BALIK-MEENA

Yöneticisi jüpiter. Su grubundan, değişken nitelikli, dişil burç. Egonun ölümü ve evrensel bütünün bir parçası haline geldiği evre balık evresidir. Ruh burda yaratıcısına ulaşır. Özbenlikle yaratıcının birleştiği nokta. Bedensel varlığından, arzulardan sıyrılır. Değişken, kırılgan ve kararsızdır. Çok çabuk yön değiştirir. Fantazi dünyası zengindir. Aşırı duygusaldır. Gerçekçi ve akılcı kalamazsa, hayatın insafsız yollarında kaybolabilir. Zorluklar karşısında kendi zengin iç alemine, hayal dünyasına sığınır. Yaratıcı, vizyon sahibi, medyum, hassas, merhametli, dalgın, kaçak ruhludur. Sürekli tatsız duygulardan ve ortamlardan kaçmaya çalışır. Kolay etkilenir bir yapıya sahiptir. Sınır koymasını bilemez. Aşırı duyarlı, anlaşılmaz ve alıngandır. Empati yeteneği çok gelişmiştir. Derin, sezgisel, imgelemi güçlü, kolay uyum sağlayan, subjektif ve bağışlayıcıdır. Düşüncelere dalmak, mistik ve fizik ötesi deneyimler yaşamak ve kendi içinde huzura kavuşmak için inzivaya çekilme eğilimindedir. Sağlam bir zemin ve sınırlardan yoksun ve sürüklendiği duygusu içindedir. Melankolik, huzursuzdur. Yaşam, aşk ile ilgili olanaksız beklentileri hayalleri vardır. Duygularını gizler ve bağımlılık duygusu geliştirebilir. Kurban rolünü oynar. Yanlış yollara sapma ve aldatılma tehlikesi olduğu gibi, kendisi de başkalarını -bilinçsizce- aldatmaya, baştan çıkarmaya ve kandırmaya başvurabilir. Bu gibi olumsuz durumlar yönetici jüpiterin zararlı yerleşimlerinde olur. Jüpiterin, doğum haritasındaki güzel yerleşimlerinde şansı açık, başarılı, mutlu, yüksek bilinç seviyelerine ulaşmış üstün nitelikli insanlardır. Evrensel sevgiye açılırlar. Venüs, balık burcunda yücelir. En yüksek yaptırım gücüne balıkta ulaşır. İlahi aşka dönüşür. Sevgisiyle varlık alemini kucaklar. Yıldız haritasında venüsün balıkta olduğu ev şanslıdır. Merkür, balıkta düşer. İlahi olanla ve manevi alemlerle bağlantılı balık burcunda, mantık ve akıl gezegeni merkür zayıflar. Doğum haritasında merkürün balıkta olduğu ev sorun...

Devamı

KOVA-KUMBHA

Yöneticisi satürn, hava grubundan, sabit nitelikli, eril burç. Ruh, evrensel bilginin alındığı evrededir. Kalbinden çok aklıyla yön bulur. Mantık ön plandadır. Bu burçta tema toplumsaldır. Sabit fikirli, inatçı, bağımsız ruhludur. İsyankar, aykırı, sıra dışı, modern, karizmatik, yenilikçi, öngörülmez bir tabiattadır. İnsan ilişkilerinde mesafelidir. Aktif ve sosyaldir ama ilişkilerde genellikle yoğun duygulardan yoksundurlar. Duygularını dostça, soğukkanlı ve mesafeli bir tavırla saklar. Sevgili olmaktan ziyade iyi, hoşsohbet bir arkadaştır. Bağlanmak istemez, yalnızlığı tercih eder. Yalnız ve soyutlanmış olmasının nedeni mesafeli, kontrollü ve soğuk davranmasıdır. Özgür olmak ister. Neticede uzak ve ruhsal anlamda erişilmezdir. Orijinal, yaratıcı ve kendine yeterlidir. Sadece kendi özgür iradesiyle hareket eder. Yöneticisi satürnün yıldız haritasındaki güçlü yerleşimine bağlı olarak, kişilik gücü, idari becerisi, mesleki başarı grafiği yükselir. Güneş, ay ve mars, satürne düşman olduklarından kova’da rahat değildir. Temsil ettikleri konularda başarı, engellere takılarak gecikmeli gelir....

