2.ev Vedik Astrolojide Para Zenginlik

Vedik Astroloji haritasının ikinci evi, kişinin parasını, finansal durumunu, servetini ve zenginliğini yansıtır. İkinci evin sahibi olan gezegen ve burda yerleşen gezegenler harita sahibinin zenginliğinde söz sahibidir. 2.evle ilgili gezegenler yücelmişse “exalt” ise, kendi yönettiği evdeyse kişi maddi olarak rahattır. Horoskobun 2.,6.,10.evleri Artha evlerdir. Bunlar dünyevi-maddi konuları temsil eden evlerdir. 6.ev çalışma evi, 10.ev meslek ve kariyeri yöneten ev, 2.ev de birikmiş her türlü menkul kıymetler zenginliğimizdir. Altın, mücevher, nakit para yani menkul değerler kapsamındaki tüm maddi zenginliği yöneten evdir ikinci ev. 2.ev aynı zamanda “Aile”evidir. İyi bir aile hayatı ancak iyi yönetilen 2.evle mümkündür. İkinci evde satürn rahu ketu mars varsa ve bunlar kötü yerleşimdeyse, erken çocukluk yıllarında aile ortamında çeşitli sorunlarla zorluklarla büyüdüğünü öngörebiliriz. Yüz güzelliği, yüz ve organlarını, gözleri, görsel konuları, ağız, yeme içme, yemek zevklerini yönetir. 2.ev harita sahibinin sesini, konuşma ve hitabet tarzını da yönetir. Şairler, hatipler, şarkıcılar için 2.ev öne çıkar. İkinci ev malefik yani kötücül etkiler altındaysa, görme bozuklukları, ağız ve dişlerde sorunlar, içki sigara gibi zararlı alışkanlıklar, beslenme bozuklukları, kekemelik, argo veya yalan konuşma alışkanlığı olabilir. Zenginlik yogası: Dhana Yoga Hint yıldız haritasında 2.evin yöneticisinin yaptığı zenginlik yogaları kişinin servetine servet katar. 2.,11.,4.,1.,9.evlerin yöneticileri eğer köşe veya üçgen bir evde ya kavuşum yaparak ya da birbirleriyle karşıt bakış açısında veya birbirlerinin evlerinde yerleşmişlerse, bu gezegenlerin etkileşimi zenginlik yogası yapar. Yani parasal birikimi temsil eden 2.evin lordu, her türlü kazançları temsil eden 11.ev lordu, gayrimenkul zenginliğini temsil eden 4.ev lordu, Şans enerjisi taşıyan 9.ev lordu ve kişiyi yöneten 1.ev lordu, bu rajayogaya  dahil olmalıdır ki haritanın sahibi kaydadeğer büyük bir servetin sahibi olsun. Bazı haritalarda bu rajayoga vardır ama kişi maddi sıkıntı içindedir. Yoga çalışmaz. Haritasını iyice incelediğimizde görürüz ki kayıplar yöneticisi 12.ev lordunun yogaya görünümü vardır ve bu çok büyük bir talihsizlik enerjisi yayarak zenginlik yogasını bozmuştur. Zenginlik için, Vedik Astroloji haritasında 12.evin lordunun yalnız kalması ve para evlerini yöneten gezegenlerle etkileşim halinde olmaması gerekir. Bunlar arasında irtibat varsa, kişi ne kadar çok kazanırsa kazansın gelen bir şekilde gider. Parayı elinde tutamaz. Para biriktiremez. 8.ev lordunun para evleriyle etkileşimi de olumsuzdur. Ani para kayıplarına yol açabilir. 2.ve 11.evlerin lordlarına görünüm yapan 8.ve 12.lordları debilse maddi durum oldukça zorlaşır. Büyük masraflar ve borç yükü belini büker. 8.evin yöneticisi eğer iyi konumdaysa para evleriyle bağlantısında mirasa konar. 2. evde aşağıdaki yerleşimler maddi durumu güçlendirir. • Terazi boğa balık burcunda venüs, • Yay, balık, yengeç burcunda jüpiter, • Başak, ikizler burcunda merkür, • Yengeç veya boğa burcunda Ay, • Koç veya aslan burcunda Güneş, • Akrep Oğlak veya koç burcunda Mars, • Terazi, Oğlak yada Kova burcunda Satürn, • Başak, ikizler, boğa burcunda Rahu varsa ve para evi herhangi bir kötücül etki almıyorsa parasal konularda başarı,...

