Chandra-Ay- Kozmik Zihin

Vedik astrolojide Ay, mutlak varlığın prakriti değeridir. Yani hayatın dişil enerjisidir. Görünen alemdir. Sonsuz tezahür etmiş olandır. Kozmik zihindir. Evrenin zihni Aydır. Evrenin hafızasıdır. Zihin manas. Cisimlenmiş, maddeleşmiş zihindir. Hayat kaynağı olan güneşin, zihindeki yansımasıdır. Vedik astrolojide ay, doğayı yönetir, besler, büyütür. Doğurganlıktır. Kozmik annedir. Güneş, evrenin ruhu, hayatın eril enerjisi, hayat kaynağıdır. Görünmeyen alem, sonsuz tezahür etmemiş olan hiçlik alemi, mana alemi yani gerçek alemdir. Güneş her şeyin özü olan “Ruh”, Atmandır. Mutlak varlık- Brahman-Tanrı ismi ne olursa olsun yaratıcı yüce zeka, yaradılışın eril ve dişil ilkelerini içinde barındırır. İçkin ve aşkındır. Eşsiz ve benzersizdir. Evrenin mimarıdır. Alemlerin yaratıcısı yöneticisidir ve herşeyin üstündedir. Hiçbirşey O’na  denk değildir. Görünen alem, görünmeyen alemden tezahür etmiştir. Big Bang- Büyük patlamayla, kainat, mutlak hiçlikten doğmuştur. Vedik astrolojide Madde Alemini, kainatı yöneten ay, yaşam kaynağı Güneşin ışığını varlık alemine yansıtır. Hint astrolojisinde varoluşun eril ilkelerini güneş, dişil ilkelerini ay temsil eder. Belli bir nizama uygun olarak yaratılmış olan güneş sistemindeki diğer gezegenler de yörüngelerinde belli kaidelere uygun şekilde seyir halindedirler. Her birinin temsil ettiği konular farklıdır. Tanrı’nın kurduğu eşsiz nizamda vazifelilerdir. Doğum anında gökyüzündeki konumlarıyla duygu ve düşünce yapımızı yani kaderi şekillendiren göksel unsurlardır. Ay Nakşatrası Gerçek alemle aramıza çekilmiş bir perde vardır. Ruh, gözler perdeli halde, güneş sisteminin ötesinde “Nakşatralar kuşağı” dediğimiz takımyıldızlar bölgesinden geçerek, bu yıldız enerjileriyle donanmış şekilde dünyaya giriş yapar. Nakşatra lordunun özelliklerine bulanarak doğar. Nakşatralar kuşağı, ruhun dünyaya ilk geçiş kapısıdır. Vedik astrolojide, kişilik özelliklerini Ayın içinde bulunduğu nakşatra belirler. 27 tane -tara- nakşatra vardır. Tara “yıldız” manasındadır. Ay her gece bir tarada konaklar. Rahu, ketu, satürn, mars yönetimindeki nakşatralar olumsuzdur. Bunlar ruhun zorlanacağı takımyıldız enerjileridir. Rahu ketu yönetimindeki bir nakşatrada doğan insanın karması büyüktür. Karmik karşılaşmalar karmik ilişkilerle, aydüğümlerinin değişim rüzgarında savrulacaktır  ruhu. Dünyaya doğan ruh, madde alemine bağlanır. Önceki halini, mana alemindeki gücünü ve bütünlüğünü unutur. Geldiği kaynaktan kopar. Bedenli varlık halinde yaşam yolculuğu ve arayış başlar. Ay nakşatrasının yöneticisi ruhun yolculuğunda geminin kaptanıdır. Ruhun rotasını çizer. Doğum anında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin enerjileriyle yoğrulan zihin, yıldız haritasıyla programlanır. Herkesin yıldız planı ve hayata geliş amacı yani dharması farklıdır. Bu yolculukta zihin kalitesi, hayatın kalitesini yansıtır. Bu sebepledir ki vedik astrolojide zihin kalitesini yansıtan ay, en önemli harita unsurudur. Vedik astrolojiye ay astrolojisi de denir. Işıklı bir zihinle (ışıklı ay), karanlıklarda yolunu şaşırmış, oradan oraya sürüklenen zihin (karanlık ay) bir olamaz. İkisi yaşamda çok farklı yollara sapacaklardır. Zihin, kurar, kurgular, Hayatın senaryosunu yazar. Zihin temsilcisi Ay, hayatın mimarıdır. Hint astrolojisinde Ay, duygulardır. Bilinçaltı zihin temsilcisidir. Mutluluktur. Yıldız haritasında anne, annelik, şefkat, empati, doğurganlık, kadınlık, rahim, hormonlar, göğüsler, halk, kraliçe, bolluk, bereket, huzur, zihin barışı, arzular, tüm vücut sıvıları, kan, sıvılar, denizcilik, gemiler, beyaz eşya, gümüş, inci,...

