6.ev: Engeller,Düşmanlar, Sağlık

Vedik Astrolojide 6,8,12. evler dustana evlerdir. Bunlar muzır evlerdir. Kötücül enerjiler barındırırlar. Hint yıldız haritasında dustana evlerin yöneticisi olan gezegenler negatif enerjiyle yüklüdür. Yerleştikleri evlere ve drişti yaptıkları (açı) gezegenlere de zarar verirler. Dasa dönemleri de sıkıntılıdır. 6.ev aynı zamanda upachaya ev yani gelişim evlerindendir. Zaman geçtikçe yaş ilerledikçe gelişir, düzelme gösterir. 6. evin karması çalışarak şifalandırılarak iyileştirilebilir. 6. ev engeller, mücadeleler, zorluklar, kuruntular, vesveseler, düşmanlar, hastalıklar, bağımlılıklarla ilgilidir. Sağlık evidir. Ruhsal bunalımların ve stresin sağlık üzerindeki etkisi aşikar. Ruhumuz ne kadar vesvese doluysa, ne kadar fazla endişe içinde yaşıyorsak, bunlar, enerji bedenimiz üzerinde o kadar çok tahribat yaratır ve bu durum da bedensel hastalıklara davetiye çıkarır. Zihin ve duygular temsilcisi (karaka) Ay için, 6.ev en kötü evlerden biridir. Ay, 6,8,12. evlerde çok zarar görür. Duygusal bunalımların ve bunlarla başedememenin, anne ve çocukluk kaynaklı bilinçaltı problemlerinin göstergesidir. Anneyle sıcak temas sağlanamaz ve duygular sağlıklı gelişemez. Duygusal hassasiyet ve kolay kırılmalar, bilinçaltı yaraları, bunları sarmada beceriksizlik, bağımlılık duygusu geliştirme, suçluluk duyguları, vesveseli ruh hali, yalnızlık duygusu yaşamda mutluluğun önünde perdedir. Bu duygusal engellenmelerle, kişi kendi kendisinin düşmanı gibidir adeta. Başarısının önünde kendi korkuları yatar. Takılır düşer. Sevilmek insanın en önemli ihtiyacı. Küçükken yeteri kadar sevilmeyen, önemsenmeyen, ilgisiz anne babaların yetiştirdiği veya terkettiği çocuklar, kanadı kırık kuş gibidir. Büyüdüklerinde sevilmek için herşeyi feda eder, debelenip dururlar ve asıl o zaman sevilmeyeceklerini bilmeden yaprak gibi savrulurlar. Kaderi terkedilmektir. Öyle çok sever ve bağlanır , öyle çok sahiplenir, öyle çok kaybetmekten korkar ki, sevdiğini boğar. Bağlanmak, ruhsal özgürlüğün düşmanıdır. Aşırı sahiplenme de, kısıtlama getirir ve ilişkinin dengesini bozar. Dolayısıyla kaybetme korkusu kısır döngüye girer ve kaybettirir. Kısaca söylemek gerekirse duyguları ve zihni yöneten Ay’ın 6,8,12. uğursuz evlerdeki yerleşimi, kişinin yaşamsal dengesini bozar. Fakat ay ışıklıysa, yengeç veya boğa burcunda yerleşmişse, jüpiterden venüsten bakış açısı alıyorsa veya yöneticisi güçlüyse zihinsel/ ruhsal dengesini korur. Çıkış yolunu bulur. Hint astrolojisindeki en önemli gezegen olan Ay, bilinçaltını, çocukluğu ve anneyi de yönetir. Ruhsal oluşum ve anne arasındaki bağ, hint astrolojisinde Ay ile tanımlanmaktadır. Psikolojik rahatsızlıklar incelendiğinde, haritadaki Ay analizi en önemli göstergedir. Düşük evlerde ve kötücül gezegenlerden Satürnden, marstan, Rahu, Ketudan görünüm alan Ay, kişinin ruhsal dengesinin bozuk olduğunun, içsel çatışmaların, huzursuzluğun göstergesidir. Ordan oraya savrulanlardır, tutunamayanlardır. 6.evdeki Aya biraz fazlaca değindim. Zihnimizi yönettiği için bu evde en fazla olmasını istemediğimiz graha Ay’dır. Benefik gezegenler olan venüs, merkür ve jüpiterin de 6.evde yerleşmesi vedik astrolojide olumsuz kabul edilir. Benefikler muzır evlerde güç kaybederler. Hele ki bunlar yükselen burcun yöneticisiyse, hayat zor bir hal alır. İnsan kendi kendisinin düşmanı haline gelir. Kendi önündeki engel yine kendisidir. Hint astrolojisinde 6.evde malefik gezegenlerin yerleşimi olumlu kabul edilir. Engelleri aşmak, düşmanla ve hastalıklarla mücadele konusunda kötücül gezegenler olan rahu ketu, satürn,...

