Hint Astrolojisi kadersel Astrolojidir. Esas tema karmik temizlik ve arınmadır. Karma, en basit anlatımla ekilenlerin biçilmesidir. Dolayısıyla herkes yaptıklarından sorumludur ve karmasından kaçamaz. Geçmişten gelen bedeller ödenmeden, karmalar temizlenmeden hakiki doyuma ulaşmak olanaksızdır.

Vedik Astrolojide karmanın gezegeni satürndür. Tekâmüle vesile olan gezegendir. Sert otoriter bir öğretmendir. Satürn’ün amacı acı çektirmek değil, “ruh’un basamak atlamasına, olgunlaşmasına vesile olmak ve daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaştırmaktır.”

Dünya Planı’nı öğreten, hayatı her yönüyle gerçek manada tanıtan Bilge Satürn’dür. Realisttir. Toz pembe boş hayallerle ve cehaletle savaşır.

Sorumluluk bilinci gelişmiş, aklı başında, realist, aydın, bilge insanlarla satürn’ün işi bitmiştir. İşte aslolan, bu bilinç seviyesine ulaşabilmek.

SadeSati / Kandaka Shani/ Asthama Shani

Hint astrolojisinde ay, en temel unsurdur. Genel mutluluğu, en derin duygularımızı ve zihni yönetir.

Sorumlulukların gezegeni mükemmeliyetçi Satürn, Ay üstünden  ve Ay’a göre 12. ve 2. evlerden geçerken zorlu Sadesati dönemi yaşanır.

2017 ocakta satürn yay burcuna geçmesiyle birlikte Ay burcu, vedik sisteme göre akrep yay oğlak olanlar Sadesati sürecini yaşıyorlar.

Toplam 7,5 yıl süren bir yenilenme ve değişim sürecidir. Transit satürn doğumdaki aya göre onikinci eve girişiyle bu değişime zorlar. Kayıplar evi olan 12.ev dustana evdir aynı zamanda moksha yani aydınlanmaya götüren evlerden biridir. Yalnızlığa meyilli yapar. Dünyadan uzaklaştırır. Bunu da dünyevi başarıdan uzaklaştırarak yapar. 12.evde birden fazla gezegen varsa kayıplarımız çoğalır. Para evlerini yöneten gezegenler satürn transiti etkisi altında kalırsa maddi sıkıntıya düşeriz. Borca saplanma, varını yoğunu kaybetme, iflas riski doğurur. Sadesatinin ilk evresi kayıplarla başlar. İkinci evre doğumdaki ay üzerinden transit satürnün geçişidir ki bu en zor evredir. Özellikle ayın bulunduğu nakşatraya girdiğinde duygusal blokaj ve baskı artar. Karamsarlık çaresizlik huzursuzluk, umutsuzluğa kapılma hüsran doğurur. Engeller ve gecikmeler başarıyı zorlaştırır. Kişisel amaçlara ulaşmak için çok fazla çalışıp çabalamak durumunda kalırız. Sıkışıp kalmış gibi hissederiz. Etraftan destek görmeyiz. Yalnızlık duygusu sarar ruhumuzu. Satürn bizi böylece ruhsal aydınlanmaya çağırır. Bu çağrıyı farkeden dünyadaki çılgınca arayışa bir son verir ve içsel yolculuğuna dalar. Zenginlik, başarı, aşk peşinde koşmanın değil ruhsal zenginleşmenin zamanıdır sadesati dönemi.

Eğer güçlü bir dasa dönemine denk gelmişse, para başarı gelebilir. Evlilikle ilgili bir gezegenin dasasına denk gelmişse ve jüpiter evlilik evine bakış açısı yapıyorsa evlilik gerçekleşebilir. Çocukla ilgili bir gezegenin dasasındaysa çocuk sahibi olabilir. Ama sadesatinin hüzünlü atmosferi döneme imzasını atar mutlaka.

