Karmaşık zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. 26 aralık güneş tutulmasıyla 2019’u uğurluyoruz. Terörle mücadele, ekonomik yaptırımlar, karşılıklı restleşmeler, ağırlaşan yaşam şartları, dünyada giderek bozulan gelir dağılımı, yükselen işsizlik, ticaret savaşları, tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş, giderek güçlenen Çin, tüm dünyaya sopa gösteren tehditkar ABD, ayrışan AB, adaletsizliğe yürüyen sarı yelekliler. Özetle ”kaynayan dünya”

2019 vedik astroloji yorumumda zor bir yıl olacağını yazmıştım. 2020 de 2019 u aratmayacak gibi görünüyor.

10 Ocak 2020 Ay tutulmasıyla yeni yılı karşılıyoruz. Tutulmaların etkileri haftalar öncesinden başlar ve kalıcı izler bırakır. Dolayısıyla TC. Rashi Haritasının yükselen burcu İkizlerde yerleşen 2.ev (para/ finans/ mali piyasalar)  yöneticisi Ay üzerinde 26 aralık 2019 ve 10 Ocak 2020 de ardarda olan iki önemli tutulmanın yansıması olarak finansal piyasalarda dalgalanmalar, ani ve sarsıcı nitelikte iniş çıkışlar yaratır. Sonuçları değişime götürür.

Kuzey Aydüğümü Rahu haziran 2020’ye kadar en sert takımyıldızlardan biri olan Ardra Nakşatrada dünyada felaketler saçmaya devam edecek. Küresel finansal kriz ufak bir tetiklenmeyi bekliyor.

Türkiye burdan yeni bir rota belirlemek zorundadır. Dışa bağımlılıktan kurtulmalı, tam bağımsız Türkiye Atatürkün gösterdiği hedefe yürümelidir. Sonucu ne olursa olsun göze almalı ve asla teslimiyetçi politikalar izlememelidir.

Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir dönüm noktasına gelmiştir. Artık 20 yıllık Venüs Dasa Dönemi bitiyor ve  2020 Mart ayında Güneş Dasa dönemi başlayacak. Hiç bir şey artık eskisi gibi olamaz. Dasa değişiklikleri büyük değişim getirir.

Transit Satürn de 2020 ocak sonunda kendi evi Oğlak burcuna geçecek. Oğlak TC. nin 8. evi. Burası vedik astrolojide krizli değişim/ dönüşüm evidir. Hastalıklar, düşmanlar, kaos, mücadele, ölüm ve yeniden doğuşu simgeler. Satürn 8. evde Türkiye’yi yeniden yapılandırma sürecine sokacak. Bu transit ikibuçuk yıl sürecek. Eski işlemeyen çürümüş yapı yerini yeni oluşumlara bırakmak zorunda. Yeni ekonomi politikaları gerekiyor. Aslında tüm dünyada küresel çapta ekonomide bir tıkanma var. Bu örtpas edilmeye çalışılsa da neoliberal sistemdeki tıkanıklığın sonucu olan Ticaret savaşları, devletler arası çıkar çatışmaları, dünyada artan yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımındaki bozulma 2020 de artarak devam edecek.
TC. Rashi haritasında satürnün 8.ev transiti oldukça sancılı bir süreçtir. Asthama Satürn Dönemine giriyoruz. Bu, mücadele ve kaos ardından gelen yeniden doğuştur. Bağımlılıklarından arınmış tam bağımsız Türkiye hepimizin hayali. Satürnün bu yeniden yapılandırma sürecinde Jüpiter yay burcunda bütün gücüyle destekleyici çalışıyor. 3.evi yöneten Güneş TC rashi haritasının 5.evinde terazide venüs, satürn, merkürle Rajayoga/ Kral yogası yapıyor. Dolayısıyla güçlü bir dasa dönemi olacak. 6 yıl sürecek. 3.evin lordu olarak güneş, komşu devletlerle ilişkilerimizi yeniden şekillendirecek, güçlendirecek. Komşularla yapılacak antlaşmalar bu dönemde önem kazanacak. Haritanın 3.evi aslan burcundaki Purvaphalguna nakşatradaki natal Rahu, Türkün cesur mizacını göstermesinin yanında, komşularla karşılıklı çıkarların gözetilerek işbirliğine gidilmesinin önemini vurguluyor.

Hint astrolojisinde ay kadınları anneyi temsil eder. Ardarda gelen tutulmalarda etkin Karmik güçler Rahu Ketu, Ay üzerinde kadına şiddet olaylarını tırmandırıyor. Bu soruna parmak basarak gerekli önlemler acilen alınmalıdır.

Bu Tutulmalarda Satürn  ve jüpiter de karmik güçlerin etkisi altında Satürn toplumsal kuralları kanunları sınırları temsil ediyor. (Sınır/kural/ kanun ihlalleri )Jüpiter de adaletin refahın temsilcisi. (Adalet arayışı)

Kanunlarda değişiklikler yeni yargı paketi hep tutulma düzleminde ortaya çıkan bu güçlü enerjilerin değiştirici/dönüştürücü etkisi sonucu gerçekleşen olaylar. Etkileri kalıcıdır.

Kişisel Haritalarımızda İkizler/Yay burcu evlerinin konularında sallantı ve dalgalanmaların ardından kendimize yeni bir rota belirleyeceğiz.