Devamı

4.Ev Horoskobun Kalbi

Yıldız haritasında dördüncü ev, bilinçaltını ve ruhu temsil eden bölgedir. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu gayrimenkulleri, taşınmaz malları, arazileri, evleri, arabaları da temsil eder. Evin yöneticisi ve görünüm yapan gezegenler güçlüyse, vedik astrolojide gezegenin gücünü yükselten yogalar yapıyorsa, harita sahibi varlıklıdır ve aynı zamanda güçlü bir ruhsal yapısı vardır. Malefikler ve debil gezegenler yönetiyorsa veya yerleşmişse, mal mülk sahibi olmak zorlaşır. İçsel mutsuzluk duygusu hakim olur. Depresif eğilimler artar. Yuvada mutsuzdur. İçsel Mutluluk yada mutsuzluk geçmiş karmanın karşılığı olarak yaşamda bize verilir. Herşeye sahip olan ama mutlu olamayan insanlar olduğu gibi, sahip olduğu az şeyle yetinmeyi bilen ve mutlu olan insanlar da vardır.  İşte bu tamamen dördüncü evin ödülüdür. Mutluluk karmik ödüldür. Horoskopta dördüncü ev Sanchita Karmanın temsil edildiği evdir. Geçmiş karma burda karşımıza dikilir. Vedik felsefesine göre  karmik bedeller mutlaka ödenir. 4.,8.,12. Moksha yani ruhsallığı yansıtan evleridir. Karma yüklüdür bu evler. Moksha evlerde sıkıntı varsa, malefik etkiler yoğunsa, ağır karmik bedel ödenecek demektir. Bu da zor bir hayatı işaret eder. 4.ev iç dünyamızı yansıtır. Temel geçmiştir. Gençliğimizde neler yaşadık? Anneden yada yakınlardan destek gördük mü? Sevildik mi? Baskılandık mı, kısıtlandık mı? Hep bu evden cevaplar gelir. Mutlu ev hayatı bu evden okunur. Horoskobun genel mutluluk kaynağı dördüncü evdir. Kader Motifi 4 te Uğursuz gezegenlerin etkileşiminde; Anneyle çocuğun konuşmaları, ilerde çocukta içses olarak devam eder. Suçluluk duyguları, öfke, kaygı, korku, güvensizlik, endişe ve yalnızlık olarak hayata yansır. Olumsuz duygular, olumsuz düşünceler yaratır. Olumsuz düşünceler, olumsuz bir hayatı kurgular. Zihin hayatın mimarıdır. Korkularla dolu, karışık, güvensiz bir zihin, karmaşık bir hayatı kurgular. Tertemiz duygularla dolu ve sevgiyle yoğrulmuş net sade, temiz bir zihin ise olumlu bir hayat kurgular. Duygular ve düşünceler kader motifini oluşturur. Düşüncelerimiz kaderimizdir.  Temel duygular ve huzur, 4.evden ve Aydan okunur. Bunlar ikisi birden harapsa haritanın sahibi için mutluluk bir hayal ve çölde seraptır. Hem iyi hem uğursuz etkiler varsa hayattaki genel mutluluk ve huzur duygusunu azaltmasına rağmen, çıkış yolu bulunur. Çıkış yolu, benefik gezegenin temsil ettiği ev ve konulardadır. Anne  4.ev anneyi de temsil eder. Duygusal ve zihinsel oluşumun temelleri anneyle atılır. Haritanın bu evinde kötücül etki yoğunsa anneyle ilişkiler bozuktur ve destek göremezsiniz. Çocukluk ve gençlik yılları bu yüzden sıkıntılı geçer. Yalnız hisseder. Ve eğer çocuklukta anneyle ilişkiler sağlıklı yürümemişse, sıcak bir ana evlat bağı kurulamamışsa, koşulsuz sevgiyi görmemişse, ilerde sevgi temelli sıcak sosyal ilişkiler kurmakta zorlanır. En derin duygularda zorlanma yaratır. İçsel barışı sağlayamaz.  Yüreğinin derinliklerinde acı ve korkular vardır. Karanlık bir kuyuda debelenir durur.  Rahu dördüncü evde sebebi belli olmayan korkular verir kalbe. Mesnetsiz korkular. Rahu- aydüğümlerinin kuzey ucu-  mokshada fırtına yaratır. Ne istediğini bilmez. Nasıl mutlu olacağını bilmez. Hayatta doğru yön tayininde zorlanır. Rahu, yıldız haritasında bilinçaltını ve ruhu temsil eden bölgeleri etkisi altına alıyor demektir. Rahu moksha evlerdeki yerleşimi...

