Güneş Tutulması

21 haziran 2020 de Rahu vedik astrolojide  İkizler burcunda, Mrigasira nakşatrada gerçekleşen güneş tutulması, doğum haritasında lagna, ay, kişisel gezegenleri, rahu/ ketu ve içinde bulunduğu dasanın yönetici gezegeni ikizler/yay burcunda olanları maksimum etkisi altına alıyor. Etkileri 5 hazirandaki tutulmayla beraber başlamıştı. Sonrasında da haftalar sürer. 5 temmuz ay tutulmasıyla zihinsel açılımlar belirginleşecek. İkizler burcu rahu için favori yerleşimlerden biri olduğu için, bu tutulma eğer İyi evlerdeyse hayallere giden yolda ani ve beklenmedik fırsatlar da çıkartabilir. Arzu evlerindeyse çok olumlu. Özellikle 11.evde hayaller gerçekleşir. 3.evde cesaret zirve yapar. 4.evde ev değişikliği, taşınma, ev/araba alım satımı. 5.evde çocuk konusu gündeme oturur, çocuk sahibi olma, çocukların hayatıyla ilgili ani gelişmeler olur. Bekarlarda aşk hayatında sürprizler. Ani ayrılıklar (12./8.evle ilgili gezegenin dasasında ise) ya da beklenen aşk kapıyı çalar. (Dasa gezegeni olumlu ise) Tutulma 9.evde ise bilinci yükseltir, hayata bakış açısını değiştirir. 6.evde düşmanlıklar ortaya çıkartsa da düşmana savaş açar. Gerçeklerle yüzleşir. Kim dost kim düşman sana gösterir. 2.evde parasal konular ön plana çıkar. Olumsuz dasada Maddi kayıplar verir. 10.evde hedefe kitler. İş hayatında ani değişim rüzgarları estirir. 7.evde eşinin gerçekleriyle yüzleştirir. Evlilik farklı bir boyuta sıçrar. Gerçekçi, yeniliğe açık, akılcı realist insanlar için aydınlatıcıdır. Hayal dünyasında kilitli kapalı kalmış, sabit fikirli insanlar için tutulmalar çok yorucu geçebilir. Mokşa evlerde gerçekleşiyorsa (4/8/12) etkileri psikolojik boyutta kalır. Ruhsal olarak kafa karıştırır. Ay/yükselen İkizler/ yay/ balık/ başak burçlarında köşe evlerde tutulma enerjisi çok etkin ve özellikle kişisel gezegenlerinin üzerinde oluşuyorsa, hayatını yeni bir düzene sokmak için büyük itkisel güçtür. Bitiş ve yeni başlangıçtır. Ani ve beklenmedik değişime yol açabilir. Olumlu bir gezegenin dasa dönemindeyse kişi, önüne yepyeni fırsatlar çıkartır. Merkürü rashide güçlü olanlar bu fırsatları iyi değerlendirir. Herşey rashide sahip olduğumuz potansiyele bağlı aslında. Potansiyel varsa günü gelir yaşamda gerçek olur. Yoksa boşa gider, gelen fırsatlar kaçar gider. Zekanın olumlu yönetilmesiyle bu büyük enerjinin olumlu kanala akıtılması sağlanabilir. Her şey kişiliğin gücünde bitiyor. Rashide asendantın gücü çok önemli her transit için bu böyle. Dasa gezegeninin gücü de unutulmamalı bu arada. Hayat devresi yani dasa olumluysa her şey yolundadır. Dolayısıyla bazıları tutulmalardan ve diğer transitlerden güçlenerek çıkarken, bazıları da darbe yer belini doğrultamaz. Rahu dünyevi istekleri tutkuları gösterir. Açgözlülük oburluk itkilerinin tatminine yönelik doymak bilmez gücü insanın peşini bırakmaz. İnsanın yaşamında daima zevk veren temalara yönelmesi ve acıdan korkulardan kaçma psikolojisi düşünüldüğünde, Rahu’nun işlevi ile yaşamın gerçeklerinin örtüştüğü anlaşılır. Fakat Rahu gevşeklik, kabalık, düşüncesizlik, anlayışsızlık, yüzeysellik yolunu kullanarak zarar verebilir. Önemli olan hassas dengeyi sağlayabilmek. Esasen Tutulma enerjisi tutkuları hırsları öne çıkartarak, yeni başlangıçlara iterken, tutulmanın yöneticisi merkürün retroda oluşu ve ayrıca birçok gezegenin de retrosu dolayısıyla, zihin çoğunlukla maziye çekiliyor ve bizler geçmişle hesaplaşmaktan, sorgu sual etmekten başımızı kaldırıp da yol alamıyoruz. Her şey çok...

