Karaka, gezegenlerin temsil ettigi kişiler ve konulardır.

VENÜS:

İlişkiler, aşk ve evlilik, para, insani nitelikler, diplomasi, uyum, mutluluk, hayatta keyif veren her şey.  Güzellik, zarafet, türlü zevkler, estetik, sanat, sanatsal yetenekleri temsil eder.

Üreme ve artışla ilgilidir. Bulunduğu eve bereket, artış getirir. Mutluluk kaynağıdır.

Üreme organları, salgılama, böbrekleri yönetir. Yıldız haritasında yanıksa, zararlılarla etkileşim halindeyse, zararlı evlerde yerleşmişse üremeyle ilgili çeşitli bozukluklar, cinsel hastalıklar, prostat, şeker, böbrek rahatsızlıklarına neden olur.

Hint astrolojisinde romantizm, aşk, cinsellik, erotizm, eğlence, zevk ve keyif veren her şeyden sorumlu olan gezegendir.

Venüs, insani nitelikleri temsil eder. Zararlı etkiler altındaysa Venüs olumlu taraflarını göstermekte zorlanır ve dünyaya, paraya, zevklere çok bağlı ve yüzeyselliklere takılı kalmış, eğlence düşkünü zayıf ruhsallığa sahip ve zihin barışını sağlamakta zorlanan karakter yapısı ortaya çıkar.

Erkek haritasında karısını ve hayatına giren kadınları temsil eder.

Balıkta exalt; yücelimdedir. Başakta düşer. En zayıftır. Yaptırım gücü en zayıftır.

7. evin karakasıdır. Yani evlilik ve ilişkilerde bir de venüse bakarız. Ayrıca navamsa haritası yani evlilik haritası da analiz edilmelidir.

MARS:

Kardeşler, arzu ve istekler, tutkular, sex, enerji, spor,  hareket, eylem, girişimler, gayrimenkul, evler, araziler, cesaret, mücadele, liderlik, çatışma, rekabet, mücadele, düşman, kavga, savaş, asker, kumandan, ordu, polis, hastalık, ameliyatlar, doktor, kazalar, kesici aletler, ateş, yanma, yaralanma, teknik işler, matematik zeka, mühendislik, erkekler, erkek sevgilidir.

Cesaret, enerji evi 3.ün  ve hastalık, düşman evi 6. evin karakasıdır. Yani bu evlerin temsil ettiği konular için bir de marsa bakılır.

Mars, yengeçte en zayıftır. Oğlakta yücelimdedir. Koç ve akrebin yöneticisidir. 10.evde dikbaladır. Yönsel kuvvet kazanır. 4.evde en zayıf yerleşimdedir. Burada çok mal mülk verse bile mutluluk duygusunu yok eder. İçsel karmaşalar yaratır.

Mars evlilikleri zorlayan yıkıcı güçtür. Yıldız haritasında 1.,4.,7,8.,12.evlerde yerleştiğinde Mars baskısı yaratır. Hint astrolojisinde Kudja Dosha denilen bu zararlı mars yerleşimi, evlilikte ve ilişkilerde öfke ve aşırı otorite isteği açığa çıkartarak evlilikleri bozar.

GÜNEŞ;

Baba, hükümet, devlet, otorite kişi (kral, başbakan, vali, kaymakam vs.), fiziksel ve ruhsal güç, itibar, mevki, statü, taninma, yönetim becerisi, yasama sevinci, iç ışık, yaşam kaynağı, kişilik, bilinç, özbenlik, ego, ruh temsilcisidir.

Hayatın eril enerjisidir. Hakikatin ışığıdır. Hayat ışığıdır.

Bulunduğu evi yakar. Upachaya evlerde yani gelişim evleri 3.,6.,10.,11. evlerde yerleşmesi olumludur.  Koçta yücelir, terazide düşüştedir. Aslan burcunu yönetir. Satürn, Venüs, rahu-ketuyla düşmanlık ilişkisindedir. Ay, mars, jüpiterle dosttur.

Güçlü güneş kendisiyle barışık, yaşama sevinci güçlü, bilinci yüksek, kendine güvenen, olgun ve dengeli bir kişilik yapısı oluşturur.

Zayıf güneş, babayla mesafeli, otoritelerle, hayatın eril enerjileriyle ilgili bloke eden durumlar, içışığı zayıf, yaşama sevinci ve kendine güveni düşük, aşırı gururlu, kendini beğenmiş insanlardır. Özüyle bağlantısı kopuk kişilerdir.

Güneş, yanına çok yaklaşan gezegeni yakar. Yanık gezegenin hayati fonksiyonları zarar görür.

1.ve 10.evin karakasıdır.

JÜPİTER;

Guru, öğretmen

Din, felsefe, inanc sistemi,  ahlak, erdem, adalet, hukuk sistemi, çocuk, yüksek ruhsal bilgiler, şifa, şifacılık, iyileştirme, yüksek öğrenim, şans, firsat, büyüme, genişleme, yayılım, gelişim, kendine güven, rahatlık, keyif, neşe, mutluluk, refah, para, servet, zenginlik karakası yani bunların temsilcisidir.

