KRİTTİKA NAKSHATRA

26,40′ koçtan 10′ boğaya kadar uzanan bölgede yer alan takımyıldızdır. Yöneticisi ışık kaynağı güneştir. Bu takımyıldızda karanlıkları aydınlatan arındırıcı güç kaynağıdır. Diety Agni’den kaynaklanan  ateş tabiatındadır ve etrafı yakar kavurur. Kötü olan ne varsa yakarak yoketme itkisi taşır. Geriye yalnızca ışık kalır.

Bu yıldızın insanları ateşli bir yapıya sahiptir. Gururlu, hırslı, kararlı, inatçı, agresif, kavgacı ve sert mizaçlıdır. Sabit fikirlidir.

Krittika nakşatrada doğanlar, güneş devresinde hayata merhaba der. Dolayısıyla, güneşin yıldız haritasındaki yerleşimi, ruhun üzerindeki derin seviyelerdeki tesirleri sebebiyle en belirleyici unsurdur. Krittika’nın yansıttığı kişilik, güneşin haritadaki güçlü yada zayıf durumuyla paralel olarak olumlu yada olumsuz gelişim göster.

Savaş ve ŞİDDETİ yöneten sert keskin bir yıldızdır. Astronomide ALCYONE yıldızı ve vahşi ALGOL YILDIZI Krittika nakşatra menzilinde yer alır.

ROHİNİ NAKSHATRA

10′ den 23,20′ boğa arasındaki mezilinde yeralan takımyıldız. Ay tarafından yönetilir bu yıldız kümesi. Human nature.  Yani insan tabiatında nakşatra. En uğurlu takımyıldızlardan biridir. Deity; Brahma, Prajapati. Evrenin yaratıcıları. Ana motivasyon kaynağı moksha yani RUHSAL GELİŞİM/ RUHSAL AYDINLANMADIR.

Bu yıldızın insanları, çok güzel, yakışıklı, çekici, şık, bakımlı, güzel konuşan, bağımsız karakter yapısına sahip, inatçı, sabit fikirli kişilerdir. Ay’ın zararlı gezegenlerle beraber zararlı yerleşimlerinde, aşırı derecede materyalist, insanları fazlaca eleştiren kırıcı tiplerdir.

Rohinide doğanlar, ay devresinde hayata başlar. Dolayısıyla Ruhun oluşumuna derin seviyelerde tesirleri olan Ay’ın yıldız haritasındaki durumu dikkatle incelenmelidir. Ay, burda ruh’u yansıtan en önemli göstergedir. Olumsuz bir ay yerleşimi, ruhsal sorunları derinleştirir. Ay’ın parlaklığıyla ruhun kalitesi yüksek karattadır.

Astronomide ALDEBARAN sabit yıldızı bu lunar bölgede yer alır. Aldebaran, “boğanın kırmızı gözü” dür.

MRİGASİRA NAKSHATRA

23,20′ boğadan 6,40′ ikizlere kadar olan bölgede yer alan takımyıldızdır. Mars tarafından yönetilir. Deva grubundan parlak yıldız. DEİTY SOMA-AY TANRI.

Ana motivasyon kaynağı moksha yani ruhsal aydınlanmadır. Felsefi ve dini gerçekliklere erişme konusunda yetenekler veren bir yıldızdır. Yöneticisi Mars, ruhsal gelişim yolunda MÜCADELE GÜCÜ, cesaret ve kararlılık verir. RUHANİ BİR SAVAŞÇIDIR.

Bu yıldız etkisinde doğanlar araştırmacı bir ruha sahiptir. Temiz kalpli, güzel, anaç, sevgi dolu, sıcak, şefkatli, tatlı dilli kişilerdir. Özellikle bu nakşatranın boğa burcu menzilinde doğan kadınlar, dişilikleriyle başdöndürürler.

Mrigasira nakşatrada doğanlar, mars devresinde dünyaya merhaba der ve kişilik oluşumu marsla başlar. Dolayısıyla marsın yıldız haritasındaki durumu, kişiliğin derin seviyelerini yansıttığından, en önemli unsurdur. Marsın kuvvetli yogalar yaptığı bir yıldız haritasındaki Mrigasira ruhu, yüksek seviyelerden parlar.

Astronomide BELLATRİX sabit yıldızı bu ay menzilinde yeralır.boga