Devamı

3.ev İletişim ve Enerji Merkezi

Vedik Astrolojide 3.ev kama yani arzu evlerdendir. 3.,7.ve 11. evler kama evleridir. Hayattaki isteklerimize kavuşabilecek miyiz? Sorusunun cevabı, bu evlerin gücüne bağlıdır. Benefik gezegenlerin yani Jüpiter, venüs, ay ve merkürün 3,7,11.evlerde yerleşmesi çok olumludur. Bu gezegenlerin dasa dönemlerinde  hayallerine kavuşacaklardır. 3. ve 11.evler aynı zamanda Upachaya yani “gelişim” evlerindendir. Bu evlerde malefiklerin yerleşmesi de olumlu sonuçlar verir. Debil yada düşman evlerde olmamaları şartıyla, arzulara ulaşma konusunda sert enerjiler kullanılacaktır. Hint astrolojisinde 3.ev Cesarettir. Eylemdir. Gayret etmektir. Çaba sarfetmektir. Arzularımıza ulaşmak için gösterdiğimiz kişisel çabamızdır. Üçüncü evinde debil yada düşman gezegen olanlar veya yönetenler, boşa kürek çekerler. Çabaları heba olur gider. Ya da yeterli çabayı göstermezler. Korkaktır. Bir işe adım atma konusunda çekimser kalırlar. Ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, bunu gösteremezler. Eyleme geçme konusunda problem yaşarlar. O düşüne dursun, başkaları hayat yarışında çoktan onu geçmiştir. 3.evi güçlü vurgulanan kişiler, motivasyonu yüksek, enerji dolu, cesur, aktif ve girişimcidirler. Yeteneklerini en mükemmel şekilde sergiler hayatta başarılı olurlar. Bitmez tükenmez bir enerjileri vardır. Asla yılmaz. Cesaretleriyle kazanırlar. 3.ev, medya, radyo, televizyon, gazetecilik, yazarlar, teknoloji ve bilgisayar dünyasını temsil eder. 3.ev, her türlü yazılı-sözlü iletişimi yönetir. Çevreyle ilişkilerde başarılı insanların üçüncü evleri güçlü gezegenlerin yönetimindedir. İletişim gezegeni Merkür üçüncü evin karakasıdır. Üçüncü evde yerleşimi olumludur. Cesaret ve tutkular temsilcisi Mars, üçüncü evin diğer karakasıdır. Marsı üçüncü evde yerleşenler tutkulu, hırslı, mücadeleci, çok cesur, gözü karadır. Doğru bildiğinden şaşmaz her ortamda fikir savaşlarına girerler. Mars yengeçte ve üçüncü evdeyse, veya evi yönetiyorsa, yerli yersiz tartışmalara girer, haklıyken haksız duruma düşer, çabaları boşa gider, düşünmeden atılım yapar dolayısıyla isteklerini gerçekleştirme konusunda kendi kendisinin düşmanı gibidir. Jüpiterden görünüm alıyorsa, negatif etki nötr olur. Diğer 3.ev konuları; yaşça küçük kardeşlerimiz, komşularımız, yakın çevremizdir. Kardeş ve komşularla ilişkiler konusunda üçüncü ev incelenir. Sorunlu kardeş ilişkileri, üçüncü evdeki negatif etkiler sonucudur. Kötü komşular da öyle. Yıldız haritasındaki zayıf halkayı bilerek yaşamak, bu konularda farkındalık geliştirmek, kendini tanımak mutluluğun yoludur. Namaste Gül Oğuz Öztuğ 4.Ocak 2019...