Ferah bir öğretiyle ruhsallığa çeker.

2.5.9.11. evlerin karakasıdır. Ayrıca kadın haritasında koca karakası olduğundan, eş için 7. evin de karakasıdır.
Hint astrolojisinde çocuk temsilcisidir. Dolayısıyla 5.evin karakaşıdır.

Şans, yüksek bilgiler, ruhsal bilgiler ve öğretmenlik, öğretmenleri temsil eder. Bu bağlamda 9.evin karakasıdır.

2. ve 11. evlerin temsil ettiği konuların yani para, zenginlik, kazançlar, fırsatların temsilcisi yani karakasıdır.

Oğlakta düşüşte, yengeçte exalt yani yücelim burcundadır. Yay ve balığı yönetir.

MERKÜR;

Zeka, akıl, mantıklı kararlar alabilme yeteneği, kendini ifade etme, mizah, bilgi, eğitim, ticaret, pazarlama, iş hayatı, arkadaslar, dayı, konuşma, hatiplik, yazarlik, bilgisayar dünyası, iletişim karakasıdır.

Zihnin 2 boyutu vardır. Merkür, düşünceler ve akıl boyutunu temsil eder. Ay ise zihnin duygular ve bilinçaltı boyutunu temsil eder.

Merkür meraklı bir çocuk gibi nedeni niçini merak eder. Sorar, sorgular, araştırır, öğrenir. Sonra konuşur ve bilgiyi anlatır. Merkür, cinsiyetsiz, iktidarsız, hermafrodittir. Beraber olduğu gezegenin karakteristiğine bürünür. Faydalılarla beraberse faydalı olur.

“Kararlar”, karar verme mekanizması merkürün kontrolündedir. Dolayısıyla zararlı etkiler altındaki Merkür, mantıklı düşünmeyi zorlaştırır. Mantıklı kararlar alma mekanizmasını altüst ederek hayatı zorlaştırır. Sağlıklı düşünemez. Akıl zayıflığına neden olur. Yalan dolan, yanlış ve kötü yola sapmak, zararlı bir forma bürünmüş merkürün neticesinde kaderde düşüşlere yol açabilmektedir.

Balıkta debil, başakta exalttır. Yani yaptırım gücünün maximumda olduğu burç yerleşimidir. Merkürün dostları venüs ve satürndür.

Mesleki basari icin güçlü merkür gerekir. Güçlü merkür, keskin bir zeka ve mantık gücüyle beraber mükemmel bir konuşmacıdır.

10. kariyer evinin karakalarından biridir.

SATÜRN;

Ömür uzunluğu, idari beceri, meslek, politika, yaşlı kimseler, keşişler, yaşlılık, yalnızlık, izolasyon, hastalık, düsman, ayrılık, gözden düşme, her türlü düşme, hüzün, acı, daralma, kısıtlama, sınırlama, engel, gecikme, olgunluk, ciddiyet, disiplin, çalışma gücü, sorumluluklar, realitenin karakasi.

6,8.10. ve 12. evin karakasıdır. Bu ev konularında son kararı vermeden önce, karaka satürnü inceleriz. Mesela ömür uzunluğu incelenirken, 8. evle birlikte, satürnün gücü de hem rashi haritada hem de navamsa haritasında gözönünde bulundurulmalıdır.

6.ev düşmanlar, hastalıklar, engeller evidir. Dolayısıyla Satürn engeller, düşman, çalışma ve hastalık karakasıdır.

Karma ve meslek evi 10. evin karakalarından biri olan Satürn, karma’nın gezegenidir.

Kayıplar evi 12.evin karakası olan Satürn, şanssızlıklar, kayıplar ve gözden düşmenin de temsilcisidir.

Satürn 7.evde dikbaladır. Yönsel kuvvet kazanır. 1.evde en zararlı konumdur. Kişilik ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Satürn koçta debil düşüştedir. Yaptırım gücü en zayıftır. Olumlu niteliklerini gösteremez. Terazide yücelimdedir. Yaptırım gücü en yüksektir. Oğlak ve kovanın yöneticisidir.

AY;

Anne, kraliçe, huzur, genel mutluluk, halk, sosyal ilişkiler, kadınlar, zihin, bilinçaltı, olaylari algilama, reaksiyonlarımız, geçmiş yaşam ve temel duyguların karakasıdır. Sağlık konusunda da bilgi verir. Özellikle ruh sağlığı, yıldız haritasındaki ayın yerleşimiyle ve faydalı yada zararlı gezegenlerle yaptığı irtibatlarla yakından ilgilidir.

Boğada exalt-yücelimde, akrepte debil-düşüş konumundadır.

Zihin kalitesi, mutluluk, duygular, Ayın yerleştiği ev ve etkileşimde olduğu gezegenlerle tanımlanır. Zararlı gezegenlerden görünüm alan düşüşte veya yanık bir ay, mutsuzluk, şanssızlık işaretidir. Zihin karanlıklardadır.

4. evin karakasıdır. Yani anne, geçmiş karma ve hayattaki genel mutluluk konularında bir de ay incelenir.

harita - Kopya - Kopya (2)