Chandra-Ay- Kozmik Zihin

Vedik astrolojide Ay, mutlak varlığın prakriti değeridir. Yani hayatın dişil enerjisidir. Görünen alemdir. Sonsuz tezahür etmiş olandır. Kozmik zihindir. Evrenin zihni Aydır. Evrenin hafızasıdır. Zihin manas. Cisimlenmiş, maddeleşmiş zihindir. Hayat kaynağı olan güneşin, zihindeki yansımasıdır. Vedik astrolojide ay, doğayı yönetir, besler, büyütür. Doğurganlıktır. Kozmik annedir. Güneş, evrenin ruhu, hayatın eril enerjisi, hayat kaynağıdır. Görünmeyen alem, sonsuz tezahür etmemiş olan hiçlik alemi, mana alemi yani gerçek alemdir. Güneş her şeyin özü olan “Ruh”, Atmandır. Mutlak varlık- Brahman-Tanrı ismi ne olursa olsun yaratıcı yüce zeka, yaradılışın eril ve dişil ilkelerini içinde barındırır. İçkin ve aşkındır. Eşsiz ve benzersizdir. Evrenin mimarıdır. Alemlerin yaratıcısı yöneticisidir ve herşeyin üstündedir. Hiçbirşey O’na  denk değildir. Görünen alem, görünmeyen alemden tezahür etmiştir. Big Bang- Büyük patlamayla, kainat, mutlak hiçlikten doğmuştur. Vedik astrolojide Madde Alemini, kainatı yöneten ay, yaşam kaynağı Güneşin ışığını varlık alemine yansıtır. Hint astrolojisinde varoluşun eril ilkelerini güneş, dişil ilkelerini ay temsil eder. Belli bir nizama uygun olarak yaratılmış olan güneş sistemindeki diğer gezegenler de yörüngelerinde belli kaidelere uygun şekilde seyir halindedirler. Her birinin temsil ettiği konular farklıdır. Tanrı’nın kurduğu eşsiz nizamda vazifelilerdir. Doğum anında gökyüzündeki konumlarıyla duygu ve düşünce yapımızı yani kaderi şekillendiren göksel unsurlardır. Ay Nakşatrası Gerçek alemle aramıza çekilmiş bir perde vardır. Ruh, gözler perdeli halde, güneş sisteminin ötesinde “Nakşatralar kuşağı” dediğimiz takımyıldızlar bölgesinden geçerek, bu yıldız enerjileriyle donanmış şekilde dünyaya giriş yapar. Nakşatra lordunun özelliklerine bulanarak doğar. Nakşatralar kuşağı, ruhun dünyaya ilk geçiş kapısıdır. Vedik astrolojide, kişilik özelliklerini Ayın içinde bulunduğu nakşatra belirler. 