Yönetici mars. Su burcu. Sabit nitelikli. Dişil burç.

AKREP BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

İçimizdeki gizli enerjiyi açığa çıkartır. Mars akrepte ruhsal savaşçıdır. Ruh, içsel çatışma yaratan dünyevi arzuların üstesinden gelmeyi ve ruhsal büyümeyi akrepte öğrenir.

Akrepte ruhu disipline eden büyük bir değişim enerjisi ve ruhsal bir açılım var. Yöneticisi mars, dünyevi arzuların, tutkuların üstesinden gelme cesareti vererek ruhu daha üst seviyelere çıkartır. Çelişkili ve karmaşık bir burçtur. Akrep, bilinçaltını, duygularımızı çalkalar. Bilinçaltı korkularla yüzleştirir. Değişime zorlar. Ego’nun ölüm yoludur. Transformasyon burcu. Teması; yeniden doğum için eski benliğin ölmesi gerekir.

Akrep, gizemli, yoğun ve tutkulu, manipülatiftir. Güç sağlama girişimleri karşısındaki için zorlayıcı olabilir. Güçlü sezgiler, herşeyi kontrol merakı, derinlemesine analiz etme, keşfetme, şüphecilik, merak, derin duygular aşırı uçlarda gezer. Sevgisi de nefreti de yoğun. Zor güvenir, zor affeder, unutmaz . Fazlasıyla gizli kapaklı, meraklı ama kendi sırlarını açmayan bir kişidir. Mars zararlı etkiler altındaysa, kuşkucu, takıntılı, zorlayıcıdır ve hatta hükmedicilik boyutuna varabilir.

Yükselen Akrep, çok zor durumlardan, travmalardan sonra bile, kendini yenilemeyi becerir. Küllerinden yeniden doğan tiplerdir. Soğukkanlı, inatçı, gizemli, güçlü, karizmatik, kararlılık sahibidir. Zor güvenir, zayıf yanlarını saklar. Ne düşündüğünü anlamak zordur. Gizli derinliklerinde hep sakladıkları bir sırları ve planları vardır. Duygusallığını kontrol altına alır. Sabır, dayanıklılık, kuvvetli bir irade ve kontrol mekanizması, zor şartlara ve ağır baskılara dayanabilme yeteneği var. Şüpheciliği ve kolay kolay ikna olamayışı, kendini tam anlamıyla açamaması dolayısıyla insan ilişkilerinde problemler yaşar. Başkalarını da zorlayan muazzam bir ruhsal gücü vardır. Herşeyi kontrol etme ve denetleme sevdasından vazgeçmelidir.

Ay akrepte düşer. Zihin duygular karmaşasında çok zorlanır. Vesveseli. Kendi yoluna kendi taş koyar. Huzursuzluk, akıl karışıklığı verir.

Akrep, Sex organlarını temsil eder.