akrep

VİSHAKHA NAKSHATRA;

“HEDEFLERİN YILDIZI”

Jüpiter yönetiminde ama sert karakterde takımyıldızdır. 20’terazi – 3,20′ akrep arasındaki menzilde yeralır. Deity; İndra ve Agni.

Mutlak başarıya odaklanmıştır. Ruh, dünyevi hedefine her şeyi, herkesi ezme pahasına da olsa koşar. Hataları affetmez. İntikamcıdır. Bu yıldız başarıya ulaştıracak olan büyük bir güç verir. Arkadaşlık, dostluk geri planda kalır.

Visaka nakşatrada doğanlar, jüpiter devresinde hayata başlar. Jüpiter kişilik oluşumunda söz sahibidir. Parlak bir jüpiter, zihin kalitesini, şansı yükseltir ve ruhun derin hedefine ulaştırır. Zararlı etkiler altında bir Jüpiter hedefe ulaşmada karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendiremez.

Astronomide ZUBEN EL GENUBİ yıldızı Visaka menzilinde yer alır.

ANURADHA NAKSHATRA

Satürn yönetimindeki 3,20-16,40’akrep arasındaki bölgedir. İlahı Mitra Günışığı ve dostluk Tanrısı. Bilinçaltında gizli saklı ne varsa günışığına çıkarır. Karanlıkları aydınlatır. Deva tabiatında nakşatra. Olumlu, dost karakterdeki takımyıldızdır. Nakşatra yöneticisi satürn, her türlü hayat şartlarında disiplin, sebat ve direnç verir.

Anurada nakşatrada doğanlar, satürn devresinde hayata merhaba der. Satürn devresinde ruh, büyük bir olgunluk kazanır. Satürn kişilik oluşumunda derin seviyelerde yönetici güçtür. Yıldız haritasında güçlü bir satürn ruhsal güç ve başarı kazandırır.

Astronomide akrep takımyıldızlarında sağ bölgede kalan İSİDİS yıldızı anuradha ay menzilindedir. Bu yıldız mistik yetenekler ve okült konulara özellikle astrolojiye merak verir.

JYESHTA NAKSHATRA

Merkür yönetimindeki sert ve yıkıcı karakterde takımyıldızdır.16,40′-30′ akrep menzilindedir.

Yüksek hırslar, yakıcı duygular, acımasızlık, yükselme gücü, fethetme gücü ve yüksek cesaret veren yıldız kümesi. Mutlak zafer için her yol mübah.

Dünyevi hedeflere odaklayan ve üstün yetenekler veren yıldızdır. Arzu ve istekleri peşinden koşan sert ve karmaşık bir kişilik yapısı.

Yönetici merkür bu sert tabiatlı yıkıcı yıldızda, yaratıcı ama bulanık ve karmaşık bir dehayı yansıtır.

Satürn, mars, rahu ve ketu Jyeşta da yerleşmişse, zararları daha da büyür. Daha tehlikeli hale gelirler. Özellikle de burda yerleşen zararlı gezegenin hayat devresi çok zorlayıcıdır.

Ay, Jyeshta’da doğanlar merkür devresinde dünyaya gelir. Merkür, ruhun gelişiminde derin seviyede söz sahibidir. Dolayısıyla yıldız haritasında merkürün durumu, kişilik oluşumunda ve kaderde belirleyicidir. Yıldız haritasında güçlü merkür büyük dehalar yaratır.

Düşük konumda ve zararlı etkiler altındaki bir merkür, zihin kalitesini de düşürür. Mutlak zafere kitlenerek zekasını ve yeteneklerini kötüye kullanır ve gerekirse herkesi ezer geçer.

Akrebin kalbindeki ANTARES sabit yıldızı, jyestha ile ilişkilendirilir.