Devamı

2020 Vedik Astroloji 2020

Karmaşık zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. 26 aralık güneş tutulmasıyla 2019’u uğurluyoruz. Terörle mücadele, ekonomik yaptırımlar, karşılıklı restleşmeler, ağırlaşan yaşam şartları, dünyada giderek bozulan gelir dağılımı, yükselen işsizlik, ticaret savaşları, tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş, giderek güçlenen Çin, tüm dünyaya sopa gösteren tehditkar ABD, ayrışan AB, adaletsizliğe yürüyen sarı yelekliler. Özetle ”kaynayan dünya” 2019 vedik astroloji yorumumda zor bir yıl olacağını yazmıştım. 2020 de 2019 u aratmayacak gibi görünüyor. 10 Ocak 2020 Ay tutulmasıyla yeni yılı karşılıyoruz. Tutulmaların etkileri haftalar öncesinden başlar ve kalıcı izler bırakır. Dolayısıyla TC. Rashi Haritasının yükselen burcu İkizlerde yerleşen 2.ev (para/ finans/ mali piyasalar)  yöneticisi Ay üzerinde 26 aralık 2019 ve 10 Ocak 2020 de ardarda olan iki önemli tutulmanın yansıması olarak finansal piyasalarda dalgalanmalar, ani ve sarsıcı nitelikte iniş çıkışlar yaratır. Sonuçları değişime götürür. Kuzey Aydüğümü Rahu haziran 2020’ye kadar en sert takımyıldızlardan biri olan Ardra Nakşatrada dünyada felaketler saçmaya devam edecek. Küresel finansal kriz ufak bir tetiklenmeyi bekliyor. Türkiye burdan yeni bir rota belirlemek zorundadır. Dışa bağımlılıktan kurtulmalı, tam bağımsız Türkiye Atatürkün gösterdiği hedefe yürümelidir. Sonucu ne olursa olsun göze almalı ve asla teslimiyetçi politikalar izlememelidir. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir dönüm noktasına gelmiştir. Artık 20 yıllık Venüs Dasa Dönemi bitiyor ve  2020 Mart ayında Güneş Dasa dönemi başlayacak. Hiç bir şey artık eskisi gibi olamaz. Dasa değişiklikleri büyük değişim getirir. Transit Satürn de 2020 ocak sonunda kendi evi Oğlak burcuna geçecek. Oğlak TC. nin 8. evi. Burası vedik astrolojide krizli değişim/ dönüşüm evidir. Hastalıklar, düşmanlar, kaos, mücadele, ölüm ve yeniden doğuşu simgeler. Satürn 8. evde Türkiye’yi yeniden yapılandırma sürecine sokacak. Bu transit ikibuçuk yıl sürecek. Eski işlemeyen çürümüş yapı yerini yeni oluşumlara bırakmak zorunda. Yeni ekonomi politikaları gerekiyor. Aslında tüm dünyada küresel çapta ekonomide bir tıkanma var. Bu örtpas edilmeye çalışılsa da neoliberal sistemdeki tıkanıklığın sonucu olan Ticaret savaşları, devletler arası çıkar çatışmaları, dünyada artan yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımındaki bozulma 2020 de artarak devam edecek. TC. Rashi haritasında satürnün 8.ev transiti oldukça sancılı bir süreçtir. Asthama Satürn Dönemine giriyoruz. Bu, mücadele ve kaos ardından gelen yeniden doğuştur. Bağımlılıklarından arınmış tam bağımsız Türkiye hepimizin hayali. Satürnün bu yeniden yapılandırma sürecinde Jüpiter yay burcunda bütün gücüyle destekleyici çalışıyor. 3.evi yöneten Güneş TC rashi haritasının 5.evinde terazide venüs, satürn, merkürle Rajayoga/ Kral yogası yapıyor. Dolayısıyla güçlü bir dasa dönemi olacak. 6 yıl sürecek. 3.evin lordu olarak güneş, komşu devletlerle ilişkilerimizi yeniden şekillendirecek, güçlendirecek. Komşularla yapılacak antlaşmalar bu dönemde önem kazanacak. Haritanın 3.evi aslan burcundaki Purvaphalguna nakşatradaki natal Rahu, Türkün cesur mizacını göstermesinin yanında, komşularla karşılıklı çıkarların gözetilerek işbirliğine gidilmesinin önemini vurguluyor. Hint astrolojisinde ay kadınları anneyi temsil eder. Ardarda gelen tutulmalarda etkin Karmik güçler Rahu Ketu, Ay üzerinde kadına şiddet olaylarını tırmandırıyor. Bu soruna parmak basarak gerekli...

