Şaşırtıcı ve Anormal olarak tanımlanabilecek bir seneye merhaba diyoruz.

Yeni yılın ilk haftasında ve 21 ocaktaki tutulmalarla değişim zincirinin ilk halkası kırılıyor. 

Ardından Mart 2019 dan itibaren, düzeni yöneten Satürn ve aşırı uçlara bilinçsizce savuran Ay düğümlerinin güney ucu olan Ketu’nun yay burcunda birbirine kavuşacak olması yurdumuzda ve dünyada beklenmedik, ani, kontrol edilemeyen şartların ve köklü değişim-dönüşümün göstergesidir. 

Küresel finansal depremin ve artçılarının ayak sesleridir. 

2019 Finansal krizdir. Aşırı şişen varlık balonunun patlamasıdır. 

Çaresizlerin sesidir. 

Varolan şartların bozulmasıyla, kökten değişime giden zorlu yolculuğudur 2019. 

Doğum sancısıdır. 

Düzensizliğe geçiştir. 

Yaprak dökümüdür.  

Ekonomik dengelerin sarsılması ile artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. 

Anahtar, yay burcundaki bu karanlık kavuşuma ev sahipliği yapan Jüpiterde. 

Maalesef kasıma kadar kurtarıcı Jüpiterden ışık yok. Çünkü kadersel olaylara müdahale edecek gücü yok. 

Hint astrolojisinde bunun sebebi;Jüpiterin vedik astrolojide akrep burcunda yani kendi evi Yay’a göre kaybettiren 12.evde olması. 

“Bırak dağınık kalsın” diyecek ve dünya çözülmeleri yaşayacak. 

30 mart/22 nisan arasındaki süreç çok karışık ve sarsıcı. 

Zira vedik astrolojide Jüpiter 22 günlük kısacık sürede yay burcunda ilerleyip akrebe geri dönüş hareketiyle ender görülen bir göksel atraksiyon yaparak ortalığı karıştıracak. 

İpleri kopartan 2019 a damgasını vuran güçler; Ketu, Saturn ve yılın son çeyreğinde yay burcunda bunlarla birleşecek olan Jüpiter.

Jüpiter aydınlığın,

Ketu karmanın derin sesi. Sessiz ve derinden çalışan.

Satürn; Kainatta düzen ve nizamdır.

2019 da Ketu ve Jüpiter, uzunca bir süredir Yay burcunda olan, evrenin ve dünyanın kanunlarını, varolan sistemin işleyiş kurallarını, ektiğini biçme yasası olan karmayı yöneten Satürnle kavuşacaklar ve bu büyük güçlerin yaratacakları etkiye hep birlikte şahit olacağız. Bugüne dek hesapsız borçlanan insanlar ve hükümetlerin işi zor görünüyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin insanları en büyük faturayı ödeyecek. Ama iş sonunda dönüp dolaşıp küresel para baronlarının, seçkinler oligarşisinin boynuna dolanacak. 

Dünyada çürümüş düzenin sarsılması

Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın açıklamasına göre, dünyadaki küresel servetin yüzde 82 si, dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturan para babalarının elinde. Ve gelir dağılımındaki eşitsizlik her geçen yıl daha da artıyor. 

En alt gelir seviyesindeki 3,7 milyar insan, yıllık küresel servet artışından yararlanamıyor. Dünyadaki 8 milyarder kişinin malvarlığı, 3,6 milyar kişinin yani dünyanın yarısının mal varlığına eşit. Bu korkunç bir rakam. Adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine dünyayı dev şirketler yönetiyor. Daha doğrusu sömürüyor. 

Sorunların nedeni, vergi kaçırma, şirketlerin devlet politikaları üzerindeki baskısının artması ve çalışan üreten kesimin haklarını kaybetmesi ve ezilmesi olarak özetlenebilir. Dünyayı arka planda çok uluslu dev şirketler yönetiyor. Yoksulluk sınırında yaşayan milyarlarca insan, bu adaletsiz, çürümüş kapitalist sistemin modern çağlardaki kölesidir. Dünyada milyarlarca insanın kaderi bir avuç zenginin elinde. 

Evrensel Sistemin karması buna izin vermeyecek. 

Karmanın gezegenleri 2019 da topluca işbaşında. 

1929 dünya ekonomik buhranı öncesinde ve 2007 küresel krizinde de satürn ve ketunun kavuşumu etkilerini yaşamıştı dünya. Bunlar derin ve çok büyük güçlerdir. Tek başına ketu bile gezegen ordularına bedeldir. Etkileri ani vurur ve umulmadık anda gelir. 

