Hint Astrolojisinde 2019

Şaşırtıcı ve Anormal olarak tanımlanabilecek bir seneye merhaba diyoruz. Yeni yılın ilk haftasında ve 21 ocaktaki tutulmalarla değişim zincirinin ilk halkası kırılıyor.  Ardından Mart 2019 dan itibaren, düzeni yöneten Satürn ve aşırı uçlara bilinçsizce savuran Ay düğümlerinin güney ucu olan Ketu’nun yay burcunda birbirine kavuşacak olması yurdumuzda ve dünyada beklenmedik, ani, kontrol edilemeyen şartların ve köklü değişim-dönüşümün göstergesidir.  Küresel finansal depremin ve artçılarının ayak sesleridir.  2019 Finansal krizdir. Aşırı şişen varlık balonunun patlamasıdır.  Çaresizlerin sesidir.  Varolan şartların bozulmasıyla, kökten değişime giden zorlu yolculuğudur 2019.  Doğum sancısıdır.  Düzensizliğe geçiştir.  Yaprak dökümüdür.   Ekonomik dengelerin sarsılması ile artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.  Anahtar, yay burcundaki bu karanlık kavuşuma ev sahipliği yapan Jüpiterde.  Maalesef kasıma kadar kurtarıcı Jüpiterden ışık yok. Çünkü kadersel olaylara müdahale edecek gücü yok.  Hint astrolojisinde bunun sebebi;Jüpiterin vedik astrolojide akrep burcunda yani kendi evi Yay’a göre kaybettiren 12.evde olması.  “Bırak dağınık kalsın” diyecek ve dünya çözülmeleri yaşayacak.  30 mart/22 nisan arasındaki süreç çok karışık ve sarsıcı.  Zira vedik astrolojide Jüpiter 22 günlük kısacık sürede yay burcunda ilerleyip akrebe geri dönüş hareketiyle ender görülen bir göksel atraksiyon yaparak ortalığı karıştıracak.  İpleri kopartan 2019 a damgasını vuran güçler; Ketu, Saturn ve yılın son çeyreğinde yay burcunda bunlarla birleşecek olan Jüpiter. Jüpiter aydınlığın, Ketu karmanın derin sesi. Sessiz ve derinden çalışan. Satürn; Kainatta düzen ve nizamdır. 2019 da Ketu ve Jüpiter, uzunca bir süredir Yay burcunda olan, evrenin ve dünyanın kanunlarını, varolan sistemin işleyiş kurallarını, ektiğini biçme yasası olan karmayı yöneten Satürnle kavuşacaklar ve bu büyük güçlerin yaratacakları etkiye hep birlikte şahit olacağız. Bugüne dek hesapsız borçlanan insanlar ve hükümetlerin işi zor görünüyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin insanları en büyük faturayı ödeyecek. Ama iş sonunda dönüp dolaşıp küresel para baronlarının, seçkinler oligarşisinin boynuna dolanacak.  Dünyada çürümüş düzenin sarsılması Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın açıklamasına göre, dünyadaki küresel servetin yüzde 82 si, dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturan para babalarının elinde. Ve gelir dağılımındaki eşitsizlik her geçen yıl daha da artıyor.  En alt gelir seviyesindeki 3,7 milyar insan, yıllık küresel servet artışından yararlanamıyor. Dünyadaki 8 milyarder kişinin malvarlığı, 3,6 milyar kişinin yani dünyanın yarısının mal varlığına eşit. Bu korkunç bir rakam. Adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine dünyayı dev şirketler yönetiyor. Daha doğrusu sömürüyor.  Sorunların nedeni, vergi kaçırma, şirketlerin devlet politikaları üzerindeki baskısının artması ve çalışan üreten kesimin haklarını kaybetmesi ve ezilmesi olarak özetlenebilir. Dünyayı arka planda çok uluslu dev şirketler yönetiyor. Yoksulluk sınırında yaşayan milyarlarca insan, bu adaletsiz, çürümüş kapitalist sistemin modern çağlardaki kölesidir. Dünyada milyarlarca insanın kaderi bir avuç zenginin elinde.  Evrensel Sistemin karması buna izin vermeyecek.  Karmanın gezegenleri 2019 da topluca işbaşında.  1929 dünya ekonomik buhranı öncesinde ve 2007 küresel krizinde de satürn ve ketunun kavuşumu etkilerini...