Devamı

BALIK TAKIMYILDIZLARI

PURVABHADRAPADA NAKSHATRA 20′ kovadan- 3,20′ balık burcuna dek uzanan bölgedeki takımyıldızdır. Yöneticisi jüpiterdir. Yüksek idealleri yansıtır. İş hayatında çok başarılı olurlar. Mükemmel bir konuşma yeteneği vardır. Gizemlidir. Spiritüel kişilik jüpiterden gelir. Herkesten gizlediği bir tarafı vardır. Purvabhadrapada nakşatrada doğanlar, jüpiter devresinde hayata başlar. Jüpiter kişilik oluşumunda derin seviyelerde söz sahibidir. Bu sebepten yıldız haritasındaki yerleşimi önemlidir. Parlak bir jüpiter, zihin kalitesini yükseltir. Hayatta başarının önünü açan en önemli unsurdur. Pegasus takımyıldızlarında yeralan MARKAB ve SCHEAT yıldızlarıyla ilişkilendirilir. Sheat, şairane ve edebi yetenekler kazandırır. Fakat bununla beraber talihsizlikler de getirir. UTTARABHADRAPADA NAKSHATRA 3,20′ den 16,40′ a balığa kadar uzanan bölgedeki takımyıldızdır. Satürn yönetimindedir. Akıllı, bilgili, özverili, cesur, kararlı, adil, sorumluluk sahibi, saygıdeğer insanlardır. Kısıtlayan bir takımyıldızdır. Güzel ve etkileyici konuşan, zeki, derin insanlardır. PSİŞİK yetenekleri oldukça gelişmiştir. Dolayısıyla kollektif bilince rahatlıkla entegre olabilecek bilge ruhlu kişilerdir. Hayat satürn devresiyle başlar. Güçlü bir satürn, kararlı, sağlam, disiplinli bir karakter sahibi yapar. Olgun ve başarılıdır. Astronomide Pegasus takımyıldızlarındaki Algenib yıldızı bu nakşatra bölgesindedir. REVATİ NAKSHATRA 16,40′ den 30′ balık’a kadar uzanan menzilde yer alan merkür yönetimindeki olumlu nitelikli ve dost takımyıldızdır. Revati yıldızı etkisinde doğanlar, sevgi dolu, temiz kalpli, bağışlayıcı, yardımsever, cesurdur. Arkadaş çevresi geniştir. Güzel konuşma yeteneği verir. Hayvan sevgisi veren yıldızdır. Tüm canlıları bağrına basar. Revati nakşatrada doğanlar hayata merkür devresinde başlar. Parlak merkürle hayata sağlam adımlarla başlar. Merkür zararlı etkiler altındaysa, ruhsal yapı oluşum aşamasında zarar görür. Astronomide balık takımyıldızlarının güney tarafında kalan Alpheratz yıldızı bu lunar bölgededir. Başarı...

