ZAMANIN KALİTESİ

Dasalar, hint astrolojisinin temelini oluşturur. Hayatı yöneten gezegensel dönemlerdir. Zihin, o gezegenin enerjisiyle dolar. Hayat, o gezegenin temsil ettiği konular çerçevesinde şekillenir. İçinde bulunduğumuz hayat periyodunda gezegenlerin transitleri 1/3 etkiliyse, dasalar 2/3 etkiye sahiptir.

JYOTİSHTE, geçmiş, gelecek ürkütücü şekilde belirlenmiş durumdadır ve dasha sistemiyle öngörülebilmektedir.

Yeni bir gezegenin hayat devresi başladığında bir dönem biter ve hayatımız bambaşka bir boyuta atlar. Her şey birden değişir. Uyuyan, gizli kalmış potansiyel aktive olur. Zararlı etkiler altındaki düşük bir gezegen devresinde herşeyimizi elimizden alır götürür. Çok varlıklı ama aniden varını yoğunu kaybeden insanlar görür şaşırırız. Ya da aniden dermansız bir hastalık baş gösterir ve hayat altüst olur. İçinde bulunduğumuz zamanın kalitesi, yöneten gezegenin gücüyle doğru orantılıdır. Sürecin rengi bellidir. Şanslı mı yoksa zorlayıcı mı olacak? Potansiyeli bellidir. Hayata dair getirecekleri veya götürecekleri bellidir. Evlilik zamanları, çocuk sahibi olma zamanları, kazançlar, kayıp zamanları, ayrılıklar, mesleki başarı yada başarısızlık zamanları hepsi dasalardan saptanır. Herhangi bir hayat alanını yöneten gezegenin hayat devresi başladığında, o gezegenin temsil ettiği konular gündeme oturur. Güçlü gezegenlerin dönemlerinin belirlenmesi ve hayat planını buna göre yapmak, uygun zamanda uygun adımları atmak hayatta başarıyı getirir ve hayal kırıklıklarını en aza indirir. Kayıplarla ilgili bir gezegeninin döneminde yatırım yapmak, başarı, şöhret peşinde koşmak hüsranla sonuçlanır. Hayat bize “dur bekle” der. Her şeyin bir zamanı vardır. Hint astrolojisindeki dasa sistemi eşsizdir ve dasaların gücü yadsınamaz. Geçmiş-gelecek hayret uyandıracak şekilde belirlenmiştir. Şanslı ve şanssız hayat devrelerini daşaları inceleyerek saptarız. Daşalar milim şaşmaz ve her konu için uygun zaman tespitinde nokta atışı yapar.

Varlığın oluşum anı; Kaderin başlangıcı

Doğum anında gökyüzündeki gezegen konumları kişinin ışınsal varlığını yani aurasını oluşturur. Zihinsel yapı şekillenir. O anki gezegen ve takımyıldız enerjileriyle harmanlanarak ruhsal oluşum gerçekleşir. Takımyıldızın enerjisiyle özdeşleşerek kişilik oluşur ve yönetici gezegeninin hayat devresiyle hayata merhaba der insanoğlu ve kader çarkı dönmeye başlar. Hayatın doğduğumuz andaki ilk devresi “Genel anlamda şanslı bir hayatım olacak mı?” sorusunun cevabını verir.

Vedik Astroloji, KADERSEL ASTROLOJİDİR. Kaderin şifreleri horoskopta gizlidir ve şifreler çözülür. Hayata geliş amacımız yani dharmamız bellidir. Bu yoldan uzaklaşanlar, gerçek mutluluğu yakalayamaz.

Yıldız haritası, hayatın yol haritasıdır. RUHUN YOLCULUĞUDUR. Hayat yolunda ne zaman nelerle karşılaşacağız, geçmiş, gelecek yıldız haritasında gizemli bir şekilde sembolik dille anlatılmaktadır. Her bir gezegen, usulca sırasını bekler. Gizli potansiyellerdir gezegen enerjileri. Sırası gelip de süreç başladığında tetiklenir. Hayatı yöneten gezegen değiştiğinde, her şey birden değişir. Yücelmiş bir gezegenimizin hayat devresindeysek, ki bu gezegen yüksek frekansa sahip demektir ve dolayısıyla bizi yüceltir hayatımıza şans, bolluk bereket, mutluluk getirir. Biz de zihinsel olarak o gezegenimizin frekansına geçeriz. Düşünce yapısı hayata bakış açısında, olayları algılamada farklılıklar yaratır. Gezegen haritada neler vaadediyorsa, dönemi geldiğinde bunlar hayatımıza yansır.

