Türkiye’de islam dinini en arı en duru haliyle halka anlatan sevdiren ilahiyat profesörü, akademisyen, hukukçu, felsefeci, siyasetçi, eski milletvekili, yazar ve en önemlisi halkın gönlünde yer etmiş “aydın ve Atatürkçü” bir din alimi. Yaşanan dini değil de indirilen dini Kuran ayetlerini yorumlayarak açıklayıp insanları aydınlatan Allah adamı. “Allah’ın yardımcıları olun. “ ayetinde anlatılan insan tanımlamasına tam da onu örnek gösterebilirim. Allah’ın dinini olanca açıklığıyla hayatı boyunca insan kitlelerine aktarmaya gayret etti. Dinimi onunla sevdim. Bu sebeple onun haritasını vedik astroloji ışığında yorumlamayı önemli sayıyorum.
Türkiye için çok önemli bir insan. Onca istismarcı ve din adamı geçinen şarlatan piyasada dolaşırken, tarikatlar her türlü pisliğe alet oluyorken ve tüm bunlar insanları yüce dinimizden uzaklaştırıyorken,  insanların bu güzel insanı tanımalarını ve onun söylemlerini dinlemelerini tavsiye ederim. Gerçek islamı bu şekilde öğrenme fırsatını yakalarlar.

Türkiye’de Kur’an’a dönüş hareketinin öncüsü olan ve Time Dergisinin gerçekleştirdiği “20. Yüzyılın En Önemli Kişileri” listesinde yüz isim arasında ilk 10 a giren Yaşar Nuri Öztürk Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. Elliye yakın kitabı vardır. İslam zihniyeti ve insan hakları konusunda yurtiçinde ve yurtdışında konferanslar vermiştir.

Yaşar Nuri Öztürk Ay Lagna Chart

 

 

Doğum saatinin kesin olarak bilinmediği durumlarda vedik astroloji Ay’ı birinci eve koyarak Ay Lagna haritası kullanır. Bu harita kişinin zihinsel ve duygusal yapısı hakkında da bilgi verir.
Ay, Güneş ve Merkür Oğlak burcunda kavuşumdalar. Mantık, realizm, sorumluk duygusu,  çalışkanlık, azim, hırs, görev duygusunun en üst seviyelerde ruhuyla bütünleştiğini görüyoruz. Ömrü boyunca doğru yolda,  gerçeğin peşinde yürüdü. Allah ile aldatan yobazlara ve Atatürk düşmanlarına sert söylemleriyle tam bir oğlak merkür güneş ay kombinasyonunun hayata geçişini sergiledi.

Ay ve merkür oğlak burcundaki Uttaraashada Nakşatrada yerleşmiş durumda. Güneş tarafından yönetilen yüksek asalete sahip satvic nakşatra. Zihin kalitesi yüksek karatta. Akıl mantık ve karar verme mekanizmasını yöneten merkür de bu takımyıldızda duygularını yöneten ayla beraber dolayısıyla her zaman aklın yolundan yürüdüğünün göstergesi. Bu üçlünün lordu satürn ise başak burcunda Yüksek bilgiler, inançlar, din, felsefe Tanrı’nın evi olan 9.evde. Aynı zamanda baba evi olan 9.ev ruhsal önder olarak  babasının önemini vurguluyor. Babası da bir din adamıdır  ve kendisi de babasının yolunda yürüyerek 9 yaşında hafız olmuştur.
Satürn Merkürün yaptığı Lakshimi yoga hayatını dini felsefi çalışmalara hakikate adamışlığını ve yüksek bilinç seviyesini çok güzel anlatıyor.

Vedik astrolojide hitabet ve konuşma evi 2.evdir. İyi hatiplerin  şairlerin, yazarların haritalarında 2.ev vurgusu vardır. Vedik Astroloji haritasında Vurucu, etkileyici konuşma tarzını ve cesaretli söylemlerini 2.kova evindeki Mars, jüpiter, Venüs, Rahu kavuşumu açıkça yansıtıyor. ( 3.evin lordu jüpiter 2.evde iyi bir yazar. 5./10.evler lordu venüs rajayogakaraka gezegen; yüksek zeka ve yaratıcılık, kariyer. 4./11 lordu mars 2.evde zenginlik yogası)
Mars konuşma tarzını sertleştirip her ortamda cesaretlendirirken, venüsle kavuşumu tatlı sert ayarına geçirir, jüpiterle kavuşumu her zaman hakikati söyleme cesaretini maksimum seviyeye çekerken, kuzey aydüğümü Rahu ise marjinal , sıradışı ve özgün üslubunu vurgulamaktadır.

