4.Ev Horoskobun Kalbi

Yıldız haritasında dördüncü ev, bilinçaltını ve ruhu temsil eden bölgedir. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu gayrimenkulleri, taşınmaz malları, arazileri, evleri, arabaları da temsil eder. Evin yöneticisi ve görünüm yapan gezegenler güçlüyse, vedik astrolojide gezegenin gücünü yükselten yogalar yapıyorsa, harita sahibi varlıklıdır ve aynı zamanda güçlü bir ruhsal yapısı vardır. Malefikler ve debil gezegenler yönetiyorsa veya yerleşmişse, mal mülk sahibi olmak zorlaşır. İçsel mutsuzluk duygusu hakim olur. Depresif eğilimler artar. Yuvada mutsuzdur. İçsel Mutluluk yada mutsuzluk geçmiş karmanın karşılığı olarak yaşamda bize verilir. Herşeye sahip olan ama mutlu olamayan insanlar olduğu gibi, sahip olduğu az şeyle yetinmeyi bilen ve mutlu olan insanlar da vardır.  İşte bu tamamen dördüncü evin ödülüdür. Mutluluk karmik ödüldür. Horoskopta dördüncü ev Sanchita Karmanın temsil edildiği evdir. Geçmiş karma burda karşımıza dikilir. Vedik felsefesine göre  karmik bedeller mutlaka ödenir. 4.,8.,12. Moksha yani ruhsallığı yansıtan evleridir. Karma yüklüdür bu evler. Moksha evlerde sıkıntı varsa, malefik etkiler yoğunsa, ağır karmik bedel ödenecek demektir. Bu da zor bir hayatı işaret eder. 4.ev iç dünyamızı yansıtır. Temel geçmiştir. Gençliğimizde neler yaşadık? Anneden yada yakınlardan destek gördük mü? Sevildik mi? Baskılandık mı, kısıtlandık mı? Hep bu evden cevaplar gelir. Mutlu ev hayatı bu evden okunur. Horoskobun genel mutluluk kaynağı dördüncü evdir. Kader Motifi 4 te Uğursuz gezegenlerin etkileşiminde; Anneyle çocuğun konuşmaları, ilerde çocukta içses olarak devam eder. Suçluluk duyguları, öfke, kaygı, korku, güvensizlik, endişe ve yalnızlık olarak hayata yansır. Olumsuz duygular, olumsuz düşünceler yaratır. Olumsuz düşünceler, olumsuz bir hayatı kurgular. Zihin hayatın mimarıdır. Korkularla dolu, karışık, güvensiz bir zihin, karmaşık bir hayatı kurgular. Tertemiz duygularla dolu ve sevgiyle yoğrulmuş net sade, temiz bir zihin ise olumlu bir hayat kurgular. Duygular ve düşünceler kader motifini oluşturur. Düşüncelerimiz kaderimizdir.  Temel duygular ve huzur, 4.evden ve Aydan okunur. Bunlar ikisi birden harapsa haritanın sahibi için mutluluk bir hayal ve çölde seraptır. Hem iyi hem uğursuz etkiler varsa hayattaki genel mutluluk ve huzur duygusunu azaltmasına rağmen, çıkış yolu bulunur. Çıkış yolu, benefik gezegenin temsil ettiği ev ve konulardadır. Anne  4.ev anneyi de temsil eder. Duygusal ve zihinsel oluşumun temelleri anneyle atılır. Haritanın bu evinde kötücül etki yoğunsa anneyle ilişkiler bozuktur ve destek göremezsiniz. Çocukluk ve gençlik yılları bu yüzden sıkıntılı geçer. Yalnız hisseder. Ve eğer çocuklukta anneyle ilişkiler sağlıklı yürümemişse, sıcak bir ana evlat bağı kurulamamışsa, koşulsuz sevgiyi görmemişse, ilerde sevgi temelli sıcak sosyal ilişkiler kurmakta zorlanır. En derin duygularda zorlanma yaratır. İçsel barışı sağlayamaz.  Yüreğinin derinliklerinde acı ve korkular vardır. Karanlık bir kuyuda debelenir durur.  Rahu dördüncü evde sebebi belli olmayan korkular verir kalbe. Mesnetsiz korkular. Rahu- aydüğümlerinin kuzey ucu-  mokshada fırtına yaratır. Ne istediğini bilmez. Nasıl mutlu olacağını bilmez. Hayatta doğru yön tayininde zorlanır. Rahu, yıldız haritasında bilinçaltını ve ruhu temsil eden bölgeleri etkisi altına alıyor demektir. Rahu moksha evlerdeki yerleşimi...