Devamı

Vedik Astroloji Işığında Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye, jeopolitik önemi dolayısıyla, tarih boyunca üzerinde türlü karanlık oyunlar oynanan çok önemli bir ülke konumunda. Türkiye Cumhuriyetinin zayıflatılmasını amaçlayan kirli girişimler toplumda genel bir karamsarlık atmosferi yaratıyor. Akıllar karışık. Büyük resmi kaçırmamak lazım. Küresel güçler ve piyonları işbaşında. Türkiyeyi parçalamaya yönelik emperyalist planlar Atatürk’ün önderliğinde Çanakkalede kazandığımız şanlı zaferle ve Kurtuluş Savaşında darmadağın edildi. Ancak emperyalizmin kirli oyunları hain ortakları aracılığıyla hala devam ediyor. Peki başarabilecekler mi? Hayır. Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Haritası ve Vedik astrolojide en önemli alt harita olan  Navamsa Haritası bu gerçeği gözler önüne seriyor. TC.Rashi Haritasında 1./5./9. evlerde gerçekleşen kozmik evrensel üçgen, ardra, swati ve shatabisha nakşatraların lordu Rahu hakimiyetinde haritayı yüceltiyor. Rashide 5.evde  terazide Atmakaraka gezegen venüs önderliğinde çok güçlü Rajayoga var. Atmakaraka, kral gezegendir. Diğer gezegenlerin üzerinde kadersel öneme sahiptir. Dolayısıyla 2000-2020 venüs dönemi, yarattığı büyük çalkantılarla, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından, kadersel öneme sahip. AK. Venüsün özellikle Navamsa Haritasındaki analizi,  yaratılan fırtınanın varacağı noktayı da aydınlatması açısından son derece önemli.  Navamsa haritasına “gezegen güçleri haritası” da denir. Güçlü bir navamsa haritası, “her türlü zorluğu aşabilecek güç” anlamına gelir. Navamsa, aynı zamanda “Gelecek Haritasıdır”. Venüs, D9 da, kova yükselenli navamsada, dördüncü evde boğa burcunda marsla kavuşumda, tekrar muhteşem bir rajayoga yapmaktadır. Venüs, 4.ve 9. Şanslı evlerin sahibi olarak, 10.evin sahibi yani devletin yöneticisi ve ordunun, şanlı Türk askerinin temsilcisi marsla conjuction yaparak, vatanın temelini temsil eden dördüncü evde hep birlikte Navamsayı yücelten bir koordinasyon yaratmış durumdalar. İçi karanlık güçler tarafından oyulmuş, yıpratılmış Türk ordusunun, sonunda, tertemiz şekilde Atatürk ilkeleri doğrultusunda küllerinden yeniden doğacağını müjdelemektedir. Venüs aynı zamanda navamsada yükselen yöneticisi satürnün, merkürün ve marsın dispositörü olarak da çok önemli gezegen. Kendi burcunda köşe evde ayrıca Malavya Yoga yapıyor. Haritanın hakimi. Yükselen lordu Satürn, terazide yücelik asaletinde, beşinci evin lordu merkürle, şans ve evrensel desteğin sahnelendiği dokuzncu evde tekrar rajayoga- kral yogası yapıyor. Satürn terazide dokuzuncu evde “Lakshimi yoga” yaparak, gelecek haritasında şans ve başarı kazandırıyor. Satürn tüm vargalarda terazide asalet makamında ve vargottama gücüne erişmiş olarak tüm ihtişamıyla Tanrının yüksek koruması altında oturuyor. Sabır anahtar kelime. Navamsada halkı temsil eden Ay ve aydınlıklar temsilcisi kurtarıcı Jüpiter Parivartana Yoga ile yükseliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş anı özenle seçilmiş gibi. İlahi desteği arkasına almış ve “sarsılmazdır”. Atatürk’ün izinde, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zorlu zamanlardan geçiyoruz. Dibi gördük mü? Ne yazık ki Hayır. Önümüzde zorlu sınavlarla dolu bir süreç var.  TC.nin dayanıklılık testinden geçeceği KANDAKA SATÜRN DÖNEMİ bizleri beklemekte.  26 ocak 2017 de başlayacak ve 2020 şubat ayına dek devam edecek olan bu meşakkatli süreçte, 2018 kasım ayına kadarki dönemde dibi göreceğiz ve sonrasında halkın ve demokrasinin gücüyle sabırla toparlanıp zıplayarak hep birlikte elele, omuz omuza, birlik ve beraberlik bilinciyle, Atatürkün yolunda, akıl ve sağduyuyu rehber...

