Hint astrolojisini, batı astrolojisinden ayıran önemli unsurlardan bir tanesi nakşatralardır. Burçlar kuşağının ötesinde, en yukarılardaki kuşak nakşatralar kuşağıdır. Ay her gece bir yıldızda konaklar. Nakşatralar, ay konaklarıdır.

27 tane taradan /yıldızdan oluşan nakşatralar kuşağı, ruhun dünyaya ilk geçiş kapısıdır.

Yükselenin ve Ayın yerleştiği nakşatralar, vedik astrolojide kişilik yapısını oluşturur.

Vedik Astrolojide ay, yıldız haritasındaki en önemli unsurdur; Zihnimiz, ruhumuz, mutluluğumuz, bilinçaltımız, temel duygularımız, reaksiyonlarımızdır. Ay, nakşatralar kuşağındaki bu takımyıldız enerjileriyle donatılır. Zihin kalitesini ay yansıtır. Diğer gezegenlerle yaptığı görünümler ve ev yerleşimleri, zihin kalitesini yükseltir yada düşürür.

Yıldız haritasındaki AY’ın yerleştiği burcun derecesindeki takımyıldız, nakşatramızdır. Kişinin zihinsel yapısı, bu takımyıldızın enerjisiyle yoğrulur.

Gerçek alemle aramıza çekilmiş bir perde vardır. Ruh, gözler perdeli halde, güneş sisteminin ötesinde “Nakşatralar kuşağı” dediğimiz takımyıldızlar bölgesinden geçerek, bu yıldız enerjileriyle donanmış şekilde dünyaya giriş yapar.

Ruh, ayın bulunduğu nakşatranın karakteristik özellikleriyle harmanlanarak dünyaya iner ve bedenlenir.

Dünyaya doğan ruh, madde alemine bağlanır. Mana alemindeki önceki halini gücünü ve bütünlüğünü unutur. Geldiği kaynaktan kopar. Bedenli varlık halinde yaşam yolculuğu ve arayış başlar.

Ay nakşatrasının yöneticisi ruhun yolculuğunda geminin kaptanıdır. Ruhun rotasını çizer.

Doğum anında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin enerjileriyle yoğrulan zihin, yıldız haritasıyla programlanır. Herkesin yıldız planı ve hayata geliş amacı yani dharması farklıdır.Bu yolculukta zihin kalitesi, hayatın kalitesini yansıtır. Bu sebepledir ki vedik astrolojide zihin kalitesini yansıtan ay, en önemli harita unsurudur. Vedik astrolojiye ay astrolojisi de denir

Ruh’un yolculuğu ay’ın bulunduğu takımyıldızdan alınan enerjilerle ve takımyıldızı yöneten gezegenin devresinde yani nakşatra yöneticisi gezegenin dasasında hayat başlar. Nakşatrayı yöneten gezegenin yıldız haritasında yaptığı görünümler ve ev yerleşimi hayatta derin seviyede öne çıkar.

Ay her gece bir yıldızda konaklar ve 27 nakşatrayı tavaf eder.

Ay vedik mitolojide erkek olarak tasvir edilir ve her bir tara, ayın eşleridir. Rohini nakşatra güzeller güzelidir. En sevdiği taradır. Yüceldiği Boğa burcunda eşsiz güzelliktedir. Jyeshta nakşatra akrep burcunda, en diplerdedir asaleti. Geçimsiz ve kıskançtır. Ay, bu yıldız menzilinden geçerken, zihin karmaşaya düşer. Zehir saçan Ashlesha nakşatra da öyle. Ayı tatmin edemez. Huzur vermez. Nakşatra lordu merkürün konumu önemlidir jyeshta ve ashlesha nakşatralar için.

Rahu, ketu, satürn, mars yönetimindeki nakşatralar, ruhun zorlanacağı takımyıldız enerjileridir. Hayat bu gezegenlerin dasasında zorlayıcı başlar. Haritadaki yerleşimleri iyiyse yani exalt, kendi evinde, köşe evlerdeyse, kişiliğin gücünü ve hayat kalitesini yükseltir. İçsel stres altında olsa da hayattaki başarısı için itici kuvvet olurlar.