Devamı

Rusya Haritasına Vedik Astroloji Bakışı

2018 de, “ Dünya savaşı çıkar mı?” dedirten oldukça kritik olaylara şahit oluyoruz. Yıllardır Orta Doğu ülkeleri küresel sermaye-emperyalist güçler tarafından kan gölüne çevrilmiş durumda. Yaratılan terör örgütleri vasıtasıyla ülkeler parçalanmaya çalışılıyor. Tek dünya devleti kurmayı hayal eden küresel güç Amerika Birleşik Devletleri, bu hayalini gerçekleştirmek için herşeyi yapıyor. Zalimce saldırılarına bir yenisini daha ekledi. 7 nisan 2018 sabahında Suriyeye füze saldırısı yaptı. İstediği sonucu alamasa da bu dünyaya gözdağı verme operasyonuydu. Dünyanın tek efendisi olma yolunda adımlarından sadece biri. Güç gösterisi. Öncesinde 1 mart 2018 de Rusya devlet başkanı Putinin federal meclis konuşmasında, Rusyanın geliştirdiği ileri teknoloji nükleer silahlarla ilgili açıklaması oldukça önemli. Hodri meydan diyor. Beni ilgilendiren konu, Vedik Astroloji burada ne diyor. Hangi devlet hint astrolojisi haritasına göre daha şanslı? Daha önce ABD. Vedik yıldız haritasını yorumlamıştım. Amerikanın SADESATİ SÜRECİ başladı. Bu, 7 yıllık düşüş sürecidir. Düşiş trendine girdi. Güç kaybı başladı. Ekonomik Sisteminin çöküşü hiç de şaşırtıcı olmayacak. Bu yazımda Rusya Haritasını Hint Astrolojisi penceresinden analiz etmek istiyorum. Rusya Federasyonu, Sovyetlerin dağılmasından sonra 25 Aralık 1991 de kurulmuştur. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, transitler açısından Rusya şanslı. Zorlu Kandaka satürn süreci bitti. Artık önü açık. Şimdi Satürn vedik astrolojide yay burcunda Rusyanın Rahu ve Güneşi üzerinden transitte. Aynı zamanda bu sene gerçekleşen tutulmalar, Rusya’nın Satürnü üzerinde. Karmik düğümlerin Satürnü hareketlendirmesi dolayısıyla tüm bu etkileşimler, büyük değişim getirecek. 27 Temmuz 2018 çok önemli. Vedikte oğlakta gerçekleşecek olan Ay Tutulması, kendisi ya da müttefikleri, düşmanca saldırılara maruz kaldığı takdirde, Rusyada askeri hareketlenmeye yol açabilecek gökyüzü enerjilerini barındırıyor. Temmuz 2018 dünya için gerilim yaratacak gibi görünüyor. 2020 den sonra Oğlak burcunda Rusyanın Satürn Döngüsü başlayacak ki bu tarih yeni bir sayfa açacak. Transitlerden başka devletin içinde bulunduğu dasa dönemi de en az transitler kadar önemli. Vedik astrolojide Vimsottari dasa sistemi eşsizdir. Başka hiçbir astroloji sisteminde bulunmaz. İnce matematiksel hesaplamalara dayanan bir sistemdir. Dönemsel olarak hayatı yöneten gezegen bu bağlamda öne çıkar. Rusya GÜNEŞ MAHA DASA DÖNEMİNDE. Yani Rusya Devletinin kuruluş haritasında Güneşin gücü oranında, bu dönemde başarılı olacak demektir. Güneş Rahu ile kavuşumda yay burcunda. Dispositörü Jüpiter ile PARİVARTANA YOGA yapıyor ve jüpiter ile güneş konuları birbiriyle bağlantılı. Jüpiterin güneşe vedik açısı da var ayrıca. Kısacası güneş ve jüpiter çok iç içeler. Güneş, malefik bakış almıyor. Navamsada güneş venüsle beraber ikizler burcunda ve yöneticisi merkürden görünüm alıyor. Dolayısıyla Rusyanın şimdi şanslı bir dasa döneminde olduğunu söyleyebilirim.  Ardından gelecek olan AY MAHA DASA DÖNEMİ de bundan pek farklı olmayacak. Ay Jüpiter kavuşumu ile, AY DASADA,  Güneş dasa döneminde kazandığı prestiji artarak devam edecek. Şimdi Rusyanın hint yıldız haritasına ve gezegen güçlerine bakalım. Güneş rahu ile beraber 5.evde yay burcunda. Trikona ev güneş dasa dönemi için olumlu. Aslan burcundaki Jüpiterden aldığı bakış açısı...

