Dünya imparatorluğu kuran küresel sermaye sahiplerinden birinin Horoskopu.

Büyük işadamları ve politikacılarda sıkça rastlanan Kala sarpa yoga, bu haritada ilk göze çarpan unsur. Kala sarpa yoga insanı zirvelere çıkartır. Ya sonra?  Hayatın keskin hatlarla ikiye bölünmesine yol açan tehlikeli bir yogadır. Yaşamın bir yarısı, diğer yarısına büyük fark atar. Ay düğümleri Rahu-ketu, haritanın karanlık güçleri, tehlikeli nakshatralarda yerleşmiş. Özellikle ketu, 10. evde  zehirli özellikleriyle bilinen Ashlesha nakshatrada. Ketu gibi zararlı bir gezegenin bu zararlı nakshatrada yerleşimi, durumu daha da tehlikeli kılar. Karma evindeki ketu’nun  nakshatra yöneticisi Merkür, dharma evi 9.evde,  en tehlikeli nakshatralardan Ardra’da, malefik satürnle birlikte  çok tehlikeli pozisyondalar.  Kişiliğin tehlikeli boyutlarına işaret ediyor. Aktiviteler, meslek ve karma evi 10. evde zararlı konumda yerleşen ketu, icraatların gizli ve tehlikeli boyutlarını anlatıyor. Bu hayatta çizilen rota temiz değil. Yazmakta olduğu zehirli karma, gelecekte kendisine nasıl bir bedel ödetecek bilinmez ama kala sarpa yoga zirvelere pek de güvenmemek gerektiğini gösterir.

Sarpa yoga; köşe evlerde yerleşen zararlı gezegenler mars, ketu, rahu sarpa yoga yapıyor. Acımasızlık, vahşet, doyumsuzluk, sert bir hayatın kurgulanması. Zararlı bir zihinsel kodlanma.

Ruchaka yoga; Mars 7.evde ruchaka yoga yapar. Cesur, saldırgan, muzaffer, tutku, ihtiras ve büyük güç sahibi. Hitlerde de ruchaka yoga var. Savaş çağrısı yapan harita yerleşimi. Dünyaya meydan okuyor.

Veshi yoga zenginlik ve statü getirir. Burda Satürn ve Merkür veshi yoga yapıyor.

Voshi yoga; günese göre 12. evde mars, yikici inanclar ve ruhsallığın yok olmasıdır. Pekçok problem getirir. Bilinçaltının kirliliğidir.

Anapa yoga; Aya göre 12.evde yerlesen gezegenler kisinin inancını, dindarlığını, ruhsalığını maneviyatini tanımlar. Burdaki malefik mars yerlesimi ruhsallığı etkisiz hale getirir. Bilincaltında yıkıcı etkiler huzursuzluktur. Dini inancların yıkıcı etkileri etrafa yansır.

Papa kartari yoga; bir evin yada bir gezegenin malefiklerle kusatilmasi durumudur. Bu konularda pek çok probleme yol açar. Burda 8.ev ve gunes, ay, venus, malefik gezegenler mars ve saturn tarafından kuşatılmış. 8.ev, ay, güneş, venus olumlu niteliklerini kaybetmis ve yıkıcı etkilerin kaynak noktasi olmuş.

Satürn 4.ve 5.evlerin yöneticisi olarak 9.lordu merkürle ikizlerde 9.evde rajayoga yani kral yogası yapıyor. Büyük şans, şöhret ve servet yogası. Atalardan gelen muazzam bir servetin sahibi yapmış.

Dünyayı yöneten para baronlarından, çok uluslu dev şirketlerin, bankaların ve milyarlarca dolarlık bir servetin sahibi. Dünyanın en zengin ailelerinden birinin mensubu. Finans piyasalarına ve dünya ekonomisine yön veren isimlerden biri.

Haritanın gunası tamasik. Kendi arzu ve istekleri, tutkuları, doyumsuz hırsları adına etrafı yakıp yıkabilen, yok eden bir doğası var. Büyük hırslar, egoizm, yıkım, tehlikeli bir ütopya.

Dünyanın gizli gücünün saklı sahiplerinden. Bu, arka planda dünyayı yöneten büyük bir finansal güç öyle bir güç ki istediği ülkeyi parçalar, kana bular, yıkar geçer.

Erdem gezegeni Jüpiter, düşmanlar evinde zayıflamış ve tüm güzel vasıflarını kaybetmiş. Bilge insanların düşmanlığını kazanıyor. Jüpiterin nakshatra yöneticisi Satürn 9. evde zararlı Ardra nakshatrada.