Devamı

Vedik Astroloji Işığında Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye, jeopolitik önemi dolayısıyla, tarih boyunca üzerinde türlü karanlık oyunlar oynanan çok önemli bir ülke konumunda. Türkiye Cumhuriyetinin zayıflatılmasını amaçlayan kirli girişimler toplumda genel bir karamsarlık atmosferi yaratıyor. Akıllar karışık. Büyük resmi kaçırmamak lazım. Küresel güçler ve piyonları işbaşında. Türkiyeyi parçalamaya yönelik emperyalist planlar Atatürk’ün önderliğinde Çanakkalede kazandığımız şanlı zaferle ve Kurtuluş Savaşında darmadağın edildi. Ancak emperyalizmin kirli oyunları hain ortakları aracılığıyla hala devam ediyor. Peki başarabilecekler mi? Hayır. Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Haritası ve Vedik astrolojide en önemli alt harita olan  Navamsa Haritası bu gerçeği gözler önüne seriyor. TC.Rashi Haritasında 1./5./9. evlerde gerçekleşen kozmik evrensel üçgen, ardra, swati ve shatabisha nakşatraların lordu Rahu hakimiyetinde haritayı yüceltiyor. Rashide 5.evde  terazide Atmakaraka gezegen venüs önderliğinde çok güçlü Rajayoga var. Atmakaraka, kral gezegendir. Diğer gezegenlerin üzerinde kadersel öneme sahiptir. Dolayısıyla 2000-2020 venüs dönemi, yarattığı büyük çalkantılarla, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından, kadersel öneme sahip. AK. Venüsün özellikle Navamsa Haritasındaki analizi,  yaratılan fırtınanın varacağı noktayı da aydınlatması açısından son derece önemli.  Navamsa haritasına “gezegen güçleri haritası” da denir. Güçlü bir navamsa haritası, “her türlü zorluğu aşabilecek güç” anlamına gelir. Navamsa, aynı zamanda “Gelecek Haritasıdır”. Venüs, D9 da, kova yükselenli navamsada, dördüncü evde boğa burcunda marsla kavuşumda, tekrar muhteşem bir rajayoga yapmaktadır. Venüs, 4.ve 9. Şanslı evlerin sahibi olarak, 10.evin sahibi yani devletin yöneticisi ve ordunun, şanlı Türk askerinin temsilcisi marsla conjuction yaparak, vatanın temelini temsil eden dördüncü evde hep birlikte Navamsayı yücelten bir koordinasyon yaratmış durumdalar. İçi karanlık güçler tarafından oyulmuş, yıpratılmış Türk ordusunun, sonunda, tertemiz şekilde Atatürk ilkeleri doğrultusunda küllerinden yeniden doğacağını müjdelemektedir. Venüs aynı zamanda navamsada yükselen yöneticisi satürnün, merkürün ve marsın dispositörü olarak da çok önemli gezegen. Kendi burcunda köşe evde ayrıca Malavya Yoga yapıyor. Haritanın hakimi. Yükselen lordu Satürn, terazide yücelik asaletinde, beşinci evin lordu merkürle, şans ve evrensel desteğin sahnelendiği dokuzncu evde tekrar rajayoga- kral yogası yapıyor. Satürn terazide dokuzuncu evde “Lakshimi yoga” yaparak, gelecek haritasında şans ve başarı kazandırıyor. Satürn tüm vargalarda terazide asalet makamında ve vargottama gücüne erişmiş olarak tüm ihtişamıyla Tanrının yüksek koruması altında oturuyor. Sabır anahtar kelime. Navamsada halkı temsil eden Ay ve aydınlıklar temsilcisi kurtarıcı Jüpiter Parivartana Yoga ile yükseliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş anı özenle seçilmiş gibi. İlahi desteği arkasına almış ve “sarsılmazdır”. Atatürk’ün izinde, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zorlu zamanlardan geçiyoruz. Dibi gördük mü? Ne yazık ki Hayır. Önümüzde zorlu sınavlarla dolu bir süreç var.  TC.nin dayanıklılık testinden geçeceği KANDAKA SATÜRN DÖNEMİ bizleri beklemekte.  26 ocak 2017 de başlayacak ve 2020 şubat ayına dek devam edecek olan bu meşakkatli süreçte, 2018 kasım ayına kadarki dönemde dibi göreceğiz ve sonrasında halkın ve demokrasinin gücüyle sabırla toparlanıp zıplayarak hep birlikte elele, omuz omuza, birlik ve beraberlik bilinciyle, Atatürkün yolunda, akıl ve sağduyuyu rehber...

