ASWİNİ NAKSHATRA

0′ Koçtan başlar 13,20′ koça kadar uzanan alanda yeralan takımyıldızdır. Ay, aswinide konaklarken doğanlar bu ŞİFACI yıldız etkisinde büyük bir iyileştirici güce sahiptirler. Başarılı bir tıp eğitimini destekleyen bir yıldızdır. Arzularının peşinden koşar. Yeni başlangıçlar yaparken çok fazla düşünmeden hemen atılım yapar. Çok cesur, aceleci, inatçı ve çok sabırsızdır. Hızlı konuşur, hızlı hareket eder. Çok enerjik ve kahraman ruhludur. Aswini nakşatra, hareket içeren her konuda destekleyen yıldızdır.

Aswini’de doğanlar, ketu devresinde hayata merhaba der. Yöneticisi ketu, şifa getiren ve ruhsal derinlik kazandıran büyük güçtür.  Çocukluk yıllarında ruhsal etkilerle donatır, ruhu olgunlaştırır. Kişiliği derin seviyelerde etkileyen güç ketu’nun yıldız haritasındaki durumu en belirleyici unsurdur.

Astronomide koç’taki RAM takımyıldızlarındaki SHERATAN  YILDIZI, Aswini menzilinde yer alır.

BHARANİ NAKSHATRA

13,20′ koçtan 26,40′ koça kadar uzanan bölgede yeralan takımyıldızdır. Mücadeleci yıldızlar grubundan olan Bharani’yi venüs yönetir. Adalet, birlik, beraberlik, kararlılık, güç, kuvvet, cesaret, iyilik, temizlik ve arınma getiren yıldızdır. Kahraman ruhlu ve erdemlidir. Ölüm lordu Yama, burda hayatın ve ölümün gizemini yansıtır.

“Kısıtlayıcı yıldız” Bu yıldızda “Sınırlamalar, kısıtlanmışlık duygusu” vardır. İnatçıdır. Fanatik ve farklı fikirlere sahip insanlara karşı hoşgörüsüz olabilirler.

Kendini baskı altında hisseder. Yaşadığı  İçsel çatışmalar neticesinde ruhsal aydınlanma ve büyük ruhsal dönüşüm gerçekleşir.

Bharani nakşatrada doğanlar, venüs devresinde hayata merhaba der. Yani hayatlarını derin seviyelerde yöneten gezegen venüstür. Dolayısıyla yıldız haritasında venüsün yerleşiminin kişilik üzerindeki tesirleri büyüktür.

Astronomide MENKAR yıldızıyla ve Andromeda’nın sol tarafında kalan ALMACH yıldızıyla ilişkilendirilir. Menkar zorluklar ve gözden düşme yaratan sert tabiatlı yıldızdır. Almach, onurlandırır.

KRİTTİKA NAKSHATRA

26,40′ koçtan başlar, 10′ boğaya kadar uzanan menzilde yer alan takımyıldızdır. Yöneticisi, hayat kaynağı güç temsilcisi güneştir. Bu takımyıldızda güneş, karanlıkları aydınlatan arındırıcı güç kaynağıdır. Diety Agni’den kaynaklanan  ateş tabiatından etrafı yakar kavurur. Kötü olan ne varsa yakar yok eder. Geriye yalnızca ışık kalır.

Bu yıldızın insanları ateşli bir yapıya sahiptir. Gururlu, hırslı, kararlı, inatçı, agresif ve sert mizaçlıdır.

Krittika nakşatrada doğanların derin seviyelerde ruhsal oluşumunu şekillendiren güç güneştir. Güneş devresinde hayata merhaba der. Dolayısıyla, güneşin yıldız haritasındaki yerleşimi, ruhun üzerindeki derin seviyelerdeki tesirleri sebebiyle en belirleyici unsurdur. Krittika’nın yansıttığı kişilik, güneşin haritadaki güçlü yada zayıf yerleşimine bağlı olarak olumlu yada olumsuz gelişim gösterebilir.

Krittika, savaş ve tartışmaları yöneten sert keskin bir yıldızdır. Astronomide Alcyone ve sert – yıkıcı Algol yıldızıyla ilişkilendirilir.

koc-naksatralar