Devamı

Vedik Astrolojide Yogalar

Hint astrolojisinde yogalar horoskoptaki gezegen kombinasyonlarıdır. Yoga, birleştiren demektir.  Vedik astrolojide yüzlerce yoga mevcut. Yogalar yükselene ve Ay’a göre ayrı ayrı hesap edilir. Navamsa D9 haritasında da yogalara bakarız. Güzel yogalar hayatı kolaylaştırır ve  şans, başarı getirirken olumsuz yogalar da belimizi büker. Yazgı yogaların izinde kundalinide şifrelenmiş. Jyotishte önemli yogalara açıklık getirelim. Rajayoga Vedik astrolojide yıldız haritasındaki köşe ve üçgen evlerin yöneticileri değerlidir. Kendra evler olan birinci, dördüncü, yedinci, onuncu evlerden birinin yöneticisi ile trikona evler olan beşinci veya dokuzuncu evin sahibi olan bir gezegenle kavuşum veya karşıt görünümde yada parivartana yogayla burç değişimi yaparlarsa birbirleriyle bağlantıya geçerler ve “Rajayoga” oluşur. İyi şans ve yaptırım gücünün birleşmesi başarı zenginlik getirir. Bu güçlü ve şanslı evlerin lordu olan gezegenler, bu evlerin yüksek enerjilerini bünyesinde taşır  ve birbiriyle irtibat halinde olduklarında yerleştikleri ev hayatın odağına yerleşir ön plana çıkar. Gezegen debil/düşük asalette değilse veya dustana evlerin lordlarından görünüm almıyorsa kişi başarıya koşar. Çok şanslı bir yogadır. Bir gezegen tek başına rajayoga yapabilir. Aslan ve yengeç yükselende mars rajayoga gezegen, Oğlak ve kova yükselende venüs, Boğa ve terazi yükselende Satürn Rajayoga yapar. Rajayoga, yerleştiği evin konularını yüceltir. Şöhretli kişilerde onuncu evde rajayoga vardır. Para evlerinde rajayoga varsa haritanın sahibi büyük servet sahibi olur. Evlilik alanında rajayoga varsa şanslı bir evlilik yapar. Evlenince hayatı olumlu anlamda değişir. Eşi sayesinde iyi yerlere gelecektir. Arzu evlerinde (3-7-11.evler) rajayoga insanı tüm isteklerine kavuşturur. Dhana yoga Varlık ve servet yogasıdır. Para evlerinin yani 2.ve 11.evlerin yöneticileri birbiriyle kavuşumda veya karşıt açıda veya parivartana yogayla birbirlerinin evinde yerleşmeli, veya kendra yada trikona evlerden birinde yerleşmelidirler. Yükselen yöneticisi de 2.ve 11.lordlarıyla irtibatta olursa ve de şans evi 9.ev lordu da kavuşum yada karşıt açıdaysa büyük servet ve zenginlik getirir. Eğer yükselen yöneticisi, 2.,11,9.evin sahibi olan gezegenler kendi yönettiği yada yüceldiği burçlardaysa veya Jüpiter görünümü varsa dhana yoganın kalitesi artar dolayısıyla harita sahibinin refah ve zenginliği de artar. Bu yogaya malefik aspect yada dustana ev lordlarından görünüm almamalıdır. Böyle bir görünüm varsa dhana yoga bozulur. Servet sahibi olsa da günün birinde kaybeder yada zenginliğinin hayrını göremez. Pancha Maha Purusha yogaları Jüpiter, mars,satürn, venüs, merkür eğer köşe evlerden birinde ve kendi yönettikleri veya yüceldikleri burçta yerleşirlerse, kişinin başarısı yükselir maddi olarak da iyi bir seviyeye ulaştırır. Hayatın temelleri sağlam atılır. 1-Ruchaka yoga Horoskopta Mars koçta, akrepte, oğlakta ve aya yada yükselene göre köşe evlerden birinde yerleşmişse Ruchaka yoga yapar. Birçok sporcu ve asker haritasında vardır. Hitlerde ruchaka yoga yapan mars 7.evde koçta güneşle beraber yerleşmiş. Cesaretiyle öne çıkar. Lider ruhlu ve mücadelecidir. Aktif, güçlü, kararlı, hırslı,tutkulu, saldırgan, muzafferdir. 2-Bhadra yoga Merkür ikizlerde başakta ve yükselene yada aya göre köşe evlerden birinde yerleşmişse Bhadra yoga oluşur. Zeki, bilgili, entelektüel, zengindir. 3-Hamsa yoga...

