Yıldız haritasında dördüncü ev, bilinçaltını ve ruhu temsil eden bölgedir. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu gayrimenkulleri, taşınmaz malları, arazileri, evleri, arabaları da temsil eder. Evin yöneticisi ve görünüm yapan gezegenler güçlüyse, vedik astrolojide gezegenin gücünü yükselten yogalar yapıyorsa, harita sahibi varlıklıdır ve aynı zamanda güçlü bir ruhsal yapısı vardır. Malefikler ve debil gezegenler yönetiyorsa veya yerleşmişse, mal mülk sahibi olmak zorlaşır. İçsel mutsuzluk duygusu hakim olur. Depresif eğilimler artar. Yuvada mutsuzdur.

İçsel Mutluluk yada mutsuzluk geçmiş karmanın karşılığı olarak yaşamda bize verilir.

Herşeye sahip olan ama mutlu olamayan insanlar olduğu gibi, sahip olduğu az şeyle yetinmeyi bilen ve mutlu olan insanlar da vardır.  İşte bu tamamen dördüncü evin ödülüdür. Mutluluk karmik ödüldür.

Horoskopta dördüncü ev Sanchita Karmanın temsil edildiği evdir. Geçmiş karma burda karşımıza dikilir. Vedik felsefesine göre  karmik bedeller mutlaka ödenir. 4.,8.,12. Moksha yani ruhsallığı yansıtan evleridir. Karma yüklüdür bu evler. Moksha evlerde sıkıntı varsa, malefik etkiler yoğunsa, ağır karmik bedel ödenecek demektir. Bu da zor bir hayatı işaret eder.

4.ev iç dünyamızı yansıtır. Temel geçmiştir. Gençliğimizde neler yaşadık? Anneden yada yakınlardan destek gördük mü? Sevildik mi? Baskılandık mı, kısıtlandık mı? Hep bu evden cevaplar gelir.

Mutlu ev hayatı bu evden okunur. Horoskobun genel mutluluk kaynağı dördüncü evdir.

Kader Motifi

4 te Uğursuz gezegenlerin etkileşiminde; Anneyle çocuğun konuşmaları, ilerde çocukta içses olarak devam eder. Suçluluk duyguları, öfke, kaygı, korku, güvensizlik, endişe ve yalnızlık olarak hayata yansır. Olumsuz duygular, olumsuz düşünceler yaratır. Olumsuz düşünceler, olumsuz bir hayatı kurgular. Zihin hayatın mimarıdır. Korkularla dolu, karışık, güvensiz bir zihin, karmaşık bir hayatı kurgular. Tertemiz duygularla dolu ve sevgiyle yoğrulmuş net sade, temiz bir zihin ise olumlu bir hayat kurgular. Duygular ve düşünceler kader motifini oluşturur. Düşüncelerimiz kaderimizdir. 

Temel duygular ve huzur, 4.evden ve Aydan okunur. Bunlar ikisi birden harapsa haritanın sahibi için mutluluk bir hayal ve çölde seraptır.

Hem iyi hem uğursuz etkiler varsa hayattaki genel mutluluk ve huzur duygusunu azaltmasına rağmen, çıkış yolu bulunur. Çıkış yolu, benefik gezegenin temsil ettiği ev ve konulardadır.

Anne

 4.ev anneyi de temsil eder. Duygusal ve zihinsel oluşumun temelleri anneyle atılır. Haritanın bu evinde kötücül etki yoğunsa anneyle ilişkiler bozuktur ve destek göremezsiniz. Çocukluk ve gençlik yılları bu yüzden sıkıntılı geçer. Yalnız hisseder. Ve eğer çocuklukta anneyle ilişkiler sağlıklı yürümemişse, sıcak bir ana evlat bağı kurulamamışsa, koşulsuz sevgiyi görmemişse, ilerde sevgi temelli sıcak sosyal ilişkiler kurmakta zorlanır. En derin duygularda zorlanma yaratır. İçsel barışı sağlayamaz.  Yüreğinin derinliklerinde acı ve korkular vardır. Karanlık bir kuyuda debelenir durur. 

Rahu dördüncü evde sebebi belli olmayan korkular verir kalbe. Mesnetsiz korkular. Rahu- aydüğümlerinin kuzey ucu-  mokshada fırtına yaratır. Ne istediğini bilmez. Nasıl mutlu olacağını bilmez. Hayatta doğru yön tayininde zorlanır. Rahu, yıldız haritasında bilinçaltını ve ruhu temsil eden bölgeleri etkisi altına alıyor demektir.

Rahu moksha evlerdeki yerleşimi bilinçaltı yapılanması için çok zararlı bir konumdur. Bilinçaltını karıştırır. Psikolojisi dengeli olmaz. RUH’A huzur vermez. Endişelidir. Spiritüel gelişimini de engeller. Bu konumdaysanız vesvese yapmayın. Pozitif kalmaya çalışın. Ay düğümlerinin oyununa gelmeyin. 

Duygular, anne ve mutluluk temsilcisi Ay problemli ise Zihinsel karmaşalara, ruhsal sorunlara, duygusal çalkantılara yol açar. Duygusal engeller dolayısıyla kişinin arzularına ulaşması zorlaşır. Satürn etkisi talihsizlik ve kaderde düşüş etkisi yaratır. Zihinsel blokajlar, yön bulmakta işini zorlaştırır. 

Ketu yani güney aydüğümü etkisindeki ay, geçmişin karmik yükünü sırtlanmış, ağır karmik bagajla gelmiştir dünyaya. 

Dördüncü evde uğursuz gezegenler birden fazlaysa; Temel duygularda kördüğüm vardır. 

Satürn ketu etkisi ayrıca anneyle ilgili sorunlara, yarattığı engellere veya annenin hayatındaki zorluklara işaret eder. Annenle ilgili geçmişten gelen bitmemiş hesaplaşmaların, bu hayatta süregeldiğinin, yarım kalmış senaryonun bu hayatta tamamlanması gerektiğinin göstergesidir. Mutlaka çözmeniz gerekir. Aksi takdirde huzur ve zihin barışı mümkün olmaz.

Venüs, ay, Jüpiterin dördüncü evde yerleşimi mükemmel konumdur. Bana göre haritanın en önemli evidir. Çünkü yıldız haritasında mutluluğun kaynağı burasıdır.

15.7.2018

Sevgiler