Devamı

2.ev Vedik Astrolojide Para Zenginlik

Vedik Astroloji haritasının ikinci evi, kişinin parasını, finansal durumunu, servetini ve zenginliğini yansıtır. İkinci evin sahibi olan gezegen ve burda yerleşen gezegenler harita sahibinin zenginliğinde söz sahibidir. 2.evle ilgili gezegenler yücelmişse “exalt” ise, kendi yönettiği evdeyse kişi maddi olarak rahattır. Horoskobun 2.,6.,10.evleri Artha evlerdir. Bunlar dünyevi-maddi konuları temsil eden evlerdir. 6.ev çalışma evi, 10.ev meslek ve kariyeri yöneten ev, 2.ev de birikmiş her türlü menkul kıymetler zenginliğimizdir. Altın, mücevher, nakit para yani menkul değerler kapsamındaki tüm maddi zenginliği yöneten evdir ikinci ev. 2.ev aynı zamanda “Aile”evidir. İyi bir aile hayatı ancak iyi yönetilen 2.evle mümkündür. İkinci evde satürn rahu ketu mars varsa ve bunlar kötü yerleşimdeyse, erken çocukluk yıllarında aile ortamında çeşitli sorunlarla zorluklarla büyüdüğünü öngörebiliriz. Yüz güzelliği, yüz ve organlarını, gözleri, görsel konuları, ağız, yeme içme, yemek zevklerini yönetir. 2.ev harita sahibinin sesini, konuşma ve hitabet tarzını da yönetir. Şairler, hatipler, şarkıcılar için 2.ev öne çıkar. İkinci ev malefik yani kötücül etkiler altındaysa, görme bozuklukları, ağız ve dişlerde sorunlar, içki sigara gibi zararlı alışkanlıklar, beslenme bozuklukları, kekemelik, argo veya yalan konuşma alışkanlığı olabilir. Zenginlik yogası: Dhana Yoga Hint yıldız haritasında 2.evin yöneticisinin yaptığı zenginlik yogaları kişinin servetine servet katar. 2.,11.,4.,1.,9.evlerin yöneticileri eğer köşe veya üçgen bir evde ya kavuşum yaparak ya da birbirleriyle karşıt bakış açısında veya birbirlerinin evlerinde yerleşmişlerse, bu gezegenlerin etkileşimi zenginlik yogası yapar. Yani parasal birikimi temsil eden 2.evin lordu, her türlü kazançları temsil eden 11.ev lordu, gayrimenkul zenginliğini temsil eden 4.ev lordu, Şans enerjisi taşıyan 9.ev lordu ve kişiyi yöneten 1.ev lordu, bu rajayogaya  dahil olmalıdır ki haritanın sahibi kaydadeğer büyük bir servetin sahibi olsun. Bazı haritalarda bu rajayoga vardır ama kişi maddi sıkıntı içindedir. Yoga çalışmaz. Haritasını iyice incelediğimizde görürüz ki kayıplar yöneticisi 12.ev lordunun yogaya görünümü vardır ve bu çok büyük bir talihsizlik enerjisi yayarak zenginlik yogasını bozmuştur. Zenginlik için, Vedik Astroloji haritasında 12.evin lordunun yalnız kalması ve para evlerini yöneten gezegenlerle etkileşim halinde olmaması gerekir. Bunlar arasında irtibat varsa, kişi ne kadar çok kazanırsa kazansın gelen bir şekilde gider. Parayı elinde tutamaz. Para biriktiremez. 8.ev lordunun para evleriyle etkileşimi de olumsuzdur. Ani para kayıplarına yol açabilir. 2.ve 11.evlerin lordlarına görünüm yapan 8.ve 12.lordları debilse maddi durum oldukça zorlaşır. Büyük masraflar ve borç yükü belini büker. 8.evin yöneticisi eğer iyi konumdaysa para evleriyle bağlantısında mirasa konar. 2. evde aşağıdaki yerleşimler maddi durumu güçlendirir. • Terazi boğa balık burcunda venüs, • Yay, balık, yengeç burcunda jüpiter, • Başak, ikizler burcunda merkür, • Yengeç veya boğa burcunda Ay, • Koç veya aslan burcunda Güneş, • Akrep Oğlak veya koç burcunda Mars, • Terazi, Oğlak yada Kova burcunda Satürn, • Başak, ikizler, boğa burcunda Rahu varsa ve para evi herhangi bir kötücül etki almıyorsa parasal konularda başarı,...