Cesur, Sert, marjinal yazıları ve söylemleriyle gerici, bağnaz  insanların düşmanlığını da kazandığı aşikar. Atatürk düşmanlarına ve din bezirganlarına karşı rahu&mars&jüpiter&venüsün sözlü saldırıları oldukça canlarını yakmış olmalı ki, sevenleri olduğu kadar bu kesimlerin düşmanlığını da kazandı.
2.evin sahibi de Satürn. 2&9.evlerin irtibatı din ve hitabetin bağlantısını veriyor. 1&9 irtibatı da ruh, duygu ve düşüncelerinin İlahi varlıkla bağlantısının ve doğa desteğinin arkasından estiğinin göstergesi. 1&9 evlerin lordları Satürn ve Merkür birbirini ağırlıyor. Parivartana yoga bu evleri birbirine sımsıkı kenetliyor. 9. Şans ve dharma evinin 1.evle bağlantısı aynı zamanda Lakshimi Yoga’dır. Şans ve başarı yogasıdır. İnsanı Yüksek amaçlarına ulaştırır. Laksimi yoganın sahibi Tanrı’nın desteğini alır.

Ayrıca 2/8.evler aksında KalaSarpa Yoga var. Gezegenlerin Rahu Ketu ekseninin bir tarafında toplanmasıyla oluşur. Mars, venüs, jüpiter de karmik aks üzerinde yerleşmiş. Önemli kişilerin haritalarında yer alan, hayatın bir noktasında kadersel bir ivmeyle zirveye çıkartabilen veya aniden zirveden aşağı düşürebilen ejderha yogası. Trabzon’un Sürmene ilçesinin Küçükdere köyünden çıkıp gelen ve Türk-İslam felsefe tarihine adını yazdıran aydın cumhuriyetçi Atatürkçü din alimi. Bence yeri doldurulamaz bir kişi. Bir nesile gerçek islamı öğretti.
8.ev ömür evi. Hayat uzunluğu ve ölümle ilgili harita alanı. 8.evde aslan burcundaki Ketuya Mars görünümü var. Çok koyu malefik etkilerle, aniden yakalandığı ölümcül hastalığı onu bizden alıp erkenden götürdü. Ketu Marsla burada ölümünün ardındaki esrarengiz perdeyi sımsıkı çekip örtbas etmiş gibi.

Yaşar Nuri Öztürk hocanın söylemlerinden;

Kuran’da Temel ve ilk emir “Oku”. Alak suresi 

İnsanda bilgi denen bir kudret var. Kuran İnsanın üstünlüğünü bilgiye bağlar. İbadete bağlamaz. Yoksa melekler daha çok ibadet eder. Bakara 30-33.ayetler. 

Her kötülük hasetten gelir.

Kilise, hz.peygambere deccal dedi. Emeviler İmamı Azama da deccal dediler. Selahattin Eyyubi çok büyük bir ruh O, haçlıları tepeleyen kumandan. Ona da deccal dediler. Atatürke de deccal dediler. Antiemperyalist bu deccal dediklerinin hepsi.

Zalimin zulmüne, besmeleyle değil, yumrukla engel olacaksın.

Sayı ile zikir putperestliktir. Dua şuurlu okunmalı. Anlamını bilerek.

Her murada erişir Allah diyen. Besmele çeken evrenle irtibata geçer.

Cennet sonsuzluk, ödül yurdu. Her türlü nimet var orda.

Ruh iki anlam taşımaktadır: 1. İnsana Yaratıcı tarafından üfürülen “ilahî nefha  Bu ruh ölümsüzdür ve insan bedeninden ölüm meleği tarafından çıkarılır. 2. Varlığın yapısal fonksiyonu anlamındaki doğal hareketlilik. Bu ruh Azrail tarafından çıkarılmaz, varlığın bedensel fonksiyonu olduğu için, varlığın tahrip olmasıyla yok olup gider. Ölümsüzlüğü yoktur. Berzah âlemine de taşınmaz. İnsan dışındaki varlıkların ruhu bu ikinci türdendir.

Kabir azabı, kabir çukuru içinde olmaz. Dünyadan ahirete kadar olan süreçte, berzah aleminde kabir azabı yaşanır. Yani yaptıklarının hesabını verir.