Devamı

KOVA TAKIMYILDIZLARI

DHANİSTHA NAKSHATRA 23,20′ oğlak- 6,40′ kova arasındaki bu takımyıldızın yöneticisi mars. Deity: “VASUS” Materyal varlık getirir. Zenginlik, saygınlık, inanç, güzel nitelikler verir. Sezgiler çok güçlüdür. Gayrimenkul zenginliği getirir. İlişkilerde desteklemez. Bu yıldız, eğer evlilik eviyle bağlantılıysa, evliliği desteklemez ve mutluluk getirmez. Dhanishtada doğanlar mars devresinde hayata başlar. Yıldız haritasında mars yerleşimi kuvvetliyse sağlam bir kişilik yapısı verir. Hayata sağlam bir başlangıç yapar. Astronomide Sadalsuud yıldızı bu nakşatra bölgesinde yer alır. SHATABİSHA NAKSHATRA 6,40’den 20′ kovaya kadar olan takımyıldızdır. Yöneticisi rahudur. Deity “VARUNA” “ŞİFA YILDIZI”. Şifacılıkla bağlantılıdır. Bu yıldız bağımsız kişilik yapısı kazandırır. Evliliğin ilk zamanlarında meydan okuyucu karakterde bir yıldızdır. Sürprizlerle doludur. İnsanları fiziksel ve ruhsal olarak iyileştirmeye yönelik özel güçlerle donatır. Şifacılar, doktorlar çıkar. Filozof ruhlu, mistisizme meraklı derin insanlardır. Satabisha nakşatra etkisindekiler, rahu devresinde doğar. Kişilik oluşumunda rahunun derin ruhsal seviyelerde etkisi dolayısıyla, rahunun durumu çok önemlidir. Güçlü bir rahu yerleşimi, diğer unsurlar da destekliyorsa zirveye taşır. Astronomode Fomalhaut yıldızı bu gökyüzü diliminde yeralır. Büyük ruhsal yetenekler kazandırır. PURVABHADRAPADA NAKSHATRA 20′ kovadan- 3,20′ balık burcuna dek uzanan bölgedeki takımyıldızdır. Deity, Rudra. Sert bir yıldız. Yöneticisi jüpiterdir. Yüksek idealleri yansıtır. İş hayatında başarılı olurlar. Ayrıca yüksek bilinç seviyesinde bir kişiliğe ulaşma gücünü jüpiterden alır. Mükemmel bir konuşma yeteneği vardır. Herkesten gizlediği bir tarafı vardır. Jüpiter devresinde hayata başlar. Jüpiter zihinsel oluşumda derin seviyelerde etkilidir. Bu sebepten yıldız haritasındaki yerleşimi önemlidir. Zararlı etkiler altında bir jüpiter, aşırı bir rehavetle ve fırsatları kaçırtarak beklenen başarı zor gelir. Pegasus yıldızlarında yeralan MARKAB ve SCHEAT yıldızlarıyla...

Devamı

OĞLAK TAKIMYILDIZLARI

    UTTARASHADA NAKSHATRA 26,40’yay- 10”oğlak arasındaki takımyıldız. Yöneticisi güneş, ruhsal gelişim sağlar. Mutlak zafere ulaştıran güç ve hayat kaynağıdır. Yöneticilik vasfı, çalışkanlık, dürüstlük, güvenilirlik, bu yıldız etkisinde doğanlara getirisidir. MUTLAK ZAFER getirir. “Geç gelen zafer” manasındadır. Engelleri aşar ve başarıya ulaşır. Bu yıldız İÇGÖZLEMSELDİR ve getirdiği başarı kalıcıdır. Uttarashada nakşatrada doğanlar hayata güneş devresinde merhaba der. Yıldız haritasındaki parlak güneş, ruhun kalitesini, bilinç seviyesini yükseltir. Sönük ve zararlı etkiler altındaki bir güneş ise zafere ulaşmada zorluklar ve ego problemleri yaratır. Fakat yükselen yöneticisi gezegen güçlüyse kişilik güç kazanır. Astronomide, Lyra takımyıldızlarındaki (çalgı takımyıldızı) parlak Vega yıldızı bu ay menzilindedir. Vega, yaz üçgenindeki yıldızların en parlağıdır. Bizden 25 ışıkyılı uzaklıktadır. Yani Vega’nın gece görünen ışığı ondan 26 yıl önce yola çıkmış gelmiştir. Bu yıldız, özellikle politik arenada liderlik kabiliyeti ve kalıcı başarı kazandırır. SHRAVANA NAKSHATRA 10′-23,20′ oğlak arasındaki bu takımyıldızın yöneticisi AY. Deity Vishnu. BİLGİ, EĞİTİM, BİLİM YILDIZI. Bu yıldız tesirinde doğanlar, sorgulayıcı, araştırmacı, bilgiye öğrenmeye büyük önem veren entellektüel insanlardır. Akademisyenler, bilimadamları bu yıldız tesirindedir. İstikrarlı, dengeli, arkadaş çevresi geniş, iyi kalpli ve saygındır. Sravana nakşatrada doğanlar, ay devresinde hayata başlar. Kişilik yıldız haritasındaki Ay’ın durumuna paralel bir gelişim gösterir. Sönük ve zararlı etkiler altındaki bir ay, akıl karışıklığı, huzursuzluk ve kaderde bir düşüş yaratır. Parlak bir Ay’la, ruhun kalitesi yükselir. Astronomide, Altair yıldızı bu ay menzilindedir. Güç ve zenginlik getirir. DHANİSTHA NAKSHATRA 23,20′ oğlak- 6,40′ kovaya kadar olan bu takımyıldızın yöneticisi mars. Deity: “VASUS” Materyal varlık getirir. Zenginlik, toplumda saygınlık, inanç, güzel nitelikler verir. Mal varlığı veren yıldızdır. Ama romantik ilişkilerde ve evlilikte desteklemez. Özellikle evlilik evi yönetici gezegeni bu yıldız menzilinde yerleşmişse, geç evlilik demektir. Evlensede mutluluk getirmez. Dhanishtada doğanlar mars devresinde hayata başlar. Yıldız haritasında mars yerleşimi kuvvetliyse sağlam bir ruhsal yapı oluşturur. Astronomide Delphinus’un baş tarafındaki Sadalsuud yıldızı bu ay menzilinde. Bu yıldız sezgisel yetenekleri...