27 tane -tara- nakşatra vardır. Tara “yıldız” manasındadır. Ay her gece bir tarada konaklar. Rahu, ketu, satürn, mars yönetimindeki nakşatralar olumsuzdur. Bunlar ruhun zorlanacağı takımyıldız enerjileridir. Rahu ketu yönetimindeki bir nakşatrada doğan insanın karması büyüktür. Karmik karşılaşmalar karmik ilişkilerle, aydüğümlerinin değişim rüzgarında savrulacaktır  ruhu. Dünyaya doğan ruh, madde alemine bağlanır. Önceki halini, mana alemindeki gücünü ve bütünlüğünü unutur. Geldiği kaynaktan kopar. Bedenli varlık halinde yaşam yolculuğu ve arayış başlar. Ay nakşatrasının yöneticisi ruhun yolculuğunda geminin kaptanıdır. Ruhun rotasını çizer. Doğum anında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin enerjileriyle yoğrulan zihin, yıldız haritasıyla programlanır. Herkesin yıldız planı ve hayata geliş amacı yani dharması farklıdır. Bu yolculukta zihin kalitesi, hayatın kalitesini yansıtır. Bu sebepledir ki vedik astrolojide zihin kalitesini yansıtan ay, en önemli harita unsurudur. Vedik astrolojiye ay astrolojisi de denir. Işıklı bir zihinle (ışıklı ay), karanlıklarda yolunu şaşırmış, oradan oraya sürüklenen zihin (karanlık ay) bir olamaz. İkisi yaşamda çok farklı yollara sapacaklardır. Zihin, kurar, kurgular, Hayatın senaryosunu yazar. Zihin temsilcisi Ay, hayatın mimarıdır. Hint astrolojisinde Ay, duygulardır. Bilinçaltı zihin temsilcisidir. Mutluluktur. Yıldız haritasında anne, annelik, şefkat, empati, doğurganlık, kadınlık, rahim, hormonlar, göğüsler, halk, kraliçe, bolluk, bereket, huzur, zihin barışı, arzular, tüm vücut sıvıları, kan, sıvılar, denizcilik, gemiler, beyaz eşya, gümüş, inci,...

