Yıldız haritasında -Kundalinide- her ev az ya da çok karma yüklüdür. 4/8/12.evler ağır negatif karma taşır. 5.ve 9.evler ise ÖDÜLLÜ KARMA evleridir.

5.ev ve 9.evler haritanın Uğur’u. Haritanda Bu evler kuvvetliyse İYİ KARMAN bu yollardan gelir. Geçmiş hayattan ödülünü alırsın. Geçmiş hayat deneyimlerinden fayda sağlarsın.

Ruhsal yolculuğumuzda iyi yada kötü hiç birşey karşılıksız kalmıyor.

Aniden spekülatif yollardan büyük bir servet sahibi oldun diyelim.
Ya da tam tersi, Borsada varını yoğunu kaybettin.
Geçmişten gelen iyi ya da kötü karmanın bedeli.

5.evde RAJAYOGA, GAJAKESARİ YOGA, ŞANS, ÖDÜLLÜ BİR HAYATTIR.

Zeka seviyesini, yaratıcılığı ve zihin kalitesini gösterir beşinci ev.

AKIL, HAYATİ DENGELERİ SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ UNSUR.

5.evdeki yücelik asaletinde exalt yada kendi evinde gezegenler zeka ve yaratıcılığı yükseltir.

Mars akrepte Koç’ta oğlaktaysa
Satürn terazide oğlak kovada
Venüs terazide boğadaysa
Merkür Başak ikizlerde
Güneş Koç yada Aslandaysa
Rahu boğa ikizler Başak’ta; Ketu akrepte yayda balıkta

Ay yengeç  ve boğada
Jüpiter Yengeçte Yayda Balıktaysa

AKILLIDIR.
DOĞRU ZAMANDA DOĞRU KARARLAR ALIR.

Yüksek zeka ve zihin kalitesi doğruyu yanlışı iyi ayırt eder. Basiret sahibidir. Aklın yolundan ayrılmaz. Arzu’ların esiri olmaz. Dengeli, kararında yaşar. İyi bir eğitim alır.
Hayatını gereksiz riske sokmaz.
Hiçbirşeyde aşırıya kaçmaz. Hataya düşmez.
Zekasıyla her türlü zorluğu yener.

AKIL, insana bahşedilen en büyük ödül.

5. evdeki düşük gezegenler uğursuz gezegenlerin bakış açısını da alıyorsa, malefikler burda düşük asaletteyse:

“Rahu akrepte ketu boğada Satürnün Koç’ta Marsın yengeçte Merkür’ün balıkta yerleşimleri Güneş’in terazide yerleşimi, bu evde Satürn Mars ve Karmiklerin kavuşumu ve birbirine açıları

Zeka seviyesi düşer yada zekasını kötüye kullanmaya meyillidir.  Hayattaki başarı düşer.  Mevkiden düşer.  Tüm saygınlığını kaybeder. Aklını kullanamaz  Cahildir. Hurafelerin dogmatik düşüncelerin esiri olur. Aldatılır, aldatır.

ZİKİRLER- MANTRALAR

İbadetler, zikir ve mantra çalışmaları
Spirituel yöntemlerin uygulanması beşinci evin gücüne bağlı. Kötü konumda yerleşmiş gezegenler varsa ibadetleri yarar sağlamaz.

SANATSAL YETENEKLER

Güzel Sanatlar, resim, çizim, el sanatları, spor 5.evin konuları.
Beşinci evdeki artistik kabiliyetlerin sergilenebilmesi için 3.ev de güçlü olması gerekir. Cesaret ve kişisel gayret yoksa, yetenekler gizli kalır bir işe yaramaz.
Dünyaca ünlü sanatçılarda, büyük ressamların, bestecilerin, müzisyenlerin, aktörlerin 5.evlerinde güçlü RAJAYOGALAR vardır.
Venüs 5.evde sanatsal kabiliyet verir. Merkür zeka yaratıcılık, iyi bir egitim ve çizim yetenegi kazandirir. Yabanci dillere yeteneklidir.
Ünlü futbolcularda da 5.evin güçlü vurgusunu görüyoruz. Özellikle güçlü mars 5.evde rajayoga yapıyorsa.
1.,3.,5.,10.,9. evlerin dahil olduğu RAJAYOGALAR, yüksek zeka, yaratıcılık, sanatsal yetenek şöhret getirir. Para evleri 2.ve 11.ev yöneticisi gezegenler de RAJAYOGAYA dahil olmuşsa, yeteneklerinden büyük paralar kazanır.

AŞK VE EĞLENCE

Zevkler, hobiler, eglence.
Hayattan keyif alma.
AŞK romantizm, cinsellik, sevgililer.

Aşka bakış açısı, asktan beklentilerimiz,
Aşk hayatımız, flörtler, romantik duygular, aşktaki şansımız hep 5. evin ödüllü karmasıdır.
Mutlu bir aşk hayatımız olacak mı? Yoksa aşk acısıyla yanıp kavrularak geçmiş hayattaki bazı bedelleri burda bu şekilde ödemek durumunda mıyız?
Aşktaki başarı bile temelde zekayla bağlantılı. Aptalca adımlar atan biri ne derece mutlu olabilir ki.

ÇOCUKLAR

Aşkın meyvesi çocuklar, neslin devamı 5.evin gücüyle gelir.
Çocuğumuzun kalitesini gösterir. Özellikle ilk çocuğun kalitesi.
Çocuk mutluluk verecek mi?
5.evde olumlu gezegenler varsa yada aspect yapıyorsa ; Evet.

Hayırlı bir çocuk hayattaki en büyük servet, en büyük ödüldür.

SAĞLIK
5.evde kötü konumda gezegen yerleşimleri, mide, karaciger veya safra kesesi rahatsızlıkları verebilir.

RİSK- SAYGINLIK KAYBI

5.ev kötü etkiler altındaysa asla risk almamalı. Yanlış kararlar, spekülatif kayıplar getirir. Kumar kötü alışkanlıklar herşeyini kaybedebilir.

Akrepte Ay, Rahu, boğada Ketu , Koç’ta Satürn, yengeçte Mars, balıkta Merkür, terazide güneş, Başak’ta Venüs, düşük zararlı yerleşimdedir. Gezegenlerin Retro yerleşimi zararı artırır. Malefikler 5.evi bozar.
Debil gezegenler, malefikler, malefiklerle kuşatılmış 5.ev, ya da 5.evin sahibi gezegenin malefiklerden aspect alıyor olması durumunda;

Aşkta hayal kırıklıkları, aldatılma, karşılıksız aşk, hastalıklı ilişkiler, keyifsiz yaşam, çocuk özlemi, çocuk sahibi olma konusunda problemler, gecikmeler, çocuk kaybı, kürtaj, hasta çocuk, problemli çocuk, çocuğun yaşattığı üzüntüler vardır hayatta.
Kişinin bu tip sorunlarla hayattan keyif alması mümkün değildir.
Akıl karışıklığı – zihinsel karmaşalar içinde bocalar durur.
Zekasını kötüye kullanabllir.
Bir anda düşüşü gösterir.
Mevkiden düser
Saygınlığını kaybedebilir.

5.evin Karakası JÜPİTER.
Tüm 5.ev konularına bir de Jüpiter’den bakarız. Jüpiter İyi yerleşimdeyse pek çok şeyi telafi eder. Olumsuz etkiler nötralize olur.

Gül Oğuz Öztuğ

4.8.2016