Devamı

Aşk Çocuklar Zeka 5.ev

Yıldız haritasında -Kundalinide- her ev az ya da çok karma yüklüdür. 4/8/12.evler ağır negatif karma taşır. 5.ve 9.evler ise ÖDÜLLÜ KARMA evleridir. 5.ev ve 9.evler haritanın Uğur’u. Haritanda Bu evler kuvvetliyse İYİ KARMAN bu yollardan gelir. Geçmiş hayattan ödülünü alırsın. Geçmiş hayat deneyimlerinden fayda sağlarsın. Ruhsal yolculuğumuzda iyi yada kötü hiç birşey karşılıksız kalmıyor. Aniden spekülatif yollardan büyük bir servet sahibi oldun diyelim. Ya da tam tersi, Borsada varını yoğunu kaybettin. Geçmişten gelen iyi ya da kötü karmanın bedeli. 5.evde RAJAYOGA, GAJAKESARİ YOGA, ŞANS, ÖDÜLLÜ BİR HAYATTIR. Zeka seviyesini, yaratıcılığı ve zihin kalitesini gösterir beşinci ev. AKIL, HAYATİ DENGELERİ SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ UNSUR. 5.evdeki yücelik asaletinde exalt yada kendi evinde gezegenler zeka ve yaratıcılığı yükseltir. Mars akrepte Koç’ta oğlaktaysa Satürn terazide oğlak kovada Venüs terazide boğadaysa Merkür Başak ikizlerde Güneş Koç yada Aslandaysa Rahu boğa ikizler Başak’ta; Ketu akrepte yayda balıkta Ay yengeç  ve boğada Jüpiter Yengeçte Yayda Balıktaysa AKILLIDIR. DOĞRU ZAMANDA DOĞRU KARARLAR ALIR. Yüksek zeka ve zihin kalitesi doğruyu yanlışı iyi ayırt eder. Basiret sahibidir. Aklın yolundan ayrılmaz. Arzu’ların esiri olmaz. Dengeli, kararında yaşar. İyi bir eğitim alır. Hayatını gereksiz riske sokmaz. Hiçbirşeyde aşırıya kaçmaz. Hataya düşmez. Zekasıyla her türlü zorluğu yener. AKIL, insana bahşedilen en büyük ödül. 5. evdeki düşük gezegenler uğursuz gezegenlerin bakış açısını da alıyorsa, malefikler burda düşük asaletteyse: “Rahu akrepte ketu boğada Satürnün Koç’ta Marsın yengeçte Merkür’ün balıkta yerleşimleri Güneş’in terazide yerleşimi, bu evde Satürn Mars ve Karmiklerin kavuşumu ve birbirine açıları Zeka seviyesi düşer yada zekasını kötüye kullanmaya meyillidir.  