Devamı

OĞLAK- MAKARA

Yöneticisi satürn. Toprak grubundan öncü burç. Dişil burç. OĞLAK GENEL ÖZELLİKLERİ Karmik gezegen satürnden dolayı, oğlak insanı ruhun varlığını anlıyor. Hedefler var. Ruhsal yolda, zorluklarla karşılaşarak, hatalarından ders alarak ilerliyor. Sorumluluk sahibi, ciddi, olgun, çalışkan, disiplinli, yavaş ama emin adımlarla ilerleyen, tutucu, inatçı, kararlı, konsantrasyon yeteneği, idari becerisi gelişmiş insanlardır. Ağır şartlara dayanıklı ve sabırlıdırlar. Planlı programlı çalışır. Mesafeli, kapalı, temkinli, otoriter, kuralcı ve kontrollüdür. İlişkide bulunduğu kişileri ve kendini kısıtlar ve bastırır. Yenilikleri ancak riskleri minimize ettikten sonra kabul edebilir. Stabilizasyon, kalıcılık ve denge ve en önemlisi de realiteler. Yöneticisi satürn düşük konumdaysa kişilik baskıcı, hayatı zor şartlar altında, engeller ve kısıtlamalarla doludur. Başarı gecikmeli gelir. Kuvvetli bir satürnle, yani oğlak, kova, terazideki bir satürnle hedefe odaklanmış ciddi sorumluluk bilinci gelişmiş, yüksek organizasyon ve planlama yeteneği, idari beceri, disiplin ve kararlılıkla birleşerek, sadece amaçları için mücadele eden ve asla vazgeçmeyen bir kişilik ortaya çıkartır. Maneviyat gezegeni jüpiter, dünyevi burç oğlakta düşüştedir. Fırsatları kaçırtır, hayattaki şansı oldukça düşer. Cesaret, güç, enerji gezegeni mars, oğlakta yücelir yani, en yüksek yaptırım gücüne sahiptir. Temkinli ve kontrollü bir cesaret, girişimcilik demektir. Özellikle 10.-11. evlerdeyse, kariyer başarısı ve mesleki kazançlar açısından mükemmel durumdur....

Devamı

YAY- DHANU

Yöneticisi jüpiter. Değişken nitelikli, eril burç. Ruh’un spritüel varlık haline geldiği – RUHUN ÖZGÜRLEŞTİĞİ burç. Ruhsal büyüme yay burcunda gerçekleşmektedir. Aşırı iyimserlik, genişleme. Ruh yayda evrensel işleyişi kavrayan yüksek bilinç seviyesine ulaşır. Din, felsefe, ruhsal bilgiler, evrensel bilgiler, her türlü düşünsel akımlar, inanç sistemleri, farklı kültürler hakkında araştırmalar yapar. Bilgi peşindedir. Filozof ruhlu, evrensel sistemin işleyişini kavrayan, yüksek akıl sahibi, erdemli, hakikatin peşinde bir kişilik. Hayattaki şansı, başarısı, refah ve mutluluğu, zenginliği jüpiterin yıldız haritasındaki gücüne bağlıdır. Kişilik yapısı ve ruhsal gelişim rahat mı yoksa sancılı mı olacak? Cevabı jüpiterde saklıdır. Yay burcunda hiçbir gezegen...

