Ketu, karmik düğümlerin güney ucudur. Geçmiş yaşamlar boyu biriktirdiğimiz ve ödemekle yükümlü olduğumuz karmik yüklerimizi temsil eder. O kara bir delik gibi içimize çöreklenmiş ve günü geldiğinde ödenmesi gereken borçlar.
İşte günü ne zaman gelir?
Bunu aradığımızda Ketu Mahadaşa Antar dasa/ tüm ketu alt dasalarında, ketu ile irtibatı olan gezegen dasalarında, karmik döngülerde ve karmiklerin kişisel gezegenler üzerindeki transitlerinde, karmayı tetikler bizi aniden yakalar ve bir dizi olaylar zincirini başlatır.

Hayat bize kredi açar ama hesaplaşma gününü unutmadan yaşamak gerekir.

İyisiyle, kötüsüyle her söz, her davranış, eylem karma yaratır. Kırıcı bir söz bile kötü karmadır ve döner dolaşır günün birinde ayağımıza dolanır. Hayat, adaletli ve vicdanlı olmayı, bilinçli adımlar atmayı bize öğretmeye çalışır ama çoğu insan rasgele yaşamlar sürer. Kendi menfaati uğruna her şeyi mübah gören, karşısına çıkanı ezen geçen düşük ruhlar, günün sonunda ağır bedeller öderler.

Ketu, soyut kavramları, maneviyatı, astrolojiyi, metafizik ve doğaüstü konuları ve olayları, dinsellik, tinsellik ve ruhaniliği temsil eder. Ketunun maddeyle ilgisi yoktur. Hedefi, hayatın anlamını bulmaktır. İşleyişiyle buna vesile olur. Ruhun ölümsüzlüğü bağlamında karmanın aktarımı karmik akslar yoluyla olur ve bu gölge gezegenler Rahu/ Ketu, ruhsal arayışlara yön verirler.

Ketu geçmiş karmayı temsil ederken, Rahu geleceğe açılan kapısıdır haritanın. Ketunun geçmişten taşıyıp getirdiği karmanın izleri bilinçaltında kayıtlıdır. Sebepsiz korkuların, vesveselerin, dürtülerin temelinde ketu yatar. Ketu İlüzyonlar yaratarak, yerleştiği evinde kafa karışıklığı, yabancılaşma, ayrışma kopuşlar yaşatır.
Rahu evinde ise doyumsuz arzular peşinde çılgınca koşturur. Bağımlılıklarımızdır. Materyalizmi temsil eder.
Ketu ise idealizmdir.

Karmik akslar Rahu ve ketu iki zit kutuptur. Bir o yana bir bu yana çekiştirirler. Bu iki çizgi yaşam savaşımızdır. Görevimiz ise bunlar arasındaki dengeyi sağlayabilmektir.

Rahu  tutkuları yönetir ve maddeye, paraya, şöhrete, güç ve başarıya, hazza, dünyevi zevklere çekerken ketu, maneviyata yöneltmek ister, yüce amaçlar doğrultusunda yaşamayı seçer. Gelip geçici dünya hayatının anlamsızlığını görür ve materyalist amaçlardan uzaklaşır. Manevi arınma sürecinde yalnızlaşma, izolasyon, geri çekilme, bırakma, terketme, vazgeçme, feda etme, kopuş, tüm bunlar ketunun uzantılarıdır. Ketuda acı ve kayıplar vardır, dünyaya yabancılaşma vardır ama ketunun bilinçaltına ektiği tohumlar yeşerdiğinde, ruhsal gelişim sağlar.

Rahu dünyevi kazanımlar sağlarken ketu ruhsal kazanımlar sağlar, yüzünü Tanrı’ya döner, en yüce olan Yaratıcıya ulaştırır, dünya anlamını yitirir bu noktada. Ketu’nun kazandıracağı manevi zenginliğin bedeli de kolay değildir. Ketunun yerleştiği ev konularında yabancılaşma getirir. Vazgeçmemiz gereken hayat alanıdır ketu evi. Mesela ikinci evdeyse paradan vaz geçeceksin demektir. 7.evdeyse evlilik konusunda ısrarcı olmayacaksın mesajını verir. En iyi çalıştığı evler 4/8/12. evler yani Moksha evlerdir. Buralarda yerleştiğinde kişiyi manevi açıdan yükseltir. Aydınlanacak, ruhsal özgürlüğe erişip kurtuluşa erecek demektir. Tabiki ketunun sevmediği burçlarda/ zararlı nakşatralarda yerleştiği durumlarda kurtuluş yolu engebeli olur.

Ketu haritada ne kadar fazla sayıda gezegeni kendine bağlamışsa hayat o kadar karmaşık hale gelir pek çok konuda fedakarlık yapmamız feragat etmemiz gerekecektir. Kayıplar fazla olur. Mesela venüsle kavuşumdaysa aşkta, evlilikte hayal kırıklıkları, ilişkide doyum alamama, aldatılmalar, güvensizlik, maddi konularda istikrarsızlık ve kayıplar olur. Hele bir de ketu venüs yanında satürn mars da varsa, aldatılma olasılığı çok yüksek. Bu kişiye hayat şu mesajı veriyordur: “Aşktan vazgeç. Para peşinde de koşma. İlahi aşka yönel.”