Devamı

7.ev Evlilik Şansı ve Eş

Hint astrolojisinde evlilik konusunda söz sahibi gezegen yani evlilik karakası Venüs’tür. Mutluluk gezegeni venüs’ün hem doğum haritası rashide hem de evlilik haritası navamsadaki konumu çok önemlidir. Erkek haritalarında Venüs, erkeğin hayatına giren kadınların profilini çizer. Venüs başakta en düşük konumdadır. Saturn, mars, rahu ve ketudan zararlı etkiler alan veya düşmanı güneş’e çok yaklaşarak yanmış bir venüs, aşkta, ilişkilerde ve evlilik hayatındaki şanssızlıklara işaret eder. Balıkta yücelim burcunda yerleşen ve Jüpiter’den, ay’dan olumlu etkiler alan bir Venüs, erkeğin hayatına girecek olan kadınların kalitesini ve refah seviyesini yükseltir. Evlilikte mutluluk şansı ilk etapta Venüs’le gelir. Kadın haritalarında vedik astrolojide koca karakası jüpiterdir. Jüpiter’in gücü eşin gücüdür. Jüpiter’in kalitesi, eşin kalitesidir. Oğlaktaki debil bir Jüpiter, zararlı etkiler altındaysa kocanın niteliklerinde, refahta, mutlulukta ve hayattaki genel şansta düşüş etkisi yaratır. Çocuklar konusunda da sorun vardır. Tam tersi durumda, yayda, balıkta yada yengeçte yerleşmiş ve olumlu etkiler altındaki bir Jüpiter, asil bir eşin hayatımızda mutluluk kaynağı olarak bize ruhsal öğretmen misali ışık tutacağının işaretidir. Kadınlarda evlilik şansı, yıldız haritasındaki Jüpiterin uğurlu evlerde yerleşimiyle kadere yazılmıştır.   Fakat kadında Jüpiter ve erkekte Venüs evlilikte söz sahibi tek gezegen değildir. Yıldız haritasında 7. ev eşin niteliklerini, evliliğin insan hayatına olumlu yada olumsuz olarak neler getirebileceğinin yansımasıdır. Vedik astrolojide evliliği yöneten gezegenin rashi ve navamsa haritasındaki ev konumu, diğer gezegenlerden aldığı olumlu yada olumsuz etkiler, evlilik hayatındaki mutlulukta belirleyici diğer önemli unsurdur. Eşi yöneten gezegenin hangi nakshatrada yani takımyıldızda yerleştiğine bakılarak, eşin karakteri hakkında net bilgi sahibi oluruz. 7.ev dışa açıldığımız evdir. Karşı cinsle ilişkiler, uzun süreli beraberlikler yanında iş ortaklıkları konusunda da söz sahibidir. 1.evdeki “ben” , 7. evde “biz” olur. Uğurlu gezegenlerin, yani Jüpiter ve Venüs’ün evlilik eviyle bağlantısı, ilişkilerde mutluluk ve arzuların tatmin olacağına ve şanslı bir evliliğe işarettir. Sırtımızı dayayabileceğimiz, bize her konuda destek olacak, sevgi dolu, güvenilir bir hayat arkadaşına tüm kapıları açar. Şans gezegeni Jüpiter ile 7. ev bağlantısı, iyi ahlaklı erdemli bir eşin, ruhsal yolculuğumuzda bize katkılardır. Venüsün bağlantısı aşk ve para evlilik yoluyla gelecektir. Parlak hasarsız bir Venüs aşk evliliği bahşeder. Ay düğümlerinin yani Rahu-Ketunun 7. evle irtibatlarında eşle karmik bir bağlantı, yani geçmişten gelen halledilmemiş ve bu hayatta çözülmesi beklenen müthiş bir senaryo vardır. SIRADIŞI bir eş, ani bir kararla evlilik, zamanla eşle yabancılaşma, frekansların bir türlü tutmaması, ilişkide gelgitler, beklentilerin karşılıksız kalması, bir türlü doyuma ulaşamama, tatminsizlik, sürpriz ayrılıklar, ilişkide öngörülemezlik, huzursuzluklar, çalkantılar, isyan karmik düğümlerin sırlı yansımalarıdır. Engeller, gecikmeler, realite, şanssızlıklar gezegeni Satürn’ün evlilik eviyle irtibatları mantık evliliği, geç evlilik göstergesidir. Yaşça büyük ve olgun bir eş getirir. Zararlı etkiler altındaysa, aşırı kuralcı, disiplinli, sert, otoriter, baskıcı bir hayat arkadaşımız vardır. Aramızda kapanmayan mesafeler, soğukluk ve tensel yalnızlık kaderimizdir. Mars evlilik eviyle irtibatlarında fırtınalı aşklar, tutkulu beraberlikler göstergesidir. Vedik astrolojide ikili ilişkiler ve ortaklıklarda...