Devamı

4.Ev Horoskobun Kalbi

Yıldız haritasında dördüncü ev, bilinçaltını ve ruhu temsil eden bölgedir. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu gayrimenkulleri, taşınmaz malları, arazileri, evleri, arabaları da temsil eder. Evin yöneticisi ve görünüm yapan gezegenler güçlüyse, vedik astrolojide gezegenin gücünü yükselten yogalar yapıyorsa, harita sahibi varlıklıdır ve aynı zamanda güçlü bir ruhsal yapısı vardır. Malefikler ve debil gezegenler yönetiyorsa veya yerleşmişse, mal mülk sahibi olmak zorlaşır. İçsel mutsuzluk duygusu hakim olur. Depresif eğilimler artar. Yuvada mutsuzdur. İçsel Mutluluk yada mutsuzluk geçmiş karmanın karşılığı olarak yaşamda bize verilir. Herşeye sahip olan ama mutlu olamayan insanlar olduğu gibi, sahip olduğu az şeyle yetinmeyi bilen ve mutlu olan insanlar da vardır.  İşte bu tamamen dördüncü evin ödülüdür. Mutluluk karmik ödüldür. Horoskopta dördüncü ev Sanchita Karmanın temsil edildiği evdir. Geçmiş karma burda karşımıza dikilir. Vedik felsefesine göre  karmik bedeller mutlaka ödenir. 4.,8.,12. Moksha yani ruhsallığı yansıtan evleridir. Karma yüklüdür bu evler. Moksha evlerde sıkıntı varsa, malefik etkiler yoğunsa, ağır karmik bedel ödenecek demektir. Bu da zor bir hayatı işaret eder. 4.ev iç dünyamızı yansıtır. Temel geçmiştir. Gençliğimizde neler yaşadık? Anneden yada yakınlardan destek gördük mü? Sevildik mi? Baskılandık mı, kısıtlandık mı? Hep bu evden cevaplar gelir. Mutlu ev hayatı bu evden okunur. Horoskobun genel mutluluk kaynağı dördüncü evdir. Kader Motifi 4 te Uğursuz gezegenlerin etkileşiminde; Anneyle çocuğun konuşmaları, ilerde çocukta içses olarak devam eder. Suçluluk duyguları, öfke, kaygı, korku, güvensizlik, endişe ve yalnızlık olarak hayata yansır. Olumsuz duygular, olumsuz düşünceler yaratır. Olumsuz düşünceler, olumsuz bir hayatı kurgular. Zihin hayatın mimarıdır. Korkularla dolu, karışık, güvensiz bir zihin, karmaşık bir hayatı kurgular. Tertemiz duygularla dolu ve sevgiyle yoğrulmuş net sade, temiz bir zihin ise olumlu bir hayat kurgular. Duygular ve düşünceler kader motifini oluşturur. Düşüncelerimiz kaderimizdir.  Temel duygular ve huzur, 4.evden ve Aydan okunur. Bunlar ikisi birden harapsa haritanın sahibi için mutluluk bir hayal ve çölde seraptır. Hem iyi hem uğursuz etkiler varsa hayattaki genel mutluluk ve huzur duygusunu azaltmasına rağmen, çıkış yolu bulunur. Çıkış yolu, benefik gezegenin temsil ettiği ev ve konulardadır. Anne  4.ev anneyi de temsil eder. Duygusal ve zihinsel oluşumun temelleri anneyle atılır. Haritanın bu evinde kötücül etki yoğunsa anneyle ilişkiler bozuktur ve destek göremezsiniz. Çocukluk ve gençlik yılları bu yüzden sıkıntılı geçer. Yalnız hisseder. Ve eğer çocuklukta anneyle ilişkiler sağlıklı yürümemişse, sıcak bir ana evlat bağı kurulamamışsa, koşulsuz sevgiyi görmemişse, ilerde sevgi temelli sıcak sosyal ilişkiler kurmakta zorlanır. En derin duygularda zorlanma yaratır. İçsel barışı sağlayamaz.  Yüreğinin derinliklerinde acı ve korkular vardır. Karanlık bir kuyuda debelenir durur.  Rahu dördüncü evde sebebi belli olmayan korkular verir kalbe. Mesnetsiz korkular. Rahu- aydüğümlerinin kuzey ucu-  mokshada fırtına yaratır. Ne istediğini bilmez. Nasıl mutlu olacağını bilmez. Hayatta doğru yön tayininde zorlanır. Rahu, yıldız haritasında bilinçaltını ve ruhu temsil eden bölgeleri etkisi altına alıyor demektir. Rahu moksha evlerdeki yerleşimi...