Hayattaki başarı düşer.  Mevkiden düşer.  Tüm saygınlığını kaybeder. Aklını kullanamaz  Cahildir. Hurafelerin dogmatik düşüncelerin esiri olur. Aldatılır, aldatır. ZİKİRLER- MANTRALAR İbadetler, zikir ve mantra çalışmaları Spirituel yöntemlerin uygulanması beşinci evin gücüne bağlı. Kötü konumda yerleşmiş gezegenler varsa ibadetleri yarar sağlamaz. SANATSAL YETENEKLER Güzel Sanatlar, resim, çizim, el sanatları, spor 5.evin konuları. Beşinci evdeki artistik kabiliyetlerin sergilenebilmesi için 3.ev de güçlü olması gerekir. Cesaret ve kişisel gayret yoksa, yetenekler gizli kalır bir işe yaramaz. Dünyaca ünlü sanatçılarda, büyük ressamların, bestecilerin, müzisyenlerin, aktörlerin 5.evlerinde güçlü RAJAYOGALAR vardır. Venüs 5.evde sanatsal kabiliyet verir. Merkür zeka yaratıcılık, iyi bir egitim ve çizim yetenegi kazandirir. Yabanci dillere yeteneklidir. Ünlü futbolcularda da 5.evin güçlü vurgusunu görüyoruz. Özellikle güçlü mars 5.evde rajayoga yapıyorsa. 1.,3.,5.,10.,9. evlerin dahil olduğu RAJAYOGALAR, yüksek zeka, yaratıcılık, sanatsal yetenek şöhret getirir. Para evleri 2.ve 11.ev yöneticisi gezegenler de RAJAYOGAYA dahil olmuşsa, yeteneklerinden büyük paralar kazanır. AŞK VE EĞLENCE Zevkler, hobiler, eglence. Hayattan keyif alma. AŞK romantizm, cinsellik, sevgililer. Aşka bakış açısı, asktan beklentilerimiz, Aşk hayatımız, flörtler, romantik duygular, aşktaki şansımız hep 5. evin ödüllü karmasıdır. Mutlu bir aşk hayatımız olacak mı? Yoksa aşk acısıyla yanıp kavrularak geçmiş hayattaki bazı bedelleri burda bu şekilde ödemek durumunda mıyız? Aşktaki...