Devamı

2018 Çözülme süreci ve Yeni Oluşumlar

Kasım 2017 de Satürnün yay transitine başlamasıyla yepyeni bir süreç başlayacak. Kısa süreliğine geri döndüğü akrep burcundan 4 kasım 2017 de yay burcuna geçip uzunca bir süre buradan ikizlere, kova burcuna ve başak burcuna görünüm yapacak. Bu burçlarda engellerle, kısıtlamalarla,  ve zorluklarla gelen mecburi değişim ve yenilenme sürecinin tetikleyicisi olacaktır. Jüpiter ise sideral zodyakta 12 eylül 2017 de terazi burcuna geçiş yaptı. 2018 ekim ayına kadar vedik astrolojide jüpiter terazi burcundan, kovaya, ikizlere ve koç burcuna görünüm yaparak şans dağıtacak. Bu burçlarda bilgelik fırsatlar sunacak. Doğum haritasının bu evlerinde aydınlanma olacak. 2017 kasımdan -2018 ekim ayına kadar yaklaşık bir yıllık dönem vedik astrolojide çok önemli. 2 ağır planet elele, 2 eve birden görünüm yapacak. Bunlar kova ve ikizler evleri. Haritamızda kova ve ikizler burcu, hangi evimize denk geliyorsa, o evler bizim için özel bir önem kazanacak.  Gökyüzü bu evlerin konularında önce çürüme, bozulma ve ardından bilgiyle gelen yükselme ve canlanma ve çok önemli gelişmeler vaadediyor. Bu,  eskinin mecburiyet karşısında  terkedilip yeni gelen fırsatlarla yenilenme sürecidir. Hepimizde yükselen burca göre farklı konularda yaşama yansıyacak. Bu dönemde Kova, ikizler, terazi, koç, aslan yay şanslı burçlar olarak öne çıkıyor. Gelecek yeni oluşumların mimarları jüpiter ve satürn, işbirliği içinde çalışarak kova ve ikizler evimize sürprizlerle gelecek. Bu evlerde büyük değişime doğru yürüyoruz.   Biri yıkacak, değişime zorlayacak, öbürü tamir edecek yeni fırsatlarla yüksek bilgelikle gelecek aydınlatacak ve daha iyisini daha hayırlısını önümüze sunacak. Her harita kendine özeldir ve özel analiz gerekir. Ayrıntılı dasa analizi yapılmadan transit yorumları eksik kalır. Genel yorumlar sadece büyük değişimin hangi alanda olacağına dair bir ipucu niteliğindedir ancak. Temel konulara parmak basar. İKİZLER-TERAZİ-KOVA Şanslı grup Hava grubunda DHARMA evleri 1/5/9. etki altında VAROLUŞ AMACINI GERÇEKLEŞTİRECEKLER. Ay/yükselen Kova ve İkizler burcu Yükselen burçta satürn ve jüpiter beraberce çalışacak. Önce eski hayatın temellerini sarsacak yıkım etkisi ve sonra yeni oluşumlar için yeni fırsatlar gelecek. Bu, yaşamda köklü değişimler demek. Kişisel değişim, yeni bir aşk, yada sönümlenen aşk ateşinin tekrar alevlenmesi, yaşamdan keyif almak, ilahi adaletin tecellisi, şans ve doğa desteği ve yaşam amacını gerçekleştirmeye odaklanacaklar. Ay/yükselen Kova ve terazi burcu için çocuk sahibi olma zamanıdır. Çocuğu olanlar ise, onların sevinçlerine ortak olacak. KOÇ-ASLAN-YAY Ateş grubu burçlarda KAMA/ ARZU EVLERİ etki altında. HAYAL ETTİKLERİ HERŞEY GERÇEKLEŞECEK. Yükselen/ay Koç burcu 11.ev kova, 3.ev ikizler. Dolayısıyla arzu evleri aktif halde. İstekleri peşinden cesaretle koşacak. Dilekleri gerçekleşecek. Yükselen / ay  Aslan burcu Evlilik evi kova yoğun etki altında. 11. İkizler evi de aynı şekilde. Dasa gezegeni de 7.evle bağlantılıysa ay burcu yada yükselen aslanların evlenme zamanı geldi. Evli iseler evlilikte daha hayırlı bir istikamette yeni bir yapılanmaya gidecekler. Hayaller, arzular  gerçekleşecek. Para akışında kazançlarda artış olacak. Arkadaşlardan büyük destek var. Hedeflerini tam isabet tutturacaklar. Yükselen/Ay Yay...