Satürn’ün yöneticisi Merkür de Ardra’da.  9. ev din, felsefe, dharma, doğru davranış, inançlar ve Tanrı’nın evi. 9. Evde zihinsel seviyede yönetici gezegen maddi odaklı, açgözlü, doyumsuz Rahu, Tanrının evini, şeytanın evine dönüştürmüş. Dolayısıyla yüksek bilgilerden ve evrensel gerçekliklere ulaşmaktan, yüksek ahlaki niteliklerden nasibini alamıyor. Tanrı’nın yoldaşı değil. Tanrısı para olmuş bir zihniyetin çok güzel bir örneği.

Kişilik yöneticisi Venüs. Terazi yükselenin yöneticisi. İnsani niteliklerin temsilcisi venüsü inceleyelim. İnsani nitelikler yerlerde mi yoksa yücelmiş mi? Venüs’ün nakshatrası  ve nakşatra yöneticisi, yerleştiği ev, birleştiği gezegenler bu insanın içyüzünü anlatacak.

Nakshatralar en derin seviyelerde insani portreyi çizen vedik astrolojinin en gizemli bilgisi.

Venüs 3’ boğada krittika nakshatrada. Güneş ve ay da boğada ama Mrigasira nakshatrada. Bu 3 gezegen 8. evde. Venüs, mars ve Satürn arasında hemmed yani kıstırılmış ve düşmanı güneşle aynı evde olmanın verdiği zararlarla birleşince, venüsün haritada çok zayıfladığını ve dolayısıyla kişiliğin insani boyutlarının baskılandığını, bertaraf edildiğini görüyoruz. Zararlı konumdaki Venüs, gizli dünyaların korkunç karanlığında insani değerleri alaşağı ediyor.

Kişiliği yöneten venüsün yerleştiği ev olması dolayısıyla, bu aşamada 8. evi çok iyi okumak lazım. Vedik astrolojide 8.ev pek çok alanı temsil eder. Okült, mistisizm, tehlikeler, kazalar, kaos, karmaşa, kargaşa, mücadele, stres, skandallar, sırlar, gizem, ani değişimler ve dönüşümler, saldırılar, tehdit, tecavüz, mafya, karanlık yer altı dünyası, en derin gizli bilgiler, karanlık gizli güçler, gizli örgütler bu konulardan bazıları.

Kişinin hayatı tüm bu konularla iç içe. Her şey çok gizli çok karanlık. Pek çok sır var her şeyin ardında. Hiç bir şey göründüğü gibi değil. Gizem dolu bir hayat.

Kişilikte söz sahibi Venüs Krittika naksatrada. 3’ derece boğa’da en vahşi yıldız “ALGOL” la kavuşmuş. Dünya tarihinde pek çok korkunç olayla ilgili bir yıldızdır. Bu vahşi yıldız tesirindeki kişi eğer isteklerini elde edemezse ve başaramazsa şiddete, vahşete yönelebilecek bir karakterdedir. Başarıya odaklıdır. Karanlık, vahşi ve acımasız bir karakter.

Krittika nakshatra demon tabiatında kendi doğrularını, kendi ütopyasını gerçekleştirme yolunda önüne çıkan herşeyi ezip geçen, yakıp yıkma eğiliminde olan sert bir takımyıldızdır. Krittikanın yöneticisi olan güneşin saflığı, mars-satürn arasındaki hemmed (kıstırılmış) konumundan ötürü yok olmuştur. “Yakan güçtür”. Venüsle algol birleşimi üstelik hemmed olarak karanlık yer altı dünyalarının ve ölümcül senaryoların yapılandırıldığı korkunç 8. Ev yerleşimiyle ve üstelik nakshatra yöneticisi güneşin de aynı karabüyülü kaos ortamının yaratıldığı 8. Evde yerleşmesiyle zihin karanlıklar içinde şeytanla işbirliği yapmış.

Güneş, 28,07’ ve Ay,29,07’ derecede boğada, mars yönetimindeki mrigasira nakshatrada. Gezegen savaşları var güneşle ay arasında ve güneş kazanmış. Güzel duygular, sevgi, şefkat, merhamet  ve tüm diğer hassas ay nitelikleri kaybolmuş. Zaten ay ışıksız, balsamik ay,  karanlık, yanmış, kavrulmuş. Tek derdi otorite, liderlik, yıkmak, yönetmek. Narsizm boyutlarına varan bir ego tablosu.

Arzuların doyumsuz karanlığında bir zihinsel ve duygusal yok oluş. Ruh’un kaybolmuşluğu. Hakikatten kopuş. Öz benlikten uzaklaşma. Egoya tutsak. Ego’nun dünyanın, paranın esiri olmuş. Ego’nun doyumsuz arzularını doyurmaya çalışmakla boşa geçen bir ömür. Nefsin doymak bilmez açlığında büyük ihtiraslarla tüm dünyayı kontrolü altına almış ama kendisi kurtuluşa eremeyecek olan bir ruhun haritası.

Gül Oğuz Öztuğ/ Şubat 2015

harita - Kopya - Kopya