Devamı

Surya – Güneş Yaratıcı enerjinin çıkış kapısı

Hint Astrolojisinde Surya, yani güneş, “Ruh” temsilcisidir. Mutlak varlığın -Brahman’ın- PRUSHA DEĞERİDİR. Yani hayatın eril enerjisidir. Ruhsal değeridir. “Mana alemidir.” Yüce Yaratıcının 2 hali: 1-Aşkın Brahman- Vedik Astrolojide Varlığın Prusha değerini güneş temsil eder. Hiçlik makamıdır. Mana alemidir. Sonsuz tezahür etmemiş olandır. 2-İçkin Brahman- Mutlak Varlığın Prakriti değeridir. Hayatın dişil enerjisidir. Vedik astrolojide Ay tarafından temsil edilir. Sonsuz tezahür etmiş olandır. Görünen alemdir. Doğaya, dünyaya, kainata tekabül eder. Doğa, ayın kontrolündedir. Evrenin dişil değeridir. Ay doğurganlık prensibidir. Yaradılmış olan ne varsa besler büyütür. Kozmik Annedir. Ay, Manas yani “zihin” temsilcisidir. Kozmozun zihni, kozmik hafızadır. Vedik Astrolojide, Dünya Hayatı Maya, yani bir hayal alemidir. Her şey, “Hiçlik” ten başlar. Kainat, mutlak hiçlikten doğmuştur. Mutlak varlık, yaradılışın eril ve dişil ilkelerini içinde barındırır. Kadim çin öğretisi Taoculukta da eril-dişil ilkeler, Yin-Yang olarak geçer. Vedik felsefesinde ve dahi islam tasavvufunda, Mutlak Varlık, evrenin yüce yaratıcısı ve yüce mimarı, – Vedalarda Brahman, İslamda Allah- evreni yaratmıştır, yönetir ama evrene denk değildir. Yüce yaratıcı kainatı yaratmış, muhteşem bir sisteme oturtmuştur herşeyi ve böylece yönetir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin hükmü onundur. BİG BANG yani “Büyük Patlama” ile kainatın yaratılışıyla  dualitenin yani zıtlıkların hakim olduğu “Zıtlıklar Dünyası” na geçiş oldu. Bu zıtlıklarla birlikte değişim de başladı. Zaman, değişimin ölçüsüdür. Zaman Oluş halinin enerjisidir. Zaman akar, değişim getirir. Evrendeki her şey, her an değişim halindedir. Zıtlıkların dansı bir başka açıdan bakıldığında ” Tekamül Dansıdır”. Evrende bu dans var. Zihinde bu dans var. Tekamül, zıtlıklarla olur. Bireyin ve evrenin değişimini, dönüşümünü getirir. Evrenin Ruhu Güneştir. Yaşam kaynağıdır. Hayat verir. En içteki Öz’dür. Yaşam gücü, yaşam enerjisi, yaşam kaynağıdır. Sessiz gözlemcidir. Ayrıca haritada diğer temsil ettiği konular güç, mevki, statü, liderlik, idari beceri, otorite konumundaki kişiler, baba, patron, yöneticiler, devlet, hükümet, devlet başkanı, vali, kaymakam, yöneticilik, kral, öz benlik, bilinç, iç ışık, canlılık, yaşama sevinci, hayata bağlılık,  hayat amacı ve misyonumuzdur. Yıldız haritasında yüksek kalitede güneş, kişinin saf ve temiz bir ruha sahip olduğunu gösterir. Bulunduğu her ortama ışık saçar. Koç burcunda exalt – yücelik asalette- aslan burcunda mooltrikone gücünde, terazide debil- düşük asalette-, boğa, oğlak, kova düşman burçlar, yengeç, akrep, balık, yay dost burçlar, ikizler ve başakta nötr durumdadır. Haritada 10.evde en güçlü yerleşimdir.  Toplumda kral gibi parlar. Zirveye tırmanır. 4.evde en zayıftır. 3,6,10,11.evleri sever. Yakıcı doğasıyla haritada bazı evlerde zararlı etki eder. Yanına çok yaklaşan gezegeni yakar. Grahanın gücünü alır. Kalitesini bozar. Mesela venüsle çok yakın derecelerde kavuşumdaysa, yanık venüs, aşk, ilişkiler ve evlilik karakası olarak, aşkta, ilişkilerinde içi yanar. Güneşin haritada tek başına yerleşmesi tercih edilir. 7.evde yerleşimdeyse, dominant ve baskıcı bir eş göstergesidir. Malefiklerden görünüm alıyorsa, partner baskı uygular, canını yakar. 5.evde malefiklerle yada debilse çocuk sahibi olmak zorlaşır.  1.evde özellikle zararlı gezegenlerden aspect alıyorsa...