Yeryüzünde adaletsizliği dağıtan kesim, Kasım 2019’da Jüpiterin yay burcuna kalıcı geçişiyle duvara toslayacak. 

26 Aralık 2019’da yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması dünyada ve ülkemizde dengeleri değiştirecek. Tutulmanın etkilerini hissetmeye kasımdan itibaren başlayacağız. 

26 Aralıktaki güneş tutulması çok önemli. Zira Jüpiterin yay burcuna geçmesini takip eden ilk yay burcu tutulması olacak. Venüs ve mars dışındaki tüm gezegenler, tutulma ekseninde yer alacak. Yeryüzüne izdüşümü kaçınılmaz. Büyük değişim geliyor. Ekonomik fırtınalar, sosyolojik ve siyasal değişimlere gebedir.

Eski dünya düzeni tamamen değişecek. Çok kutuplu dünya düzenine geçiyoruz. Kendini dünyanın efendisi sanan kovboy devlet ve dünyanın efendileri,  Satürnün duvarına toslayacak. Bu sefer Jüpiterin adaleti Satürnün duvarlarında parlayacak. Küreselcilik modası geçmiş bir olgu olacak. Bunun yerine korumacılık, ulusalcılık ve milletlerin bağımsızlığı ise artık öne çıkacak. Milletler, kendi ulusal değerlerine sığınacak. 

Küreselciler kaybedecek Ulusalcılık kazanacak. 

Dünyada yeni dengeler oluşmakta. Halklar küresel teslimiyetçiliğe karşı ulusalcılık limanına sığınacak. Ulus devlet gerçeği belirgin hale gelecek. 

Tüm dünyada “Özgürlük, hak, adalet, eşitlik” kavramları artık çok daha fazla konuşulacak. 

Tüm ülkelerde gelir dağılımındaki eşitsizlik sonucu ezilen mazlum kitlelerin çığlığı mutlaka duyulacak. Kulaklarını kapatanlar! Unutmayınız gökyüzünde 6 gezegen birden yay burcunda kıyameti kopardığında, yeryüzünde hareket başlar.

Bu dönemde doğal afetlerin de artma olasılığından bahsetmek gerekiyor. 

2019 Türkiyenin, dış politikasında değişikliğe gideceği, önemli bir yıl olacak. 

Kişisel hayatımızda da bu böyle. İlginç bir sene geliyor. Hiç bir şey sıradan olmayacak.

Her harita kendine özeldir. Kendi potansiyelini yaşar. Güçlü bir harita sahibi, her zorluğun altından kalkar. Olumsuz transitlerde az zararla atlatır. Zayıf bir haritanın sahibiyse, en ufak şeyleri kendine büyük dert yapabilir. Yanlış adımlar atarak başını yok yere belaya sokabilir. Yazacağım burç yorumlarında, doğum haritanız neyi vaadediyorsa, transitler ve dasalar hayatınızda onu ortaya çıkartır. 

2019’un Vedik Astrolojide Burçlara genel transit etkileri

Bu sene en önemli çözülmeleri yaşayacak olanlar yükseleni ve/veya Ay burcu Yay ve İkizler olan grup. Diğer burçlar değişik ev konularından hayat sınavlarına tabi olacak. Geçenler tekamül katında bir basamak daha atlayacaklar. Hayatın amacı bu. Bu önemli transitlerin yaratacağı bilinç sıçraması bizi yüksek boyutlara taşır. 

Zorlu SADESATİ SÜRECİ-KANDAKA – ASTHAMA SATÜRN DÖNEMİ yaşayan burçlar, Ay burcu Akrep, Yay, Oğlak, Başak, Boğa olan kişiler. Bunlar Satürnün hayat sınavında. Değişime açık olanlar için bu dönem sıkıntı yaratmaz. Satürnün rehberliği hayatı daha iyiye götürür. 

Yay burcu için 2019 Marttan sonra bir buçuk yıl sürecek olan değişim rüzgarı esecek. Ordan oraya savuracak. Her şey çok karışık. Kendinizi hiç hayal bile edemediğiniz yerlerde bulabilirsiniz. Kadersel gidişat nereye ise oraya götürecek sizi. 