Sadesatinin son ikibuçuk yıllık devresi, aya göre ikinci evden satürn geçişidir. Para evinden geçerken, yokluk, yoksunluk duygusu, parasal kısıtlanma, maddi zorluklar, gelirde azalma yaşanır. Birikimler erir. Bu evre başlamadan evvel, maddi olarak hiç bir riske girmeyi düşünmemek gerekir. Ev araba kredisi alanlar veya her türlü borca girenler, bu dönemde beli bükülenlerdir. Maddi olarak oldukça zorlayıcıdır sadesatinin son 2,5 yılı. Hele ki zayıf bir dasaya denk gelmişse!!

Ay’a göre 4. evden yani mutluluk ve temel Duyguları yansıtan evden ve Ay’a göre 7.evden yani evlilik, iş, ortaklıklar, hayat arkadaşlığını temsil eden evden geçerken KANDAKA SATÜRN dönemi yaşanır. 

2017-2020 arasında Ay burcu Başak ve ikizler burcu en derin duygularda ve özel ilişkilerinde zorlayıcı Kandaka Satürn sürecindeler.

Ay Başaklar dördüncü evden transit eden satürn etkisinde evle ilgili sorunlar, ev değişikliği, taşınma, evde soğuk bir atmosfer, annenin problemleri, bilinçaltı korkuların hayata yansıması, mutsuzluk, huzursuzluk, depresif duygularla içiçeler. Mesleki yaşamda da birçok engellerle karşılaşmaları olası. Rakiplerinin oyunları , düşmanlıklar canını sıkar. Çok fazla çalışsa da karşılığını alamadığını hissedecektir. Mücadeleli bir dönemdir.

İkizlerin ve yayların evlilikleri test ediliyor. Karşı cinsle ilişkilerde zorlanma yaşıyorlar. Hasıraltı edilmiş tüm sorunlar günyüzüne çıkıyor. Çözüm üretmek ve ilişkinizde hassas dengeyi yakalamak durumunda kalacaksınız. Sınırlarınızı iyi çizin. Ruhsal olarak çökerten, bir kambur halini almış partnerlerden kurtuluşa götüren çizgiyi çeker. Ortaklık yapılması tavsiye edilmez. Bu dönemde zayıf ortaklıklar bozulur.

Ay’a göre 8. evden, yani Ölüme yakın krizli kaotik durumların ve ani gelişen olayların, değişimlerin yaşandığı savunulması zor alandan transit Satürn’ün geçiş dönemlerine Hint astrolojisinde ASTHAMA SATÜRN DÖNEMİ denir. Ay Boğa burcu  2017-2020 arasında bu sert dönemi yaşamakta. Yakınların kayıpları ölümün soğuk yüzü kendini hissettirir. Kazalar, tehlikeli durumlar, sözlü saldırılar, skandallar kaos ortamı yaratır. Aniden meydana gelen bir olay hayatınızı tümden değiştirebilir. Düşmanlara karşı tedbirli olmak savunmada kalmak gerekir. Ani ayrılıklar getirebilir. Ruhsal gelişim için idealdir. Spiritüel çalışmalara, hayatın derin anlamlarını sorgulamaya araştırmaya yöneltir.

Başaklar, boğalar, akrepler, ikizler, yaylar ve oğlaklar hayat dersleri almaya vesile olacak olgunlaştırıcı ve zorlayıcı etkilere sahip sert SATÜRN süreçlerinden geçiyorlar.  Bu burçlar yıldız haritasındaki ay ve yükselen yerleşimine  bağlı olarak değişen konularda sorumlulukların artması, işlerin yavaşlaması, maddi-manevi daralma, yoksunluk, engeller, gecikmeler, sınırlamalar, düşüşler, yalnızlık ve kısıtlanmışlık duygusu, ümitsizlik, karamsarlık, maddi-manevi kayıplar, ayrılıklar deneyimleyebilecekler.