Devamı

Vedik Astrolojide Yogalar

Hint astrolojisinde yogalar horoskoptaki gezegen kombinasyonlarıdır. Yoga, birleştiren demektir.  Vedik astrolojide yüzlerce yoga mevcut. Yogalar yükselene ve Ay’a göre ayrı ayrı hesap edilir. Navamsa D9 haritasında da yogalara bakarız. Güzel yogalar hayatı kolaylaştırır ve  şans, başarı getirirken olumsuz yogalar da belimizi büker. Yazgı yogaların izinde kundalinide şifrelenmiş. Jyotishte önemli yogalara açıklık getirelim. Rajayoga Vedik astrolojide yıldız haritasındaki köşe ve üçgen evlerin yöneticileri değerlidir. Kendra evler olan birinci, dördüncü, yedinci, onuncu evlerden birinin yöneticisi ile trikona evler olan beşinci veya dokuzuncu evin sahibi olan bir gezegenle kavuşum veya karşıt görünümde yada parivartana yogayla burç değişimi yaparlarsa birbirleriyle bağlantıya geçerler ve “Rajayoga” oluşur. İyi şans ve yaptırım gücünün birleşmesi başarı zenginlik getirir. Bu güçlü ve şanslı evlerin lordu olan gezegenler, bu evlerin yüksek enerjilerini bünyesinde taşır  ve birbiriyle irtibat halinde olduklarında yerleştikleri ev hayatın odağına yerleşir ön plana çıkar. Gezegen debil/düşük asalette değilse veya dustana evlerin lordlarından görünüm almıyorsa kişi başarıya koşar. Çok şanslı bir yogadır. Bir gezegen tek başına rajayoga yapabilir. Aslan ve yengeç yükselende mars rajayoga gezegen, Oğlak ve kova yükselende venüs, Boğa ve terazi yükselende Satürn Rajayoga yapar. Rajayoga, yerleştiği evin konularını yüceltir. Şöhretli kişilerde onuncu evde rajayoga vardır. Para evlerinde rajayoga varsa haritanın sahibi büyük servet sahibi olur. Evlilik alanında rajayoga varsa şanslı bir evlilik yapar. Evlenince hayatı olumlu anlamda değişir. Eşi sayesinde iyi yerlere gelecektir. Arzu evlerinde (3-7-11.evler) rajayoga insanı tüm isteklerine kavuşturur. Dhana yoga Varlık ve servet yogasıdır. Para evlerinin yani 2.ve 11.evlerin yöneticileri birbiriyle kavuşumda veya karşıt açıda veya parivartana yogayla birbirlerinin evinde yerleşmeli, veya kendra yada trikona evlerden birinde yerleşmelidirler. Yükselen yöneticisi de 2.ve 11.lordlarıyla irtibatta olursa ve de şans evi 9.ev lordu da kavuşum yada karşıt açıdaysa büyük servet ve zenginlik getirir. Eğer yükselen yöneticisi, 2.,11,9.evin sahibi olan gezegenler kendi yönettiği yada yüceldiği burçlardaysa veya Jüpiter görünümü varsa dhana yoganın kalitesi artar dolayısıyla harita sahibinin refah ve zenginliği de artar. Bu yogaya malefik aspect yada dustana ev lordlarından görünüm almamalıdır. Böyle bir görünüm varsa dhana yoga bozulur. Servet sahibi olsa da günün birinde kaybeder yada zenginliğinin hayrını göremez. Pancha Maha Purusha yogaları Jüpiter, mars,satürn, venüs, merkür eğer köşe evlerden birinde ve kendi yönettikleri veya yüceldikleri burçta yerleşirlerse, kişinin başarısı yükselir maddi olarak da iyi bir seviyeye ulaştırır. Hayatın temelleri sağlam atılır. 1-Ruchaka yoga Horoskopta Mars koçta, akrepte, oğlakta ve aya yada yükselene göre köşe evlerden birinde yerleşmişse Ruchaka yoga yapar. Birçok sporcu ve asker haritasında vardır. Hitlerde ruchaka yoga yapan mars 7.evde koçta güneşle beraber yerleşmiş. Cesaretiyle öne çıkar. Lider ruhlu ve mücadelecidir. Aktif, güçlü, kararlı, hırslı,tutkulu, saldırgan, muzafferdir. 2-Bhadra yoga Merkür ikizlerde başakta ve yükselene yada aya göre köşe evlerden birinde yerleşmişse Bhadra yoga oluşur. Zeki, bilgili, entelektüel, zengindir. 3-Hamsa yoga...