Devamı

Vedik Astroloji Işığında Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye, jeopolitik önemi dolayısıyla, tarih boyunca üzerinde türlü karanlık oyunlar oynanan çok önemli bir ülke konumunda. Türkiye Cumhuriyetinin zayıflatılmasını amaçlayan kirli girişimler toplumda genel bir karamsarlık atmosferi yaratıyor. Akıllar karışık. Büyük resmi kaçırmamak lazım. Küresel güçler ve piyonları işbaşında. Türkiyeyi parçalamaya yönelik emperyalist planlar Atatürk’ün önderliğinde Çanakkalede kazandığımız şanlı zaferle ve Kurtuluş Savaşında darmadağın edildi. Ancak emperyalizmin kirli oyunları hain ortakları aracılığıyla hala devam ediyor. Peki başarabilecekler mi? Hayır. Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Haritası ve Vedik astrolojide en önemli alt harita olan  Navamsa Haritası bu gerçeği gözler önüne seriyor. TC.Rashi Haritasında 1./5./9. evlerde gerçekleşen kozmik evrensel üçgen, ardra, swati ve shatabisha nakşatraların lordu Rahu hakimiyetinde haritayı yüceltiyor. Rashide 5.evde  terazide Atmakaraka gezegen venüs önderliğinde çok güçlü Rajayoga var. Atmakaraka, kral gezegendir. Diğer gezegenlerin üzerinde kadersel öneme sahiptir. Dolayısıyla 2000-2020 venüs dönemi, yarattığı büyük çalkantılarla, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından, kadersel öneme sahip. AK. Venüsün özellikle Navamsa Haritasındaki analizi,  yaratılan fırtınanın varacağı noktayı da aydınlatması açısından son derece önemli.  Navamsa haritasına “gezegen güçleri haritası” da denir. Güçlü bir navamsa haritası, “her türlü zorluğu aşabilecek güç” anlamına gelir. Navamsa, aynı zamanda “Gelecek Haritasıdır”. Venüs, D9 da, kova yükselenli navamsada, dördüncü evde boğa burcunda marsla kavuşumda, tekrar muhteşem bir rajayoga yapmaktadır. Venüs, 4.ve 9. Şanslı evlerin sahibi olarak, 10.evin sahibi yani devletin yöneticisi ve ordunun, şanlı Türk askerinin temsilcisi marsla conjuction yaparak, vatanın temelini temsil eden dördüncü evde hep birlikte Navamsayı yücelten bir koordinasyon yaratmış durumdalar. İçi karanlık güçler tarafından oyulmuş, yıpratılmış Türk ordusunun, sonunda, tertemiz şekilde Atatürk ilkeleri doğrultusunda küllerinden yeniden doğacağını müjdelemektedir. Venüs aynı zamanda navamsada yükselen yöneticisi satürnün, merkürün ve marsın dispositörü olarak da çok önemli gezegen. Kendi burcunda köşe evde ayrıca Malavya Yoga yapıyor. Haritanın hakimi. Yükselen lordu Satürn, terazide yücelik asaletinde, beşinci evin lordu merkürle, şans ve evrensel desteğin sahnelendiği dokuzncu evde tekrar rajayoga- kral yogası yapıyor. Satürn terazide dokuzuncu evde “Lakshimi yoga” yaparak, gelecek haritasında şans ve başarı kazandırıyor. Satürn tüm vargalarda terazide asalet makamında ve vargottama gücüne erişmiş olarak tüm ihtişamıyla Tanrının yüksek koruması altında oturuyor. Sabır anahtar kelime. Navamsada halkı temsil eden Ay ve aydınlıklar temsilcisi kurtarıcı Jüpiter Parivartana Yoga ile yükseliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş anı özenle seçilmiş gibi. İlahi desteği arkasına almış ve “sarsılmazdır”. Atatürk’ün izinde, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zorlu zamanlardan geçiyoruz. Dibi gördük mü? Ne yazık ki Hayır. Önümüzde zorlu sınavlarla dolu bir süreç var.  TC.nin dayanıklılık testinden geçeceği KANDAKA SATÜRN DÖNEMİ bizleri beklemekte.  26 ocak 2017 de başlayacak ve 2020 şubat ayına dek devam edecek olan bu meşakkatli süreçte, 2018 kasım ayına kadarki dönemde dibi göreceğiz ve sonrasında halkın ve demokrasinin gücüyle sabırla toparlanıp zıplayarak hep birlikte elele, omuz omuza, birlik ve beraberlik bilinciyle, Atatürkün yolunda, akıl ve sağduyuyu rehber...