Rahu ketu yönetimindeki bir nakşatrada doğan insanın karması büyüktür. Ruhu, karmik karşılaşmalar karmik ilişkilerle, aydüğümlerinin değişim rüzgarında savrulacaktır. Özellikle Ardra nakşatrada ruhun çekilecek çilesi vardır. Sembolü gözyaşı olan Ardra nakşatrada ruhsal doyumu bulmak güçleşir. Ardranın lordu Rahu, doyumsuzdur. Bir türlü tatmin olmaz. Hırsıyla yaşamını büyüttüğü gibi aynı zamanda çıkmaz yollara da sapabilir. Nerde duracağını öğrenmesi gerekir.

 

 

1. Ashwini: yönetici Ketu,
2. Bharani: yönetici Venüs,
3. Krittika: yönetici Güneş,
4. Rohini: yönetici Ay,
5. Mrigasira: yönetici Mars,
6. Ardra: yönetici Rahu,
7. Punarvasu: yönetici Jupiter,
8. Pushya: yönetici Satürn,
9. Aslesha: yönetici Merkür,
10. Magha: yönetici Ketu,
11. Purva phalguni: yönetici Venüs,
12. Uttara phalguni: yönetici Güneş,
13. Hasta: yönetici Ay,
14. Chitra: yönetici Mars,
15. Swati: yönetici Rahu,
16. Vishaka: yönetici Jüpiter,
17. Anuradha: yönetici Satürn,
18. Jyeshta: yönetici Merkür,
19. Moola: yönetici Ketu,
20. Purva ashada: yönetici Venüs,
21. Uttara ashada: yönetici Güneş,
22. Shravana: yönetici Ay,
23. Danista: yönetici Mars,
24. Satbisha: yönetici Rahu,
25. Purva bhadrapada: yönetici Jüpiter,
26. Uttara bhadrapada: yönetici Satürn,
27. Revati: yönetici Merkür’dür.

7. ev yöneticisinin yerleştiği naksahtra, eşin karakterini yansıtır. Yükselen ve ay nakşatrası da bizim karakterimizi çizer. İkisi arasında uyum varsa evlilik uyumlu gider.

Sert ve yıkıcı nakshatralar, Ardra, moola, ashlesha ve jyeshta’dır. Ay bu nakshatralarda iken yapılan girişimlerden olumlu sonuç alınması beklenemez. Nişan, evlilik, şirket kuruluşları, araba, gayrimenkul alım-satımı, yeni bir eve taşınma veya yeni bir işe başlama vs. gibi önemli olaylarda doğru zamanlama, doğru nakshatra seçimiyle başlar.

Ay Jyeshtada, ashleşhada, moola veya Ardra nakşatradayken yapılan evlilikler mutluluk getirmez. Kurulan işler batar. Alınan evden hayır gelmez.

Krittika ve Visaka nakşatralar karışık ve sert tabiattadır. Visaka’yı Jüpiter yönetmesine rağmen sert yıldız grubundandır. Visaka takımyıldızlarının bir bölümü terazinin son derecelerinde, bir kısmı da akrep burcu ilk derecelerinde yer alır. Krittika nakşatranın ise bir kısmı Koç burcunun son derecelerinde, bir kısmı da boğa Burcu ilk derecelerindedir.

Talihin desteğini arkamıza almak istiyorsak uğurlu nakşatralarda ilk adımı atacağız.
Uttara nakşatralar kalıcı işlerde tercih edilmelidir. Güneşin yönetimindedirler. Evlilik uzun ömürlü olur.

Rohini, pushya, punarvasu, revati uğurlu nakşatralardır.

Purva nakşatralar yani purvaphalguni, purvaashada ve bharani nakşatralar mücadele getirir. Cesaret ve mücadele gerektiren işlerde tercih edilmelidir.

6 Ocak 2015

Gül Oğuz Öztuğ