Vedik astrolojide 7 gezegen ve yönettiği evler, yedi varoluşsal boyutu temsil ediyor. 

Haritadaki gücü ve kalitesi oranında yaşam kolaylaşıyor ya da zorlaşıyor. 

Aydınlanıyor ya da kararıyor. 

Zayıf gezegenler, temsil ettiği varoluş boyutunu tıkar. O konudaki düşünce sistemimiz problemlidir.

Güneş

Sonsuzluk Boyutu

Ruhsallık, Işık Beden, Aura

Bilinç, özbenlik

Ben, Öz. Ruh.

İç ışık, içsel kaynak

Ruhsal özgürlük, dünyadan bağımsızlaşmayla ve arzuların peşinden çılgın bir koşturmacadan vazgeçerek mümkün.

Doğum haritasında köşe/ üçgen evlerden birinde, yücelmiş/ kendi evinde/ dost evde, benefiklerden bakış alan güneşe sahip ise; kendiyle barışık, kendine güvenen, yüksek bilinç seviyesinde, iç ışığının rehberliğinde, ortamlarda parlayan, güçlü, aurası parlak, karizmatik insanlardır.

Ay

Zihin, duygu ve düşünceler.

Arzular ve tüm duygusal fiziksel ihtiyaçlar.

Ego

Nefs

Ay, güneşten beslenir. Işık alarak parlar. Yani zihin, ruhsallıkla beslenir.

Doğum haritasında ay, 6.,8.,12. Dustana evlerde ve karanlık ay ise ve/veya ay düğümleri, mars, satürnün görünümleri altında duygusal/ düşünsel sistem baskılanıyor ise, ego sağlıklı kalamaz. Pozitif kalmakta zorlanır, zihinsel karmaşalarda dünyada kaybolur. Dünyaya esir olur. Bağımlılıkları vardır. Onaylanmak, beğenilmek için maskeler takmaya ihtiyaç duyar. Kendine yabancılaşabilir. Kendi eleştireldir ama eleştiriye gelemez. Alıngandır. Yargılayıcı, kibirli, aşağılayıcıdır. Hep o haklıdır. Empati yoksunudur. Kimsenin onu anlamadığından şikayet eder. Takıntılı, korkularla doludur. Ezme/ezilme modundadır. Hayatı, insanları kontrol etme peşindedir. Dünyevi güce, paraya, mevkiye sahip olmak onun için çok önemlidir. Ego, özden kopuksa gaddarlaşabilir.

Özbenliğin yönetiminde olan sağlıklı ego, bağımsızdır, zaaflarına yenilmez, mutludur. İçsel kaynağından beslenir. İç ışığı hayata yansır. Kendine güvenir, kendi kendine yeter, onaya takdir edilmeye ihtiyaç duymaz.

Merkür

Akıl ve iletişimsel boyut.

Akıl hayata yön verir. Merkür doğum haritasında kötücül etkiler altındaysa, yönsüz savrulur. İğneleyici, itici, fitneci, yalancıdır.
Hoşsohbet, esprili, tatlıdilli akıllı insanlar merkür şansına sahipler.

Venüs

Aşk ve ilişkiler boyutu.

Aşkta hayal kırıklıkları, terk edilişler, mutsuz evlilikler, aldatılmalar, ihanetler… Şanssız venüsle dünyaya gelenlerin kader imtihanları.
Bazı insanlarsa doğuştan şanslıdır. El üstünde tutulurlar. İlişkilerdeki şans tamamen Allah’ın bir lütfu. Doğum haritasında şanslı evlerde yerleşen güçlü venüs, lüx keyifli bir yaşam ve mutlu ilişkilerin zeminini hazırlıyor.

Hırsın boyutları Rahu. Rahunun Venüs ile kavuşumları zevklere paraya sekse aşırı düşkünlük verir. Ay düğümlerinin gölgesine giren gezegenler, kader oyunlarının sahneleneceği kişisel boyutumuz. Zaaflarımızdır bizi üzen. Ne kadar bağımsızlaşabilirsek dünyanın geçici zevklerinden, o kadar özgürüz mutluyuz.

Mars

Eylem

Tutkular

Güç, enerji, cesaret, motivasyon, mücadele, savaş

Mars asker. Hayat savaşında mars zafere giden yolda, içimizdeki savaşçı.
Mücadele gücü vermiş mi Allah o insana. Cesaret, güç, kuvvet vermiş mi? İdealleri uğruna,  hak, adalet için savaşır mı? Yani Zafer  kazanma potansiyeline sahip mi?

Yoksa bir güçlükle karşılaştığında korkar kaçar mı?
İşte Mars boyutunun insana kazandırdıkları/ kaybettirdikleri. Mars hayattaki başarının anahtarı. Özellikle 10.evdeki koç/akrep/oğlaktaki mars dikbala gücü kazanarak başarılı insanların hayat yolunda güçlü bir komutan misali eşlik ediyor.
Kötü yerleşen malefik etkiler altındaki mars, kaybedenlerden olacaktır. Tutkularının esiri olur. Zulüm enerjisi barındırır. Karanlık tarafın askeridir.

Satürn

Görev ve sorumluluklar, çalışma, başarı, mevki sahibi olma, sınırlar, ölçü, denge, düzen.
Depresif eğilimler, korkular.

Satürn kainatta ölçü, düzen ve nizamdır. Satürn olmazsa karmaşa ve bozgunculuk hakim olur. Kanunlar kurallardır. Hukuki çerçeveyi çizer. Hayattaki kurallarımız, prensiplerimizdir. Kişisel sınırları çizme, başkalarının sınırlarına da saygılı olmayı gerektirir.
Satürn otorite olma, otoriteyle uyumlu olma, kurallara saygı, sosyal statü sağlamaya yönelik çalışma, efor sarfetmektir. Toplumda iyi bir yere gelebilmek ancak iyi bir satürnle mümkündür.
Satürn karmanın gezegenidir. Ektiğini biçtirir.


Jüpiter

Ahlaki / manevi boyut.

Umut, inanç, iyimserlik.

Hakikat, Adalet, yüksek bilgiler, Allah’ın lütfu, Şans, refah.

Jüpiter umuttur.

İnanç, insanı sonsuzluğa / Sonsuz Varlığa bağlayan köprüdür. Dolayısıyla Jüpiter mutluluk ve refaha açılan insani boyuttur.

Evreni içine alan bu yüce yedili sistem, sadece gökkuşağının yedi renginde ve gamın yedi notasında değil, aynı zamanda insanın yedili yapısında da tezahür eder. 

İnsanın yedili yapısında anlatılmak istenen kavram insanın ruhsal ve fiziksel bağlantı noktalarıyla ilgilidir.

Yani çakralar.

Çakralar 8.evde açılır. Tabi harita bunu vaadediyorsa. 8.evin kapısı açıksa. Rahu moksa evlerdeyse kapıları kapatır. Hevesini hırsını ilahlaştırabilir. 

Çakraların açılması ile hedeflenen şey aslında kişinin kendi ilahi miracını yaşayabilmesi ile alakalı bir durumdur. Ruhunun yücelmesinde jüpiter boyutunun gücü  büyük önem taşır.

Gül Oğuz Öztuğ

20.01.2022