Devamı

Hint Astrolojisinde Satürn ve Sadesati Dönemi

Hint Astrolojisi kadersel Astrolojidir. Esas tema karmik temizlik ve arınmadır. Karma, en basit anlatımla ekilenlerin biçilmesidir. Dolayısıyla herkes yaptıklarından sorumludur ve karmasından kaçamaz. Geçmişten gelen bedeller ödenmeden, karmalar temizlenmeden hakiki doyuma ulaşmak olanaksızdır. Vedik Astrolojide karmanın gezegeni satürndür. Tekâmüle vesile olan gezegendir. Sert otoriter bir öğretmendir. Satürn’ün amacı acı çektirmek değil, “ruh’un basamak atlamasına, olgunlaşmasına vesile olmak ve daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaştırmaktır.” Dünya Planı’nı öğreten, hayatı her yönüyle gerçek manada tanıtan Bilge Satürn’dür. Realisttir. Toz pembe boş hayallerle ve cehaletle savaşır. Sorumluluk bilinci gelişmiş, aklı başında, realist, aydın, bilge insanlarla satürn’ün işi bitmiştir. İşte aslolan, bu bilinç seviyesine ulaşabilmek. SadeSati / Kandaka Shani/ Asthama Shani Hint astrolojisinde ay, en temel unsurdur. Genel mutluluğu, en derin duygularımızı ve zihni yönetir. Sorumlulukların gezegeni mükemmeliyetçi Satürn, Ay üstünden  ve Ay’a göre 12. ve 2. evlerden geçerken zorlu Sadesati dönemi yaşanır. 2017 ocakta satürn yay burcuna geçmesiyle birlikte Ay burcu, vedik sisteme göre akrep yay oğlak olanlar Sadesati sürecini yaşıyorlar. Toplam 7,5 yıl süren bir yenilenme ve değişim sürecidir. Transit satürn doğumdaki aya göre onikinci eve girişiyle bu değişime zorlar. Kayıplar evi olan 12.ev dustana evdir aynı zamanda moksha yani aydınlanmaya götüren evlerden biridir. Yalnızlığa meyilli yapar. Dünyadan uzaklaştırır. Bunu da dünyevi başarıdan uzaklaştırarak yapar. 12.evde birden fazla gezegen varsa kayıplarımız çoğalır. Para evlerini yöneten gezegenler satürn transiti etkisi altında kalırsa maddi sıkıntıya düşeriz. Borca saplanma, varını yoğunu kaybetme, iflas riski doğurur. Sadesatinin ilk evresi kayıplarla başlar. İkinci evre doğumdaki ay üzerinden transit satürnün geçişidir ki bu en zor evredir. Özellikle ayın bulunduğu nakşatraya girdiğinde duygusal blokaj ve baskı artar. Karamsarlık çaresizlik huzursuzluk, umutsuzluğa kapılma hüsran doğurur. Engeller ve gecikmeler başarıyı zorlaştırır. Kişisel amaçlara ulaşmak için çok fazla çalışıp çabalamak durumunda kalırız. Sıkışıp kalmış gibi hissederiz. Etraftan destek görmeyiz. Yalnızlık duygusu sarar ruhumuzu. Satürn bizi böylece ruhsal aydınlanmaya çağırır. Bu çağrıyı farkeden dünyadaki çılgınca arayışa bir son verir ve içsel yolculuğuna dalar. Zenginlik, başarı, aşk peşinde koşmanın değil ruhsal zenginleşmenin zamanıdır sadesati dönemi. Eğer güçlü bir dasa dönemine denk gelmişse, para başarı gelebilir. Evlilikle ilgili bir gezegenin dasasına denk gelmişse ve jüpiter evlilik evine bakış açısı yapıyorsa evlilik gerçekleşebilir. Çocukla ilgili bir gezegenin dasasındaysa çocuk sahibi olabilir. Ama sadesatinin hüzünlü atmosferi döneme imzasını atar mutlaka. Sadesatinin son ikibuçuk yıllık devresi, aya göre ikinci evden satürn geçişidir. Para evinden geçerken, yokluk, yoksunluk duygusu, parasal kısıtlanma, maddi zorluklar, gelirde azalma yaşanır. Birikimler erir. Bu evre başlamadan evvel, maddi olarak hiç bir riske girmeyi düşünmemek gerekir. Ev araba kredisi alanlar veya her türlü borca girenler, bu dönemde beli bükülenlerdir. Maddi olarak oldukça zorlayıcıdır sadesatinin son 2,5 yılı. Hele ki zayıf bir dasaya denk gelmişse!! Ay’a göre 4. evden yani mutluluk ve temel Duyguları yansıtan evden...