Devamı

Vedalarda Vedik Felsefesi

VEDALAR, YÜCE YARATICI ZEKANIN BİLGİSİDİR. VEDA, BİLGELİKTİR. Günümüzden 5000 yıl önceye dayanan hint kutsal metinleridir. O zamanlarda bugünkü Hindistan bölgesinde yaşayan ileri bir medeniyete sahip bir halktan günümüze ulaşan bilgilerdir. Evrensel sistemin yaratıcısı Yüce Zeka’nın, evrenin zekasının bilgisidir. Yıldız ilmine dair göksel bilgiler evrenin yaratıcısından İdris peygambere indirilmiştir. İncilde Hanok peygamber olarak geçer. Nuh tufanından önce yaşamış Ademin oğlu Şit’in soyundandır. 300 sene Tanrı’ ya yürümüş, yaşadığı dönemde yıldızların gök cisimlerinin bilgisi yanında matematik, fen bilimleri, şehirler kurmayı ve medeni yaşama geçişte insanlara gereken her türlü bilgiyi öğretti. Babilde doğdu kavmi tarafından yalanlandı dışlandı ve ona inananlarla birlikte Mısıra ve başka diyarlara göçtü. İndirilen kutsal bilgileri ve yıldız ilmini gezip dolaştığı yerlerde yaydı. Ölmeden Tanrı tarafından mucizevi şekilde yüce makama göklere çekilmiştir. Dinler tarihinde ve kadim kültürlerde ismi farklı şekillerde geçen alim ve kutsal bir şahsiyettir. Grek mitolojisindeki adı Hermes, Roma mitolojisindeki adı Merkür’dür. Eski mısır dininde Thoth, musevilikte Uhnuh, zerdüştlükte Höşeng, Budizmde Buda olarak anılır. İnen ilahi bilgiler binlerce yılda kadim geleneksel bilgiyle karışmış, saf halinden değişime uğramıştır. http://www.filozof.net/Turkce/felsefe/felsefe-tarihi/13331-hermes-kimdir-hermetik-dusunce-hakkinda-genis-bilgi. Vedalar dörde ayrılır. 1-Samhitalar 2-Brahmanalar 3-Aranyakalar 4-Upanişadlar Samhitalar hinduizme özgü mantralardır. Dört kitapta toplanır. Bunlar: Rig Vedalar: Kutsal ilahiler Sama Veda: Melodilerin vedası Yajur Veda:Ritüellerin vedası Atharva veda: Enkarnasyonların vedasıdır. RigVedalar en eskisi ve en kıymetlisidir. Anlaşılması çok zordur. Sembolik anlatımlar içerir. 