Sadesati, Kandaka Satürn ve Asthama Satürn dönemleri, toplamda 29 yıllık satürn döngüsünün yarısını bulutlandırır. Karmamızla yüzleştiğimiz, şansın pek yüze gülmediği, yalnızca kendi gücümüzle, çabamızla, inancımızla ve sabırla ayakta durabildiğimiz, “tek”liğin gücünü keşfettiğimiz zamanlardır. Dolayısıyla kendi yalnızlığımızda, gizli kalmış ve pek fazla kullanmadığımız potansiyeli keşfetmek, yalnız kendimize güvenmek durumundayız.

Sadesati dönemi, iyi açıdan bakarsak, sorgulama, hataların farkına varma, değişim, kendini geliştirme, yenilenme ve olgunlaşma sürecidir. Duygusal dünyalarda kopan fırtınalardan sonra, her şey sil baştan çok daha sağlam temellere oturtulmuş şekilde  yeniden yapılandırılır. Satürnde “Denge” en önemli olgu.

Eski ve mutluluk getirmeyen duygusal-düşünsel yapılanmamız yeniden kurgulanır. Fikirlere form verilir. Hayalleri hayata geçirme, yapılandırma aşamasında bize şans, fırsatlar verecek olan jüpiter transiti geldiğinde yeniden başlar herşey. Bir harita eğer bir şeyi vaadediyorsa dasa zamanı geldiğinde ayrıca satürn ve jüpiter o konuyla ilgili evi aktive ettiğinde o olay gerçekleşir. Vaadetmiyorsa asla olmaz. Kadersel blokajlar varsa o harita alanında, işler hep yokuşa sürülür.

Sadesati döneminde tekliğin gücüyle dünyaya meydan okuyabilir, bitiminde yaşadığımız kayıpları, tasarladığımız yeni dünyamızda kazanca dönüştürebiliriz

Fakat bu noktada Hint astrolojisinin en önemli yapı taşlarından dasaları gözardı edip geçemeyiz. Yani, hayatın bu zor devresinde, yaşamı yöneten gezegen güçlüyse, mesela parlak bir Venüs’ün devresindeysek, yaşanan problemler minimum düzeyde algılanacaktır. Ama zayıf, kötücül bir gezegenimiz hayatımızın kontrolünü eline almışsa, şanssızlıkları ve  kayıpları, duygusal olarak kaldırmak güçleşebilir.

Satürn yıldız haritasında hangi evden geçiyorsa, o ev konularına ve kişilerine öncelik vermeye zorlanırız. O evde sular dalgalanır, herşey bulanıklaşır. Ortalık toz duman olur. Buyrun netleştirin ordaki durumları. O evle ilgili sorumluluk almaya, çalışıp çabalamaya, dengeleri iyi oturtmaya bir davet var. Orda gelişim zarureti ve “bilgeliğe” davet var.

image

BİLGE SATÜRN, 2017 Şubat-2020 ocak arasındaki yay burcu serüveninde;

KOÇLARA, Dharmanızı gerçekleştirmeniz için gerekli şartları oluşturacak. Yani size özel hayat amacınızı keşfedeceksiniz. Kişisel gelişim yılları olacak. Bu dünyaya yapmak için geldiğiniz şeyleri gerçekleştireceksiniz. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Babanızın zor durumları üzebilir. Yüksek öğrenimde başarı vaadediyor. 2020 de hayat felsefenizi bilgelikle örüntüleyeceksiniz.

BOĞA, satürn horoskobun 8.evinde kaos yaratıyor. Kronik rahatsızlıklar düşmanlar veya yakınların ölümüyle sarsarak ruhsal düzeyde derin sorularla yüzleştirerek sizi köklü değişime zorluyor. Boğalarda Dönüşüm zamanı. Eski benliğin ölüp yeniden doğuşu simgeliyor.