Devamı

8.ev Ölüm-Yeniden Doğuş

Herşey yalan, Yaşamın tek gerçeği ölüm. Ruhun Özgürlüğü. Vedik astrolojide  yaşam bilmecesi çözülecek olan 8.ev ölümü ve yeniden doğuşu anlatır. Ruh, 8.evin hayat devresine geldiğinde, hayata bambaşka bir pencereden bakmaya başlar. Ani gelişen olaylar Krizler, Tehlikeler, Ölüm yada ölümcül deneyimler Kazalar, Kronik hastalıklar, ameliyatlar Düşmanlar, Saldırılar, Tacizler, Mücadeleler Bitişler Ayrılıklar Kaos kargaşa Savaş Skandallar, Acılarla sarsıldıkça sarsılır. Ve sonunda büyük değişim. Öldürmeyen acı güçlendirir. Değişim Dönüşüm 8.ev sürecinde fiziksel varoluş boyutunda savaş arenasında ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Ya öleceğiz yada değişip yepyeni bir oluşumla daha da güçlenerek hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz.  8.ev haritanın kara deliği gibidir. Madde ötesinde  yani ruhsal boyutta çalışır.  Maddeyi yani fizik bedeni zayıflatan saldıran yada yok eden enerjiler barındırır. 8.evle bağlantıda olan gezegen enerjileri, fizik bedenin ötesine geçişi sağlar. Büyük ani bir değişim yaratırlar. Aniden bir kriz patlar ve sen yaşadığın acılardan sonra daha da güçlenmiş bir şekilde yeniden doğarsın. Spiritüel yanı zayıf olanlar için zor bir deneyimdir. Ruhun gücünü yansıtan ev. İçimizde yatan gizli güç yani KUNDALİNİ ENERJİSİ bu evin tetiklenmesi sonucu ortaya çıkar. Eski benlik ölür. Yaşadığımız krizlerden yepyeni bir ben var ederiz. Tabiiki bu sancılı bir süreçtir. Hayat bilmecesi 8.evde yatar. Burayı çözmeden ruhsal yolculuk tamamlanamaz. Dönüşüm 8.evin gezegen enerjileri vasıtasıyla olur. 8.evin sahibi olan gezegen transformatik ve ölümcül etkilere sahiptir. Koç yükselende Mars Boğa yükselende JÜPİTER İkizler yükselende Satürn Yengeç yükselende Satürn Aslan yükselende Jüpiter Başak yükselende Mars Terazi yükselende Venüs Akrep yükselende Merkür Yay yükselende ay Oğlak yükselende güneş Kova yükselende Merkür Balık yükselende Venüs, 8. evi yönetir ve hayat devrelerinde ani ve sarsıcı değişimler getiren zararlı enerjiler barındırır. 8.ev yöneticisi Yıldız haritasında iyi konumda yerleşmişse, yaşam enerjisi kuvvetlidir. Hayat mücadelesinden büyük bir güçle çıkar. Uzun ömürlüdür. Ruh’un evleri vedik astrolojide 4.,8.,12.evlerdir. Bunlar Moksha evlerdir. Ruhsal aydınlanma yaratır. Gezegenlerin ağırlıklı olarak bu evlerde yerleşmiş olduğu haritalarda enerji akışı içe dönüktür. Spiritüel yönleri güçlüdür. Karanlıklar temsilcisi RAHU, moksha evlerde bilinçaltını karıştırır. Ay düğümleriyle, Mars, Satürnün AY ile yada yükselen yöneticisiyle beraber 4.,8., ya da 12.evde yerleşimi,  psikolojik sorunlara ruhsal karmaşalara yol açar. Mutluluk duygusuna darbe vurur.  8.evin yoğun vurgulandığı bir yıldız haritasında, kişinin düşmanları çoktur. Buradaki gezegenlerin temsil ettiği ve yönettiği ev konuları ve kişileri hayatı zehir eder. En zayıf anında vurur yere serer. Bu konularda ruhsal farkındalık kazanmak, ruhsal gelişim, okült konulara yönelmek, mistik öğretilere açılmak, ruhsal araştırmalar yapmak, ruhun derinliklerine yönelmek, iç sesini dinlemek, Öz’e yönelmek, spiritüel derinlik kazanmak her türlü zorluğu yener. Sonunda büyük bir değişim gerçekleşir. Farklı bir boyuta geçilir. 8.evdeki gezegenler değişime vesile olur. Mesela, 7.evi yöneten Satürn,  8.evde yerleşmiş olsun. Harita sahibi, evlilik vasıtasıyla köklü bir değişim gerçekleştirecektir. Eş, kriz yaratacak, ruhunda fırtınalar kopartacaktır ama harita sahibi eğer yeterince güçlüyse, değişecek, çok daha güçlü...