1017 ilahi yer alır.  Edebî vezni olduğu için yüksek sesle okunur. Rig-veda’da, hayatın anlamına, evrenin başlangıcına ilişkin felsefi çıkarımlar da bulunmaktadır: “Önce ne varlık vardı ne de yokluk, ne hava vardı ne de ötedeki gökyüzü, neydi onu saran? Neredeydi? Kimin himayesindeydi? Ölüm de yoktu o zaman, ölümsüzlük de. Geceye ya da gündüz yoktu, Tek olan soluk olmadan soluyordu kendi iç gücüyle, bundan başka da hiçbir şey yoktu. Karanlık vardı, her şeyi saran bir karanlık, ve her şey ayrışmamış haldeki Ummandı o zaman, boşluğun sakladığı O, ol dedi ve var oldu. Başlangıçta ilahi aşk meydana geldi. Rişiler gönüllerinde araştırma yaparak keşfettiler varlığın yokluktaki bağlantısını. Belli belirsiz bir çizgi varlığı gayri varlıktan kesip ayırdı…” (Rig-Veda 10:129) Aranyakalar ve özellikle “Veda’ların sonu” (Vedanta) olan Upanişadlar (M.Ö. 800- M.Ö. 400) daha felsefi ve mistik yapıdadır, anlaşılması mantralara göre çok daha kolaydır “Vedaların zirvesi” dir. Hint felsefesinin en önemli kaynaklarındandır. Ayrıca sayısız sutralar yani özlü hakikatlerin metinleri, Vedangalar ve Upavedalar (vedik çalışmalarla ilgili bilimler), shiksha (fonetikler), chandas, vyakarana (dilbilgisi), Nirukta (etimoloji) ve Jyotish yani astronomi-astroloji önemlidir. Upavedalar, Ayurveda (holistik ilaç şifalandırması), Gandharva-veda ( dans ve müzik çalışmaları), Sthapatya-veda (mimarlık). Ayrıca puranalar ve birçok destanlar yer alır vedalarda. Mahabharata gibi. Vedalar, drama, tarih, felsefenin ve astroloji dışında, müzikal bilgiler, yoga ve meditasyon, vejetaryen beslenme teknikleri, hekimlik, devlet ve askerlik bilgileri, çiftçilik, inşaattan dekorasyona kadar gündelik hayata dair her türlü bilgiyi içerir. Vedaların başlangıç...

