yengeç

PUNARVASU NAKSHATRA

İkizler 20′ den 3,20′ yengeçe kadar uzanan menzildeki bu takımyıldızın yöneticisi jüpiter. Deity, ADİTY.

Temel motivasyon kaynağı artha yani maddi değerler olan bu yıldız para ve servet sahibi olmayı destekler. Işığı aydınlığı, saflığı, temizliği, masumiyeti yansıtan takımyıldızdır. Ruhsal olarak da aydınlanma getirir. Bilinci yükseltir arındırır. Filozof ruhlu, spiritüel insanlar. Cesaret, yüksek zeka ve başarı verir.

Punarvasu nakşatrada doğanlar jüpiterin devresinde dünyaya gelir. Ay derecesine bağlı olarak, çocukluk ve ilk gençlik çağlarında jüpiter en derin seviyelerde ruhu biçimlendiren güçtür. Kişilik oluşumunda nakşatra yöneticisi jüpiterin derin etkileri ilerki yıllarda kaderi şekillendirir. Dolayısıyla Punarvasu ruhu, yöneticisi jüpiterle paralel gider. Yıldız haritasında jüpiter güçlüyse tertemiz bir ruha sahiptir. Başarı ve servet getirir.

Astronomide, İkizler takımyıldızlarındaki parlak CASTOR ve POLLUX YILDIZLARI PUNARVASU’DA.

PUSHYA NAKSHATRA

3,20′-16,40′ yengeç menzilinde yer alan yıldız kümesidir. En uğurlu takımyıldızlardan biridir. Bu nakşatrada yapılan her türlü girişimi başarıya ulaşır.

Yöneticisi satürn, bu yararlı nakşatraya disiplin enerjisi verir. Sembolü lotus çiçeği. Deva grubundan. Temel motivasyon kaynağı dharma yani doğru davranışlardır. Diety Brahispati. Shaktisi, ruhsal enerji yaratmaktır. Bu yıldız kümesi ruhta büyük bir enerji açığa çıkarır. “Besleyen Yıldız” dır.

Pushya nakşatrada doğanlar, satürn devresinde hayata merhaba der. Uzun yıllar süren satürn devresinde ruh, büyük bir olgunluk kazanır. Satürn kişilik oluşumunda derin seviyelerde yönlendirici yönetici güçtür. Yıldız haritasında satürnün durumu büyük önem kazanır.

Astronomide North-South ASELLUS yıldızları pushya lunar ay-menzilinde yer alır.

ASHLESHA NAKSHATRA

16,40′-30′ yengeç menzilinde yer alan takımyıldız. Yöneticisi merkür. Deity: Nagas- Yılan Tanrı. Simge: yılan. Shaktisi, acı verme, ashlesha yıldızının gizli gücüdür. Bu yıldızın gizli zehirli bir enerjisi vardır. Sırlarla dolu gizemli insanlardır.

Bilgili ve çok zekidirler fakat ay’ın zararlı yerleşimlerinde bu kişiler, zehirli duygularla dolu ve tehlikeli olabilirler. Yeteneklerini ve zekasını kötüye kullanır, hem kendine hem çevresine zarar verir.

Zehirli, yıkıcı ve acı veren etkileri olan bu yıldız, girişimleri olumlu yönde desteklemez.

Bu zararlı takımyıldızda eğer satürn, mars, rahu, ketu yerleşmişse, bunlar daha da zararlı hale gelir. Özellikle geri hareketli yani retroysalar daha da vahimdir. Bu gezegenlerin devrelerinde büyük zorluklar yaşanır.

Ashlesha nakşatrada doğanlar, merkür devresinde dünyaya gelir. Merkür, ruhun gelişiminde derin seviyede söz sahibidir. Dolayısıyla yıldız haritasında merkürün durumu, kişilik oluşumunda belirleyicidir. Güçlü bir merkür büyük dehalar yaratabilir. Muzır evlerde zararlı gezegenler kıskacındaki bir merkür ise yıkıcı bir karakter ve talihsizlikler demektir.

Astronomide HYDRA takımyıldızlarındaki ACUBENS yıldızıyla ilişkilidir. Yengeç takımyıldızlarının güneyindedir. Astroloji çalışmaları, yazarlık, halkla ilişkili tüm işler için destekler.