Devamı

Hint Astrolojisinde Evler

1.ev Lagna Ruhun yolculugu 1.evde baslar. Ruh bedenlenir ve dünyaya gelir. Beden, genel sağlık, mutluluk, basarı, kisilik gücü, Kişi kendini iyi ifade edebiliyor mu? Haritanin kısa bir özetidir. 1.ev güçlüyse kişi sağlikli, başarılı mutlu bireydir. Diğer evler zayıf bile olsa, irade gücüyle ve aklıyla zorlukların üstesinden gelir. Hint astrolojisinde 1.evin Yöneticisinin devresi olumlu kabul edilir. Olumlu transitler eşliğinde Kişisel başarıların gerçekleşme dönemidir. 2. ev  Kozmik mırıltı. Burda konusma eylemi baslar. Ses. Hitabet yeteneği, şair, şarki Gorsel konular Yüz güzelliği, görme, sağ göz, basiret. Aile evidir. Kücükken aile ortamimiz nasildi? Huzurlu muyduk ailede? Baskı mı görüyorduk? Bu evden okuruz. Konuşma tarzimiz nasil? Yalanci mi argo kirici ve küfürlü mü konusur. Yoksa Tatli sicak mi uslubumuz. Etkileyici hitabet yetenegi guclu birimi. Ayrıca vedik astrolojide 2. ev para evi. Birikmis para ve servet burdan okunur. Para yapma yetenegi. Zengin olabilecekmiyiz? in cevabini veren evlerden. 2.evle ilgili gezegenin devresi para-servet yapma zamanlarıdır. 3.ev Eylem cesaret evi. Arzu ve isteklerle ilgili evlerden biri. Motivasyon gücü. İsitme. Elle yapilan hersey elle yapilan isler. Yazma, günlük tutma, kitap, siir yazma. Pc, iletişim, radyo tv medya Kendi gayreti. Gayretli ve girisken. Aktif iletisim, konusmasi; Isteklerimizi hayata geçirebilecek cesaretimiz var mi? Girisimci ve aktif birimiyiz? Eyleme gecebilecekmiyiz, yoksa arzular havada mi kalacak? Bu evin analizi bu sorularin cevabini verir. Evin diger temalari küçük kardesler, yakin cevre, komsular, akrabalar, iletişimsel konular, kısa seyahatler, medya, müzik, sahne, dans, drama vs Bu ev harapsa ev sahibi olmak zorlaşir. Yerlesik olamama durumu yaratir. Mutluluğun kaybıdır. (4.evin 12.evi) 3.evle ilgili bir gezegenin dasasında (devresinde) hayat oldukça aktiftir. Arzu ve isteklerimizi gerçekleştirecek cesur eylemlerin yapılma zamanlarıdır. 4.ev Ruhun yolculugunda geldigi 4. Ev Genel mutluluk alanıdır. Anne evi. Annemiz ve bizi destekleyenler. Özel Hayatımız. Temel duygularımız. Ev Hayatımız. İç alem. İç dünya. Gayrimenkuller; evler araziler arabalar yatlar katlar lüx hayat. Varlikli miyiz? Gecmis karmamiz. Gecmis yasamdan bu hayata getirdigimiz hersey ic alemimizi temel duygularimizi sekillendirmis vaziyettedir. Kimsenin bilmedigi hiç kimselere göstermek istemediğimiz yanımız, en derin duygularimiz, özel hayatimiz bu evde gizlidir. Gercekten huzurlu ve mutlumuyuz? Yoksa korku dolu ve yalnizmi hissediyoruz? Annemizden küçükken destek gördük mü? Onunla iletisşmimiz sorunlu mu? Soğuk ve mesafeli mi? Sıcaklığını hissedebildik mi? Hep icimizde eksik kalan birseyler mi var bu yüzden. Cevabini bu ev verir. En hassas evdir. Sağlam bir vicdanı veya merhametsiz bir kalbi vedik astrolojide 4.ev okumalarında görürüz. Evin karakasi ay. Bu sorularin cevabi icin bir de Ay’ı analiz ederiz. 4.evle ilgili gezegen devresinde, gezegenin kalitesine göre değişen derin duygularda büyük değişimler yaratır. Özel hayat, anne ön plandadır. 5.ev Zeka, akıl, yaratıcılık, yetenekler, Genel eğitim evi. Aşk, romantizm, flörtler, sevgililer, Yaşamdan keyif alma, hobiler, spor, Sanatsal kabiliyet, sanat Spekülasyonlar, yatırımlar Çocukların niteliği, 5.evde yerleşen yada yöneten gezegenin dasasında (devresinde),...

