Yöneticisi jüpiter. Su grubundan, değişken nitelikli, dişil burç.

Egonun ölümü ve evrensel bütünün bir parçası haline geldiği evre balık evresidir. Ruh burda yaratıcısına ulaşır. Özbenlikle yaratıcının birleştiği nokta. Bedensel varlığından, arzulardan sıyrılır. Değişken, kırılgan ve kararsızdır. Çok çabuk yön değiştirir. Fantazi dünyası zengindir. Aşırı duygusaldır. Gerçekçi ve akılcı kalamazsa, hayatın insafsız yollarında kaybolabilir. Zorluklar karşısında kendi zengin iç alemine, hayal dünyasına sığınır.

Yaratıcı, vizyon sahibi, medyum, hassas, merhametli, dalgın, kaçak ruhludur. Sürekli tatsız duygulardan ve ortamlardan kaçmaya çalışır. Kolay etkilenir bir yapıya sahiptir. Sınır koymasını bilemez. Aşırı duyarlı, anlaşılmaz ve alıngandır. Empati yeteneği çok gelişmiştir. Derin, sezgisel, imgelemi güçlü, kolay uyum sağlayan, subjektif ve bağışlayıcıdır. Düşüncelere dalmak, mistik ve fizik ötesi deneyimler yaşamak ve kendi içinde huzura kavuşmak için inzivaya çekilme eğilimindedir.

Sağlam bir zemin ve sınırlardan yoksun ve sürüklendiği duygusu içindedir. Melankolik, huzursuzdur. Yaşam, aşk ile ilgili olanaksız beklentileri hayalleri vardır. Duygularını gizler ve bağımlılık duygusu geliştirebilir. Kurban rolünü oynar. Yanlış yollara sapma ve aldatılma tehlikesi olduğu gibi, kendisi de başkalarını -bilinçsizce- aldatmaya, baştan çıkarmaya ve kandırmaya başvurabilir. Bu gibi olumsuz durumlar yönetici jüpiterin zararlı yerleşimlerinde olur.

Jüpiterin, doğum haritasındaki güzel yerleşimlerinde şansı açık, başarılı, mutlu, yüksek bilinç seviyelerine ulaşmış üstün nitelikli insanlardır. Evrensel sevgiye açılırlar.

Venüs, balık burcunda yücelir. En yüksek yaptırım gücüne balıkta ulaşır. İlahi aşka dönüşür. Sevgisiyle varlık alemini kucaklar. Yıldız haritasında venüsün balıkta olduğu ev şanslıdır.

Merkür, balıkta düşer. İlahi olanla ve manevi alemlerle bağlantılı balık burcunda, mantık ve akıl gezegeni merkür zayıflar. Doğum haritasında merkürün balıkta olduğu ev sorun çıkarır.