Devamı

7.ev Evlilik Şansı ve Eş

Hint astrolojisinde evlilik konusunda söz sahibi gezegen yani evlilik karakası Venüs’tür. Mutluluk gezegeni venüs’ün hem doğum haritası rashide hem de evlilik haritası navamsadaki konumu çok önemlidir. Erkek haritalarında Venüs, erkeğin hayatına giren kadınların profilini çizer. Venüs başakta en düşük konumdadır. Saturn, mars, rahu ve ketudan zararlı etkiler alan veya düşmanı güneş’e çok yaklaşarak yanmış bir venüs, aşkta, ilişkilerde ve evlilik hayatındaki şanssızlıklara işaret eder. Balıkta yücelim burcunda yerleşen ve Jüpiter’den, ay’dan olumlu etkiler alan bir Venüs, erkeğin hayatına girecek olan kadınların kalitesini ve refah seviyesini yükseltir. Evlilikte mutluluk şansı ilk etapta Venüs’le gelir. Kadın haritalarında vedik astrolojide koca karakası jüpiterdir. Jüpiter’in gücü eşin gücüdür. Jüpiter’in kalitesi, eşin kalitesidir. Oğlaktaki debil bir Jüpiter, zararlı etkiler altındaysa kocanın niteliklerinde, refahta, mutlulukta ve hayattaki genel şansta düşüş etkisi yaratır. Çocuklar konusunda da sorun vardır. Tam tersi durumda, yayda, balıkta yada yengeçte yerleşmiş ve olumlu etkiler altındaki bir Jüpiter, asil bir eşin hayatımızda mutluluk kaynağı olarak bize ruhsal öğretmen misali ışık tutacağının işaretidir. Kadınlarda evlilik şansı, yıldız haritasındaki Jüpiterin uğurlu evlerde yerleşimiyle kadere yazılmıştır.   Fakat kadında Jüpiter ve erkekte Venüs evlilikte söz sahibi tek gezegen değildir. Yıldız haritasında 7. ev eşin niteliklerini, evliliğin insan hayatına olumlu yada olumsuz olarak neler getirebileceğinin yansımasıdır. Vedik astrolojide evliliği yöneten gezegenin rashi ve navamsa haritasındaki ev konumu, diğer gezegenlerden aldığı olumlu yada olumsuz etkiler, evlilik hayatındaki mutlulukta belirleyici diğer önemli unsurdur. Eşi yöneten gezegenin hangi nakshatrada yani takımyıldızda yerleştiğine bakılarak, eşin karakteri hakkında net bilgi sahibi oluruz. 7.ev dışa açıldığımız evdir. Karşı cinsle ilişkiler, uzun süreli beraberlikler yanında iş ortaklıkları konusunda da söz sahibidir. 1.evdeki “ben” , 7. evde “biz” olur. Uğurlu gezegenlerin, yani Jüpiter ve Venüs’ün evlilik eviyle bağlantısı, ilişkilerde mutluluk ve arzuların tatmin olacağına ve şanslı bir evliliğe işarettir. Sırtımızı dayayabileceğimiz, bize her konuda destek olacak, sevgi dolu, güvenilir bir hayat arkadaşına tüm kapıları açar. Şans gezegeni Jüpiter ile 7. ev bağlantısı, iyi ahlaklı erdemli bir eşin, ruhsal yolculuğumuzda bize katkılardır. Venüsün bağlantısı aşk ve para evlilik yoluyla gelecektir. Parlak hasarsız bir Venüs aşk evliliği bahşeder. Ay düğümlerinin yani Rahu-Ketunun 7. evle irtibatlarında eşle karmik bir bağlantı, yani geçmişten gelen halledilmemiş ve bu hayatta çözülmesi beklenen müthiş bir senaryo vardır. SIRADIŞI bir eş, ani bir kararla evlilik, zamanla eşle yabancılaşma, frekansların bir türlü tutmaması, ilişkide gelgitler, beklentilerin karşılıksız kalması, bir türlü doyuma ulaşamama, tatminsizlik, sürpriz ayrılıklar, ilişkide öngörülemezlik, huzursuzluklar, çalkantılar, isyan karmik düğümlerin sırlı yansımalarıdır. Engeller, gecikmeler, realite, şanssızlıklar gezegeni Satürn’ün evlilik eviyle irtibatları mantık evliliği, geç evlilik göstergesidir. Yaşça büyük ve olgun bir eş getirir. Zararlı etkiler altındaysa, aşırı kuralcı, disiplinli, sert, otoriter, baskıcı bir hayat arkadaşımız vardır. Aramızda kapanmayan mesafeler, soğukluk ve tensel yalnızlık kaderimizdir. Mars evlilik eviyle irtibatlarında fırtınalı aşklar, tutkulu beraberlikler göstergesidir. Vedik astrolojide ikili ilişkiler ve ortaklıklarda...