Devamı

Hint Astrolojisinde Satürn ve Sadesati Dönemi

Hint Astrolojisi kadersel Astrolojidir. Esas tema karmik temizlik ve arınmadır. Karma, en basit anlatımla ekilenlerin biçilmesidir. Dolayısıyla herkes yaptıklarından sorumludur ve karmasından kaçamaz. Geçmişten gelen bedeller ödenmeden, karmalar temizlenmeden hakiki doyuma ulaşmak olanaksızdır. Vedik Astrolojide karmanın gezegeni satürndür. Tekâmüle vesile olan gezegendir. Sert otoriter bir öğretmendir. Satürn’ün amacı acı çektirmek değil, “ruh’un basamak atlamasına, olgunlaşmasına vesile olmak ve daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaştırmaktır.” Dünya Planı’nı öğreten, hayatı her yönüyle gerçek manada tanıtan Bilge Satürn’dür. Realisttir. Toz pembe boş hayallerle ve cehaletle savaşır. Sorumluluk bilinci gelişmiş, aklı başında, realist, aydın, bilge insanlarla satürn’ün işi bitmiştir. İşte aslolan, bu bilinç seviyesine ulaşabilmek. SadeSati / Kandaka Shani/ Asthama Shani Hint astrolojisinde ay, en temel unsurdur. Genel mutluluğu, en derin duygularımızı ve zihni yönetir. Sorumlulukların gezegeni mükemmeliyetçi Satürn, Ay üstünden  ve Ay’a göre 12. ve 2. evlerden geçerken zorlu Sadesati dönemi yaşanır. 2017 ocakta satürn yay burcuna geçmesiyle birlikte Ay burcu, vedik sisteme göre akrep yay oğlak olanlar Sadesati sürecini yaşıyorlar. Toplam 7,5 yıl süren bir yenilenme ve değişim sürecidir. Transit satürn doğumdaki aya göre onikinci eve girişiyle bu değişime zorlar. Kayıplar evi olan 12.ev dustana evdir aynı zamanda moksha yani aydınlanmaya götüren evlerden biridir. Yalnızlığa meyilli yapar. Dünyadan uzaklaştırır. Bunu da dünyevi başarıdan uzaklaştırarak yapar. 12.evde birden fazla gezegen varsa kayıplarımız çoğalır. Para evlerini yöneten gezegenler satürn transiti etkisi altında kalırsa maddi sıkıntıya düşeriz. Borca saplanma, varını yoğunu kaybetme, iflas riski doğurur. Sadesatinin ilk evresi kayıplarla başlar. İkinci evre doğumdaki ay üzerinden transit satürnün geçişidir ki bu en zor evredir. Özellikle ayın bulunduğu nakşatraya girdiğinde duygusal blokaj ve baskı artar. Karamsarlık çaresizlik huzursuzluk, umutsuzluğa kapılma hüsran doğurur. Engeller ve gecikmeler başarıyı zorlaştırır. Kişisel amaçlara ulaşmak için çok fazla çalışıp çabalamak durumunda kalırız. Sıkışıp kalmış gibi hissederiz. Etraftan destek görmeyiz. Yalnızlık duygusu sarar ruhumuzu. Satürn bizi böylece ruhsal aydınlanmaya çağırır. Bu çağrıyı farkeden dünyadaki çılgınca arayışa bir son verir ve içsel yolculuğuna dalar. Zenginlik, başarı, aşk peşinde koşmanın değil ruhsal zenginleşmenin zamanıdır sadesati dönemi. Eğer güçlü bir dasa dönemine denk gelmişse, para başarı gelebilir. Evlilikle ilgili bir gezegenin dasasına denk gelmişse ve jüpiter evlilik evine bakış açısı yapıyorsa evlilik gerçekleşebilir. Çocukla ilgili bir gezegenin dasasındaysa çocuk sahibi olabilir. Ama sadesatinin hüzünlü atmosferi döneme imzasını atar mutlaka. Sadesatinin son ikibuçuk yıllık devresi, aya göre ikinci evden satürn geçişidir. Para evinden geçerken, yokluk, yoksunluk duygusu, parasal kısıtlanma, maddi zorluklar, gelirde azalma yaşanır. Birikimler erir. Bu evre başlamadan evvel, maddi olarak hiç bir riske girmeyi düşünmemek gerekir. Ev araba kredisi alanlar veya her türlü borca girenler, bu dönemde beli bükülenlerdir. Maddi olarak oldukça zorlayıcıdır sadesatinin son 2,5 yılı. Hele ki zayıf bir dasaya denk gelmişse!! Ay’a göre 4. evden yani mutluluk ve temel Duyguları yansıtan evden...

