edilemeyen şartların ve köklü değişim-dönüşümün göstergesidir.  Küresel finansal depremin ve artçılarının ayak sesleridir.  2019 Finansal krizdir. Aşırı şişen varlık balonunun patlamasıdır.  Çaresizlerin sesidir.  Varolan şartların bozulmasıyla, kökten değişime giden zorlu yolculuğudur 2019.  Doğum sancısıdır.  Düzensizliğe geçiştir.  Yaprak dökümüdür.   Ekonomik dengelerin sarsılması ile artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.  Anahtar, yay burcundaki bu karanlık kavuşuma ev sahipliği yapan Jüpiterde.  Maalesef kasıma kadar kurtarıcı Jüpiterden ışık yok. Çünkü kadersel olaylara müdahale edecek gücü yok.  Hint astrolojisinde bunun sebebi;Jüpiterin vedik astrolojide akrep burcunda yani kendi evi Yay’a göre kaybettiren 12.evde olması.  “Bırak dağınık kalsın” diyecek ve dünya çözülmeleri yaşayacak.  30 mart/22 nisan arasındaki süreç çok karışık ve sarsıcı.  Zira vedik astrolojide Jüpiter 22 günlük kısacık sürede yay burcunda ilerleyip akrebe geri dönüş hareketiyle ender görülen bir göksel atraksiyon yaparak ortalığı karıştıracak.  İpleri kopartan 2019 a damgasını vuran güçler; Ketu, Saturn ve yılın son çeyreğinde yay burcunda bunlarla birleşecek olan Jüpiter. Jüpiter aydınlığın, Ketu karmanın derin sesi. Sessiz ve derinden çalışan. Satürn; Kainatta düzen ve nizamdır. 2019 da Ketu ve Jüpiter, uzunca bir süredir Yay burcunda olan, evrenin ve dünyanın kanunlarını, varolan sistemin işleyiş kurallarını, ektiğini biçme yasası olan karmayı yöneten Satürnle kavuşacaklar ve bu büyük güçlerin yaratacakları etkiye hep birlikte şahit olacağız. Bugüne dek hesapsız borçlanan insanlar ve hükümetlerin işi zor görünüyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin insanları en büyük faturayı ödeyecek. Ama iş sonunda dönüp dolaşıp küresel para baronlarının, seçkinler oligarşisinin boynuna dolanacak.  Dünyada çürümüş düzenin sarsılması Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın açıklamasına göre, dünyadaki küresel servetin yüzde 82 si, dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturan para babalarının elinde. Ve gelir dağılımındaki eşitsizlik her geçen yıl daha da artıyor.  En alt gelir seviyesindeki 3,7 milyar insan, yıllık küresel servet artışından yararlanamıyor. Dünyadaki 8 milyarder kişinin malvarlığı, 3,6 milyar kişinin yani dünyanın yarısının mal varlığına eşit. Bu korkunç bir rakam. Adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine dünyayı dev şirketler yönetiyor. Daha doğrusu sömürüyor.  Sorunların nedeni, vergi kaçırma, şirketlerin devlet politikaları üzerindeki baskısının artması ve çalışan üreten kesimin haklarını kaybetmesi ve ezilmesi olarak özetlenebilir. Dünyayı arka planda çok uluslu dev şirketler yönetiyor. Yoksulluk sınırında yaşayan milyarlarca insan, bu adaletsiz, çürümüş kapitalist sistemin modern çağlardaki kölesidir. Dünyada milyarlarca insanın kaderi bir avuç zenginin elinde.  Evrensel Sistemin karması buna izin vermeyecek.  Karmanın gezegenleri 2019 da topluca işbaşında.  1929 dünya ekonomik buhranı öncesinde ve 2007 küresel krizinde de satürn ve ketunun kavuşumu etkilerini...