Devamı

5.ev Aşk Çocuklar Zeka

Yıldız haritasında -Kundalinide- her ev az ya da çok karma yüklüdür. 4/8/12.evler ağır negatif karma taşır. 5.ve 9.evler ise ÖDÜLLÜ KARMA evleridir. 5.ev ve 9.evler haritanın Uğur’u. Haritanda Bu evler kuvvetliyse İYİ KARMAN bu yollardan gelir. Geçmiş hayattan ödülünü alırsın. Geçmiş hayat deneyimlerinden fayda sağlarsın. Ruhsal yolculuğumuzda iyi yada kötü hiç birşey karşılıksız kalmıyor. Aniden spekülatif yollardan büyük bir servet sahibi oldun diyelim. Ya da tam tersi, Borsada varını yoğunu kaybettin. Geçmişten gelen iyi ya da kötü karmanın bedeli. 5.evde RAJAYOGA, GAJAKESARİ YOGA, ŞANS, ÖDÜLLÜ BİR HAYATTIR. Zeka seviyesini, yaratıcılığı ve zihin kalitesini gösterir beşinci ev. AKIL, HAYATİ DENGELERİ SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ UNSUR. 5.evdeki yücelik asaletinde exalt yada kendi evinde gezegenler zeka ve yaratıcılığı yükseltir. Mars akrepte Koç’ta oğlaktaysa Satürn terazide oğlak kovada Venüs terazide boğadaysa Merkür Başak ikizlerde Güneş Koç yada Aslandaysa Rahu boğa ikizler Başak’ta; Ketu akrepte yayda balıkta Ay yengeç  ve boğada Jüpiter Yengeçte Yayda Balıktaysa AKILLIDIR. DOĞRU ZAMANDA DOĞRU KARARLAR ALIR. Yüksek zeka ve zihin kalitesi doğruyu yanlışı iyi ayırt eder. Basiret sahibidir. Aklın yolundan ayrılmaz. Arzu’ların esiri olmaz. Dengeli, kararında yaşar. İyi bir eğitim alır. Hayatını gereksiz riske sokmaz. Hiçbirşeyde aşırıya kaçmaz. Hataya düşmez. Zekasıyla her türlü zorluğu yener. AKIL, insana bahşedilen en büyük ödül. 5. evdeki düşük gezegenler uğursuz gezegenlerin bakış açısını da alıyorsa, malefikler burda düşük asaletteyse: “Rahu akrepte ketu boğada Satürnün Koç’ta Marsın yengeçte Merkür’ün balıkta yerleşimleri Güneş’in terazide yerleşimi, bu evde Satürn Mars ve Karmiklerin kavuşumu ve birbirine açıları Zeka seviyesi düşer yada zekasını kötüye kullanmaya meyillidir.  