Devamı

7.ev Evlilik Şansı ve Eş

Hint astrolojisinde evlilik konusunda söz sahibi gezegen yani evlilik karakası Venüs’tür. Mutluluk gezegeni venüs’ün hem doğum haritası rashide hem de evlilik haritası navamsadaki konumu çok önemlidir. Erkek haritalarında Venüs, erkeğin hayatına giren kadınların profilini çizer. Venüs başakta en düşük konumdadır. Saturn, mars, rahu ve ketudan zararlı etkiler alan veya düşmanı güneş’e çok yaklaşarak yanmış bir venüs, aşkta, ilişkilerde ve evlilik hayatındaki şanssızlıklara işaret eder. Balıkta yücelim burcunda yerleşen ve Jüpiter’den, ay’dan olumlu etkiler alan bir Venüs, erkeğin hayatına girecek olan kadınların kalitesini ve refah seviyesini yükseltir. Evlilikte mutluluk şansı ilk etapta Venüs’le gelir. Kadın haritalarında vedik astrolojide koca karakası jüpiterdir. Jüpiter’in gücü eşin gücüdür. Jüpiter’in kalitesi, eşin kalitesidir. Oğlaktaki debil bir Jüpiter, zararlı etkiler altındaysa kocanın niteliklerinde, refahta, mutlulukta ve hayattaki genel şansta düşüş etkisi yaratır. Çocuklar konusunda da sorun vardır. Tam tersi durumda, yayda, balıkta yada yengeçte yerleşmiş ve olumlu etkiler altındaki bir Jüpiter, asil bir eşin hayatımızda mutluluk kaynağı olarak bize ruhsal öğretmen misali ışık tutacağının işaretidir. Kadınlarda evlilik şansı, yıldız haritasındaki Jüpiterin uğurlu evlerde yerleşimiyle kadere yazılmıştır.   Fakat kadında Jüpiter ve erkekte Venüs evlilikte söz sahibi tek gezegen değildir. Yıldız haritasında 7. ev eşin niteliklerini, evliliğin insan hayatına olumlu yada olumsuz olarak neler getirebileceğinin yansımasıdır. Vedik astrolojide evliliği yöneten gezegenin rashi ve navamsa haritasındaki ev konumu, diğer gezegenlerden aldığı olumlu yada olumsuz etkiler, evlilik hayatındaki mutlulukta belirleyici diğer önemli unsurdur. Eşi yöneten gezegenin hangi nakshatrada yani takımyıldızda yerleştiğine bakılarak, eşin karakteri hakkında net bilgi sahibi oluruz. 7.ev dışa açıldığımız evdir. Karşı cinsle ilişkiler, uzun süreli beraberlikler yanında iş ortaklıkları konusunda da söz sahibidir. 1.evdeki “ben” , 7. evde “biz” olur. Uğurlu gezegenlerin, yani Jüpiter ve Venüs’ün evlilik eviyle bağlantısı, ilişkilerde mutluluk ve arzuların tatmin olacağına ve şanslı bir evliliğe işarettir. Sırtımızı dayayabileceğimiz, bize her konuda destek olacak, sevgi dolu, güvenilir bir hayat arkadaşına tüm kapıları açar. Şans gezegeni Jüpiter ile 7. ev bağlantısı, iyi ahlaklı erdemli bir eşin, ruhsal yolculuğumuzda bize katkılardır. Venüsün bağlantısı aşk ve para evlilik yoluyla gelecektir. Parlak hasarsız bir Venüs aşk evliliği bahşeder. Ay düğümlerinin yani Rahu-Ketunun 7. evle irtibatlarında eşle karmik bir bağlantı, yani geçmişten gelen halledilmemiş ve bu hayatta çözülmesi beklenen müthiş bir senaryo vardır. SIRADIŞI bir eş, ani bir kararla evlilik, zamanla eşle yabancılaşma, frekansların bir türlü tutmaması, ilişkide gelgitler, beklentilerin karşılıksız kalması, bir türlü doyuma ulaşamama, tatminsizlik, sürpriz ayrılıklar, ilişkide öngörülemezlik, huzursuzluklar, çalkantılar, isyan karmik düğümlerin sırlı yansımalarıdır. Engeller, gecikmeler, realite, şanssızlıklar gezegeni Satürn’ün evlilik eviyle irtibatları mantık evliliği, geç evlilik göstergesidir. Yaşça büyük ve olgun bir eş getirir. Zararlı etkiler altındaysa, aşırı kuralcı, disiplinli, sert, otoriter, baskıcı bir hayat arkadaşımız vardır. Aramızda kapanmayan mesafeler, soğukluk ve tensel yalnızlık kaderimizdir. Mars evlilik eviyle irtibatlarında fırtınalı aşklar, tutkulu beraberlikler göstergesidir. Vedik astrolojide ikili ilişkiler ve ortaklıklarda...

Devamı