Devamı

Vedalarda Vedik Felsefesi

VEDALAR, YÜCE YARATICI ZEKANIN BİLGİSİDİR. VEDA, BİLGELİKTİR. Günümüzden 5000 yıl önceye dayanan hint kutsal metinleridir. O zamanlarda bugünkü Hindistan bölgesinde yaşayan ileri bir medeniyete sahip bir halktan günümüze ulaşan bilgilerdir. Evrensel sistemin yaratıcısı Yüce Zeka’nın, evrenin zekasının bilgisidir. Yıldız ilmine dair göksel bilgiler evrenin yaratıcısından İdris peygambere indirilmiştir. İncilde Hanok peygamber olarak geçer. Nuh tufanından önce yaşamış Ademin oğlu Şit’in soyundandır. 300 sene Tanrı’ ya yürümüş, yaşadığı dönemde yıldızların gök cisimlerinin bilgisi yanında matematik, fen bilimleri, şehirler kurmayı ve medeni yaşama geçişte insanlara gereken her türlü bilgiyi öğretti. Babilde doğdu kavmi tarafından yalanlandı dışlandı ve ona inananlarla birlikte Mısıra ve başka diyarlara göçtü. İndirilen kutsal bilgileri ve yıldız ilmini gezip dolaştığı yerlerde yaydı. Ölmeden Tanrı tarafından mucizevi şekilde yüce makama göklere çekilmiştir. Dinler tarihinde ve kadim kültürlerde ismi farklı şekillerde geçen alim ve kutsal bir şahsiyettir. Grek mitolojisindeki adı Hermes, Roma mitolojisindeki adı Merkür’dür. Eski mısır dininde Thoth, musevilikte Uhnuh, zerdüştlükte Höşeng, Budizmde Buda olarak anılır. İnen ilahi bilgiler binlerce yılda kadim geleneksel bilgiyle karışmış, saf halinden değişime uğramıştır. http://www.filozof.net/Turkce/felsefe/felsefe-tarihi/13331-hermes-kimdir-hermetik-dusunce-hakkinda-genis-bilgi. Vedalar dörde ayrılır. 1-Samhitalar 2-Brahmanalar 3-Aranyakalar 4-Upanişadlar Samhitalar hinduizme özgü mantralardır. Dört kitapta toplanır. Bunlar: Rig Vedalar: Kutsal ilahiler Sama Veda: Melodilerin vedası Yajur Veda:Ritüellerin vedası Atharva veda: Enkarnasyonların vedasıdır. RigVedalar en eskisi ve en kıymetlisidir. Anlaşılması çok zordur. Sembolik anlatımlar içerir. 