Şimdi kısaca yükselen/ay burçlarına göre 2020 transit etkilerine değinelim. Ancak öncelikle belirtmem gerekir ki hint astrolojisinde dasalar en az transitler kadar önemlidir. Dasalar kişiseldir. Dasa gezegeninin kalitesi, hayatın bu döneminin rengini belirler. Genel atmosferi veren dasa gezegenidir. Transitler ve dasalar beraber yorumlanmalıdır.

Ay/Yükselen Koç/ Terazi burcu

Çevreyle ilişkilerde bozulma, iletişimsel konularda zorlanma. Babayla ilgili sorun. Yüksek öğrenim gören gençlerde eğitimle ilgili tıkanıklık. İnancın sınanması. Ardından gelen “Hayat felsefesinde“ değişim.

Ay/Yükselen Boğa/Akrep burcu

Boğalarda 8.ev aktive oluyor. Düşmanlar, sözlü saldırılar, mücadele, karmaşa ve kaosun ardından gelen değişim, ruhsal aydınlanma ve uyanış.

Akreplerde Maddi konular ön planda.

Dasa gezegenine bağlı olarak maddi çıkışı da yakalayabilirler yada 8./12.evin yada kötücül gezegen dasasını yaşıyorsa maddi kayıplar, kredi batıkları, iflas olabilir.

Ay/Yükselen İkizler/ Yay burcu

Beraberliklerinde, evliliklerinde karmaşa kriz. İlişkilerinde dengesizlik ve yabancılaşma. Ardından gelen ilişkilerine yeni bir yön verme çabası.
Bekarlar evlilik kararı alabilir. (Evlilik gezegeni dasasında)
2020 şubat mart ayları ilişkilerinde Marsın devreye girmesiyle eşler arasında anlaşmazlıklar, çatışmalar olası. Bu durum yapıcı yaklaşımlarla çözülür.

Ay/Yükselen Yengeç/ Oğlak burcu

Tutulmalar 6./12.evlerinde gerçekleşmekte. Dolayısıyla düşmanlar, engeller, hırsızlık olayları, dolandırıcılar, borçlar, davalar, maddi kayıplar, sağlık sorunları yaşayabilirler.

Ay/Yükselen Aslan/ Kova burçları

5./11.evlerinde tutulma var.

Fırsatları değerlendirip Hayallerini gerçekleştirmek isteyecekler.
Çocukları ön planda. Onların hayatında değişiklikler. Uzak düşme.
Çocuk sahibi olma.
Aşk hayatında sürprizler. Yeni ilişkiler. Aldatılma, kandırılma. (Olumsuz dasada) Arkadaşlıklık ilişkileri, maskeler düşüyor. Gerçek dostların desteği.
Sahte aşklar, sahte dostluklar çöpe gidiyor. Gerçeklerle yüzleşmek zayıf harita sahipleri için akıl karışıklığına yol açacak.

Ay/ Yükselen Başak/ Balık burçları

4./10.evlerin konularında tutulma yani dalgalanmalar.

Annenin hayatını karıştırıyor.
Anneyle ilişkilerde yabancılaşma.
Temel duygularda karışıklık. Geçmişi sorgulama.
Kariyer başarısı, terfi (olumlu dasada)
İşten atılma, iş hayatında anlaşmazlıklar, mücadele.

Evle ilgili sorunlar. (olumsuz dasada)

Ev değiştirme. İş değiştirme.

Özetle her burç farklı konularda sallantı ve dalgalanmalar yaşayacak ve sonuçta oluşan yeni şartlara adapte olmaya ve uyum sağlamaya çalışacak.

Satürn, vedik astrolojide Oğlak burcuna 24 Ocak 2020’de giriyor. 

Karmanın gezegeni burç değiştiriyor. Bu bağlamda Ay burcu Akrep olanlar için Sadesati dönemi bitiyor. Ay burcu Kovalar için Sadesati başlıyor. Nisan-Haziran ayları arasında  Tr.Jüpiter oğlak burcuna girecek satürnle beraber duble transit etkisi yapacak. Oğlaklar için yeniden yapılanma demek. Sonra temmuz başında tekrar yay burcuna geri dönecek  retro transit yapacak. Satürn de bu dönemde retro harekette. 13 Mayıs tan sonra ikisi birden retroda dünyada işler tersine döner. Burda hiç bir konuda risk almamak gerekir. Eylülde mars da koç burcunda retroya dönüyor. Karışık bir dönem.

2020’ de

Ay Yay, Oğlak, Kova burçları Sadesati Dönemi

Ay Yengeç burcu Kandaka Satürn dönemi

Ay İkizler burcu Asthama Satürn dönemini yaşayacak.

Oğlak ve kova Satürnün yönettiği burçlar dolayısıyla bu burçlarda Satürn olumlu özelliklerini yansıtır ve destekler. Sadesati Kandaka Asthama dönemlerinde Satürnün oğlak ve kova transiti geliştirici ve olgunlaştırıcıdır. Gerçeğin peşinde yürüyen dürüst ve akılcı kişiler bu dönemde karmanın güzel meyvelerini toplayacaklar.
Satürn Dasasında olanlar için de bu transit çok olumlu ve dönüştürücüdür.

Namaste

Gül Oğuz Öztuğ

22 Ocak 2019