İKİZLER, ilişkilerde veya evlilikte hak ve özgürlüklerin dengesini iyi kurmayı öğretecek. Abartılar bitecek. Partnerin gerçek yüzünü tanıtacak. Ruhların birbirine yük olduğu ilişkilerde ayrılıklar deneyimlenecek.

YENGEÇ, Insanların gerçek yüzünü, dostu düşmanı ayırt etmeyi, düşmanlarla yüzleşmeyi ve Savaş’ı, hastalıklarla mücadele gücü kazanmayı öğretecek.

ASLAN, Çocuk sahibi olmayı, çocuklarla ilgili sorumluluk almayı öğretecek. Çocuklarınız varsa onlarla ilişkiniz yeni bir boyut kazanacak. Yaratıcılığınız, akıl ve bilgeliğiniz artacak.

BAŞAK, Evde hak ve özgürlüklerin nerde başlayıp nerde bittiğini iyi tespit etmeyi, huzurun sağlanması için bu dengenin hassasiyetini öğretecek. Anneyle ilişkiler gözden geçirilerek varolan sorunlar masaya yatırılıp çözülecek. Özel hayatınızda durağanlaşma var.

Satürn 4.evde temel duygularda bir zorlanma yaratacak. Duygular karışıyor. Umut burda sığınılacak en güçlü liman.

TERAZİ, Yüksek bir bilinç seviyesine, ruhsal ve evrensel bilgilere  ulaşmak için gayret sarfetmeyi, isteklerinizi gerçekleştirmek için gereken cesareti ve eylem planını öğretecek. Yakın çevreyle ve kardeşlerle ilişkilerde bir düzen gerekecek.

AKREP, Lüx yaşamdan hiç hoşlanmayan SATÜRN, 2.evde parayı kısıtlayacak ve tutumlu olmayı, mütevazi yaşam koşullarından mutlu olmayı öğretecek. Maddi konularda riske girmeyin. SADESATİ son evresinde akrep.

YAY, Hayatının akışı iyice yavaşlayan meşakkatli Sadesati sürecindeki ay yay’lara, düzensizlikten düzene geçişi, yepyeni bir hayatı tasarlamayı, fikirlere form kazandırmayı, bu hayatın temellerini sağlam atmayı ve hayata karşı realist akılcı bir yaklaşımı benimsemeyi öğretecek.

OĞLAK, Inziva gezegeni SATÜRN, inziva evinde, Dünya’dan vazgeçmeyi, yalnızlığın huzurlu Limanı’na sığınmayı, hakikatler aleminden daha donanımlı, daha dirayetli, ruhsal olarak daha güçlü bir birey haline dönüşmüş olarak çıkmayı öğretecek.

KOVA, sıkı çalışma gezegeni satürn, Hayallerini somutlaştıracak plan ve program yapmayı ve bunları uygulamaya sokmayı, arzuları gerçekleştirmek için çaba sarfetmeyi öğretecek. Çok çalışarak gelir düzeyinizi yükselteceksiniz.

BALIK, sorumluluklar gezegeni Satürn, enerji ve düşünceyi hedefe odaklamayı, bu hedefe ulaşmak için sorumluluk almayı, başarı için gerçekçi, mantıklı, soğukkanlı davranmayı ve çok çalışmayı öğretecek. Bu sayede terfi mevkide yükselme şansı verir.

