Herşey yalan,

Yaşamın tek gerçeği ölüm.

Ruhun Özgürlüğü.

Vedik astrolojide  yaşam bilmecesi çözülecek olan 8.ev ölümü ve yeniden doğuşu anlatır. Ruh, 8.evin hayat devresine geldiğinde, hayata bambaşka bir pencereden bakmaya başlar.

Ani gelişen olaylar

Krizler,

Tehlikeler,

Ölüm yada ölümcül deneyimler

Kazalar, Kronik hastalıklar, ameliyatlar

Düşmanlar,

Saldırılar,

Tacizler,

Mücadeleler

Bitişler

Ayrılıklar

Kaos kargaşa

Savaş

Skandallar,

Acılarla sarsıldıkça sarsılır.

Ve sonunda büyük değişim.

Öldürmeyen acı güçlendirir.

Değişim Dönüşüm

8.ev sürecinde fiziksel varoluş boyutunda savaş arenasında ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Ya öleceğiz yada değişip yepyeni bir oluşumla daha da güçlenerek hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 8.ev haritanın kara deliği gibidir. Madde ötesinde  yani ruhsal boyutta çalışır.  Maddeyi yani fizik bedeni zayıflatan saldıran yada yok eden enerjiler barındırır. 8.evle bağlantıda olan gezegen enerjileri, fizik bedenin ötesine geçişi sağlar. Büyük ani bir değişim yaratırlar. Aniden bir kriz patlar ve sen yaşadığın acılardan sonra daha da güçlenmiş bir şekilde yeniden doğarsın. Spiritüel yanı zayıf olanlar için zor bir deneyimdir.

Ruhun gücünü yansıtan ev. İçimizde yatan gizli güç yani KUNDALİNİ ENERJİSİ bu evin tetiklenmesi sonucu ortaya çıkar. Eski benlik ölür. Yaşadığımız krizlerden yepyeni bir ben var ederiz. Tabiiki bu sancılı bir süreçtir.

Hayat bilmecesi 8.evde yatar. Burayı çözmeden ruhsal yolculuk tamamlanamaz.

Dönüşüm 8.evin gezegen enerjileri vasıtasıyla olur. 8.evin sahibi olan gezegen transformatik ve ölümcül etkilere sahiptir.

Koç yükselende Mars

Boğa yükselende JÜPİTER

İkizler yükselende Satürn

Yengeç yükselende Satürn

Aslan yükselende Jüpiter

Başak yükselende Mars

Terazi yükselende Venüs

Akrep yükselende Merkür

Yay yükselende ay

Oğlak yükselende güneş

Kova yükselende Merkür

Balık yükselende Venüs, 8. evi yönetir ve hayat devrelerinde ani ve sarsıcı değişimler getiren zararlı enerjiler barındırır.

8.ev yöneticisi Yıldız haritasında iyi konumda yerleşmişse, yaşam enerjisi kuvvetlidir. Hayat mücadelesinden büyük bir güçle çıkar. Uzun ömürlüdür.

Ruh’un evleri vedik astrolojide 4.,8.,12.evlerdir. Bunlar Moksha evlerdir. Ruhsal aydınlanma yaratır. Gezegenlerin ağırlıklı olarak bu evlerde yerleşmiş olduğu haritalarda enerji akışı içe dönüktür. Spiritüel yönleri güçlüdür. Karanlıklar temsilcisi RAHU, moksha evlerde bilinçaltını karıştırır. Ay düğümleriyle, Mars, Satürnün AY ile yada yükselen yöneticisiyle beraber 4.,8., ya da 12.evde yerleşimi,  psikolojik sorunlara ruhsal karmaşalara yol açar. Mutluluk duygusuna darbe vurur. 

8.evin yoğun vurgulandığı bir yıldız haritasında, kişinin düşmanları çoktur. Buradaki gezegenlerin temsil ettiği ve yönettiği ev konuları ve kişileri hayatı zehir eder. En zayıf anında vurur yere serer. Bu konularda ruhsal farkındalık kazanmak, ruhsal gelişim, okült konulara yönelmek, mistik öğretilere açılmak, ruhsal araştırmalar yapmak, ruhun derinliklerine yönelmek, iç sesini dinlemek, Öz’e yönelmek, spiritüel derinlik kazanmak her türlü zorluğu yener. Sonunda büyük bir değişim gerçekleşir. Farklı bir boyuta geçilir. 8.evdeki gezegenler değişime vesile olur. Mesela, 7.evi yöneten Satürn,  8.evde yerleşmiş olsun. Harita sahibi, evlilik vasıtasıyla köklü bir değişim gerçekleştirecektir. Eş, kriz yaratacak, ruhunda fırtınalar kopartacaktır ama harita sahibi eğer yeterince güçlüyse, değişecek, çok daha güçlü bir kişilik geliştirerek acıların üstesinden gelecek, evliliğinde dengeyi sağlayacaktır. 8.evdeki zayıf yerleşimdeki gezegenler mücadele gücünü ve yaşama sevincini düşürür.

8.evdeki Venüs ve ay kadın düşmanların çokluğuna ve saldırılarına karşı uyarır. Eğer RAHU/KETU, Satürn yada Mars’la kavuşumda ise üremeyle, doğurganlıkla ilgili sorun yaratırlar. Erkek haritasında eşiyle ilgili krizlere işaret eder. Hayatındaki kadınlar vasıtasıyla adamın dünyası değişir. Özellikle RAHU Mars Venüs 8 de ise eş seçiminde çok dikkatli olmalı.

8.evdeki Mars debilse ve diğer malefiklerden görünüm açısı alıyorsa ani ölüm getirir. Marsın yönettiği evler kriz yaratır. Terazi ve boğa yükselenlilerde 7.evin sahibi olan Mars 8.evde yerleşmişse evlilik savaş alanı gibidir.

8.evin Karakası Satürn 8.ev yerleşimi uzun ömür göstergesidir. Fakat debilse (Satürn Koç’ta) ani saldırılara maruz kalır. Yaşama sevinci düşüktür. Yaşlı kişilerden düşmanlık görür.

8.evdeki jüpiter, bilgili düşmanlar göstergesidir. Hayatında derin sırlar mevcuttur. Astroloji, psikoloji, okült konulara meraklıdır. Sezgileri güçlüdür. Çocuk, Koca, bilgelik ve şans karakası jüpiter 8.evde güç kaybeder. 5.ev lordu da zayıfsa çocuklarla ilgili sorunlara işaret eder. İkizler ve Başak burcu yükselenlerde jüpiter 8.evde yerleştiğinde kocayla ilişkiler problemlidir. Bilgece yaklaşım geliştirmek zorundasınız.

Debil yerleşimdeki – KETU boğada/ RAHU akrepte- ay düğümleri  2/8.evler aksında çok tehlikelidir. Parasal krizler, ani iflaslar getireceğinden asla risk almamalılar. Özellikle akrepteki RAHU 8.evde çok tehlikelidir. Güçlü düşmanların saldırılarına karşı uyarı verir. Ölümcül darbeler alır. RAHU’nun yönettiği hayat devrelerinde özellikle tedbirli olmalıdır.

Ruhun gücünü ve potansiyelini keşfedin.

Gül Oğuz Öztuğ

23 Ocak 2016