Herşey çift yaratılmıştır. Kuranda zevciyet yani çift kutupluluk meselesi var.

Her zaman doğruyu, hakikati söyle. Dostuna da düşmanına da. Dostun senin dediğini yapar, doğru yolu bulur. Düşmanın ise dediğinin tersini yapar, zulme batar, cezasını bulur.

Meslek şehidi ne anlama gelmektedir?
Kur’an şehitliği, Yaratıcı’nın idealindeki dünyanın kurulması uğruna ölenler için kullanır. (Hadid, 19) Bir ölme veya öldürülmede bu varsa şehitlik var demektir. Buna ancak Allah karar verir. Diğer anlamlardaki şehitlik kavramı gelenekseldir. Ancak gerçek şehitler cennete girerler.

Gıybet Kur’an’ın yasakladığı en büyük haramlardan biridir. Gıybetin esası ise kişilerin arkasından onların hoşlanmayacağı şeyleri söylemektir. Bu söylenenler o kişilerde yoksa bu, gıybet olmaktan çok iftira olur. İftira ise Kur’an’a göre en büyük zulümlerden biridir ve yapanı lanetlik hale sokar.

Hastalıklar, hatalarımızın kefareti olur. Dengeler.

Yaradılış ve Hz. Âdem’le ilgili ifadeler semboliktir. Kimin kiminle evlenerek bir çoğalma olduğunu Kur’an bildirmiyor.

Din dilinde zekât, genel anlamda vergidir. Vergiler zekâttan mahsup edilebilir. Türkiye’de vergilendirmenin adil olmaması bu gerçeği değiştirmez. Onlarla mücadele edilir ancak gerçek, gerçektir.

Bir dileğimizin yerine gelmesi için ermişlerin mezarında dua etmek doğru mudur?
Bu söylediğiniz tamamen şirktir.

Şirkte Ölçü, bilgi alıp yararlandığınız insanları tartışma üstü, kutsal, cennet garantörü olarak kabul etmemektir.

Kur’an’a göre zaman yolculuğu olabilir mi?Kur’an açısından zaman yolculuğu mümkündür. Çünkü tanrısal açıdan sürekli şimdi vardır. Dün ve yarın yoktur.

Şans, rastlantı ve tesadüfe inanır mısınız? İslam’da yeri var mıdır?Tesadüfün varlık düzeninde yeri yoktur. Bizim tesadüf dediğimiz olgular başka bir sisteme uygunluktur.

Din amaç mıdır, araç mıdır?İslam bilginlerinin ittifakı ile din de bir araçtır. Amaç, insanın tekâmülü ve Allah ile birlikte olabilme.

Mümin suresi 11.de; Emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni – bizi iki defa öldürdün iki defa dirilttin” diyor. Kur’an’ı Kerim reenkarnasyona açık ifadeler taşımaktadır, otuza yakın ayet var. Ama hüküm veremeyiz çünkü müteşabihtir  yani Yoruma açıktır. Ahiret inancını bir iman olarak koruruz, onun izahı sadedinde reenkarnasyon da devrede olabilir bir ihtimaldir deriz.

Mesela Kur’an aşırı kötülükler, zulümler yaparak lanetlenmiş insanların maymuna, domuza döndürüleceğini söylüyor. Maide suresi 60. Ayet, 

Allah’ın lanetleyip üzerine gazap indirdikleri kimlerdir? Şimdi Maun suresine bakalım. Çünkü orada da lanetlenmiş bir güruhtan bahseder. Kamu malı yiyen ve namazı riya ve gösteriş unsuru yapanları Maun suresinde Allah lanetler.
Allah’ın lanetlediği insanların nasıl bir akıbete uğrayacaklarını hükmi domuz haline geldikleri için bu ayet o müfesser ayetleri burada müfessir olarak tefsir ediyor. 
Bak ne diyor? “Allah böylelerinden maymunlar, domuzlar ve tağut uşakları yapmıştır. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü, yolun denge noktasını kaybetme bakımından daha sapık olanlar.”

Ekrem, özgürlüklerin kaynağı demektir. Allah esmasıdır. Sadece Allah’a kul olan adam Tam, Özgür adamdır.

İşte “Tam ve Özgür bir adamın hint astroloji haritası”
Allah rahmet eylesin.  

 Gül Oğuz Öztuğ 

7.10.2020