KOLAY ELDE EDİLEN ŞEYLERİN DEĞERİ BİLİNMEZ

Satürn 6 nisandan beri çok zayıf ve dolayısıyla zararlı etkilerini çok yoğun hissediyoruz.  Yay burcunda retro. Dispositörü jüpiter de aynı şekilde retro ve zayıf.  Dolayısıyla aydınlıklar temsilcisi Şans fırsatlar ve şifa gezegeni jüpiterin ışığından ve yardımından çok uzaktayız.  Şimdilik aydınlık güçler karanlığa mağlup olmuş durumda. Ama gün olur devran döner ve aydınlık karanlığı yok eder. Kozmik güçler Tanrısal iradenin işleyişine vasıta olarak transitlerine devam ediyorlar. Eylül 2017 de jüpiterin vedikte terazi burcuna geçişiyle birlikte kader düğümleri de burç değiştirecekler. Büyük değişimler yaratacakları muhakkaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş haritasında terazi burcunun yeraldığı 5.evdeki dört gezegenle  horoskobun candamarı gibi. Öğretmen Jüpiter aydınlanmanın ve yüksek bilgilerin karakası olarak burayı aktive ederek dev bir enerji açığa çıkartacak. Ay’a da görünüm açısıyla Halkın bilincinde şimşekler çakacak ve yüksek bilgilerin bilinçlere akışıyla aydınlanma etkisi yaratacak.

Şimdi gezegenlerin retro durumlarında her şey durmuş gibi. Zaman durmuş gibi. Ağır çekimde yaşıyoruz korkularımızı endişelerimizi. Bu da daha ağır seviyelerde hissetmemizi sağlıyor. Başarısızlık korkusu veren satürn girişimde bulunmamıza olanak sağlamıyor. Horoskopta hangi evimizde transitteyse o konularda engellemeler kısıtlamalar gecikmelerle sınıyor bizi.

Satürn gölge taraflarını hissettiriyor bize.
Dışsal şartların kısıtlayan zorlayan hali, yavaş gidişat ruhumuzda derin korkular yaratıyor. İlerlemek hiç mümkün değilmiş gibi hissediliyor. Çevreden destek göremeyiş ve içe dönüş sürecini tetikliyor. Tefekkürle farkındalık geliştirmeye çalışıyoruz. Kişisel bütünlük ve dengenin sağlanması bu dönemde hayli elzem. Zorlu şartlara uygun pratik taktikler ve strateji geliştirmek ve akılcı yaklaşımlar gerekiyor. Duygusal tavırlardan haz etmez satürn. Hele ki retroyken iyice çıkmaza sürükler. Melankoliye yatkınlaştırır. Meditasyon çok iyi gelir.

Satürn’ün dediğini yapıp akışta kalarak yazgısını kabul edenin doyumu, en gerçekçi doyumdur.

Satürnün olumlu yansımalarını göremiyoruz. Çok çalışsak çabalasak da karşılığını alamıyoruz. Herşey tersine işliyor sanki. Engellemeler ve baskılar boyutunda çalışırken, umudun kırılışını da hissettiriyor. Korku ve karamsarlık etkisini yoğun yayıyor.
Ay yerleşimi vedikte Yay burcundakiler en ağır tesir altında. Sadesati merkez evresinde. Ay üzerinde Satürn duygusal zihinsel baskı ve zorlanmalar yaratıyor. Oğlaklar sadesati ilk evredeler. Akrepler sadesati son evresinde maddi olarak kısıtlıyor. İkizler burcu kandaka satürn sürecinde ilişkilerde ve ortaklıklarda, başak burcu evle, yakınlarla, anneyle ilgili sınanıyor ve duygusal zorlanmalar yaşıyor. Boğa burcu Asthama satürn sürecinde krizli değişim dönüşüm yaşıyor. Diğer burçlarda hangi evdeyse transit, orda engellerle uğraştırarak sabrımızı deniyor.

Yukarıda detaylı yazdığım gibi her burç belli  konularda yaptığı hatalarla yüzleşmek durumunda kalıyor. Ve o evle ilgili konularda çok çalışarak durumları düzeltmemizi istiyor.
Her türlü zorluğa rağmen pes etmemek gerekiyor. Satürnün kuralı budur. Sabır ve Direnme gücünü artırmaktır görevi. Ve bu sayede bilinci yükseltmektir.

Satürn vereceği şeyi çok zor verir. Ama elde ettiğimizde bizim için, o şeyin kıymeti büyük olur.
Zira kolay elde edilen şeylerin değeri bilinmez.

Gül Oğuz Öztuğ

Mayıs 2017