Devamı

Chandra-Ay- Kozmik Zihin

Vedik astrolojide Ay, mutlak varlığın prakriti değeridir. Yani hayatın dişil enerjisidir. Görünen alemdir. Sonsuz tezahür etmiş olandır. Kozmik zihindir. Evrenin zihni Aydır. Evrenin hafızasıdır. Zihin manas. Cisimlenmiş, maddeleşmiş zihindir. Hayat kaynağı olan güneşin, zihindeki yansımasıdır. Vedik astrolojide ay, doğayı yönetir, besler, büyütür. Doğurganlıktır. Kozmik annedir. Güneş, evrenin ruhu, hayatın eril enerjisi, hayat kaynağıdır. Görünmeyen alem, sonsuz tezahür etmemiş olan hiçlik alemi, mana alemi yani gerçek alemdir. Güneş her şeyin özü olan “Ruh”, Atmandır. Mutlak varlık- Brahman-Tanrı ismi ne olursa olsun yaratıcı yüce zeka, yaradılışın eril ve dişil ilkelerini içinde barındırır. İçkin ve aşkındır. Eşsiz ve benzersizdir. Evrenin mimarıdır. Alemlerin yaratıcısı yöneticisidir ve herşeyin üstündedir. Hiçbirşey O’na  denk değildir. Görünen alem, görünmeyen alemden tezahür etmiştir. Big Bang- Büyük patlamayla, kainat, mutlak hiçlikten doğmuştur. Vedik astrolojide Madde Alemini, kainatı yöneten ay, yaşam kaynağı Güneşin ışığını varlık alemine yansıtır. Hint astrolojisinde varoluşun eril ilkelerini güneş, dişil ilkelerini ay temsil eder. Belli bir nizama uygun olarak yaratılmış olan güneş sistemindeki diğer gezegenler de yörüngelerinde belli kaidelere uygun şekilde seyir halindedirler. Her birinin temsil ettiği konular farklıdır. Tanrı’nın kurduğu eşsiz nizamda vazifelilerdir. Doğum anında gökyüzündeki konumlarıyla duygu ve düşünce yapımızı yani kaderi şekillendiren göksel unsurlardır. Ay Nakşatrası Gerçek alemle aramıza çekilmiş bir perde vardır. Ruh, gözler perdeli halde, güneş sisteminin ötesinde “Nakşatralar kuşağı” dediğimiz takımyıldızlar bölgesinden geçerek, bu yıldız enerjileriyle donanmış şekilde dünyaya giriş yapar. Nakşatra lordunun özelliklerine bulanarak doğar. Nakşatralar kuşağı, ruhun dünyaya ilk geçiş kapısıdır. Vedik astrolojide, kişilik özelliklerini Ayın içinde bulunduğu nakşatra belirler. 27 tane -tara- nakşatra vardır. Tara “yıldız” manasındadır. Ay her gece bir tarada konaklar. Rahu, ketu, satürn, mars yönetimindeki nakşatralar olumsuzdur. Bunlar ruhun zorlanacağı takımyıldız enerjileridir. Rahu ketu yönetimindeki bir nakşatrada doğan insanın karması büyüktür. Karmik karşılaşmalar karmik ilişkilerle, aydüğümlerinin değişim rüzgarında savrulacaktır  ruhu. Dünyaya doğan ruh, madde alemine bağlanır. Önceki halini, mana alemindeki gücünü ve bütünlüğünü unutur. Geldiği kaynaktan kopar. Bedenli varlık halinde yaşam yolculuğu ve arayış başlar. Ay nakşatrasının yöneticisi ruhun yolculuğunda geminin kaptanıdır. Ruhun rotasını çizer. Doğum anında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin enerjileriyle yoğrulan zihin, yıldız haritasıyla programlanır. Herkesin yıldız planı ve hayata geliş amacı yani dharması farklıdır. Bu yolculukta zihin kalitesi, hayatın kalitesini yansıtır. Bu sebepledir ki vedik astrolojide zihin kalitesini yansıtan ay, en önemli harita unsurudur. Vedik astrolojiye ay astrolojisi de denir. Işıklı bir zihinle (ışıklı ay), karanlıklarda yolunu şaşırmış, oradan oraya sürüklenen zihin (karanlık ay) bir olamaz. İkisi yaşamda çok farklı yollara sapacaklardır. Zihin, kurar, kurgular, Hayatın senaryosunu yazar. Zihin temsilcisi Ay, hayatın mimarıdır. Hint astrolojisinde Ay, duygulardır. Bilinçaltı zihin temsilcisidir. Mutluluktur. Yıldız haritasında anne, annelik, şefkat, empati, doğurganlık, kadınlık, rahim, hormonlar, göğüsler, halk, kraliçe, bolluk, bereket, huzur, zihin barışı, arzular, tüm vücut sıvıları, kan, sıvılar, denizcilik, gemiler, beyaz eşya, gümüş, inci,...