Hayattaki başarı düşer.  Mevkiden düşer.  Tüm saygınlığını kaybeder. Aklını kullanamaz  Cahildir. Hurafelerin dogmatik düşüncelerin esiri olur. Aldatılır, aldatır. ZİKİRLER- MANTRALAR İbadetler, zikir ve mantra çalışmaları Spirituel yöntemlerin uygulanması beşinci evin gücüne bağlı. Kötü konumda yerleşmiş gezegenler varsa ibadetleri yarar sağlamaz. SANATSAL YETENEKLER Güzel Sanatlar, resim, çizim, el sanatları, spor 5.evin konuları. Beşinci evdeki artistik kabiliyetlerin sergilenebilmesi için 3.ev de güçlü olması gerekir. Cesaret ve kişisel gayret yoksa, yetenekler gizli kalır bir işe yaramaz. Dünyaca ünlü sanatçılarda, büyük ressamların, bestecilerin, müzisyenlerin, aktörlerin 5.evlerinde güçlü RAJAYOGALAR vardır. Venüs 5.evde sanatsal kabiliyet verir. Merkür zeka yaratıcılık, iyi bir egitim ve çizim yetenegi kazandirir. Yabanci dillere yeteneklidir. Ünlü futbolcularda da 5.evin güçlü vurgusunu görüyoruz. Özellikle güçlü mars 5.evde rajayoga yapıyorsa. 1.,3.,5.,10.,9. evlerin dahil olduğu RAJAYOGALAR, yüksek zeka, yaratıcılık, sanatsal yetenek şöhret getirir. Para evleri 2.ve 11.ev yöneticisi gezegenler de RAJAYOGAYA dahil olmuşsa, yeteneklerinden büyük paralar kazanır. AŞK VE EĞLENCE Zevkler, hobiler, eglence. Hayattan keyif alma. AŞK romantizm, cinsellik, sevgililer. Aşka bakış açısı, asktan beklentilerimiz, Aşk hayatımız, flörtler, romantik duygular, aşktaki şansımız hep 5. evin ödüllü karmasıdır. Mutlu bir aşk hayatımız olacak mı? Yoksa aşk acısıyla yanıp kavrularak geçmiş hayattaki bazı bedelleri burda bu şekilde ödemek durumunda mıyız? Aşktaki...

Devamı