1017 ilahi yer alır.  Edebî vezni olduğu için yüksek sesle okunur. Rig-veda’da, hayatın anlamına, evrenin başlangıcına ilişkin felsefi çıkarımlar da bulunmaktadır: “Önce ne varlık vardı ne de yokluk, ne hava vardı ne de ötedeki gökyüzü, neydi onu saran? Neredeydi? Kimin himayesindeydi? Ölüm de yoktu o zaman, ölümsüzlük de. Geceye ya da gündüz yoktu, Tek olan soluk olmadan soluyordu kendi iç gücüyle, bundan başka da hiçbir şey yoktu. Karanlık vardı, her şeyi saran bir karanlık, ve her şey ayrışmamış haldeki Ummandı o zaman, boşluğun sakladığı O, ol dedi ve var oldu. Başlangıçta ilahi aşk meydana geldi. Rişiler gönüllerinde araştırma yaparak keşfettiler varlığın yokluktaki bağlantısını. Belli belirsiz bir çizgi varlığı gayri varlıktan kesip ayırdı…” (Rig-Veda 10:129) Aranyakalar ve özellikle “Veda’ların sonu” (Vedanta) olan Upanişadlar (M.Ö. 800- M.Ö. 400) daha felsefi ve mistik yapıdadır, anlaşılması mantralara göre çok daha kolaydır “Vedaların zirvesi” dir. Hint felsefesinin en önemli kaynaklarındandır. Ayrıca sayısız sutralar yani özlü hakikatlerin metinleri, Vedangalar ve Upavedalar (vedik çalışmalarla ilgili bilimler), shiksha (fonetikler), chandas, vyakarana (dilbilgisi), Nirukta (etimoloji) ve Jyotish yani astronomi-astroloji önemlidir. Upavedalar, Ayurveda (holistik ilaç şifalandırması), Gandharva-veda ( dans ve müzik çalışmaları), Sthapatya-veda (mimarlık). Ayrıca puranalar ve birçok destanlar yer alır vedalarda. Mahabharata gibi. Vedalar, drama, tarih, felsefenin ve astroloji dışında, müzikal bilgiler, yoga ve meditasyon, vejetaryen beslenme teknikleri, hekimlik, devlet ve askerlik bilgileri, çiftçilik, inşaattan dekorasyona kadar gündelik hayata dair her türlü bilgiyi içerir. Vedaların başlangıç...