Devamı

Surya – Güneş Yaratıcı enerjinin çıkış kapısı

Hint Astrolojisinde Surya, yani güneş, “Ruh” temsilcisidir. Mutlak varlığın -Brahman’ın- PRUSHA DEĞERİDİR. Yani hayatın eril enerjisidir. Ruhsal değeridir. “Mana alemidir.” Yüce Yaratıcının 2 hali: 1-Aşkın Brahman- Vedik Astrolojide Varlığın Prusha değerini güneş temsil eder. Hiçlik makamıdır. Mana alemidir. Sonsuz tezahür etmemiş olandır. 2-İçkin Brahman- Mutlak Varlığın Prakriti değeridir. Hayatın dişil enerjisidir. Vedik astrolojide Ay tarafından temsil edilir. Sonsuz tezahür etmiş olandır. Görünen alemdir. Doğaya, dünyaya, kainata tekabül eder. Doğa, ayın kontrolündedir. Evrenin dişil değeridir. Ay doğurganlık prensibidir. Yaradılmış olan ne varsa besler büyütür. Kozmik Annedir. Ay, Manas yani “zihin” temsilcisidir. Kozmozun zihni, kozmik hafızadır. Vedik Astrolojide, Dünya Hayatı Maya, yani bir hayal alemidir. Her şey, “Hiçlik” ten başlar. Kainat, mutlak hiçlikten doğmuştur. Mutlak varlık, yaradılışın eril ve dişil ilkelerini içinde barındırır. Kadim çin öğretisi Taoculukta da eril-dişil ilkeler, Yin-Yang olarak geçer. Vedik felsefesinde ve dahi islam tasavvufunda, Mutlak Varlık, evrenin yüce yaratıcısı ve yüce mimarı, – Vedalarda Brahman, İslamda Allah- evreni yaratmıştır, yönetir ama evrene denk değildir. Yüce yaratıcı kainatı yaratmış, muhteşem bir sisteme oturtmuştur herşeyi ve böylece yönetir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin hükmü onundur. BİG BANG yani “Büyük Patlama” ile kainatın yaratılışıyla  dualitenin yani zıtlıkların hakim olduğu “Zıtlıklar Dünyası” na geçiş oldu. Bu zıtlıklarla birlikte değişim de başladı. Zaman, değişimin ölçüsüdür. Zaman Oluş halinin enerjisidir. Zaman akar, değişim getirir. Evrendeki her şey, her an değişim halindedir. Zıtlıkların dansı bir başka açıdan bakıldığında ” Tekamül Dansıdır”. Evrende bu dans var. Zihinde bu dans var. Tekamül, zıtlıklarla olur. Bireyin ve evrenin değişimini, dönüşümünü getirir. Evrenin Ruhu Güneştir. Yaşam kaynağıdır. Hayat verir. En içteki Öz’dür. Yaşam gücü, yaşam enerjisi, yaşam kaynağıdır. Sessiz gözlemcidir. Ayrıca haritada diğer temsil ettiği konular güç, mevki, statü, liderlik, idari beceri, otorite konumundaki kişiler, baba, patron, yöneticiler, devlet, hükümet, devlet başkanı, vali, kaymakam, yöneticilik, kral, öz benlik, bilinç, iç ışık, canlılık, yaşama sevinci, hayata bağlılık,  hayat amacı ve misyonumuzdur. Yıldız haritasında yüksek kalitede güneş, kişinin saf ve temiz bir ruha sahip olduğunu gösterir. Bulunduğu her ortama ışık saçar. Koç burcunda exalt – yücelik asalette- aslan burcunda mooltrikone gücünde, terazide debil- düşük asalette-, boğa, oğlak, kova düşman burçlar, yengeç, akrep, balık, yay dost burçlar, ikizler ve başakta nötr durumdadır. Haritada 10.evde en güçlü yerleşimdir.  Toplumda kral gibi parlar. Zirveye tırmanır. 4.evde en zayıftır. 3,6,10,11.evleri sever. Yakıcı doğasıyla haritada bazı evlerde zararlı etki eder. Yanına çok yaklaşan gezegeni yakar. Grahanın gücünü alır. Kalitesini bozar. Mesela venüsle çok yakın derecelerde kavuşumdaysa, yanık venüs, aşk, ilişkiler ve evlilik karakası olarak, aşkta, ilişkilerinde içi yanar. Güneşin haritada tek başına yerleşmesi tercih edilir. 7.evde yerleşimdeyse, dominant ve baskıcı bir eş göstergesidir. Malefiklerden görünüm alıyorsa, partner baskı uygular, canını yakar. 5.evde malefiklerle yada debilse çocuk sahibi olmak zorlaşır.  1.evde özellikle zararlı gezegenlerden aspect alıyorsa...

Devamı