Dasa değiştiğinde hayatımız bambaşka bir boyuta atlar. Zihinsel olarak bu gezegenin titreşimine uyum sağlarız. Hayatımızda o frekanstan yayın başlar. Düşüşteki bir gezegense bu ve üstelik zararlı gezegenlerden görünüm alıyorsa, düşük ruhsal seviyeden insanlar hayatımıza girmeye başlar ve bizi aşağıya çekerler. Hayat standartlarında düşüş başlar. Zorluklar, içsel stres yaratır. Extrem durumlarda bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Bebek doğduğunda hayat programı bellidir. Yıldız haritası güçlüyse çok şeyler vaad etmektedir. Şans yüzüne güler. Zayıfsa, hayat zorlu bir yol olmaya adaydır. Zamanı geldiğinde o gezegenin temsil ettiği yönettiği konular, kişiler hayat sahnesinde yerini alır yani harita potansiyeli gerçekleşir. Zihinsel-ruhsal kapasite bellidir. Şansı-şanssızlığı bellidir. Şanslı bir haritada fırsatlar altın tepside sunulur. Doğa desteği hep yanındadır.

Haritanın 9. evi sanki haritanın büyüsüdür. Bu gezegenin devresi başladığında bir başarı ve yükselme dönemidir. Şansımız açıktır. Allah “Yürü ya kulum” der. 8. evi ise haritanın kara büyüsüdür. Bu evle ilgili gezegenin devresinde sözlü saldırılara, tehlikelere açık bir halde yürürüz. Kayıplarla ilgili bir gezegen devresindeyse bir düşüş başlar. Talihsizlikler, maddi kayıplar duygusal karmaşalar, mutsuzluk, sözlü saldırılar, hastalıklar hayatı zorlaştırır. Rüzgar tersine esmeye başlar. Hayallerin peşinde koşmak değil, “ruhsal gelişim, manevi alemlere yolculuk zamanı.” dır.

DASHA PERİYOTLARI

KETU DASHA (Devresi) 7 YIL

VENÜS DASHA 20 YIL

GÜNEŞ DASHA 6 YIL

AY DASHA 10 YIL

MARS DASHA 7 YIL

RAHU DASHA 18 YIL

JÜPİTER DASHA 16 YIL

SATÜRN DASHA 19 YIL

MERKÜR DASHA 17 YILDIR.

YAŞAMA SANATI

“Gezegen neyi gerektiriyorsa onu yapmak.”

Hayat programımız, belirlidir. Hayatın kendi içinde bir disiplini vardır. Her şey için doğru bir zaman vardır. Zaten önemli olan doğru zamanda doğru girişimleri yapmak. Vedik astroloji, bu gezegensel süreçleri ince matematiksel hesaplara dayalı dasa sistemiyle mükemmel şekilde belirler.  Gezegenler vadettiklerini ancak hayat devresi başladığı zaman verir. Öngörümler sayesinde gelebilecek olan bir tehlikeye karşı önlem alarak karmayı en az zararla atlatabilmek amacımızdır. Bu derin bilgiler vedik astrolojinin bize kazandırdığı gizli hazinedir. Satürn devresi yaklaşıyorsa, bunun çok ciddi bir süreç olarak gelmekte olduğunu bileceğiz. Eğlenceli keyifli daha rahat bir süreç olan 16 yıllık Jüpiter devresinin ardından gelecek olan saturn devresi, bilmeyenler için şok etkisi yaratabilir. Hayatta bir düşüş ve daralma başlar. Engeller, gecikmeler, kısıtlamalar, gözden düşmeler, şanssızlıklar peşimizi bırakmaz. Çok çalışırız. Ağır sorumluluklar belimizi büker. Yalnız hissederiz. Satürnün istediği hayat tarzı ne ise o şekilde yaşayacağız. Bilge satürn bize hayatı öğretecek.

DASALARIN yani, gezegen devrelerinin tespiti ve buna uygun şekilde hayatı planlamak, zor dönemlerde stres yönetimi, akıntıya kürek çekmemek, akışa teslimiyet her şeyi kolaylaştırır. Direndiğimiz yerde karmik bir düğüm vardır. Karmanı temizliyorsun aslında. Kadere isyan enerjini boşa harcamaktır. Düşünceler, eylemler, sözler titreşim üretir. Dolayısıyla zikirler duaların da yüksek frekansı vardır. Etrafımızda koruyucu bir kalkan oluşturur. Bu sayede başımıza gelebilecek büyük bir belayı hafif sıyrıklarla atlatırız. Bazı ruhsal çalışmalar ve kişisel gelişim teknikleriyle ruhsal frekansımızı yükseltir ve haritaya tepeden bakarız. Geçmişten gelen kötü karmayı, zikirle, dualarla, toplum yararına çeşitli faaliyetlerle, insanlara hizmet ederek, iyilik ederek, sadaka vererek yakar temizleriz. Böylelikle kötü karma bize teğet geçer.

Gül Oğuz Öztuğ Ocak 2015