Yöneticisi satürn. Toprak grubundan öncü burç. Dişil burç.

OĞLAK GENEL ÖZELLİKLERİ

Karmik gezegen satürnden dolayı, oğlak insanı ruhun varlığını anlıyor. Hedefler var. Ruhsal yolda, zorluklarla karşılaşarak, hatalarından ders alarak ilerliyor.

Sorumluluk sahibi, ciddi, olgun, çalışkan, disiplinli, yavaş ama emin adımlarla ilerleyen, tutucu, inatçı, kararlı, konsantrasyon yeteneği, idari becerisi gelişmiş insanlardır. Ağır şartlara dayanıklı ve sabırlıdırlar. Planlı programlı çalışır.

Mesafeli, kapalı, temkinli, otoriter, kuralcı ve kontrollüdür. İlişkide bulunduğu kişileri ve kendini kısıtlar ve bastırır. Yenilikleri ancak riskleri minimize ettikten sonra kabul edebilir.

Stabilizasyon, kalıcılık ve denge ve en önemlisi de realiteler.

Yöneticisi satürn düşük konumdaysa kişilik baskıcı, hayatı zor şartlar altında, engeller ve kısıtlamalarla doludur. Başarı gecikmeli gelir.

Kuvvetli bir satürnle, yani oğlak, kova, terazideki bir satürnle hedefe odaklanmış ciddi sorumluluk bilinci gelişmiş, yüksek organizasyon ve planlama yeteneği, idari beceri, disiplin ve kararlılıkla birleşerek, sadece amaçları için mücadele eden ve asla vazgeçmeyen bir kişilik ortaya çıkartır.

Maneviyat gezegeni jüpiter, dünyevi burç oğlakta düşüştedir. Fırsatları kaçırtır, hayattaki şansı oldukça düşer.

Cesaret, güç, enerji gezegeni mars, oğlakta yücelir yani, en yüksek yaptırım gücüne sahiptir. Temkinli ve kontrollü bir cesaret, girişimcilik demektir. Özellikle 10.-11. evlerdeyse, kariyer başarısı ve mesleki kazançlar açısından mükemmel durumdur.