Devamı

Rusya Haritasına Vedik Astroloji Bakışı

2018 de, “ Dünya savaşı çıkar mı?” dedirten oldukça kritik olaylara şahit oluyoruz. Yıllardır Orta Doğu ülkeleri küresel sermaye-emperyalist güçler tarafından kan gölüne çevrilmiş durumda. Yaratılan terör örgütleri vasıtasıyla ülkeler parçalanmaya çalışılıyor. Tek dünya devleti kurmayı hayal eden küresel güç Amerika Birleşik Devletleri, bu hayalini gerçekleştirmek için herşeyi yapıyor. Zalimce saldırılarına bir yenisini daha ekledi. 7 nisan 2018 sabahında Suriyeye füze saldırısı yaptı. İstediği sonucu alamasa da bu dünyaya gözdağı verme operasyonuydu. Dünyanın tek efendisi olma yolunda adımlarından sadece biri. Güç gösterisi. Öncesinde 1 mart 2018 de Rusya devlet başkanı Putinin federal meclis konuşmasında, Rusyanın geliştirdiği ileri teknoloji nükleer silahlarla ilgili açıklaması oldukça önemli. Hodri meydan diyor. Beni ilgilendiren konu, Vedik Astroloji burada ne diyor. Hangi devlet hint astrolojisi haritasına göre daha şanslı? Daha önce ABD. Vedik yıldız haritasını yorumlamıştım. Amerikanın SADESATİ SÜRECİ başladı. Bu, 7 yıllık düşüş sürecidir. Düşiş trendine girdi. Güç kaybı başladı. Ekonomik Sisteminin çöküşü hiç de şaşırtıcı olmayacak. Bu yazımda Rusya Haritasını Hint Astrolojisi penceresinden analiz etmek istiyorum. Rusya Federasyonu, Sovyetlerin dağılmasından sonra 25 Aralık 1991 de kurulmuştur. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, transitler açısından Rusya şanslı. Zorlu Kandaka satürn süreci bitti. Artık önü açık. Şimdi Satürn vedik astrolojide yay burcunda Rusyanın Rahu ve Güneşi üzerinden transitte. Aynı zamanda bu sene gerçekleşen tutulmalar, Rusya’nın Satürnü üzerinde. Karmik düğümlerin Satürnü hareketlendirmesi dolayısıyla tüm bu etkileşimler, büyük değişim getirecek. 27 Temmuz 2018 çok önemli. Vedikte oğlakta gerçekleşecek olan Ay Tutulması, kendisi ya da müttefikleri, düşmanca saldırılara maruz kaldığı takdirde, Rusyada askeri hareketlenmeye yol açabilecek gökyüzü enerjilerini barındırıyor. Temmuz 2018 dünya için gerilim yaratacak gibi görünüyor. 2020 den sonra Oğlak burcunda Rusyanın Satürn Döngüsü başlayacak ki bu tarih yeni bir sayfa açacak. Transitlerden başka devletin içinde bulunduğu dasa dönemi de en az transitler kadar önemli. Vedik astrolojide Vimsottari dasa sistemi eşsizdir. Başka hiçbir astroloji sisteminde bulunmaz. İnce matematiksel hesaplamalara dayanan bir sistemdir. Dönemsel olarak hayatı yöneten gezegen bu bağlamda öne çıkar. Rusya GÜNEŞ MAHA DASA DÖNEMİNDE. Yani Rusya Devletinin kuruluş haritasında Güneşin gücü oranında, bu dönemde başarılı olacak demektir. Güneş Rahu ile kavuşumda yay burcunda. Dispositörü Jüpiter ile PARİVARTANA YOGA yapıyor ve jüpiter ile güneş konuları birbiriyle bağlantılı. Jüpiterin güneşe vedik açısı da var ayrıca. Kısacası güneş ve jüpiter çok iç içeler. Güneş, malefik bakış almıyor. Navamsada güneş venüsle beraber ikizler burcunda ve yöneticisi merkürden görünüm alıyor. Dolayısıyla Rusyanın şimdi şanslı bir dasa döneminde olduğunu söyleyebilirim.  Ardından gelecek olan AY MAHA DASA DÖNEMİ de bundan pek farklı olmayacak. Ay Jüpiter kavuşumu ile, AY DASADA,  Güneş dasa döneminde kazandığı prestiji artarak devam edecek. Şimdi Rusyanın hint yıldız haritasına ve gezegen güçlerine bakalım. Güneş rahu ile beraber 5.evde yay burcunda. Trikona ev güneş dasa dönemi için olumlu. Aslan burcundaki Jüpiterden aldığı bakış açısı...