Devamı

Vedalarda Vedik Felsefesi

VEDALAR, YÜCE YARATICI ZEKANIN BİLGİSİDİR. VEDA, BİLGELİKTİR. Günümüzden 5000 yıl önceye dayanan hint kutsal metinleridir. O zamanlarda bugünkü Hindistan bölgesinde yaşayan ileri bir medeniyete sahip bir halktan günümüze ulaşan bilgilerdir. Evrensel sistemin yaratıcısı Yüce Zeka’nın, evrenin zekasının bilgisidir. Yıldız ilmine dair göksel bilgiler evrenin yaratıcısından İdris peygambere indirilmiştir. İncilde Hanok peygamber olarak geçer. Nuh tufanından önce yaşamış Ademin oğlu Şit’in soyundandır. 300 sene Tanrı’ ya yürümüş, yaşadığı dönemde yıldızların gök cisimlerinin bilgisi yanında matematik, fen bilimleri, şehirler kurmayı ve medeni yaşama geçişte insanlara gereken her türlü bilgiyi öğretti. Babilde doğdu kavmi tarafından yalanlandı dışlandı ve ona inananlarla birlikte Mısıra ve başka diyarlara göçtü. İndirilen kutsal bilgileri ve yıldız ilmini gezip dolaştığı yerlerde yaydı. Ölmeden Tanrı tarafından mucizevi şekilde yüce makama göklere çekilmiştir. Dinler tarihinde ve kadim kültürlerde ismi farklı şekillerde geçen alim ve kutsal bir şahsiyettir. Grek mitolojisindeki adı Hermes, Roma mitolojisindeki adı Merkür’dür. Eski mısır dininde Thoth, musevilikte Uhnuh, zerdüştlükte Höşeng, Budizmde Buda olarak anılır. İnen ilahi bilgiler binlerce yılda kadim geleneksel bilgiyle karışmış, saf halinden değişime uğramıştır. http://www.filozof.net/Turkce/felsefe/felsefe-tarihi/13331-hermes-kimdir-hermetik-dusunce-hakkinda-genis-bilgi. Vedalar dörde ayrılır. 1-Samhitalar 2-Brahmanalar 3-Aranyakalar 4-Upanişadlar Samhitalar hinduizme özgü mantralardır. Dört kitapta toplanır. Bunlar: Rig Vedalar: Kutsal ilahiler Sama Veda: Melodilerin vedası Yajur Veda:Ritüellerin vedası Atharva veda: Enkarnasyonların vedasıdır. RigVedalar en eskisi ve en kıymetlisidir. Anlaşılması çok zordur. Sembolik anlatımlar içerir. 