Hint Astrolojisinde Surya, yani güneş, “Ruh” temsilcisidir. Mutlak varlığın -Brahman’ın- PRUSHA DEĞERİDİR. Yani hayatın eril enerjisidir. Ruhsal değeridir. “Mana alemidir.”

Yüce Yaratıcının 2 hali:

1-Aşkın Brahman- Vedik Astrolojide Varlığın Prusha değerini güneş temsil eder. Hiçlik makamıdır. Mana alemidir. Sonsuz tezahür etmemiş olandır.

2-İçkin Brahman- Mutlak Varlığın Prakriti değeridir. Hayatın dişil enerjisidir. Vedik astrolojide Ay tarafından temsil edilir. Sonsuz tezahür etmiş olandır. Görünen alemdir. Doğaya, dünyaya, kainata tekabül eder. Doğa, ayın kontrolündedir. Evrenin dişil değeridir. Ay doğurganlık prensibidir. Yaradılmış olan ne varsa besler büyütür. Kozmik Annedir. Ay, Manas yani “zihin” temsilcisidir. Kozmozun zihni, kozmik hafızadır.

Vedik Astrolojide, Dünya Hayatı Maya, yani bir hayal alemidir. Her şey, “Hiçlik” ten başlar. Kainat, mutlak hiçlikten doğmuştur. Mutlak varlık, yaradılışın eril ve dişil ilkelerini içinde barındırır. Kadim çin öğretisi Taoculukta da eril-dişil ilkeler, Yin-Yang olarak geçer.

Vedik felsefesinde ve dahi islam tasavvufunda, Mutlak Varlık, evrenin yüce yaratıcısı ve yüce mimarı, – Vedalarda Brahman, İslamda Allah- evreni yaratmıştır, yönetir ama evrene denk değildir. Yüce yaratıcı kainatı yaratmış, muhteşem bir sisteme oturtmuştur herşeyi ve böylece yönetir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin hükmü onundur.

BİG BANG yani “Büyük Patlama” ile kainatın yaratılışıyla  dualitenin yani zıtlıkların hakim olduğu “Zıtlıklar Dünyası” na geçiş oldu.

Bu zıtlıklarla birlikte değişim de başladı. Zaman, değişimin ölçüsüdür. Zaman Oluş halinin enerjisidir. Zaman akar, değişim getirir. Evrendeki her şey, her an değişim halindedir.

Zıtlıkların dansı bir başka açıdan bakıldığında ” Tekamül Dansıdır”. Evrende bu dans var. Zihinde bu dans var.

Tekamül, zıtlıklarla olur. Bireyin ve evrenin değişimini, dönüşümünü getirir.

Evrenin Ruhu Güneştir. Yaşam kaynağıdır. Hayat verir.

En içteki Öz’dür. Yaşam gücü, yaşam enerjisi, yaşam kaynağıdır. Sessiz gözlemcidir.

Ayrıca haritada diğer temsil ettiği konular güç, mevki, statü, liderlik, idari beceri, otorite konumundaki kişiler, baba, patron, yöneticiler, devlet, hükümet, devlet başkanı, vali, kaymakam, yöneticilik, kral, öz benlik, bilinç, iç ışık, canlılık, yaşama sevinci, hayata bağlılık,  hayat amacı ve misyonumuzdur.

Yıldız haritasında yüksek kalitede güneş, kişinin saf ve temiz bir ruha sahip olduğunu gösterir. Bulunduğu her ortama ışık saçar.

Koç burcunda exalt – yücelik asalette- aslan burcunda mooltrikone gücünde, terazide debil- düşük asalette-, boğa, oğlak, kova düşman burçlar, yengeç, akrep, balık, yay dost burçlar, ikizler ve başakta nötr durumdadır.

Haritada 10.evde en güçlü yerleşimdir.  Toplumda kral gibi parlar. Zirveye tırmanır.

4.evde en zayıftır. 3,6,10,11.evleri sever.

Yakıcı doğasıyla haritada bazı evlerde zararlı etki eder. Yanına çok yaklaşan gezegeni yakar. Grahanın gücünü alır. Kalitesini bozar. Mesela venüsle çok yakın derecelerde kavuşumdaysa, yanık venüs, aşk, ilişkiler ve evlilik karakası olarak, aşkta, ilişkilerinde içi yanar. Güneşin haritada tek başına yerleşmesi tercih edilir.

7.evde yerleşimdeyse, dominant ve baskıcı bir eş göstergesidir. Malefiklerden görünüm alıyorsa, partner baskı uygular, canını yakar.

5.evde malefiklerle yada debilse çocuk sahibi olmak zorlaşır. 

1.evde özellikle zararlı gezegenlerden aspect alıyorsa metabolizmayı ve genel sağlığı bozar. Kralvari tabiattadır. 

Ay geçmiş, güneş gelecektir.

Vedik Astrolojide Güneş, Nirvanaya ulaştıran ve bir daha bu dünyaya gelmemek üzere özgürlüğünü veren güçtür. İçimizdeki ruh gücüdür. İçimizdeki hakiki varlıkla yani Özle bağlantımızı kuran, güneşimizdir.  Nirvana, Ruhsal Aydınlanma- Kurtuluştur. Ruhun ulaşacağı son noktadır. Esaretten kurtuluştur. Bedensel esaretten yani arzu ve isteklerden bağımsızlaşma yoluyla, ruhsal kurtuluşa götürür.

Hakikati arayış bir ömür sürer. Ruhun yolculuğudur. Yolun sonunda O’ na varmak vardır. Dönüş O’nadır. Yıldız haritasında ruh temsilcisi güneş, Tanrıyla bağlantıyı sağlayan en önemli unsurdur.

Değişim geçirerek dönüşen ve tekamül eden ve karmasını temizleyen insan, Varlığın prusha değeriyle bütünleşerek, geldiği ışık kaynağına geri döner. Acılar biter. Ruh ışığa kavuşur, aydınlanır. Dünyaya geldiğinde, egoyla bütünleşmiş olan ruh ölümsüzdür karmasını temizleyip arınabilmişse eğer, ödüllü sonsuzluk alemindedir artık. Temizleyememişse, sonsuz azap içinde kalacaktır.

Sonsuz tezahür etmemiş alemdedir. Üst hiyerarşide yaşam devam eder.

Gül Oğuz Öztuğ

28 mart 2016