Devamı

Dashaların Gücü Hayat Devreleri

ZAMANIN KALİTESİ Dasalar, hint astrolojisinin temelini oluşturur. Hayatı yöneten gezegensel dönemlerdir. Zihin, o gezegenin enerjisiyle dolar. Hayat, o gezegenin temsil ettiği konular çerçevesinde şekillenir. İçinde bulunduğumuz hayat periyodunda gezegenlerin transitleri 1/3 etkiliyse, dasalar 2/3 etkiye sahiptir. JYOTİSHTE, geçmiş, gelecek ürkütücü şekilde belirlenmiş durumdadır ve dasha sistemiyle öngörülebilmektedir. Yeni bir gezegenin hayat devresi başladığında bir dönem biter ve hayatımız bambaşka bir boyuta atlar. Her şey birden değişir. Uyuyan, gizli kalmış potansiyel aktive olur. Zararlı etkiler altındaki düşük bir gezegen devresinde herşeyimizi elimizden alır götürür. Çok varlıklı ama aniden varını yoğunu kaybeden insanlar görür şaşırırız. Ya da aniden dermansız bir hastalık baş gösterir ve hayat altüst olur. İçinde bulunduğumuz zamanın kalitesi, yöneten gezegenin gücüyle doğru orantılıdır. Sürecin rengi bellidir. Şanslı mı yoksa zorlayıcı mı olacak? Potansiyeli bellidir. Hayata dair getirecekleri veya götürecekleri bellidir. Evlilik zamanları, çocuk sahibi olma zamanları, kazançlar, kayıp zamanları, ayrılıklar, mesleki başarı yada başarısızlık zamanları hepsi dasalardan saptanır. Herhangi bir hayat alanını yöneten gezegenin hayat devresi başladığında, o gezegenin temsil ettiği konular gündeme oturur. Güçlü gezegenlerin dönemlerinin belirlenmesi ve hayat planını buna göre yapmak, uygun zamanda uygun adımları atmak hayatta başarıyı getirir ve hayal kırıklıklarını en aza indirir. Kayıplarla ilgili bir gezegeninin döneminde yatırım yapmak, başarı, şöhret peşinde koşmak hüsranla sonuçlanır. Hayat bize “dur bekle” der. Her şeyin bir zamanı vardır. Hint astrolojisindeki dasa sistemi eşsizdir ve dasaların gücü yadsınamaz. Geçmiş-gelecek hayret uyandıracak şekilde belirlenmiştir. Şanslı ve şanssız hayat devrelerini daşaları inceleyerek saptarız. Daşalar milim şaşmaz ve her konu için uygun zaman tespitinde nokta atışı yapar. Varlığın oluşum anı; Kaderin başlangıcı Doğum anında gökyüzündeki gezegen konumları kişinin ışınsal varlığını yani aurasını oluşturur. Zihinsel yapı şekillenir. O anki gezegen ve takımyıldız enerjileriyle harmanlanarak ruhsal oluşum gerçekleşir. Takımyıldızın enerjisiyle özdeşleşerek kişilik oluşur ve yönetici gezegeninin hayat devresiyle hayata merhaba der insanoğlu ve kader çarkı dönmeye başlar. Hayatın doğduğumuz andaki ilk devresi “Genel anlamda şanslı bir hayatım olacak mı?” sorusunun cevabını verir. Vedik Astroloji, KADERSEL ASTROLOJİDİR. Kaderin şifreleri horoskopta gizlidir ve şifreler çözülür. Hayata geliş amacımız yani dharmamız bellidir. Bu yoldan uzaklaşanlar, gerçek mutluluğu yakalayamaz. Yıldız haritası, hayatın yol haritasıdır. RUHUN YOLCULUĞUDUR. Hayat yolunda ne zaman nelerle karşılaşacağız, geçmiş, gelecek yıldız haritasında gizemli bir şekilde sembolik dille anlatılmaktadır. Her bir gezegen, usulca sırasını bekler. Gizli potansiyellerdir gezegen enerjileri. Sırası gelip de süreç başladığında tetiklenir. Hayatı yöneten gezegen değiştiğinde, her şey birden değişir. Yücelmiş bir gezegenimizin hayat devresindeysek, ki bu gezegen yüksek frekansa sahip demektir ve dolayısıyla bizi yüceltir hayatımıza şans, bolluk bereket, mutluluk getirir. Biz de zihinsel olarak o gezegenimizin frekansına geçeriz. Düşünce yapısı hayata bakış açısında, olayları algılamada farklılıklar yaratır. Gezegen haritada neler vaadediyorsa, dönemi geldiğinde bunlar hayatımıza yansır. Dasa değiştiğinde hayatımız bambaşka bir boyuta atlar. Zihinsel olarak bu gezegenin titreşimine uyum sağlarız. Hayatımızda o frekanstan yayın başlar. Düşüşteki bir gezegense bu...