Devamı

YAY TAKIMYILDIZLARI

MOOLA NAKSHATRA 0′-13,20′ yay menzili Takımyıldızın yöneticisi ketu. Güney ay düğümü, mistik doğasını yansıtır. Deity; Nirrity. Moola takımyıldızı; yıkıcı bir güce sahiptir. “Kötü şans” yıldızı. Yıkmak, parçalamak, zarar vermekle alakalı bu yıldız kötü talihle ilişkilendirilir. Eğer yıldız haritasında rahu, ketu, Satürn, mars moola’da yerleşmişse, ilgili hayat devrelerinde maddi manevi ağır hasarlar verebilir. Moola nakşatrada doğanlar, ketu devresinde hayata başlar. Dolayısıyla haritada ketu’nun durumu kaderde önemli atraksiyonlara yol açar. Ruhsal oluşumda da şuuraltı boyutta belirleyici rol oynar. Astronomide Ophiuchus’un yanındaki Lesath yıldızı bu ay menzilinde yer alır. Spiritüellik kazandırır. Galaxynin merkezinde yani galactic merkezdedir. PURVAASHADA NAKSHATRA 13,20′-26,40′ yay menzili Takımyıldızın yöneticisi venüs. Mücadeleci takımyıldızlardan. Deity: VARUN. Sularla ilişkili nakşatra. “Yenilmez yıldız” Felsefi ve duygusal derinliği olan insanlar. Venüs, popülarite getirir. Dayanıklılık, cesaret, liderlik, rekabet, mücadele, başarı ve zafer yıldızıdır. Purvaashada nakşatrada doğanlarda, venüs devresinde hayat başlar. Parlak bir venüs, bu yıldızın insanlarının zihinsel – ruhsal yapısını ve şansını yükseltir. Kaderde parlama ve önünde geniş ufuklar açar. Sönük bir venüs ise istenen atraksiyonu yapamaz. Astronomide Kaus Borealis and Kaus Australis yıldızları, bu ay bölgesindedir. UTTARASHADA NAKSHATRA 26,40’yay- 10”oğlak arası “Geç gelen zafer” manasındadır. Takımyıldızın yöneticisi güneş, mutlak zafere ulaştıran ve ruhsal yetenekler veren güç kaynağıdır. Erdemli, dürüst insanlardır. İçe yöneliktir. Engelleri aşar ve başarıya ulaşır. Bu yıldız içgözlemseldir ve getirdiği başarı kalıcıdır. Uttarashada nakşatrada doğanlar hayata güneş devresinde merhaba der. Yıldız haritasındaki parlak güneş, ruhun kalitesini, bilinç seviyesini yükseltir. Sönük ve zararlı etkiler altındaki bir güneş ise zafere ulaşmada yollar çetrefillidir. Kaderde bir düşüş yaşanır. Astronomide, Lyra takımyıldızlarındaki parlak Vega yıldızı bu bölgededir. Başarı...