1017 ilahi yer alır.  Edebî vezni olduğu için yüksek sesle okunur. Rig-veda’da, hayatın anlamına, evrenin başlangıcına ilişkin felsefi çıkarımlar da bulunmaktadır: “Önce ne varlık vardı ne de yokluk, ne hava vardı ne de ötedeki gökyüzü, neydi onu saran? Neredeydi? Kimin himayesindeydi? Ölüm de yoktu o zaman, ölümsüzlük de. Geceye ya da gündüz yoktu, Tek olan soluk olmadan soluyordu kendi iç gücüyle, bundan başka da hiçbir şey yoktu. Karanlık vardı, her şeyi saran bir karanlık, ve her şey ayrışmamış haldeki Ummandı o zaman, boşluğun sakladığı O, ol dedi ve var oldu. Başlangıçta ilahi aşk meydana geldi. Rişiler gönüllerinde araştırma yaparak keşfettiler varlığın yokluktaki bağlantısını. Belli belirsiz bir çizgi varlığı gayri varlıktan kesip ayırdı…” (Rig-Veda 10:129) Aranyakalar ve özellikle “Veda’ların sonu” (Vedanta) olan Upanişadlar (M.Ö. 800- M.Ö. 400) daha felsefi ve mistik yapıdadır, anlaşılması mantralara göre çok daha kolaydır “Vedaların zirvesi” dir. Hint felsefesinin en önemli kaynaklarındandır. Ayrıca sayısız sutralar yani özlü hakikatlerin metinleri, Vedangalar ve Upavedalar (vedik çalışmalarla ilgili bilimler), shiksha (fonetikler), chandas, vyakarana (dilbilgisi), Nirukta (etimoloji) ve Jyotish yani astronomi-astroloji önemlidir. Upavedalar, Ayurveda (holistik ilaç şifalandırması), Gandharva-veda ( dans ve müzik çalışmaları), Sthapatya-veda (mimarlık). Ayrıca puranalar ve birçok destanlar yer alır vedalarda. Mahabharata gibi. Vedalar, drama, tarih, felsefenin ve astroloji dışında, müzikal bilgiler, yoga ve meditasyon, vejetaryen beslenme teknikleri, hekimlik, devlet ve askerlik bilgileri, çiftçilik, inşaattan dekorasyona kadar gündelik hayata dair her türlü bilgiyi içerir. Vedaların başlangıç...

Devamı