Devamı

Hint Astrolojisinde Takımyıldızlar Nakshatralar

Hint astrolojisini, batı astrolojisinden ayıran önemli unsurlardan bir tanesi nakşatralardır. Burçlar kuşağının ötesinde, en yukarılardaki kuşak nakşatralar kuşağıdır. Ay her gece bir yıldızda konaklar. Nakşatralar, ay konaklarıdır. 27 tane taradan /yıldızdan oluşan nakşatralar kuşağı, ruhun dünyaya ilk geçiş kapısıdır. Yükselenin ve Ayın yerleştiği nakşatralar, vedik astrolojide kişilik yapısını oluşturur. Vedik Astrolojide ay, yıldız haritasındaki en önemli unsurdur; Zihnimiz, ruhumuz, mutluluğumuz, bilinçaltımız, temel duygularımız, reaksiyonlarımızdır. Ay, nakşatralar kuşağındaki bu takımyıldız enerjileriyle donatılır. Zihin kalitesini ay yansıtır. Diğer gezegenlerle yaptığı görünümler ve ev yerleşimleri, zihin kalitesini yükseltir yada düşürür. Yıldız haritasındaki AY’ın yerleştiği burcun derecesindeki takımyıldız, nakşatramızdır. Kişinin zihinsel yapısı, bu takımyıldızın enerjisiyle yoğrulur. Gerçek alemle aramıza çekilmiş bir perde vardır. Ruh, gözler perdeli halde, güneş sisteminin ötesinde “Nakşatralar kuşağı” dediğimiz takımyıldızlar bölgesinden geçerek, bu yıldız enerjileriyle donanmış şekilde dünyaya giriş yapar. Ruh, ayın bulunduğu nakşatranın karakteristik özellikleriyle harmanlanarak dünyaya iner ve bedenlenir. Dünyaya doğan ruh, madde alemine bağlanır. Mana alemindeki önceki halini gücünü ve bütünlüğünü unutur. Geldiği kaynaktan kopar. Bedenli varlık halinde yaşam yolculuğu ve arayış başlar. Ay nakşatrasının yöneticisi ruhun yolculuğunda geminin kaptanıdır. Ruhun rotasını çizer. Doğum anında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin enerjileriyle yoğrulan zihin, yıldız haritasıyla programlanır. Herkesin yıldız planı ve hayata geliş amacı yani dharması farklıdır.Bu yolculukta zihin kalitesi, hayatın kalitesini yansıtır. Bu sebepledir ki vedik astrolojide zihin kalitesini yansıtan ay, en önemli harita unsurudur. Vedik astrolojiye ay astrolojisi de denir Ruh’un yolculuğu ay’ın bulunduğu takımyıldızdan alınan enerjilerle ve takımyıldızı yöneten gezegenin devresinde yani nakşatra yöneticisi gezegenin dasasında hayat başlar. Nakşatrayı yöneten gezegenin yıldız haritasında yaptığı görünümler ve ev yerleşimi hayatta derin seviyede öne çıkar. Ay her gece bir yıldızda konaklar. Her ay 27 nakşatrayı tavaf eder. Ay vedik mitolojide erkek olarak tasvir edilir ve her bir tara, ayın eşleridir. Rohini nakşatra güzeller güzelidir. En sevdiği taradır. Yüceldiği Boğa burcunda eşsiz güzelliktedir.  Jyeshta nakşatra akrep burcunda, en diplerdedir asaleti. Geçimsiz ve kıskançtır. Ay, bu yıldız menzilinden geçerken, zihin karmaşaya düşer. Zehir saçan Ashlesha nakşatra da öyle. Ayı tatmin edemez. Huzur vermez. Nakşatra lordu merkürün konumu önemlidir jyeshta ve ashlesha nakşatralar için. Rahu, ketu, satürn, mars yönetimindeki nakşatralar, ruhun zorlanacağı takımyıldız enerjileridir. Hayat bu gezegenlerin dasasında zorlayıcı başlar. Haritadaki yerleşimleri iyiyse exalt, kendi evinde, köşe evlerde  kişiliğin gücünü yükseltir. İçsel stres altında olsa da hayattaki başarısı için itici kuvvet olurlar. Rahu ketu yönetimindeki bir nakşatrada doğan insanın karması büyüktür. Ruhu, karmik karşılaşmalar karmik ilişkilerle, aydüğümlerinin değişim rüzgarında savrulacaktır. Özellikle Ardra nakşatrada ruhun çekilecek çilesi vardır. Sembolü gözyaşı olan Ardra nakşatrada ruhsal doyumu bulmak güçleşir. Ardranın lordu Rahu, doyumsuzdur. Bir türlü tatmin olmaz. Hırsıyla yaşamını büyüttüğü gibi aynı zamanda çıkmaz yollara da sapabilir. Nerde duracağını öğrenmesi gerekir. 1. Ashwini: yönetici Ketu, 2. Bharani: yönetici Venüs, 3. Krittika: yönetici Güneş, 4....

Devamı