Bu mesajı alıp kabullendiğinde zaten vazgeçtiğin senindir. Bırak gitsin.
Lagna lorduyla kavuşumdaysa manevi zenginlik verecektir fakat dünyevi konularda şanssızdır. Kendine güveni, cesareti  düşük olur. Sanki bu dünyaya ait değilmiş gibi hisseder. Çok farklı ketum bir kişiliktir. Ketunun yöneticisine bağlıdır her şey.

Ketu maneviyat gezegeni olduğundan ulvi amaçlara çalışır. Bazı evlerde Maddi kayıplar verebilse de  sonuçta kişinin daha yüksek-ruhsal bir bakış açısına sahip olması konusunda zorlar.
Diğer deyişle maddi dünyadaki kayıpların amacı manevi dünyada sağlayacağı zenginliktir.
Daha yüksek bir hayat felsefesine ulaştırmaktır hedefi.
Sonsuz bir hayata sahip ruh için bunun anlamı büyüktür ama haritasında ketusu zayıf kişiler bunu göremez.

Ketu, psişik yetenekler kazandırır. Sezgileri güçlüdür fakat diğer taraftan kendinden şüphe etme, kendine güven duygusunda eksiklik, Işıksız kalma, yardımsız ve yalnız kalma hissi verir.  Ketu Maha dasa/ antardasa/ alt dasalarında insanlar sizi üzer, aşağılar, kendinize güveninizi test ederler adeta. Bu aşağılayıcı deneyimlerin vesilesiyle kişi mütevazi bir insan olur. Ketu avaredir kökleri yoktur, kopuktur, bağlanmaz. Kaza ve yaralanmalara sebebiyet verir. Ateşten güçtür, marsa benzer. Gezegen ordularını temsil eder. Muazzam bir güçtür. Haritadaki olumlu ya da olumsuz etkileri yöneticisine bağlıdır. Batırabilir de çıkarabilir de.

Her şeyin ötesinde ketu “kayıplar” Karakasıdır. Dikkatimizi sonsuz hakikate çevirir. Tanrı ile bir olma yoluyla Özün (ruhun) kendini gerçekleştirmesine odaklanmamızı sağlar. Bu da sadece dünyadan uzaklaşmayla mümkün olabilmektedir. Dünyadan vazgeçerek ruha özgürlüğünü kazandırır, kozmik farkındalık derecesine ulaştırır.

Ketu, ölüm, ölüm ötesi, ölümden sonraki yaşam, Ölüm yolları, dualar, ibadetler, ritüeller, dini kutsal ziyaretler, vahiy, ilham, ruhsal esinlenmeler, aura, kimyasallar, elektrik, kavgalar, çatışmalar gizli işler, saldırılar, kötü ruhlar, bencillik, büyük anne ve büyük babalar, doğal olmayan ölümler, ayrılıklar, düşmanlardan gelen sıkıntı ve zorluklar, saygınlık kaybı, üzüntü ve aşağılanmalar, güç kaybı, içe dönme, dünyaya yabancılaşma, güvensizlik, kendinden şüphe duyma, fantaziler, ilüzyonlar, karmaşa, karışıklık, korku, kararsızlık, ilaç bağımlılığı, alkolizm, Ateş, yaralanma, zehirlenmeler, yılan, köpek ısırmaları, ruhsal etkilenmeler, öz bilinç, İçsel farkındalık, ruhsal özgürlük, bilgelik, ulvi bakış açısı, algıların şeffaflaşmasını simgeler. 

Ketu, geçmiş karmayı alır bu hayata taşır ve rahu vasıtasıyla harekete geçirir. Yeni karma yaratmaya başlarız. Arzuları ve tutkuları yöneten Rahu gelecekteki yolumuzu çizer. Dünyaya doymaz adeta. Ketu ise bilinçaltı kodlamalarla buna yön vermeye çalışır. Geçmişten gelen yerleşik yeteneklerimizin mirasıdır. İçsel kesin bilgidir. Yapılması gereken şey bu ikisi arasındaki dengeyi sağlamak ve taşıdığımız bu mirasın ve de tutkularımızın bizi yönetmesine, tamamen kontrol etmesine izin vermemektir.

Ketu 3 nakşatrayı yönetir. Magha, Moola, Aswini. Aslan, yay, koç burcunun ilk derecelerinde yer alır bu takımyıldızlar. Gandante düğüm noktalarındadırlar. Yani Karmik hassas noktalardır. Ketu burdaki karmayı “Çözünme ve yaratım prosesini” yönetir.

Ketu aynı zamanda “bitişler” dir.
Sadece iyi şeylerin sonlanması olarak düşünmeyin. Uzun yıllardır süregelen acıların son bulması da olabilir.
Transit ketu, kişisel gezegenlerimize dokunduğunda bir şeyler sona erecektir.

14 Mayıs 2021

Gül Oğuz Öztuğ