Hint astrolojisinde evlilik konusunda söz sahibi gezegen yani evlilik karakası Venüs’tür. Mutluluk gezegeni venüs’ün hem doğum haritası rashide hem de evlilik haritası navamsadaki konumu çok önemlidir. Erkek haritalarında Venüs, erkeğin hayatına giren kadınların profilini çizer. Venüs başakta en düşük konumdadır. Saturn, mars, rahu ve ketudan zararlı etkiler alan veya düşmanı güneş’e çok yaklaşarak yanmış bir venüs, aşkta, ilişkilerde ve evlilik hayatındaki şanssızlıklara işaret eder. Balıkta yücelim burcunda yerleşen ve Jüpiter’den, ay’dan olumlu etkiler alan bir Venüs, erkeğin hayatına girecek olan kadınların kalitesini ve refah seviyesini yükseltir. Evlilikte mutluluk şansı ilk etapta Venüs’le gelir.

Kadın haritalarında vedik astrolojide koca karakası jüpiterdir. Jüpiter’in gücü eşin gücüdür. Jüpiter’in kalitesi, eşin kalitesidir. Oğlaktaki debil bir Jüpiter, zararlı etkiler altındaysa kocanın niteliklerinde, refahta, mutlulukta ve hayattaki genel şansta düşüş etkisi yaratır. Çocuklar konusunda da sorun vardır. Tam tersi durumda, yayda, balıkta yada yengeçte yerleşmiş ve olumlu etkiler altındaki bir Jüpiter, asil bir eşin hayatımızda mutluluk kaynağı olarak bize ruhsal öğretmen misali ışık tutacağının işaretidir. Kadınlarda evlilik şansı, yıldız haritasındaki Jüpiterin uğurlu evlerde yerleşimiyle kadere yazılmıştır.

kalp

 

Fakat kadında Jüpiter ve erkekte Venüs evlilikte söz sahibi tek gezegen değildir.

Yıldız haritasında 7. ev eşin niteliklerini, evliliğin insan hayatına olumlu yada olumsuz olarak neler getirebileceğinin yansımasıdır. Vedik astrolojide evliliği yöneten gezegenin rashi ve navamsa haritasındaki ev konumu, diğer gezegenlerden aldığı olumlu yada olumsuz etkiler, evlilik hayatındaki mutlulukta belirleyici diğer önemli unsurdur.

Eşi yöneten gezegenin hangi nakshatrada yani takımyıldızda yerleştiğine bakılarak, eşin karakteri hakkında net bilgi sahibi oluruz.

7.ev dışa açıldığımız evdir. Karşı cinsle ilişkiler, uzun süreli beraberlikler yanında iş ortaklıkları konusunda da söz sahibidir. 1.evdeki “ben” , 7. evde “biz” olur.

Uğurlu gezegenlerin, yani Jüpiter ve Venüs’ün evlilik eviyle bağlantısı, ilişkilerde mutluluk ve arzuların tatmin olacağına ve şanslı bir evliliğe işarettir. Sırtımızı dayayabileceğimiz, bize her konuda destek olacak, sevgi dolu, güvenilir bir hayat arkadaşına tüm kapıları açar. Şans gezegeni Jüpiter ile 7. ev bağlantısı, iyi ahlaklı erdemli bir eşin, ruhsal yolculuğumuzda bize katkılardır. Venüsün bağlantısı aşk ve para evlilik yoluyla gelecektir. Parlak hasarsız bir Venüs aşk evliliği bahşeder.

Ay düğümlerinin yani Rahu-Ketunun 7. evle irtibatlarında eşle karmik bir bağlantı, yani geçmişten gelen halledilmemiş ve bu hayatta çözülmesi beklenen müthiş bir senaryo vardır. SIRADIŞI bir eş, ani bir kararla evlilik, zamanla eşle yabancılaşma, frekansların bir türlü tutmaması, ilişkide gelgitler, beklentilerin karşılıksız kalması, bir türlü doyuma ulaşamama, tatminsizlik, sürpriz ayrılıklar, ilişkide öngörülemezlik, huzursuzluklar, çalkantılar, isyan karmik düğümlerin sırlı yansımalarıdır.

Engeller, gecikmeler, realite, şanssızlıklar gezegeni Satürn’ün evlilik eviyle irtibatları mantık evliliği, geç evlilik göstergesidir. Yaşça büyük ve olgun bir eş getirir. Zararlı etkiler altındaysa, aşırı kuralcı, disiplinli, sert, otoriter, baskıcı bir hayat arkadaşımız vardır. Aramızda kapanmayan mesafeler, soğukluk ve tensel yalnızlık kaderimizdir.

Mars evlilik eviyle irtibatlarında fırtınalı aşklar, tutkulu beraberlikler göstergesidir. Vedik astrolojide ikili ilişkiler ve ortaklıklarda mars yerleşimi, yaratacağı stres ve yıkıcı etkileri sebebiyle çok önemlidir. 1.,4.,7.,8.,12. evlerde yerleşmişse “Kudjadosha” yani mars baskısı yaratır ve eşle mars savaşları yaşanacak demektir. Ilişkilerde öfke, gerilim ve aşırı otorite isteği açığa çıkartır. Stresli bir evlilik, huzursuzluk, öfkeli ama tutkulu bir eş, yıkıcı davranışlar, kavgalar ilişkiyi kopma noktasına götürür.

Eğer ki tüm zararlı gezegenler evlilik eviyle yada yöneticisiyle görünüm yapıyorsa, yani tüm zararlı unsurların da duruma müdahalesiyle kavga dövüş ve şiddet ortamı yaratırlar ve iş boşanmaya kadar gidebilir.

NAVAMSA HARITASI D9

Hint astrolojisinde evlilik hayatı ve eş hakkında önemli ipuçları verir. Evlilik yöneticisi gezegenin navamsa yerleşimi eşi tanımlar. Gezegen güçleri haritası NAVAMSA aynı zamanda mutluluk haritasıdır. Doğum haritasında bize bahşedilen potansiyelleri hayata geçirebilecekmiyiz? Real dünya’da irade gücüyle neleri gerçekleştirebileceğiz? Eşimiz bizi ilişkimizde ruhsal seviyede destekleyecek mi? Yoksa yalnız mı bırakacak? Eşin niteliklerini ve tüm bunların cevabını Navamsa haritası bize verir. NAVAMSA, evliliğin yol haritasıdır.

Zararlı gezegenlerin hem rashide hem navamsada evlilik eviyle bağlantıda olmaması evlilik şansını ve mutluluğunu yükseltir.

NAVAMSA haritası Rashi haritasındaki olumsuz şartları düzeltir.

Gül Oğuz Öztuğ/Ocak 2015