Devamı

AKREP-VRİSHCHİKA

Yönetici mars. Su burcu. Sabit nitelikli. Dişil burç. AKREP BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ İçimizdeki gizli enerjiyi açığa çıkartır. Mars akrepte ruhsal savaşçıdır. Ruh, içsel çatışma yaratan dünyevi arzuların üstesinden gelmeyi ve ruhsal büyümeyi akrepte öğrenir. Akrepte ruhu disipline eden büyük bir değişim enerjisi ve ruhsal bir açılım var. Yöneticisi mars, dünyevi arzuların, tutkuların üstesinden gelme cesareti vererek ruhu daha üst seviyelere çıkartır. Çelişkili ve karmaşık bir burçtur. Akrep, bilinçaltını, duygularımızı çalkalar. Bilinçaltı korkularla yüzleştirir. Değişime zorlar. Ego’nun ölüm yoludur. Transformasyon burcu. Teması; yeniden doğum için eski benliğin ölmesi gerekir. Akrep, gizemli, yoğun ve tutkulu, manipülatiftir. Güç sağlama girişimleri karşısındaki için zorlayıcı olabilir. Güçlü sezgiler, herşeyi kontrol merakı, derinlemesine analiz etme, keşfetme, şüphecilik, merak, derin duygular aşırı uçlarda gezer. Sevgisi de nefreti de yoğun. Zor güvenir, zor affeder, unutmaz . Fazlasıyla gizli kapaklı, meraklı ama kendi sırlarını açmayan bir kişidir. Mars zararlı etkiler altındaysa, kuşkucu, takıntılı, zorlayıcıdır ve hatta hükmedicilik boyutuna varabilir. Yükselen Akrep, çok zor durumlardan, travmalardan sonra bile, kendini yenilemeyi becerir. Küllerinden yeniden doğan tiplerdir. Soğukkanlı, inatçı, gizemli, güçlü, karizmatik, kararlılık sahibidir. Zor güvenir, zayıf yanlarını saklar. Ne düşündüğünü anlamak zordur. Gizli derinliklerinde hep sakladıkları bir sırları ve planları vardır. Duygusallığını kontrol altına alır. Sabır, dayanıklılık, kuvvetli bir irade ve kontrol mekanizması, zor şartlara ve ağır baskılara dayanabilme yeteneği var. Şüpheciliği ve kolay kolay ikna olamayışı, kendini tam anlamıyla açamaması dolayısıyla insan ilişkilerinde problemler yaşar. Başkalarını da zorlayan muazzam bir ruhsal gücü vardır. Herşeyi kontrol etme ve denetleme sevdasından vazgeçmelidir. Ay akrepte düşer. Zihin duygular karmaşasında çok zorlanır. Vesveseli. Kendi yoluna kendi taş koyar. Huzursuzluk, akıl karışıklığı verir. Akrep, Sex organlarını temsil eder....

Devamı

TERAZİ- TULA

Yöneticisi venüs. Hava burcu, öncü nitelikli, eril burç. TERAZİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ Ruh, terazi burcunda, dünyaya, beraberliklere odaklıdır. Zevkler, eş arzusu, hayattan keyif almak, tutkular ana temadır. İlişkiler, evlilik, ortaklıklarla alakalıdır. Sosyal ve dost canlısıdır. Adil, hoş, sevimli, güzel, çekici, zarif, ılımlı, çöpçatan, kararsız, barışsever, nazik, diplomat ruhlu, saygılı, düşüncelidir. Uyum, bütünleşme teması hakim. İlişkileri kanalıyla kendine değer biçer. Uzlaşmacıdırlar. Zevkli ve estetik duyguları gelişmiş kimselerdir. Çok boyutlu düşünebilme ve görebilme yeteneği, adil davranışlarının temelini oluşturur. Kolayca uyumlu davranışlar göstermesi ve işbirliği yapabilmesi, politik davranış biçimi ve kuvvetli ikna yeteneği, iş yaşamında olduğu kadar, sosyal hayatta da sevilen bir insan olmasında etkilidir. Ünlü politikacılar çıkar. Ruh’un öğrenmesi gereken dersler; Çatışmadan korkmama, kararlılık, benliğini geliştirmek. İlişki bağımlılığından kendini kurtarmalı, kendi kendine yetmeyi öğrenmeli, özgüvenini geliştirmelidir. Kaybetme korkusu ile yüzleşmelidir. Bedende göbekaltı bölgesini yönetir. Ruh temsilcisi güneşin yaptırım gücü, terazide en düşüktür. Yıldız haritasında yerleştiği ev zarar görür, problem kaynağı olur. Satürn, terazide yücelir yani yaptırım gücü en yüksektir....

Devamı