Devamı

2018 Çözülme süreci ve Yeni Oluşumlar

Kasım 2017 de Satürnün yay transitine başlamasıyla yepyeni bir süreç başlayacak. Kısa süreliğine geri döndüğü akrep burcundan 4 kasım 2017 de yay burcuna geçip uzunca bir süre buradan ikizlere, kova burcuna ve başak burcuna görünüm yapacak. Bu burçlarda engellerle, kısıtlamalarla,  ve zorluklarla gelen mecburi değişim ve yenilenme sürecinin tetikleyicisi olacaktır. Jüpiter ise sideral zodyakta 12 eylül 2017 de terazi burcuna geçiş yaptı. 2018 ekim ayına kadar vedik astrolojide jüpiter terazi burcundan, kovaya, ikizlere ve koç burcuna görünüm yaparak şans dağıtacak. Bu burçlarda bilgelik fırsatlar sunacak. Doğum haritasının bu evlerinde aydınlanma olacak. 2017 kasımdan -2018 ekim ayına kadar yaklaşık bir yıllık dönem vedik astrolojide çok önemli. 2 ağır planet elele, 2 eve birden görünüm yapacak. Bunlar kova ve ikizler evleri. Haritamızda kova ve ikizler burcu, hangi evimize denk geliyorsa, o evler bizim için özel bir önem kazanacak.  Gökyüzü bu evlerin konularında önce çürüme, bozulma ve ardından bilgiyle gelen yükselme ve canlanma ve çok önemli gelişmeler vaadediyor. Bu,  eskinin mecburiyet karşısında  terkedilip yeni gelen fırsatlarla yenilenme sürecidir. Hepimizde yükselen burca göre farklı konularda yaşama yansıyacak. Bu dönemde Kova, ikizler, terazi, koç, aslan yay şanslı burçlar olarak öne çıkıyor. Gelecek yeni oluşumların mimarları jüpiter ve satürn, işbirliği içinde çalışarak kova ve ikizler evimize sürprizlerle gelecek. Bu evlerde büyük değişime doğru yürüyoruz.   Biri yıkacak, değişime zorlayacak, öbürü tamir edecek yeni fırsatlarla yüksek bilgelikle gelecek aydınlatacak ve daha iyisini daha hayırlısını önümüze sunacak. Her harita kendine özeldir ve özel analiz gerekir. Ayrıntılı dasa analizi yapılmadan transit yorumları eksik kalır. Genel yorumlar sadece büyük değişimin hangi alanda olacağına dair bir ipucu niteliğindedir ancak. Temel konulara parmak basar. İKİZLER-TERAZİ-KOVA Şanslı grup Hava grubunda DHARMA evleri 1/5/9. etki altında VAROLUŞ AMACINI GERÇEKLEŞTİRECEKLER. Ay/yükselen Kova ve İkizler burcu Yükselen burçta satürn ve jüpiter beraberce çalışacak. Önce eski hayatın temellerini sarsacak yıkım etkisi ve sonra yeni oluşumlar için yeni fırsatlar gelecek. Bu, yaşamda köklü değişimler demek. Kişisel değişim, yeni bir aşk, yada sönümlenen aşk ateşinin tekrar alevlenmesi, yaşamdan keyif almak, ilahi adaletin tecellisi, şans ve doğa desteği ve yaşam amacını gerçekleştirmeye odaklanacaklar. Ay/yükselen Kova ve terazi burcu için çocuk sahibi olma zamanıdır. Çocuğu olanlar ise, onların sevinçlerine ortak olacak. KOÇ-ASLAN-YAY Ateş grubu burçlarda KAMA/ ARZU EVLERİ etki altında. HAYAL ETTİKLERİ HERŞEY GERÇEKLEŞECEK. Yükselen/ay Koç burcu 11.ev kova, 3.ev ikizler. Dolayısıyla arzu evleri aktif halde. İstekleri peşinden cesaretle koşacak. Dilekleri gerçekleşecek. Yükselen / ay  Aslan burcu Evlilik evi kova yoğun etki altında. 11. İkizler evi de aynı şekilde. Dasa gezegeni de 7.evle bağlantılıysa ay burcu yada yükselen aslanların evlenme zamanı geldi. Evli iseler evlilikte daha hayırlı bir istikamette yeni bir yapılanmaya gidecekler. Hayaller, arzular  gerçekleşecek. Para akışında kazançlarda artış olacak. Arkadaşlardan büyük destek var. Hedeflerini tam isabet tutturacaklar. Yükselen/Ay Yay...

Devamı