Devamı

AKREP TAKIMYILDIZLARI

VİSHAKHA NAKSHATRA; “HEDEFLERİN YILDIZI” Jüpiter yönetiminde ama sert karakterde takımyıldızdır. 20’terazi – 3,20′ akrep arasındaki menzilde yeralır. Deity; İndra ve Agni. Mutlak başarıya odaklanmıştır. Ruh, dünyevi hedefine her şeyi, herkesi ezme pahasına da olsa koşar. Hataları affetmez. İntikamcıdır. Bu yıldız başarıya ulaştıracak olan büyük bir güç verir. Arkadaşlık, dostluk geri planda kalır. Visaka nakşatrada doğanlar, jüpiter devresinde hayata başlar. Jüpiter kişilik oluşumunda söz sahibidir. Parlak bir jüpiter, zihin kalitesini, şansı yükseltir ve ruhun derin hedefine ulaştırır. Zararlı etkiler altında bir Jüpiter hedefe ulaşmada karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendiremez. Astronomide ZUBEN EL GENUBİ yıldızı Visaka menzilinde yer alır. ANURADHA NAKSHATRA Satürn yönetimindeki 3,20-16,40’akrep arasındaki bölgedir. İlahı Mitra Günışığı ve dostluk Tanrısı. Bilinçaltında gizli saklı ne varsa günışığına çıkarır. Karanlıkları aydınlatır. Deva tabiatında nakşatra. Olumlu, dost karakterdeki takımyıldızdır. Nakşatra yöneticisi satürn, her türlü hayat şartlarında disiplin, sebat ve direnç verir. Anurada nakşatrada doğanlar, satürn devresinde hayata merhaba der. Satürn devresinde ruh, büyük bir olgunluk kazanır. Satürn kişilik oluşumunda derin seviyelerde yönetici güçtür. Yıldız haritasında güçlü bir satürn ruhsal güç ve başarı kazandırır. Astronomide akrep takımyıldızlarında sağ bölgede kalan İSİDİS yıldızı anuradha ay menzilindedir. Bu yıldız mistik yetenekler ve okült konulara özellikle astrolojiye merak verir. JYESHTA NAKSHATRA Merkür yönetimindeki sert ve yıkıcı karakterde takımyıldızdır.16,40′-30′ akrep menzilindedir. Yüksek hırslar, yakıcı duygular, acımasızlık, yükselme gücü, fethetme gücü ve yüksek cesaret veren yıldız kümesi. Mutlak zafer için her yol mübah. Dünyevi hedeflere odaklayan ve üstün yetenekler veren yıldızdır. Arzu ve istekleri peşinden koşan sert ve karmaşık bir kişilik yapısı. Yönetici merkür bu sert tabiatlı yıkıcı yıldızda, yaratıcı ama bulanık ve karmaşık bir dehayı yansıtır. Satürn, mars, rahu ve ketu Jyeşta da yerleşmişse, zararları daha da büyür. Daha tehlikeli hale gelirler. Özellikle de burda yerleşen zararlı gezegenin hayat devresi çok zorlayıcıdır. Ay, Jyeshta’da doğanlar merkür devresinde dünyaya gelir. Merkür, ruhun gelişiminde derin seviyede söz sahibidir. Dolayısıyla yıldız haritasında merkürün durumu, kişilik oluşumunda ve kaderde belirleyicidir. Yıldız haritasında güçlü merkür büyük dehalar yaratır. Düşük konumda ve zararlı etkiler altındaki bir merkür, zihin kalitesini de düşürür. Mutlak zafere kitlenerek zekasını ve yeteneklerini kötüye kullanır ve gerekirse herkesi ezer geçer. Akrebin kalbindeki ANTARES sabit yıldızı, jyestha ile...

Devamı