Devamı

Dashaların Gücü Hayat Devreleri

ZAMANIN KALİTESİ Dasalar, hint astrolojisinin temelini oluşturur. Hayatı yöneten gezegensel dönemlerdir. Zihin, o gezegenin enerjisiyle dolar. Hayat, o gezegenin temsil ettiği konular çerçevesinde şekillenir. İçinde bulunduğumuz hayat periyodunda gezegenlerin transitleri 1/3 etkiliyse, dasalar 2/3 etkiye sahiptir. JYOTİSHTE, geçmiş, gelecek ürkütücü şekilde belirlenmiş durumdadır ve dasha sistemiyle öngörülebilmektedir. Yeni bir gezegenin hayat devresi başladığında bir dönem biter ve hayatımız bambaşka bir boyuta atlar. Her şey birden değişir. Uyuyan, gizli kalmış potansiyel aktive olur. Zararlı etkiler altındaki düşük bir gezegen devresinde herşeyimizi elimizden alır götürür. Çok varlıklı ama aniden varını yoğunu kaybeden insanlar görür şaşırırız. Ya da aniden dermansız bir hastalık baş gösterir ve hayat altüst olur. İçinde bulunduğumuz zamanın kalitesi, yöneten gezegenin gücüyle doğru orantılıdır. Sürecin rengi bellidir. Şanslı mı yoksa zorlayıcı mı olacak? Potansiyeli bellidir. Hayata dair getirecekleri veya götürecekleri bellidir. Evlilik zamanları, çocuk sahibi olma zamanları, kazançlar, kayıp zamanları, ayrılıklar, mesleki başarı yada başarısızlık zamanları hepsi dasalardan saptanır. Herhangi bir hayat alanını yöneten gezegenin hayat devresi başladığında, o gezegenin temsil ettiği konular gündeme oturur. Güçlü gezegenlerin dönemlerinin belirlenmesi ve hayat planını buna göre yapmak, uygun zamanda uygun adımları atmak hayatta başarıyı getirir ve hayal kırıklıklarını en aza indirir. Kayıplarla ilgili bir gezegeninin döneminde yatırım yapmak, başarı, şöhret peşinde koşmak hüsranla sonuçlanır. Hayat bize “dur bekle” der. Her şeyin bir zamanı vardır. Hint astrolojisindeki dasa sistemi eşsizdir ve dasaların gücü yadsınamaz. Geçmiş-gelecek hayret uyandıracak şekilde belirlenmiştir. Şanslı ve şanssız hayat devrelerini daşaları inceleyerek saptarız. Daşalar milim şaşmaz ve her konu için uygun zaman tespitinde nokta atışı yapar. Varlığın oluşum anı; Kaderin başlangıcı Doğum anında gökyüzündeki gezegen konumları kişinin ışınsal varlığını yani aurasını oluşturur. Zihinsel yapı şekillenir. O anki gezegen ve takımyıldız enerjileriyle harmanlanarak ruhsal oluşum gerçekleşir. Takımyıldızın enerjisiyle özdeşleşerek kişilik oluşur ve yönetici gezegeninin hayat devresiyle hayata merhaba der insanoğlu ve kader çarkı dönmeye başlar. Hayatın doğduğumuz andaki ilk devresi “Genel anlamda şanslı bir hayatım olacak mı?” sorusunun cevabını verir. Vedik Astroloji, KADERSEL ASTROLOJİDİR. Kaderin şifreleri horoskopta gizlidir ve şifreler çözülür. Hayata geliş amacımız yani dharmamız bellidir. Bu yoldan uzaklaşanlar, gerçek mutluluğu yakalayamaz. Yıldız haritası, hayatın yol haritasıdır. RUHUN YOLCULUĞUDUR. Hayat yolunda ne zaman nelerle karşılaşacağız, geçmiş, gelecek yıldız haritasında gizemli bir şekilde sembolik dille anlatılmaktadır. Her bir gezegen, usulca sırasını bekler. Gizli potansiyellerdir gezegen enerjileri. Sırası gelip de süreç başladığında tetiklenir. Hayatı yöneten gezegen değiştiğinde, her şey birden değişir. Yücelmiş bir gezegenimizin hayat devresindeysek, ki bu gezegen yüksek frekansa sahip demektir ve dolayısıyla bizi yüceltir hayatımıza şans, bolluk bereket, mutluluk getirir. Biz de zihinsel olarak o gezegenimizin frekansına geçeriz. Düşünce yapısı hayata bakış açısında, olayları algılamada farklılıklar yaratır. Gezegen haritada neler vaadediyorsa, dönemi geldiğinde bunlar hayatımıza yansır. Dasa değiştiğinde hayatımız bambaşka bir boyuta atlar. Zihinsel olarak bu gezegenin titreşimine uyum sağlarız. Hayatımızda o frekanstan yayın başlar. Düşüşteki bir gezegense bu...

Devamı