Özellikle Ay burcu yay olanların kafası çok karışık. Çözüm yolu bulamıyorlar. Sadesati döneminin etkileri martta Ketunun da gelmesiyle ağırlaşacak. İnancınıza sığının. Ruhsal yönünüzü geliştirmeye odaklanın. 

İkizler; Evli olanlar marttan sonra eşleriyle ayrışma, yabancılaşma, anlaşmazlıklar ve bazı sorunlar gündeme gelebilir. Temmuz maddi olarak biraz zorlayıcı görünüyor. Kasımdan sonra ilişkinizde çözüm süreci başlar. 

Bekarlar yılın son çeyreğinde karşı cinsle ilişkiler ve evlilik konusunda şaşırtıcı gelişmeler bekleyebilirsiniz. 

Boğa ve Akrep burçları yılın ilk yarısında özellikle ilişkileri konusunda Jüpiterin ışığından faydalanıyor.

Ama parasal konularda marttan itibaren çalkantılı olacak. Maddi bazı beklentileriniz var ama engellerle karşılaşacaksınız. Yılın son çeyreğinde bu düğüm çözülüyor. Ailede bazı anlaşmazlıklar ve karmaşık durumlar olabilir. Aile bireyleri birbirine yabancılaşabilir. Empati duygusuna ihtiyaç var.

Okülte, astrolojiye, mistik konulara eğilerek huzuru ve çıkış yolunu  bulacaksınız. 

Ruhsal olarak kendilerini huzursuz hissederler. Yalnız kalmamaya bakın. 

Koçlar ve teraziler marttan itibaren yüksek öğrenim, baba ve küçük kardeşler konularında ani beklenmedik deneyimler yaşama olasılığı yüksek. Planlanmayan gelişmeler var. Bu grup için Şans aktif bir yıl değil. 

Yengeç ve oğlakların birbuçuk yıldır devam eden spiritüel deneyimleri ve ruhsal uyanışı ocaktaki son yengeç tutulmasıyla panik atak yaşatacak. Ardından oğlakların 12.evlerinde ruhsal fırtına düşünceleri farklı bir boyuta taşıyacak. 

Yengeçler ise düşmanlarla düşmanlıklarla sınanacaklar. Güven bunalımı var. Sırlar açığa çıkıyor. Manevi dünyalarının güvenli limanı en iyisi. Dolayısıyla “Ruhsal gelişim” yengeç-oğlak burcu grubunda bu yıl da bitmiyor. 

Aslan ve kovalar bu sene aşkın binbir türlü halini deneyimlenecekler. 17 haziran ve 2 temmuzdaki tutulmalarda engeller ve kısıtlamalar patlamalara dönüşebilir. Yıl sonuna doğru su akar yolunu bulur. 

Arkadaşlar konusunda teste tabi tutulacaklar. Gerçek dost kimmiş bunlar açığa çıkacak. 

Çocuk sahibi olmak isteyenler için yılın son çeyreğinde transit Jüpiterin desteği var. 

Haritada 5/11.evlerde güçlü zenginlik yogaları olanlar için potansiyel aktive olacak yani kazançlı bir yıl. 

Başak/Balık burçları evle ve işle ilgili konular ön plana çıkacak. Patronla veya yönetici konumdakilerle çetrefilli durumlar, iş değişikliği, ev değişikliği, ev alım/satımı gibi konularda öngörülemeyen değişiklikler ve ani kararlar alma durumu söz konusu. 

Anneyle de ilgili bazı kadersel yansımaları olabilir. Duygusal çalkantılar, mutluluk duygusunda azalma görülür. 

Vedik astroloji haritasında güçlü yogaları olanlar, yükselen burçta gezegenlerin olumlu yerleşimi, yükselen yöneticisi, ay, iyi yerleşimde olanlar, jüpiteri iyi yerleşenler için yeni gelen yıl sürprizlere açık. Krizi fırsata çevirecekler. 

Değişime dirençli ruhlar için ise sarsıcı etkiler barındırıyor.

Zor ve sıradışı bir yıl olacağını öngördüğüm 2019 da hepinize aklın ve mantığın yolundan şaşmamanızı, boş hayallere kapılmamanızı, adımlarınızı çok iyi düşünerek atmanızı öneririm. Yoksa ağır sonuçları olabilir. Dürüstlükten sapmış insanlar yılın sonuna doğru ektiklerini biçecek. Gerçekçi ve sağduyulu olanlar kazanacak. 

Namaste

Gül Oğuz Öztuğ

1 Ocak 2019